2019. július 3., szerda

Az Élet Virága

Fordította: Nagy Kata & Antran

Az elmúlt pár hónapban, április közepe óta a Föld bolygó a gamma idővonal (Fény Beavatkozás) és a delta idővonal (Planetáris Megsemmisítés) között ingadozott.
Minden erről szóló értesülés szigorúan titkos volt, mert a túl sok fókusz a negatív idővonalra fokozná annak a valószínűségét, hogy megnyilvánuljon.
Ez alatt az idő alatt, a Fényerők a plazma anomáliának egy nagyon veszélyes, plazma toplet bombákat tartalmazó rétegét tisztították.
Ez a réteg sikeresen eltávolításra került június 21-én dél körül (GMT) és a veszély nagymértékben csökkent. Bár még mindig van néhány toplet bomba, és némi plazma / kvantum-ingadozás elsődleges anomáliát még szükséges megtisztítani, a pozitív gamma idővonal most már sokkal biztosabb.
A Fényerők június 21-i sikere sokkal frissebb pozitív, fényes plazmát hozott a Naprendszerünkbe és ez a pozitív plazma gerjesztette a mezoszférát a Föld bolygó körül a nap későbbi részében, hogy néhány bámulatos éjszakai világító felhőt produkáljon:
https://spaceweatherarchive.com/2019/06/23/extreme-noctilucent-clouds-over-europe/
A Fényerők közölték, hogy az 1996-os arkhón invázió óta először, újra Felemelkedés arkangyalok vannak jelen a Naprendszerünkben.
Egy pár nappal később szivárvány felhőhajók kezdtek megjelenni Kínában.
Hsziamenben június 24-én:

Kantonban és Nanningban június 28-án:


A Fényerők azt közölték, hogy a folyamat az Esemény felé most felgyorsult, és már nincs idő fizikai Fényszigetek építésére a Kompressziós Áttörés előtt. Amennyiben vezettetést érzel a Fénysziget munkálatok folytatására, nyugodtan tegyél így, de a fő fókusz most azon van, hogy olyan sok fényt horgonyozzunk le a fennálló helyzetbe, amennyit csak lehetséges, az átmenet stabilizálására.
A Fényerők most kezdik tisztítani a fő anomáliát, mely 1996-ban borította be a Föld bolygót.
A fő anomália az elsődleges anomáliának a kvantumhabban lévő kvantum hullámfüggvényének minden lehetséges, még nem manifesztálódott kombinációiból/zavarjaiból áll:
Kenneth Grant, okkultista tudatában volt a Széth alagútjaiból a hétköznapi valóságba kirobbanó elsődleges anomália veszélyének, sokkal az invázió 1996-os bekövetkezése előtt.
A következőt írta Az Éden árnyoldala című, 1977-ben megjelent könyvében:
(…identitás a Mélység mocsarában. Ezek az erők, melyek lendületet vettek az egymást követő eónokon át, asztrálisan ömlenek be a Fa (az Élet Fája, lásd: https://www.tarrdaniel.com/documents/Hermetika/kabbalah.html - a ford.) irtózatos oldaláról, és azzal fenyegetnek, hogy elborítják az emberi tudatot a negatív rezgések hullámaival, amelyek minden pozitív (mint megnyilvánuló) létezés alatt húzódnak meg. Ezért nem meglepő, hogy az érzékeny lelkek most rémülettel hőkölnek hátra, mert a mélység örvénylő fekete tükrében (érdekes, hogy a fekete tükör kifejezés – legalábbis manapság - a kikapcsolt képernyőre utal, amit a technológia baljós tükrének is tekintenek, lásd pl. a  Black Mirror c. sorozat – a ford.) az árnyak a kozmoszba való példátlan beáradásra gyűlnek. A hasadékot a nukleáris tevékenység hozta létre, ami megzavarta az ionok egyensúlyát, és hacsak az emberi tudatosság Köre nem alkalmazza a megfelelő kulcsokat, a másik oldalról származó erők inváziója következik.

A régiek tudtak a térben lévő repedésről, amin át egy ilyen invázió beömölhet, és több nagy Misztériumiskola is Daath-ot határozta meg, mint belépési pontot. Az Öregek mítosza, akik visszatérnek, hogy visszaköveteljék a Föld trónjait, egy nagyon ősi téma, ami az utóbbi évtizedekben nemcsak az olyan érzékeny őstehetségek fikciós írásaiban köszönt vissza, mint Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft stb, de olyan fizikusok írásaiban is, akik tudnak az atomi és szubatomi kutatások okkult vonatkozásairól. És most végre, bizonyos ősi okkult hagyományok, különösen azok, amelyek az Élet Fájával kapcsolatosak, már másként is értelmezhetők, mint a “gonosz szellemektől” való babonás rettegés.

A Schwarschild “fekete lyuk” a térben, amelyet egy szivacshoz, vagy fánkhoz, vagy az ementáli sajthoz hasonló, féreglyukak által perforált szilárd tömeghez hasonlítanak, ad némi alapot a multimenzionális Fa anatómiájának megértéséhez. A féreglyukak a poklok, vagy rejtett járatok, melyek észrevétlenül eltörpülnek a Sepiroth (az okkult Élet Fája – a ford.) gömbjei mellett. A mélység feletti átkelés, ami a…)

A Föld bolygó felszínéhez közeli sötét, anomáliás plazmát a sötét erők trapéz-szerű nem harmonikus geometriai alakzatok és eltorzult nem euklidészi geometriák alapján rendezték el:
A sötét erők egyik fő okkultistája, Michael Aquino kifejlesztett egy rituálét, melyet a „a 9 szög ceremóniájának” hívnak , hogy érvényesítse a trapézszerű nem-szakrális geometriákat a negatív okkult rituálékban és ezt a rituálét a sötét erők széles körben alkalmazzák 1970 óta.
A nem-szakrális geometriák hálója a Mátrix felépítésének alapja, amely körbeveszi a bolygót.
A nem-szakrális geometriák ellenszere az Élet Virága:
A Fényerők arra kérnek most mindenkit, hogy használja az Élet Virága szakrális geometriát amennyire csak lehetséges.
Védelemként vizualizálhatsz arany Élet Virága gömböt az energiameződ körül:

Tehetsz Élet Virága matricákat a bolygó bármely olyan helyére, melynek gyógyulásra van szüksége:
A Fényerők erősen támogatják ezt a tervet, ahogy ezen a gabonakörön is láthatod:
Egy másik gabonakör pedig arra utal, hogy a Chimera pókokat a Központi Napba viszik:
Érdekes megjegyezni, hogy ez a gabonakör pontosan június 21-én jelent meg.
A plazmikus Chimera pókokat épp most viszik Széth alagútjaiból (sötét plazmaszálak) a Galaktikus Központi Napba.
A harmadik gabonakör azt közli, hogy a bolygó körüli Cintamani hálót a következő szinten aktiválják:
A Fény győzelme! 

2019. július 1., hétfő

Teljes Közzététel

Harc folyik az emberiségért, a Csillagmagokért, a Föld Bolygóért....túszok vagyunk, de már nem sokáig!
Az entrópia magyarul egy rendszer rendezetlenségi fokát jellemzi. Jelenleg Gaia egy összetett helyzetben van: egyrészt rendellenes plazma anomália veszi körül, melyet kívülről táplál a chiméra, másrészt "repedések" vannak rajta, mert 2019. január 21-e óta mennybuborékok kezdtek el kialakulni, amit nem ér el többé soha a sötét oldal. Bizonyos mértékig le van választva a Forrástól egy hézagos plazma burokkal, toplet bombákkal körbevéve, mely a Föld körüli pályáról jellemzően a földfelszín felé gravitál (magyarul egyre inkább szűkül, összemegy). 

A rendellenes plazmát folyamatosan újra kell töltenie a sötét oldalnak bizonyos plazmaszálakon, melyet Széth alagútjainak hívnak és ehhez a következő megoldást találták:
Részlet a 2018. decemberi Cobra bejegyzésből:

"Óriási információs háború zajlik a planétát körülvevő plazma és az anomália státuszával kapcsolatban, így nagyon nehéz megbízható információhoz jutni. Úgy tűnik, a fennmaradó anomália java a Taurus molekuláris felhőből érkezik a Földre."

A Taurus molekuláris felhő, magyarul a Bika és Szekeres konstellációban (csillagkép) lévő molekuláris köd, a Földhöz legközelebbi óriáscsillag képződésű terület, mindösszesen 432 fényévre van tőlünk. Nem messze tőle fekszik a Plejádok csillagkép (M45). Íme egy kép róluk:Ezért hozzáláttak bizonyos Extragalaktikus Fényerők (a mi Tejút Galaxisunkon kívüli Fényerők), hogy kitakarítsák a megmaradt negatív plazmát. 
Részlet ismét a 2018. decemberi Cobra bejegyzésből:

"Az Extragalaktikus Fényérők most gyors ütemben tisztítják ki az összes fennmaradó anomáliát Galaxisunkból. A legtöbb extragalaktikus segítség a Virgo Szuperhalmazból érkezik, főként a Messier 87 (M87) galaxisból, amely egyre közvetlenebb módon vesz részt Bolygónk felszabadításában, valamint a sötétség utolsó maradványainak az univerzumunkból való eltávolításában."A fenti képen látható a Tejút Galaxisunk és az M87 galaxis, mely láthatóan jóval nagyobb, mint a miénk. A kép nem az eredeti mélyűri elhelyezkedési koordináták szerinti állapotot mutatja, pusztán egy illusztráció arról, hogy a Virgo Szuperhalmazban található M87 galaxisa mekkora. 

Ismét egy idézet még ebből a helyzetjelentésből:

"Mindezt összefoglalva, radikális változások történnek az univerzumunkban, és mihelyt e változások elérik a Földet, hatalmas lesz az átalakulás."

Tehát arról van most szó, hogy meg kell szüntetni az anomáliát tápláló negatív plazma "folyamának áradását". Ezen dolgoznak a Naprendszeren kívül. 
A Naprendszeren belüli Fényerők pedig még mindig a toplet bombákkal vannak elfoglalva, ami nagy kihívást jelent. Ez év februárjában csak annyit árult el nekünk Cobra, hogy még nincsenek eltávolítva teljes mértékben, de fokozatosan veszítenek az erejükből. Majd áprilisban jó hírrel szolgált és annyit elmondhatott, hogy:

"A chiméra csoport valamint a toplet bombák eltávolítása folytatódik. A toplet bombák eltávolítása ahhoz a fázishoz közeledik, hogy ahol "lehetséges lesz a Fényerők egy bizonyos példátlan intézkedése a nem túl távoli jövőben." 

Addig is ebben az entrópiás (rendszer rendezetlenség) állapotban vagyunk. Ami abból áll, hogy a sötét oldal segítséget kér a Naprendszeren túlról, hogy fenn tudjanak maradni, de nem jön semmilyen válasz és segítség számukra, a Fényerők a Naprendszeren kívül és belül pedig folyamatosan távolítják el őket rétegről rétegre, amihez a felszíni csapatok (SURFACOM) és mi felszíni Csillagmagok is támogatást nyújtunk. 

Fontos tudni arról, hogy az Eseménykor a régen várt 100%-os Teljes Közzététel fog megtörténni. Íme egy idézet, hogy mire számíthatunk ezzel kapcsolatban. Ezt Cobra azelőtt árulta el, mielőtt teljes rádiócsend nem lett: 
Részlet a 2018. februári Helyzetjelentésből:

"A túszhelyzet a felszínen egyszerűen túl kényes, és teljes rádiócsend lesz innentől kezdve érvényben a felszíni műveletekkel kapcsolatosan. Rengeteg elmélet fog napvilágot látni, de semmiféle valódi információt nem fognak közzétenni a Fényerők a felszíni műveleteket illetően.
Az egyetlen dolog, amit elmondhatok, hogy az Esemény továbbra is tartalmazni fogja:
- A cabal eltávolítását
- A teljes nyilvánosságra hozatalt és teljes közzétételt
- A pénzügyi újraindítást
A cabal tömeges letartóztatása lehet, hogy megtörténik, de lehet, hogy nem. Az Esemény műveleteiről valós időben fogtok értesülni a tömegmédián keresztül, amikor azok megtörténnek."
A teljes közzétételhez a Média felületeket fogják igénybe venni, tehát a tv-t, a rádiót, az újságokat, az internetet. Mindenhonnan ömleni fog az információ a nap 24 órájában, és meg fog szűnni a cenzúra és a hazugságok halmaza. A Média tervet az Esemény idejére itt elolvashatod:
A Fényerőknek sikerült "elvágniuk" még 2018 szeptemberében a cabal befolyását a kém műholdakhoz és néhány telekommunikációs hálózathoz ( telefonhálózat és internethálózat). Íme egy idézet ezzel kapcsolatban:
"Ez a Keyhole (kulcslyuk) Művelettel kapcsolatos, ami a Fényerők egy olyan művelete, melyben passzív/aktív ellenőrzés alá vonták a kém műholdakat és a telekommunikációs hálózat néhány más formáját.
Több mint egy éve említést tettem a műholdak passzív kontrolljáról. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kémműholdak most már olyan képeket és adatokat küldenek, amiket a Fényerők akarnak, hogy küldjenek. A Fényerők közölték, hogy "néha a telekommunikációk és a Sigint berendezések nem fognak engedelmeskedni a fizika ismert törvényeinek". Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a karantén Föld ellenőrző mechanizmusának egyik aspektusát lekapcsolták."
A következő dolgokról fogunk például hallani, a teljesség igénye nélküli felsorolásban: 
- A világszerte működő illuminátus hálózatról és a tevékenységeikről
- Az USA kormány és a negatív földönkívüliek között létrejött titkos egyezményekről
- A pozitív Földönkívüli jelenlétről
- A Titkos űrprogramokról és tevékenységeikről
- Az embereket miféle eszközökkel tartották karanténban
- Kétségtelen bizonyítékok Atlantisz létezéséről
- Világszintű pénzügyi újraindításról
-Teljesen működőképes szabad energiás készülékekről és hol vásárolhatók meg
- Igen fejlett és hatékony orvosi technológiák felfedéséről 
- Az Eseményről
Az emberiség informálásában segíteni fogunk mi magunk, Csillagmagok is, a közvetlen környezetünkben. Tegyünk meg mindent, hogy a lehető legkisebb legyen a felfordulás, ezért kérjük meg az embereket az Esemény villanáskor, hogy nyugodjanak meg, mindenről értesítést és felvilágosítást fognak kapni hamarosan. A terv az volt még korábban, hogy kb. 2 órával a Fényimpulzus földet érése után, megkezdik az információk átadását, hogy az esetleges zűrzavart el lehessen kerülni, de addig is, TE, MI, akik tudunk mindezen dolgokról, segítsük embertársainkat minden módon. Elmondhatsz pár dolgot, ami nem legyen rémisztő, mert nem az a cél, hogy riadalmat keltsünk. Ez nem egy világösszeomlás kezdete! Beszélhetsz arról, hogy csupa kellemes dolog vár ránk, mindenkinek lesz mit ennie, innia, lesz hol aludnia, hogy a pénzügyi rendszerünk teljesen át fog alakulni és megszűnik a szegénység, hogy mindenki gyógyulásban fog részesülni és hogy a korrupt és rossz embereket, akik ellenünk áskálódtak letartóztatják, és ebben segítenek nekünk nagyon sokan. Pl. a pozitív katonaság és rendőrség, jó szándékú önkéntesek ezrei.

A Fényerőket segíteni fogják az Akasha-krónikák is, melyről Cobra ezt árulta el:
"Rob - Azt hiszem ezen nem lepődünk meg. Cobra, az Esemény után, a letartóztatások idején, meg fognak osztani az emberekkel néhány felvételt, melyek a földönkívüliekkel való fizikai kapcsolatfelvételről és a technológiáikról szólnak? Így ha az emberek azzal jönnek, hogy " Ezt nem hiszem el", akkor megmutatják majd nekünk az Akasha Feljegyzésekről szóló videókat, vagy hogyan fogják a durva és borzalmas dolgokat a nagyközönség elé tárni úgy, hogy az ne csak szóbeszéd legyen? A legtöbb ember azt gondolhatja majd, hogy ez csak kitaláció. Hogyan lesz ez közzétéve? Vannak ezzel kapcsolatban tervek, amikről te is tudsz?

COBRA - Igen, természetesen. Vannak felvételek az Ellenállási Mozgalom birtokában, és néhányuk nagyon felzaklató. Ezek közül néhány már fel lett töltve a bolygó nagyobb hírcsatornáinak számítógépeire, melyet egy, az Ellenállás által ismert speciális hozzáférési kóddal lehet kioldani. Így ez bármelyik, arra alkalmas pillanatban nyilvánosságra hozható. És ezeket a felvételeket felhasználják majd, és nyilvánosan fogják sugározni őket a bírósági tárgyalások idején, amikor az igazságügyi és megbékítési bizottságok megkezdik munkájukat, és a cabal tettei elbírálás alá kerülnek. Néhány felvétel tehát nyilvánosságra lesz hozva, de nagyon felzaklatóak. Ezért nem lesznek nagyon részletesek, mert a lakosság csak annyit lesz képes feldolgozni belőle. De arra pont elég lesz, hogy mindenkit meggyőzzön, hogy ami történt az igaz, és mindenki képes legyen átlátni a történteket.
Rob - Ezeket a krónikákat beavatottak vették fel, vagy földönkívüli technológián keresztül történtek?
COBRA - Fejlett földönkívüli technológia útján készültek a felvételek.”
A Teljes Közzététellel kapcsolatban készült egy kép is, melyet Varsányi Anna készített, hálás köszönet érte! <3 :) 

A Mátrix kezd szétesni! 
A Fény győzelme!

2019. június 29., szombat

Teljes Napfogyatkozás Meditáció július 2-án, kedden 21:22-kor

A cikk a Szeretjük a Tömegmeditációkat nevű oldalról származik, hálás köszönet Rácz Anitának a fordításért! <3 
Eredeti bejegyzés itt:
http://hungarian.welovemassmeditation.com/2019/06/teljes-napfogyatkozas-meditacio-julius.html

Július 2-án, kedden teljes napfogyatkozás lesz, ami Chiléből és Argentínából lesz látható. Ha az időjárás engedi, a Csendes-óceán és Dél-Amerika egyes területein - Ecuadort, Brazíliát, Uruguayt és Paraguayt beleértve - részleges napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi.

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2019-july-2

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_July_2,_2019

Jellemzően, a napfogyatkozás az új kezdetek és lehetőségek időszaka és a mostani napfogyatkozás asztrológiája sok pozitív aspektust mutat:

https://astrologyking.com/total-solar-eclipse-july-2019/

Mindenekelőtt lehetőséget kínál mindenki számára, hogy békés módon rendezze konfliktusait.

A napfogyatkozás során egyes csillagok és bolygók láthatóak lesznek a totalitás sávjában, többek között a Vénusz, a Szíriusz, az Orion Öv három csillaga (az Alnitak, az Al Nilam és a Mintaka), valamint a Rigel.

http://www.americaneclipse2017.org/maps/the-sky-during-totality/

https://youtu.be/f0E72tl830g?t=113


Cobra szerint az Al Nilam csillagkapunak és az AN Fehér Tüzének energiája képes eltüntetni az elsődleges sötét plazmát és a sötét anomáliát, ami az Orion csillagképből származik.


https://en.wikipedia.org/wiki/Alnilam

Az Al Nilam, a Szíriusz és a Vénusz energiájával ez a mostani napfogyatkozás lehetőséget kínál számunkra arra, hogy felgyorsítsuk a bolygó felszínén lévő sötétség és elsődleges anomália megtisztításának folyamatát.

Ezért azt javasoljuk, hogy végezzük el az alábbi meditációt július 2-án, kedden 21:22-kor, a napfogyatkozás maximumának pillanatában, hogy segítsünk ebben a tisztítási folyamatban és hogy manifesztáljuk az Aranykort a Földön

A meditációra létrehozott Facebook esemény itt található:

https://www.facebook.com/events/443186493128466/

A meditációhoz vezetett változat készül.

Instrukciók a meditációhoz (a meditáció javasolt időtartama 15 perc):

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt, hogy segítségével felgyorsítsd a Felemelkedés folyamatát a Föld bolygó és lakói számára.

3. Gondolatban jeleníts meg magad előtt ragyogó fehér Fényoszlopot, amint a Kozmikus Központi Napból kiáradva szétszóródik az Univerzum összes galaxisának Központi Napjához. Majd jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy ez a Fény belép a mi Galaktikus Központi Napunkon keresztül, majd áthalad az Alcyone plejádi csillagkapun, majd a szíriuszi csillagkapun, majd a Naprendszerünkbe érkezik és áthalad a Naprendszerünk összes Fénylényén, majd a Föld bolygó minden lényén, valamint a testeden keresztül a Föld középpontjáig.

4. Gondolatban jeleníts meg magad előtt egy másik Fényoszlopot, amely a Föld középpontjából felemelkedve áthalad a testeden, fel az ég felé, a Naprendszerünk és a galaxisunk minden Fénylénye felé, áthalad a szíriuszi csillagkapun, majd az Alcyone plejádi csillagkapun, majd kapcsolódik a Galaktikus Központi Naphhoz és az Univerzum összes galaxisának Központi Napjához és végül kapcsolódik a Kozmikus Központi Naphoz.

Most két Fényoszlopban ülsz, a Fény egyszerre áramlik fölfelé és lefelé. Tartsd meg gondolatban magad előtt ezeket a Fényoszlopokat néhány percig.

5. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy az AN Fehér Tüze megtisztítja a plazma síkon lévő összes, még meglévő toplet bombát a Föld körül. Majd lásd magad előtt, hogy az AN Fehér Tüze megtisztítja az összes elsődleges anomáliát a bolygó felszínén.

6. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy az Ibolyaláng minden embert megtisztít a Föld felszínén, megszabadítja őket minden programozás, kontroll és elnyomás alól. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy a sötét erők minden negatív bánásmódját és elmeprogramozását eltávolítják az emberiségből és a felszíni lakosságban elhelyezett összes implantátumot teljesen megsemmisítik.

7. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy a fizikai Rózsa Rendje csoportok, a Fényharcosok és Fénymunkások szerte a bolygón harmóniában dolgoznak együtt a planetáris felszabadításért.

8. Lásd gondolatban magad előtt, hogy megtörténik az Esemény és visszaállítja az Egységet, a Harmóniát, a Békét és a Bőséget a Föld és lakói számára.

9. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy a Föld bolygón megvalósul az Aranykor és mindenki helyreállítja kapcsolatát a Felsőbb Énjével és spirituális vezetőivel.A Fény győzelme!

-----------------------------------------------------------------------

Néhány szó erről a blogról:

A We Love Mass Meditation/Szeretjük a tömegmeditációkat oldal tömeges meditációkat szervez, melynek célja. hogy a lehető leghamarabb és a lehető legzökkenőmentesebben érjük el a planetáris felszabadulást.
Kérjük, ha vezettetést éreztek, csatlakozzatok minden nap az alábbi meditációk bármelyikéhez:
Sürgősségi Meditáció 15:00 órakor (téli időszámítás szerint):
Kulcs a Szabadsághoz Meditáció 16:00 órakor (téli időszámítás szerint)
Buddhikus Oszlop Meditáció 16:30-kor (téli időszámítás szerint):

Különféle célból is szervezünk rendszeresen különböző tömegmeditációkat, melyek itt találhatók:
Sürgős pénzügyi támogatást is nyújtunk a Fénymunkásoknak világszerte. Az alábbi linken tehetitek meg felajánlásotokat:

Kérjük, segítsetek/támogassatok minket egy zökkenőmentes átmenetért a planetáris felszabadításban a legmagasabb Fényben.

2019. június 24., hétfő

Folyékony Fény
Részlet Cobra 2018. március 22-i bejegyzéséből, melynek címe „Plejádiak”:

"Ők a szépségben és a harmóniában hisznek, életstílusuk pedig ezt tükrözi. Folyékony fénnyel veszik magukat körül."

Egy másik idézet Cobra 2019. március 16-17-i Lélekcsalád Workshopjából, onnan is a 4. részből:

"A Felemelkedett Mesterek fejlesztették ki ezt a spirituális technikát. Eddig ez a legfontosabb technológia, ami fejlett Fényoszlopot hoz létre. Egy, a Földünk felett lévő anyahajó idézi ezt elő. Leereszkedik a testedbe, áthalad az Agartha hálózaton le a föld középpontjáig. Az ATVOR magas energiájú fényrészecskéket hoz létre. Január 21. óta olyan részecskék is érkeznek, melyek a Galaktikus Központi Napból származnak. Alapja a folyékony fehér fény technológia."Kezdjük talán egy interjúrészlettel a folyékony fénnyel kapcsolatban:

P: A Vutaj-hegynél egy különleges szivárvány jelent meg néhány nappal ezelőtt. Azt mondtad, ez egy Plejádi folyékony Fényhajó. El tudod mondani, hogy a Plejádiak miért mutatták be Folyékony Fény technológiájukat?

C: Egyszerűen azért, mert a felszíni Fénymunkások sokat tevékenykedtek - egy erős Cintamani kő rácsot alakítottak ki Kínában és Tajvanon és ezért a Fényerők Plejádi hajói sokkal könnyebben meg tudnak mutatkozni azon a területen.”Íme a videó ezzel kapcsolatban:Megj.: a Vutaj-hegy Kínában, Sanszhi tartományban található. A négy szent hegy egyike, ahol a megvilágosodás elérhető. A hegy érdekessége, hogy Kína néhány legrégebbi faépületei itt találhatóak és nagyon sok templom és szentély is épült itt. Érdemes megemlíteni közülük pl. a Kuan Yin Istennőnek készült földalatti szentélyt, mely egy barlangban található és 1964-ben fedezték fel.

Az Istennőről itt olvashatsz magyarul:


Most pedig jöjjenek konkrét információk a Folyékony Fényről. <3 


A történet sokkal ezelőtt kezdődik az „időben”, ahogy mi emberiség nevezzük.

Megj.: Ez arra utal, hogy nekünk lineáris idővonal számításunk van itt a földi karanténban, mely tartalmazza a múlt, jelen és jövő vektorait. Valójában spirális időszámítás működik a Világegyetemben, amit a következőképpen ír le Cobra és Isis Astara:

El tudnád mondani, hogy a magasabb dimenziós síkokon vagy az univerzumban érzékelik-e az időt és ha igen, hogyan?

COBRA - Az időt inkább energiaáramlásként élik meg, nem pedig múlttal, jelennel és jövővel rendelkező fogalomként, de inkább örökké tartó MOST-ról van szó, ami mindig mozog és mozog… Létezik egy idővektor a múltból a jelenbe és a jövőbe, de sokkal inkább multidimenzionálisan kerül megtapasztalásra, a tetteink okának és hatásának sokkal nagyobb megértésével.”

Isis Astara:

"A Maya naptár végével a lineáris idő is a végére ért. Amióta a Galaktikus Szívvel való együttállás megtörtént, máshogy érzékeljük az időt, úgy, mint egy spirális energiát.”


Érdekes módon ez egy másik dimenzióban és egy másik csillagrendszerben kezdődik, amit úgy hívnak a Plejádok. A mi univerzumunkban lények egy csoportja, akiket Plejádiaknak hívnak, megtanulták a víz elemi összetevőit nagyon magas spirituális szinten irányítani. A felfedezésüket ők úgy nevezik, hogy: Folyékony Fény Technológia. Úgy találták, hogy a víznek (H2O), nem ugyanolyan a „képessége”, ha pl. dicsőítjük, átrendezzük és ráadásul emlékezetében megtartja a „Mindenek Forrását”.

Megj.: Cobra szintén Forrásnak nevezi az Istent, és nem Teremtőnek, mert mi magunk is belőle vagyunk egy „szikra”, és mi magunk is teremtők vagyunk, tehát ő nem egyedül létezik, aki manifesztál. Mindannyian a Forráshoz visszavezető úton vagyunk, akik ébredeznek és felismerik a valódi tudást, hogy vele ismét Egyek legyünk.

Ezen a Bolygón mi ezt a lényeget úgy hívjuk, hogy: fény, szeretet, energia vagy Isten. Ennek az elemnek a különböző frekvenciákon alakított ismeretén keresztül a Plejádi emberek lettek a leginkább tisztelt gyógyítók és még mindig azok is.
Képesek visszafordítani bármilyen dolgot, legyen az fennálló vagy veleszületett, a tiszta forrás fényéhez, ahonnan eredetileg származik.

A Plejádiak megértették, hogy ennek az anyagnak a befolyásolása, különösen az éteri síkon, a Szabad Akarat egy lényét, bármiben segíti: létrehozhat bármit, még egy világot is, egy tökéletes világot, a „Mindenek Forrásának” ajánlva. Egy helyet, ahol Feltétel nélküli, Abszolút Szeretet és Egység van, ami átjárja az Univerzumot.

Egy ilyen hely megalkotása időt vesz igénybe, és szállást kell adnia egy olyan fajnak, akik hajlandóak közelebb merészkedni a tényleges fizikai síkhoz, amit korábban sikeresen meg is tettek. Ez egy olyan gyógyító hely, ahol mérhetetlenül sok víz áll rendelkezésre, amit feltöltenek Szeretettel, a Szabad Akarat energiájának közvetlen támogatásával. Egy ragyogó, fénnyel teli hely az Univerzumban. Azt a fajt, aki ott élt, úgy nevezték, hogy az Egyesült Univerzum Fényhozói.

Az Folyékony Fény éteri technológiája nagyon fontos a Plejádiak életében. A Folyékony Fény egy sűrített éterikus anyag, ami segít a Fénylényeknek alakítani a gondolataikat.
Ezen cél eléréséhez tiszta gondolatokra és érzésekre van szükség. A Folyékony Fényt sok esetben használják a művészek, hogy multidimenzionális szobrokat hozzanak létre belőle. Ezek szivárványszínű fények élettel teli felhői, amik lebegnek a levegőben.

Ha bárki megérinti őket vagy ráirányítja a gondolatait a belsejükbe, akkor egyesülhet azzal a rezgéssel. Azon a rezgésen egyesül az alakjával, a színével, de kifejezhetnek, sugározhatnak akár harmonikus hangzásokat vagy gyönyörű illatárt is.

Az egyéni tudatosságtól függ minden, ami a Kozmikus Szépséggel hangolódik össze. A Plejádokon a legfontosabb önkifejezési forma a Folyékony Fény életművészete, különösen a zenészek és szobrászok számára, akik együtt egyesülnek egy multidimenzionális Egységként.
A Folyékony Fény ékesíti és tölti meg a Plejádokon a legtöbb lakóhely belsejét. Ha szükségük van egy fizikai tárgyra, akkor a Folyékony Fény éteri technológiáját használják a létrehozáshoz.A Fényhajóik, amiket a multidimenzionális csillagközi utazásokhoz használnak a Plejádiak, szintén sűrített, Folyékony Fényből vannak.
A mentális kivetítés használatának segítségével, dimenzionális Csillagkapukon keresztül utaznak ezekkel a hajókkal.A sebesség, amit ilyen módon el tudnak érni, milliószor nagyobb, mint a fénysebesség. A Plejádokról elutazni a Te Bolygódra pusztán néhány órába telik.

A Plejádokon a Folyékony Fény majdnem teljesen átvette a fizikai technológiák helyét. A legutolsó fizikai gépeket, készülékeket és csillaghajókat egy pár ezer évvel ezelőtt készítették és a mai napig működőképesek. Abban az időben érte el a tökéletességet a fizikai technológia náluk és ezek a gépek sok százezer éven keresztül képesek működni anélkül, hogy elromlanának.


Szeretetet és Fényt kívánok Mindannyiunknak! <3 

COBRA Portál a Bolygó Felszabadításáért FB Csoport

Lélekcsalád Workshop - Cobra, a jegyzetek negyedik része

Fordította: Réder Ágnes és Rácz Anita

2019. március 16-17., Budapest, Magyarország

Ez a blogbejegyzés annak a négy részes sorozatnak a negyedik része, amiket Cobra budapesti Lélekcsalád workshopján készítettünk 2019. március 16-17-én. A jegyzetek végeredménye Hanneke van Ginkel, Michel van de Ven és Jacqueline van Rijswijk közös munkájának összegzése.
Nyilatkozat: ezeket a jegyzeteket úgy írtuk, mintha Cobra beszélne. Nem azt, amit szó szerint mondott, szavait átfogalmaztuk. Ez a mi értelmezésünk.
A jegyzetek Cobra átnézte és jóváhagyta 2019. június 1-én.
Első rész - 2019. március 16. szombat 10-13:30

LÉLEKCSALÁD
Lélektestvérek
Lélektársak
Ikerlelkek
Második rész - 2019. március 16. szombat 15:30-19:00

ÚJ KAPCSOLATOK
Lélekszemlélet
Igazság és integritás
Szerelem és szexualitás
Harmadik rész - 2019. március 17. vasárnap 10:00-13:30

FÉNYSZIGETEK
Fénybuborékok és Új Atlantisz
Planetáris Fényháló Szakrális Geometria
Kapcsolatfelvételi Parabolaantenna és Belépési Protokollok

Negyedik rész - 2019. március 17. vasárnap 15:30-19:00
FELEMELKEDÉSI FOLYAMAT
Egyéni felemelkedési folyamat
Csoportos felemelkedési folyamat
Bolygószintű felemelkedési folyamat


FELEMELKEDÉSI FOLYAMAT
Egyéni felemelkedési folyamat
Az egyéni Felemelkedési folyamaton egyénileg megyünk keresztül. Ha igazán őszinte vagy magaddal, a küldetésed a Fényt fogja képviselni. A Felemelkedés azt jelenti, hogy eggyé válsz Önmagaddal. Szentséges házasság a személyiség és a Lélek között. Mindez nem történik meg, amíg a programokat ki nem tisztítottad.
Az elsődleges szerződések eltávolítása az első lépés a szabadság felé. Több ezer éve és több ezer élettel ezelőtt léptünk be a földi karanténba. Ahhoz, hogy idejöhessünk, minden alkalommal szerződéseket kellett aláírnunk. Ezeket a szerződéseket most eltöröljük.
[A workshop közönségét megkérte Cobra, hogy álljanak fel és hangosan ismételjék utána:]
Az Elsődleges Szerződések Eltávolításának Protokollja
Az ÉN VAGYOK jelenlétem nevében, a VAGYOK, AKI VAGYOK nevében eltörlöm és megsemmisítem a sötét erőkkel kötött összes múltbeli, jelenlegi és jövőbeli szerződésemet és megállapodásomat és elrendelem és megparancsolom, hogy legyen e szerződések összes következménye érvénytelen. Így legyen és így van! Így legyen és így van! Így legyen és így van!
Bármilyen sötét beavatkozás esetén használhatod ezt a protokollt. Ahhoz, hogy a sok-sok ezer szerződést és egyezséget eltöröld, érdemes ezt a protokollt rendszeresen elmondanod.
Implantátum háromszögelés
Egy implantátum forgó fekete lyukat hoz létre, belsejében a plazma erős mágneses mezejével, ami üzenetet hordoz.
Az elsődleges implantátumok elhelyezkedése:
kettő a fejben
egy a hasban
Ez a három fekete lyuk implantátum háromszögelést hoz létre, mely tudatosságodat az elsődleges anomáliában tartja. Ki kell tisztítanod minden programot ezekből az implantátumokból. Egy része az implantátumoknak beprogramozza az elméd és arra késztet, hogy a Mátrix ügynökeként cselekedj. Az alapvető elsődleges hitrendszer, melyet ide ültettek be: nem vagyok Isten.
Az implantátum háromszögelés eltávolítása
Egyszerű módja van annak, hogy csökkentsd az elmédet érő befolyást, úgy, hogy az elméd két ellentétes, váltakozó állapotba helyezed:
Isten vagyok - Nem vagyok Isten
A szex szerelem - A szex nem szerelem
[Cobra megkérte a workshop közönségét, hogy vegyenek elő papírt, tollat és írják le sorról sorra, közben éljék bele magukat ebbe az állapotba - bal oldalra: Isten vagyok, jobb oldalra: nem vagyok Isten, kb. 10 percig. Majd megkérte a közönséget, hogy vegyenek elő egy másik papírt és írják sorról sorra, közben éljék bele magukat ebbe az állapotba - bal oldalra: a szex szerelem, jobb oldalra: a szex nem szerelem, kb. tíz percig.]
Te is rendszeresen elvégezheted ezt a gyakorlatot otthon, hogy feloldd az implantátumaid.
Vizualizálj egy világoskék fényű kristályt, mely 6 pontban vesz körül téged. Vizualizáld, hogy a kristály belsejében vagy. Ez kitisztítja a tökéletlenségeket:
[Az szerzők javaslata: a következő videó talán segít ebben:

Számos testünk van:
Fizikai test
Plazma test
Éteri/energia test
Asztrális/érzelmi test
Mentális/elme test
Lélek test/Felsőbb Én/Fénytest
A Felemelkedés célja az, hogy a Lélektested/Felsőbb Éned lehozd az összes testedbe. A Fénytested minden más testedet el kell, hogy nyelje.
Amikor a Fénytest aktiválódik, az azt jelenti, hogy fénykristállyá válik, multidimenzionális portálokkal. Tudatos kapcsolatot teremt a Magasabb Dimenziókkal. A Fénytested jelenléte tóruszmezőt hoz létre, egy tóruszt, ami bizonyos sebességgel forog. Amikor növekszik a frekvenciád/rezgésed, a tóruszod forgása is növekszik. A Tachyonok segítenek a tóruszod forgásának növelésében. Amikor a tóruszod forgása eléri a fény sebességét, elérted a Felemelkedést. Ez a cél.
A szívcsakra egy portál. A szívcsakra portál megszűri a teret és az időt. A szívcsakra közepén egy forgó gömb helyezkedik el. A forgó gömb a forgó jint és jangot jelenti. A gömb egyik fele te vagy. A másik fele az ikerlelked. Mindig kapcsolatban állsz az ikerlelkeddel.
Két része van ennek a gömbnek a szívedben: a női rész, ami mágneses mezőt hoz létre, és a férfi rész, ami elektromosságot generál. Együttesen e két fél forgó elektromágneses mezőt hoznak létre. Amikor ez a fény sebességével forog, a Fénytested a saját űrhajóddá válik. Ugyanakkor a felemelkedés előtt még szükséged van egy fizikai űrhajóra, ha az űrben szeretnél utazni.

ATVOR
A Felemelkedett Mesterek fejlesztették ki ezt a spirituális technikát. Eddig ez a legfontosabb technológia, ami fejlett Fényoszlopot hoz létre. Egy, a Földünk felett lévő anyahajó idézi ezt elő. Leereszkedik a testedbe, áthalad az Agartha hálózaton le a föld középpontjáig. Az ATVOR magas energiájú fényrészecskéket hoz létre. Január 21. óta olyan részecskék is érkeznek, melyek a Galaktikus Központi Napból származnak. Alapja a folyékony fehér fény technológia. A jelenleg rendelkezésre álló korszerűsített technológia már lehetővé teszi a teleportációt az anyahajókra.
Behívom a Tiszta Fehér Fényoszlopot, hogy ereszkedjen le rám és formálódjon meg körülöttem. Behívom a VAGYOK, AKI VAGYOK Jelenlétét. Megkérem a VAGYOK, AKI VAGYOK Jelenlétét, hogy csatlakozzon hozzám és egyesüljön velem.
A Fényoszlop a feletted lévő anyahajóról érkezik. Használd ezt a vizualizációt arra, hogy a Felsőbb Éneddel összekapcsolódj, vagy védelmet hozz létre magad körül.
Az ATVOR technológia egyre hatékonyabban működik. Az anyahajók egyre közelebb jönnek a Földhöz. Folyamatosan dolgoznak rajta, és az idő múlásával még hatékonyabb lesz.

Csoportos Felemelkedési Folyamat
A Csoportos Felemelkedési folyamat a Felemelkedés következő szintje. A Felemelkedés sokkal gyorsabb csoportban, azok között, akik elkötelezettek az ő egyéni Felemelkedési folyamatuk iránt és a küldetésük kapcsolódik a bolygó Felemelkedési folyamatához. A Csoportos Felemelkedés a Lélekcsalád csoportoknak egy aspektusa.
Amikor egy Lélekcsalád összejön, a Felemelkedés sebessége megnő. A csoport aktiválja a Csoport Fénytestet. Ekkor a Felemelkedési folyamat még inkább felgyorsul és még hatékonyabbá válik. Felgyorsítja a tisztulási folyamatot is. Minden Lélekcsalád át fog menni egy felgyorsult tisztuláson és átalakuláson.
Minden sokkal hamarabb aktiválódik, mint ha egyénileg mennél át a Felemelkedési folyamaton. Minden Fénysziget átmegy majd a Csoportos Felemelkedés folyamatán, ami azt eredményezi, hogy az egyéni Felemelkedésük sebessége felgyorsul.
Minden hitrendszer felszínre kerül és dolgozni kell rajta, hogy megoldódjon. Minden csoporttagnak dolgoznia kell a blokkjaival az alsó három csakra területén. Egy csoport szétesik, ha a csoporttagok valamelyike nem hajlandó dolgozni magán. Sok hitrendszert kell majd átalakítani a tudattalan vér szerinti családból a tudatos Lélekcsaládba.
A Lélekcsaládban a monogámia meg fog szűnni:
Az elkötelezett párok együtt maradnak, mert együtt akarnak lenni. Mindez a Szabad Akaratuk szerint történik így, és nem korlátozzák egymást. Nincs kontroll. Nincs dráma. Az a céljuk, hogy együtt maradjanak.
Néhányan kiterjesztik a kapcsolataikat és egyszerre több embert szeretnek (poliamoria) Ehhez szükséges, hogy a második (szex/szív) implantátum meggyógyuljon.
Amikor ezek a szerető kapcsolatok létrejönnek, jelentős következményük lesz a bolygó energiamezőjére és a Mátrixra.
[Ekkor Cobra felhívja azokat a közönség tagjai közül a színpadra, akik úgy vélik, az ő Lélekcsaládjához tartoznak. Az emberek nagy számban mennek és csatlakoznak Cobrához. Ezután Cobra Ragyogó Fehér Fény meditációt végez velük, ami után a közönség azon része, akik nem mentek fel a színpadra, elhagyja a helyiséget.]

Bolygószintű Felemelkedési Folyamat
A Felemelkedési folyamat második fázisa a bolygószintű Felemelkedési folyamatból áll. A Nagy Központi Nap a Forrása és a központja a Mindent Átható Jelenlétnek. A következő kozmikus ciklus kozmikus energiája mindenhol át fogja alakítani az összes még meglévő anomáliát, nem csak a Földön. Ez a Kozmikus Energia kapcsolódik a Kozmikus Központi Naphoz és a Kozmikus Központi Fajhoz. Átalakítja majd életed minden aspektusát.
A diagram a bolygószintű Felemelkedési folyamat 6 fázisát ábrázolja.
Az I. fázis befejeződött: 2012. december 21-től 2019. január 21-ig tartott.
Ez az időszak az "egyezkedés" fázisa volt. Nagyon sok sötétséget hozott felszínre. A sötétség minden fényt elnyelt, majd átalakult. Az egyik legsötétebb időszak volt ez a Földön. Ugyanakkor ezen időszak alatt egyre több és több sötétség alakult át Fénnyé.
A II. fázis 2019. január 21-én kezdődött.
Mostanra olyan sok a Fény a bolygó felszínén, hogy egyre több Buborék fog létrejönni, hiszen a Fény stabil marad. Napról napra egyre több Fény érkezik a bolygó felszínére. A Fény mennyisége és a Buborékok száma exponenciálisan növekedni fog és egy bizonyos ponton mindez megállíthatatlan.
A III. fázis
A III. fázisban a sötétség elveszíti az irányítást a bolygó felszíne felett, mert
- Lélekcsaládok alakulnak
- Még több információ kerül napvilágra
- Megtörténik a közzététel a tömegek számára
Egyre gyorsabban veszítenek a hatalmukból, ahogy a Fény exponenciálisan növekszik.
A III-IV. fázis
A III-IV. fázisban a kritikus hőáramlás megteremti az Eseményt. A Fény eléri maximális erejét, a Mátrixon repedés keletkezik, a sötétséget eltávolítják, a Fényerők pedig átveszik a tömegmédiát. Ekkor történik meg a Fény Győzelme. Ez lesz a bolygó Felemelkedési folyamatának tetőpontja.
A IV. fázis
Ebben a fázisban labilis lesz a helyzet. A régi valóság összeomlik, Új Társadalom lesz kialakulóban. Az új átveszi a hatalmat a régi felett, és a Fény lesz a természetes. Az egész felszíni lakosságnak át kell mennie az átalakulási folyamaton. Először megtörténik a közzététel a földönkívüliek létezéséről, másodszor közzéteszik a sötétek által elkövetett tetteket. Harmadszor minden emberi lény meglátja a személyes tükrét.
Az V. fázis
Megjelenik néhány helyszín az első kapcsolatfelvételre, és az első tényleges kapcsolatfelvételt közvetíti majd a tömegmédia. Ekkor fog elkezdődni a Galaktikus Korszak. A Fényszigetek lakói felemelkednek. Az első hullámban néhány ezren. A második hullámban néhány százezren és a harmadikban néhány millióan.
Az első villanás az Eseménykor lesz. A második villanás az V. és a VI. fázis között.
Az V-VI. fázis
E fázis alatt érkezik majd a Galaktikus pulzálás és ennek következtében a bolygó fizikai pólusváltása. E történésnek már vannak jelei, mert mágneses pólusváltás előzi meg. A fizikai pólusváltást szökőár fogja kísérni. A Fényszigetek védve lesznek, de a felszíni lakosságot evakuálni kell más csillagrendszerekbe, mint pl. a Plejádok csillagrendszerbe - hogy a maradék sötétség kitisztuljon.
Sok kozmikus ciklus befejeződik:
A Föld 25000 éves ciklusa befejeződött 1998. május 17-én. Ez fordulópontot jelentett a bolygó számára.
Kozmikus Ciklusváltás zajlik. A 15 milliárd éves nagy ciklus véget ér. Ez teljesen új fejezetet nyit majd a Kozmikus történelemben és mi is részt veszünk ebben a folyamatban.
Együttállás a galaktikus egyenlítővel
Mindannyiunkat kiképeztek, és mindannyiunknak egyéni képességei vannak. Ezek most aktiválódnak. Ne várj a Fehér Sárkány Társaságra vagy az Ellenállási Mozgalomra. TI vagytok azok! Meg kell tennünk, ami a küldetésünk, és segítenünk kell a felszabadításban és a bolygó Felemelkedésében. Mi, akik itt vagyunk e teremben, vezetjük az átalakulást. Mi határozzuk meg a bolygó felszínének jövőjét. Tedd a dolgod, a legjobb tudásod szerint. Ha kétségeid támadnak, akkor ellenállást tapasztalsz. Az erő veled lesz és támogat a küldetésedben. Képes leszel lehetetlen dolgokat véghez vinni.
Még mindig háborús övezetben vagyunk, de nyerésre állunk. Az Igazság és a Fény a mi oldalunkon áll. El kell jutnunk a következő szintre. Nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre, és ehhez csoportokat hoztunk létre, pl. a Rózsa Rendje, Cobra Plejádi Lélekcsalád csoportja stb. És még sok minden várható. Minden ahhoz segít hozzá, hogy hordozd és oszd meg a Fényt. Megtettük a lehetetlent. Minden lehetetlen amíg valaki meg nem tesz. Az Aranykort most manifesztáljuk.

A Fény győzelme!