2018. július 2., hétfő

Rózsa Rendje: összeállítás írásokból és videókból


Magyarországon 2016 októberében alakult meg az első Rózsa Rendje csoport, melynek célja az, hogy azok a nők és férfiak, akik felvették a belső kapcsolatot az Istennővel, gyűljenek össze fizikailag csoportokban szerte a világon, hogy lehorgonyozzák az Istennő energiát a világ felszabadítási folyamatának ebben az átmeneti időszakában és főleg az Esemény idején.

Erről itt olvashatsz bővebben:


A hivatalos és nyilvános magyar Rózsa Rendje csoport itt található:


A központi faj ( angolul „Wingmaker”-ek) az első fejlett civilizáció, amely magas fokú bölcsességet ért el ebben a galaxisban több millió évvel ezelőtt, mivel a Központi Nap közelében élnek.
Ezek a lények elhozták bölcsességüket az egész galaxisba. Nagykövetekként, görögül Angelos-ként, hírvivőkként, Angyalokként voltak ismertek.
Ők nem csak éteri lények, hanem fizikai angyalok, szárnyakkal is rendelkeznek.

Iona az a szárnyakkal rendelkező Istennő, aki elhozta a Földre a misztériumokat Atlantisz idején. Ízisz/Astara az ő tanítványa volt.

Astararól itt olvashatsz bővebben:


Íziszről pedig itt tudhatsz meg többet:


Atlantisz idején még a Földön lévő Isten és Istennő örvények teljesen épek voltak és harmóniában tartották az emberiséget Gaiaval. Ezekről az örvényekről itt olvashatsz:


Az egyik ilyen fontos örvény a Samarra örvény, melyet most Dou Mu Istennő ismét újra aktivál. Róla itt olvashatsz:


 
Amikor Iona elhagyta a Földet, Íziszre hagyta azt a küldetést, hogy tartsa életben az Istennői tudást. Ízisz megalapította a misztérium iskolákat Atlantiszban, majd amikor bekövetkezett Atlantisz bukása, a föld alá kellett vonulniuk. A Föld misztérium iskoláinak legfőbb helyszíne Egyiptomban volt.

Ízisz Misztériumairól itt olvashatsz:


A Misztérium iskolákról pedig itt:


 
Ízisz misztériumai, ahogy azt az egyiptomi és később a görög-római misztériumiskolákban tanították, az alábbiakat tartalmazta:

1.A tiszta Szeretet és Fény isteni teremtés síkjának létezését, ahol nincs sötétség és olyan technikákat, amelyekkel hozzáférhetünk a tudatosságunkhoz.
Ehhez nyújtanak segítséget például ezek a meditációk:
2.A Lélek halhatatlanságát és az utat, mely e Lélekké váláshoz vezet.
A halhatatlanságról itt olvashatsz:
A fenti cikkben szereplő Xi Wangmuról (Hszi Vang Mu), aki a Halhatatlanság Istennője, itt tudhatsz meg több információt:

3. Azt a protokollt, mellyel elkerülhetjük az arkhónokat és halálunk után elérhetjük a Fény birodalmait.
4. Azt a protokollt, mellyel megtestesíthetjük az Istennő jelenlétet és mindennapi tevékenységeink során ennek az Istennő jelenlétnek az élő megtestesítőivé válhatunk.
Az Istennői jelenlétről itt olvashatsz:
Az Istennő energiája meg fogja változtatni mindennek a nézőpontját ezen a bolygón; a fizikai testben, a művészetekben és azt is ahogy kommunikálunk, kapcsolódunk egymással. Végül át fogja alakítani a társadalmat és fel fog készíteni minket az első kapcsolatfelvételre. A Rózsa Rendje csoportok fognak a Galaktikus Szeretethullám lehorgonyzóiként szolgálni szerte a világon és ki fognak terjedni a társadalomban. Kritikus időben vagyunk és ezekre a csoportokra nagyon nagy szükség van az áttöréshez és a bolygó általános egyensúlyához. Ettől kezdve a Rózsa Rendjének ez az egyik célja a sok közül. A férfiak nincsenek kizárva a Rózsa Rendjéből, ez nem csak egy női csoport, mindenki számára ott a lehetőség, hogy lehorgonyozza az Istennő energiát.
Az Istennő energiáról itt olvashatsz bővebben:
A Holdunk az Istennői energiák közvetítője, itt találod:
Egyéb kisbolygókról is kapunk támogatást Istennő energiából:
A Galaktikus Szeretethullámról pedig itt:
A fenti cikkben szerepel Pleroma, aki a Galaktikus Központi Napunk, a Galaxisunk szíve, akiről itt tudhatsz meg többet:5.A föld alatti királyság misztériumait
6.A szent nász misztériumait (hieros gamos)
Beszélgetés részlet Cobrától a 2018 áprilisában Budapesten tartott Felemelkedés Konferenciából:
K: Elmagyaráznád a jelentőségét a Szentséges Egyesülés Nászának Papnő és Pap között, abban a vonatkozásban, hogy ez a kozmikus egységbe teljesen egybefonódott feminin és maszkulin isteni alkímiai frekvencia hogyan tudja/fogja meggyógyítani, vagy megtisztítani a bolygót és a plazma síkot, elősegítve az áttörés megteremtését? Vagy: ha az Istennő egyetlen Papnőjét vesszük alapul, ő hogyan képes gyógyítani a magasabb síkokon?
V: Ha 90%-ban aktiválja a szív gyógyító képességét, meg tudja gyógyítani a férfit. Képes eltávolítani a férfi legmélyebb frusztrációit. Ha van egy papnő, aki képes meggyógyítani egy férfi frusztrációját, ugyanez a helyzet. Mindez gyógyító hatású, és bolygószinten segíti az áttörést.”
Ha sikerül a lélektárs egyesülés, mint pl. a Főpap és Főpapnő közötti kapcsolat, akkor a kozmikus szerelem közvetítődik az energiarácsba és a sötétséget Isteni frekvenciává alakítja. Ha az egyesülés sikeres, magas fokú gyógyítást kap a bolygó s az egyén is. Mindkét partnernek mentesnek kell lennie mindennemű érzelmi reakciót kiváltó mechanizmustól, mely belépési pontot jelenthet a támadásoknak. Érzelmi traumáktól, konfliktusoktól és programozástól és mindennemű sötét beavatkozástól mentesnek kell lenni ahhoz, hogy az egyesülés sikeres legyen. Ezért van kritikus jelentősége, és kell legyen elsőbbsége annak, hogy kioldjunk minden elmekontroll programot, melyek lenyomatai az implantátumoktól származnak, és hogy megtisztítsuk viselkedésbeli problémáinkat és felfogásunkat. Az ok magasabb célokat szolgál: összekapcsol a következő szinttel, avagy a küldetésünkkel a Földön.

Ez volt tehát a Rózsa Rendjének kezdete sok ezer évvel ezelőtt Egyiptomban. Tehát a Föld Misztérium Iskoláinak legfőbb helyszíne Egyiptomban volt. 
Ez a terület nagyobb volt, mint ahogy ma ismerjük, magába foglalta a Földközi-tenger több szigetét is. Máltán volt a fő templom, amely mindig egy Fényoszlop volt.

Máltán található egy szépséges földalatti helység, a Hal Saflieni, ahol az Istennővel titokban vették fel a kapcsolatot, erről itt olvashatsz:


Untwine ezt mondja róla:

Ez egy földalatti komplexum, ami teljes egészében kőből lett felépítve. Legalább 5000 éves és több mint 2000 tonna követ faragtak ki és ástak a föld alá a megépítéséhez. Amikor az archeológusok felfedezték 7000 csontvázat találtak ott lent, amik bár humanoid származást mutatnak, de mégis jelentős eltéréseket mutattak a földi emberi lényekhez kapcsolódóan. A Máltai Múzeumban helyezték el őket és fontos dokumentáció készült róluk, de 1980-ban rejtélyes módon eltűntek. A Hal Saflieni egy fontos Ley-vonalon helyezkedik el.”

Cobra pedig ezt mesélte róla egy Untwine-nal készített interjú keretében:

U: Mi történt azzal a 7000 csontvázzal, amit a Máltai Hypogeumban találtak? Néhány közülük megnyúlt koponyával rendelkezett.

C: Több dolog is történt: sajnos volt egy háború. Ez a háború az első arkhón invázió része volt, a Kurgán arkhón invázió, ami több mint 5000 évvel ezelőtt volt. Néhány ember lemenekült ebbe a földalatti rendszerbe, de sajnos felfedezték a helyüket és megölték őket. Aztán a későbbi időkben, úgy ezer évvel később, a Hypogeum komplexumot újból felfedezték és búvóhelyül szolgált néhány ember számára. Majd jött egy földrengés és ők is elhaláloztak ugyanitt.

U: Szóval ezek a megnyúlt koponyával rendelkező emberek építették ezt a Hypogeumot?

C: Nem. A neolit korban Máltán élt emberek, akik szoros kapcsolatban voltak az Istennővel, építették ezt a komplexumot.

U: Akkor ők azok, akik a szigeten építettek más templomokat is?

C: Igen, igen.”

A Rózsa Rendjét olyan megvilágosodott lények alkották, akik magasan fejlett bölcsességgel és képességekkel rendelkeztek és a templomokban éltek és ünnepeltek szentek módjára.
Nagyon nagy hatalommal bírtak, ami persze nem tetszett az arkhónoknak. Az arkhónok elpusztították a templomokat, és a Rend tudása a föld alatt lett elrejtve.

Az arkhónok hírnököket küldtek, hogy imádkozzanak az istenükhöz, Atonhoz. Betiltották a misztérium iskolákat, amelyek a felszín alá költöztek, ahogy Ízisz temploma is. A papság mindezek ellenére nagyon erős volt, így rövid időn belül újra megjelentek, és a Földközi térségben újra aktívvá váltak a templomok.

A római birodalom idején a Rózsa Rendje templomai a birodalom egész területén elterjedtek, mint például Avalonban, Írországban. A Rózsa Rendje tudását rendkívül nagy titokban kezelték, és csak a beavatottak tudhatták, mi történt a templomokban. Megesküdtek, hogy soha, de soha nem árulják el a misztériumokat a Renden kívül senkinek.


A római korban ismét megpróbálták az arkhónok elpusztítani a misztériumokat. A IV. században Nagy Konstantin császár egy hamis vallást akart létrehozni az összes létező vallásból. Minden püspöknek megparancsolták, hogy gyűljenek össze a jól ismert niceai zsinaton. Ott pedig, minden püspöknek alá kellett írnia a dokumentumot, különben nem hagyhatták volna el a termet élve, az "őrzők" gondoskodtak volna róla.
A niceai dekrétum a katolikus vallás alapja, amely azt a célt szolgálta, és szolgálja a mai napig, hogy különleges eszközként irányítsák vele a tömegeket. Attól a naptól kezdődően minden más vallás tiltottá vált a római birodalomban.
Az Istennő misztériumai nem léteztek írott formában. A templomokat lerombolták, a papnőket és papokat pedig megölték. Később, a Rózsa Rendje reinkarnálódott tagjai a föld alól végezték munkájukat, indirekt munkával terjesztették a tudást, a szimbólumok felhasználásával az építészetben, festészetben és a zenében. A chartres-i katedrális egyike azon épületeknek, ahol a legtöbb ilyen szimbólum megtalálható.

A Szent Grál e szimbólumok egyike, amely hírnevét azáltal szerezte, hogy épületekbe és költeményekbe foglalták bele. Egy másik szimbólum az Istennő kelyhe, mely rózsa formájú, a rózsa tehát szintén egy szimbólum, amely az Istennő misztériumaihoz kötődik, beleágyazva a költészetbe és a művészetekbe.
Az Istennő misztériumai magasan szentségesek. Nem azoknak szánták őket, akik nem állnak készen a befogadásukra. Ha elárulnák a tömegeknek, el lennének torzítva és visszaélnének velük. Így az Istennő mélyebb misztériumait csak beavatottakkal osztják meg. Még a bolygó legfelébredettebb lényei sem állnak készen, hogy befogadják az Istennő misztériumainak teljes spektrumát. A programozás sokkal mélyebb, mint ahogy azt a legtöbb Fénymunkás gondolja.

 Az Istennő egyik egyszerű misztériumának neve már most is felfedhető: A lélek halhatatlanságának misztériuma.

Létezik egy titkos könyv, amelynek "A Vörös Könyv" a címe, és a katolikus egyház sosem tudta megkaparintani. Anyáról lányára szállt folyamatosan.
Generációról generációra közvetítették a misztériumokat. Az Istennő beavatása Egyiptomban, Görögországban Krétán, Sumériában, Rómában Olaszországban is megtörtént. A Templomosok, a Katharok, St. Germain, Cagliostro gróf mind beavatást kaptak az Istennő misztériumokra. Valamint a Fény sok titkos társaságában is megtörténtek ezek a beavatások.

Cagliostro grófról itt tudhatsz meg többet:
A Rózsa Rendje sokszor befolyásolta a politikai élet történéseit a színfalak mögött, ahogy Hitler idején is, amikor a Rózsa Rendje felvette a kapcsolatot Eva Braunnal. Így néhány még rosszabb forgatókönyvet tudtak megakadályozni. Szaladin udvarában több csatát is meghiúsítottak, és a békét gyakran a Rózsa Rendjének befolyása által érték el. Egy újabb hadsereget küldtek I. Richardhoz, amikor súlyosan megsebesült, amely a történelem egy teljesen logikátlan hadművelete volt. A Rózsa Rendje akadályozta meg a Földön az atomháborút.

Az Esemény idején a Rózsa Rendje tagjai fogják lehorgonyozni a csend és béke energiáit. A tömegek nem fogják érteni, mi is történik, így lesz majd némi nyugtalanság, és a Rózsa Rendje fogja mindezt lecsendesíteni a meditációikon keresztül. Ez azt jelenti, hogy kulcsszerepük van az Esemény idején. Annak ellenére, hogy sokuk még nem ismerte fel ennek a teljes jelentését, fontos már most kiépíteni ezeket a csoportokat, hogy az Esemény idején majd minden nyugodt és békés lehessen. Ebben a pillanatban valószínűnek tűnik, hogy a legtöbben, akik a Rózsa Rendjét alkotják, ők gyűlnek össze az Esemény férfias aspektusát tekintve, az Eseményt Támogató Csoportokban is. Ez gyakorta a helyzet, mivel a többiek még nem elég felébredettek. Mindenesetre jó, ha megtalálod a saját szereped ebben az egész folyamatban és követed a belső vezettetésed, ahogy mindig.
Cobra 2018. június 17-i bejegyzésében írja, hogy az egész Földön szükség van a Rózsa Rendjének aktiválására:
Most pedig egy nagyon fontos részletet szeretnék kiemelni a Budapesten, 2018. április 14-15-én tartott Felemelkedés Konferenciából:
Cobra kihívta a konferencia 23 országának résztvevőit, hogy teljesítsék ezt a feladatot. Most megteremtjük a Rózsa Rendje számára a következő fázist a bolygón, létrehozva 23 horgonyt. Egy nagyon megható szertartás keretében a jelenlévő önkéntesek, akik válaszoltak a hívásra, megerősítették elkötelezettségüket. Egy kört formáltak Cobra körül a színpadon, miközben beavatta őket Isis istennő beavatásával. Mindannyiuknak nagyon megható élményben volt részük és elkezdtek énekelni/kántálni, hogy így fejezzék ki az Istennő jelenlétet, amit éreztek. Az egész terem a 270 résztvevővel könnyekig hatódott attól a gyönyörű Szeretethullámtól, ami belépett a terembe és mindannyiunkban lehorgonyozódott. Rendkívül erőteljes élmény volt és megtörtént az Istennő energia aktiválása a rácsba.
(Megjegyzés Felipétől: ez a momentum varázslatos volt, ez a momentum történelmi volt, éreztem attól a pillanattól kezdve, ahogy elkezdődött, nagyon erős misztikus energia töltötte be a teret. Számos országból érkezett nők jöttek azonnal előre a színpadra, és egy kört alakítottak ki. A ceremónia Cobrával középen kezdődött , aki körbejárt, egyik kezét a feje fölé tartva, másikkal pedig - ahogy később elmagyarázták nekem - fénysugarat adott. Volt egy mélyen átható pillanat, amikor is a nők megfogták egymás kezét, és könnyedén dülöngélni kezdtek. Egy finom mantrát hallottam, amelyet még soha azelőtt, nagyon megérintett és kezdetben nem tudtam, honnan jön ez a hang. Ahogy később elmondták nekem, senki sem tudja, ki kezdte el, de olyan volt, mintha magának az Istennőnek az energiáját csatornázták volna. Annak a momentumnak olyan hihetetlenül erős energiája volt, hogy még most is érzem az energiát és az érzelmet. A nők pedig sírtak.)
Ezt követően Cobra elmondta nekünk azoknak a főpapnőknek a neveit, akik ugyancsak részt vettek és a fölöttünk lévő hajókról figyeltek minket:
Semjase, Manuela, Stara, Kelly, Enya, Lea, Sarah, Kelly (Ellenállási Mozgalom), Ashtara Athena és szeretett nővérünk, Isis Astara.
Ez az egész egy fölöttébb mélyen megható pillanat volt, amit Cobra úgy írt le, mint "Életküldetésének megkoronázása". „Egész életemben erre a pillanatra vártam! Ez a pillanat az álmaim megvalósulása”.
Ekkor mindannyian felálltunk és energiától vibrálva ismételtük, nagyon hangosan és nagyon sokszor: A Fény Győzelme! A Fény Győzelme! A Fény Győzelme!
Sokan még mindig érzik ezt a hihetetlen Istennői jelenlétet mindennapi életükben.
Minden Plejádinak erős kapcsolata van az Istennői jelenléttel. Ha egy egyén számára megtörténik a kapcsolatfelvétel, az egyénnek mind az Istennői, mind az Isteni energiákkal egyformán egyensúlyban kell lenni lényében, valamint a társadalommal is. Az Istennői jelenlétnek ott kell lennie ahhoz, hogy az emberi társadalom fel tudjon emelkedni és a Galaktikus Konföderáció tagjává válhasson.
(A találkozót követően gombamód szaporodnak Európában a Rózsa Rendje csoportok. Magyarországon azóta hetente több találkozó is van.)
Most pedig kanyarodjunk vissza Ízisz Misztériumainak 6. pontjához, mely a Szent nász misztériuma és a szexuális energiánkhoz kapcsolódik. Erről Cobra írt egy igencsak részletes cikket, itt találod:
Egy társadalom irányításának és evolúciója késleltetésének leghatékonyabb módja a női szexuális energia kontrollálása. Ez az oka annak, hogy miért voltak azok a kultúrák, amelyek maximális szexuális szabadságot adtak a nőknek, azok, amelyek a legnagyobb fejlődést tapasztalták meg.
Egy adott társadalomban a női szexuális energia ellenőrzésének leghatékonyabb módja az, ha a társadalomba beszivárogtatnak egy kritikus tömegű orioni/drakonida/reptilián ragadozót és szabadon engedik őket. Ezt tették az arkhónok számtalanszor az emberi történelem során. Amikor a nők egy kritikus tömege negatív programozást kap ezektől a ragadozóktól, ez pavlovi reflexet teremt az adott társadalom tudatalatti női pszichéjében és így hatékonyan leválasztja az Istennői energiát.
Az ilyen társadalomban a nők elkezdenek kettős életet élni és csak olyankor fejezik ki magukat szexuálisan, amikor távol vannak a Mátrix kíváncsiskodó szemei elől.
Ennek egy extrém példája Szaúd-Arábia társadalma:
Az ilyen társadalmak felszabadításának az a kulcsa, hogy az adott társadalom legfejlettebb női fokozatosan elkezdik kifejezni az érzéki, szexuális Istennő energiát:
Az arkhónok teljes mértékben allergiásak a nő és férfi - különösen a lélektársak és ikerlelkek - között lévő mély lelki szerelmi energiára.

Szexuális gyógyító meditációt is alkalmazhatod, hogy gyógyulást érj el:
1. Lazítsd el a tested és figyeld a légzésed egy kis ideig.
2. Ahogy belélegzel, gondolatban jeleníts meg magad előtt egy ragyogó fehér Fényt belépni a fizikai testedbe és az összes energiatestedbe, majd lélegezd ki ezt a fehér Fényt a környezetedbe.
3. Most gondolatban jeleníts meg egy rózsaszín rózsabimbót a szív csakrádban. Ahogy kilélegzel, ez a rózsa elkezd kivirágozni. Végezd ezt néhány percig.
4. Most jeleníts meg gondolatban magad előtt egy vörös rózsát az intim területednél. Ahogy belélegzel, ez a rózsa elkezd kivirágozni. Végezd ezt néhány percig.
5. Ahogy belélegzel, a vörös rózsa szexuális energiája felemelkedik az energiacsatornáidban a szívcsakrádban lévő rózsaszín rózsához.
6. Ahogy kilélegzel, jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy a rózsaszín rózsa szeretetteljes, gyógyító energiája leereszkedik az intim területednél lévő vörös rózsához, egy energiahurkot hozva létre. Ismételd ezt meg néhány percig.
Ha rendszeresen találkoztok és elvégzitek ezeket a meditációkat, a csoportod az Istennő energia erőteljes csatornájává fog válni és jelentősen fogja segíteni a planetáris Fényhálózat kiépítését. Az Istennő Fényt akar és Fény lesz!”

Íme az ehhez tartozó vezetett meditáció magyarul:


Cobra ezeket közölte még a Budapesti Felemelkedés Konferencián Szexuális energia témában, idézet tőle:

Szexuális Energia - Programok
Ezek célja a felszíni lakosság kontrollálása. Számos program csak ennek a bolygónak a felszínén létezik. Ezek a programok a fő oka annak, amiért ilyen sokáig tart a felszabadítás folyamata, mert ezeket nem ismerik. Még a lakosság legfelébredettebb része sincs tudatában a programoknak. Ezek a legmélyebbek. Az a céljuk, hogy a felszíni lakosságot ellenőrzés alatt tartsák. Legtöbbjük sehol sem található meg a galaxisban.
Két fő rétege van ennek. Az első Atlantiszban történt implantátumokkal, amely fizikai és energetikai elválasztódást okozott a nők és a férfiak között. Hol található: 3 ujjnyival a köldökünk felett. Ez a kundalíni energia áramlását blokkolja.
Két alapvető rétege van a programozásnak:
1. réteg:
Az atlantiszi idők végén történt (az 1. réteg elhelyezése), miután a sötét erők beszivárogtak az implantátumokkal, és pszichológiai, valamint energetikai szeparációt hoztak létre a nők és a férfiak között. Ezt azzal a céllal teremtették, hogy meggátolják a kundalini energia megfelelő áramlását. Minden egyes csillaglényt implantáltak ekkor, Atlantisz idején.
A férfiak és a nők ellentétesen lettek programozva, így mikor egy nő és egy férfi találkozik, teljes félreértés alakul ki, mivel a saját nézőpontjuk szerint tekintenek a másik nemre. A férfiak egyfajta módon látják a dolgokat, a nők pedig egy másfajta módon.
- A nők a szív energiáját érezhetik, de a szexuális energiát nem
- A férfiak érezhetik a szexuális energiát, a szívük energiáját azonban nem
A nők számára könnyebb a szív szintjén kötődést kialakítani, szexuális szinten azonban ez kihívást jelent, a férfiaknál ugyanez van fordítva. Könnyű számukra érezni a szexuális vonzalmat, ami a nők számára azonban nem megengedett az implantátum és a társadalmi programok miatt.
A megoldás a nők számára az, hogy hagyják érezni a szexuális energiát, a férfiak számára pedig, hogy engedik érezni a szív energiáját, és mindkettőjük hagyja, hogy a szexuális energia és a szív összekapcsolódjon. Ez a programozás átalakításának egy módja és gyakorlással gyengéden elérhető.
Az energetikai út meglehetősen különböző:
A férfiak esetében a kundalini energiának fel kell emelkednie a szívközpontba, míg a nők estében le kell ereszkednie a szexuális energia központba.
Amikor a kapcsolat tökéletes, nincsenek félreértések, és ez valójában a Szentséges Egyesülés/Isteni Nász lenyomatát hozza létre energetikai szinten.
Az arkhón invázió előtt, sok nő még erősen kötődött az Istennő energiához hatékony módon. Az Istennő egy papnője bármilyen szinten fel tudta használni saját energiáját egy férfi meggyógyítására. A nők meg tudták gyógyítani a férfiak összes háborús traumáját a kundalini energiájukkal.
Az ok, amiért a férfiak agresszívak az, hogy nem kaptak egészséges szexuális energiát a nőktől. Ez szexuális frusztrációhoz vezetett (lásd az arab társadalmak problémáit). Az, hogy a szíriai menekültek Európába jönnek és nőket erőszakolnak meg, a mély szexuális frusztrációjuk tükröződése. Nincs rá mód, hogy meggyógyítsák a szexuális traumájukat. Nem megengedett a társadalmukban. Ez pedig könnyebben programozhatóvá és erőszakossá teszi őket.
Az Istennő papnője, aki egyesítette a szív és a szexuális energiát, képes háborút megállítani ezen a bolygón.
A társadalom meggyógyításának alapvető kulcsa, hogy a bolygó legfelébredettebb női összekapcsolják a szívüket és a szexuális energiákat. Ez az, amit Laura Eisenhower nem értett meg. Mindent, amit állítok, alá tudok támasztani rengeteg ténnyel, több ezer szent Istennő képével, akik az életüket áldozták fel azért, hogy megőrizzék ezt a tudást.

2. aspektus
A női energiák el lettek nyomva annak érdekében, hogy a háborúk teret kaphassanak.
A férfiak frusztráltak. Megpróbálhatják levezetni a frusztrációjukat különféle sportokon keresztül, de amikor az már nagyon felerősödik, harcolni kezdenek. Az amerikai foci például az elfogadható háború egy formája, ugyanúgy, mint a box, vagy a küzdősportok, stb.
Az első arkhón invázió során, 5000 évvel ezelőtt, az arkhónok békés Istennő civilizációkat támadtak meg és nőket erőszakoltak meg. Ez még mindig jelen van minden nő tudatalattijában. Minden egyes nő elsődleges félelme a férfi elkövetőktől való félelem, amely megegyezik a vadállattól való félelemmel.
A program üzenete, hogy a férfi a szörny, de valójában a reptiliánok a szörnyek. Az emberi hímek nem erőszakolnak meg nőket, reptiliánok tették ezt, de a női tudat nem tud különbséget tenni egy reptilián és egy emberi test között vagy nincsenek ennek tudatában, ezért a nők nem bíznak a férfiakban. Ez az oka annak, amiért a nők 70%-a nem él át orgazmust szexuális aktus közben, a férfiak pedig ezért válnak szexuálisan frusztrálttá.
A programozás következő rétege: "Jó kislánynak kell lenned". Titkolnod kell a szexualitásodat, hogy ne légy megítélve, hogy ne légy "prosti". Ez egy mély program, át kell programozni, fel kell oldani a női és férfi pszichéből.
A nőknek vissza kell szerezniük a szexuális energiájuk erejét! Határokat kell szabniuk arra vonatkozóan, hogyan, mikor és hol akarnak intim kapcsolatot létesíteni. Szét kell törnünk a mátrixot, a nőknek vissza kell szerezniük a hatalmukat, maguknak kell eldönteniük, hogy kifejezik a szexuális energiájukat. Ez a társadalom átalakításának a kulcsa.
A férfiaknak változtatniuk kell a nőkről alkotott képükön és ki kell tisztítaniuk ezt a programot.
Egyes társadalmakban olyan templomok léteztek, ahol a nők szexuális energiákat csatornáztak. Szentséges Egyesülés ment végbe a főpapnő és a király között, amely az Isteni hős archetípusává tette őt. Ez az egyesülés stabilizálta a társadalmat. Isteni egyensúlyt és harmóniát teremtett nők és férfiak között.
Kr.u. 400-ban ezt a tradíciót elpusztították. Ez volt a valós oka a Római Birodalom összeomlásának. Az összeomlás előtt magasan fejlett civilizációk léteztek. Azután azonban az Istennő energiát elpusztították, ez pedig teret engedett a sötét kor uralmának. 1000 évbe telt felépülni ebből a szörnyűségből és elkezdeni begyógyítani a sebet.
A keresztény kultuszt azért hozták létre, hogy tönkretegyék az Istennő energiát. Az Istennő hagyományokat elpusztították, templomaikat lerombolták, többek között a sötét középkornak és a katolikus egyháznak köszönhetően elnyomták az Istennő papnőit, meggyilkolták őket, és ez még mindig ott él a nőkben. A misztériumokat pedig megpróbálták elpusztítani. (Ezek közül néhányat bátor emberek megmentettek.) E trauma még mindig jelen van minden nő tudatalattijában. Ez az eredendő félelem, mely megakadályozza, hogy egy nő biztonságban érezze magát valódi nőiességének kifejezésekor.
Következő szint: 5000 évvel ezelőtt az arkhón invázió egy mélyebb programot hozott létre:
- a Nőknek csak akkor engedték, hogy megéljék a szexuális energiákat, ha az ikerlelkükkel, vagy ikerlélek fantáziájukkal voltak együtt.
- a Férfiaknak csak akkor engedték, hogy a szívükben éljék meg a kapcsolatot, ha az ikerlelkükkel, vagy az ikerlélek fantáziájukkal voltak együtt.
Ha a partnered nem az ikerlelked, vagy az ikerlélek fantáziád, akkor a programozás eredményeként ez mindkettőtök számára nehéz pillanatokat okoz abban, hogy megéljétek a szexuális és a szív energiákat.
Következő szint: szakadás a lélekcsaládban
A programnak két oldala van: a Nőknek csak akkor megengedett a szexuális energiák megélése, ha a lélekcsaládjuk tagjával vannak. A Férfiak más programozást kaptak.
Következő szint: érzelmi vonatkozások
Amikor egy férfi és egy nő kapcsolatba kerülnek egymással, tudat alatt egymás tulajdonaként kezdik el érzékelni egymást, aki csak hozzájuk tartozik.
Ez tudat alatt, és a jog szempontjából is problémákhoz vezet (a házasság jogi szabályozása)
A cabal visszaél a lélektárs archetípusával. A Mátrix meghekkelte a kapcsolatot, és hozzá olyan jogi apparátust teremtett, mely ellenőrzi azt (a férfi aláírására van szükség stb.)
Ez a programozás (birtoklás) csak ezen a bolygón létezik.
Hatalmas a különbség a birtoklás és az elköteleződés között.
A tiszta archetípus: két ember ragaszkodása és elköteleződése, mert oly mély közöttük a kapcsolat, hogy senki és semmi másra nincs szükségük. Spirituális kapcsolódássá válik, nem pedig legális, mátrix irányította kapcsolattá.
- az Isteni archetípus valós elköteleződés - valójában csak az igazán mély lélektársak és az ikerlelkek között található ilyen.
- a másik archetípus: a több partner. Képesek vagyunk arra, hogy egyszerre több embert is szeressünk mélyen, lélekszinten. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több, egészséges lélekkapcsolat is lehetséges. Erre is lesz lehetőség az új társadalomban, az új paradigma részeként.
A kulcsa az őszinte kommunikáció férfi és nő között. A nők maguk között egész más dolgokról beszélgetnek. Amikor egy férfi belép a szobába, témát váltanak, és fordítva. A nők és a férfiak közötti kapcsolat akkor gyógyult meg, amikor a férfiak és a nők könnyedén beszélnek majd egymással bármilyen témáról. Drasztikus őszinteség a kommunikáció területén - ez vezet a társadalom gyógyulásához.”

Egyéb fontos videók:

1.Istennő meditáció:2. Telihold meditáció
A Rózsa Rendje az idő természetes ciklusait követi, ebben beletartozik a Hold különböző fázisainak nyomon követése, mint az újhold vagy a telihold:3.Szeretett Nővérünk, Isis Astara, Cobra lélektársának emlékére készült magyarul egy vezetett videó az Istennővel való utazáshoz:4. Rózsaszín tojás meditáció, vagy Kozmikus Istennő meditáció:
Ha szeretnél létrehozni magad is Rózsa Rendje csoportot, akkor íme hozzá egy kis segítség. Először is a csoportod egy Istennő Szentély:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/09/alapelvek-rozsa-rendje-csoportok-szamara.html

A második részét itt olvashatod:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/09/alapelvek-rozsa-rendje-csoportok.html

A Rózsa Rendje számára készültek tachionizált ékszerek, melyekről itt olvashatsz:

https://cobrarozsa.blogspot.com/2018/09/rozsa-rendje-szamara-keszult.html

Ezenkívül gyertyák és szobrok is, melyeket itt találsz:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/11/gyertyak-es-szobrok-rozsa-rendje-szamara.html

Köszönet a Szervezőknek és minden Résztvevőnek, akik támogatják és segítik a Rózsa Rendjét és Lényük minden aspektusával jelen vannak, hogy emeljék Gaia és lakói Fényét!

A legvégére egy csoda szép videót szerettem volna hagyni, ami Isis Astara emlékére készült és Cobra oldaláról való. Sok szeretettel mindenkinek! :)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.