2020. november 2., hétfő

A Forrás, az Abszolút

Fordította és összeállította: MCCS

Az itt megjelenő információk Untwine-tól és Cobrától, az Ellenállás szóvívőjétől származnak. Nem tartalmaznak csatornázott üzeneteket. 
Cobra egy Plejádi Csillagtestvérünk itt a fátyolon belül, aki több mint 40 éve áll kapcsolatban a nagy planetáris felszabadító csoporttal. Pontosan 1977-ben volt az első személyes kapcsolatfelvétele, melynek során a Naprendszerünkben utazott, és nem akart hazajönni a Földre. Mintegy 30 percig tartott a Plejádiaknak meggyőznie arról, hogy térjen vissza a mátrixon belülre megvédeni az emberiséget a nukleáris háborúktól. 
Az Ellenállás azt kérte tőle, hogy maradjon névtelen és folytasson folyamatos kommunikációt az X Bolygó lényeivel, akik segítik az Ellenállási Mozgalmat. Mint az Agarthai Hálózat és a Fényerőinek képviselője arra törekszik, hogy felkészítse az emberiséget a közelgő Eseményre. 

A fent említett fátyol technológiáról itt olvashatsz:

Az Ellenállási Mozgalomról és az X Bolygóról itt:

Cobrától pedig itt:

Ebben a cikkben a Forrásról lesz szó, Nagyon sok tévhit, torzított információ kering a neten "vele" kapcsolatban, ezért arra gondoltunk, hogy Untwine és Cobra segítségével megkeressük azokat a helyes irányba vivő adatokat, amik segítenek megérteni az Abszolút, vagy sokak által Istenként ismert létezőt. Az első részben nézzük meg azt, hogy mit is csinál jelenleg a Forrás, Cobra használja ezt az elnevezést, ebben az írásban is így fogjuk őt hívni és ezért ez a címe is ennek a cikknek. 

1. AN Átalakítás


Egy részlet a 2016. június 22-i Cobra bejegyzésből: "A Fény erők a Fényoszlopok (Atvor) technológiáját használják arra, hogy feloldják a nem lineáris, elsődleges plazma anomáliát az ismétlés/iteráció matematikai alapelveit felhasználva. Az Atvor technológia az AN átalakításon alapszik." Cobra egy Untwine által írt cikkre ad hivatkozást ebben a bejegyzésében, melyben erről az eljárásról részletes leírást ad.


Az AN átalakítás egy hatalmas folyamat, amelyen az egész valóságunk keresztülmegy. Ez a folyamat arról szól, hogy a Forrás, az Egy a teljes teremtést visszaviszi az Egységbe.

Az Univerzum az Egynek a saját maga általi kivetítéséből jött létre, ahol ő mindenütt jelen van és ugyanakkor mégis túl van az idő korlátain. Az Univerzum csak egy tükörképe az Egynek, melynek a kvantumdinamika az alapja. (kvantumdinamika: ez a tudományág foglalkozik azzal a mozgással, energiával és pillanatnyi rendszerváltozásokkal, melyekre a kvantummechanika szabályai érvényesek – a szerk.)
A kvantumdinamika egy rendszer, ahol az Anyag az összes lehetőség, megvalósulás között rezeg. A fő tényező, ami meghatározza, hogy melyik lehetőség jön létre, az az Akarat.

Ha meg akarjuk határozni, hogy mi az Egy, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a Tökéletesség, az Egység, az Abszolút. A tökéletesség és egység jelen esetben az jelenti, hogy minden céllal lett tervezve. Viszont ha egy rendszert úgy terveznek, hogy minden lehetőséget felderítenek, akkor az logikusan ellentétes a céllal tervezettel. Ezt az ellentétes rendszert hívjuk véletlenszerűségnek vagy más néven kontingenciának.

Ez az Univerzum, amiben most vagyunk és ahogy eddig tapasztaltuk, egy keveréke az Egynek és a kontingenciának, egyaránt megtalálható benne a cél és a véletlenszerűség. 

A Rossz véletlenül alakult ki, az akarat és a véletlenszerűség kölcsönhatásának eredményeként. Ilyen véletlenek azért történhettek meg, mert az Univerzum nem tiszta, tökéletes Egy-ként van jelen, csak annak a tükörképe, és ez a kép nem lehet pontos, mivel véletlenszerűséggel van tele. Éppen ezért az Egy nincs teljes erejével jelen az Univerzum birodalmaiban. A Rossz egy impulzusként jelenik meg, amelyben az Akarat "elmerül" a véletlenszerűségben, elveszíti a kapcsolatot az Abszolúttal, elkezd kifordulni önmagából és épp az eredeti cél ellentéteként kezd működni.

Az összes lehetőség kutatása közben az Univerzum több, különböző síkra, dimenzióra osztódott mint: fizikai, plazma, éteri, asztrális sík. Mindegyik sík magában foglal különböző arányú véletlenszerűségeket.
Ezen a képen látható, hogy minél magasabban van egy adott sík, annál kevesebb véletlenszerűséget tartalmaz. Minden teremtés először mindig a legmagasabb síkon jön létre, majd egyenként "leszivárog" az alatta lévő síkokra. Minden fizikai anyag végigjött az összes síkon mielőtt fizikaivá vált.

A szaggatott vonal a mentális síknál az úgynevezett Buddhi-Manasz membrán, ami azt a változást jelzi, ahol a véletlenszerűség előfordulása annyira megnövekszik, hogy a Valóság elég nagymértékben átalakul. A szaggatott vonal alatt a Rossz, mint lehetőség jelen van. A szaggatott vonal felett viszont nincs elég véletlenszerűség ahhoz, hogy a Rossz megjelenjen, ezért ezek a magasabb síkok mindig is a Fény és Szeretet Birodalmai voltak.Az anyag fénykódok formájában keresztül "csorog" a különböző síkokon, úgy hogy benne vannak az Isteni szándék információi. Minél nagyobb a véletlenszerűség előfordulása egy adott síkon, a Fény "folyása" annál jobban meg van szűrve. Ezért a legalsóbb síkokon, ahol most tartózkodunk (fizikai, stb.) csakis ilyen "szűrt" Fény található. Különösen itt, ezen a bolygón, ahol a rossz megerősítette ezeket a szűrőket, nincs teljes spektrumú Fény. Az a valóság, amit itt tapasztaltunk, nagyon el van torzulva és nem igazán van összhangban az Egy eredeti akaratával.

Az Egy a valódi, tiszta Fény és Szeretet és hiányzik belőle a gonoszság, eszébe sem jutna rosszat teremteni és nem is gondolta, hogy ez megtörténhet. Amikor látta, hogy a rossz véletlenszerű előfordulása megtörtént, létrehozott egy rendszert, hogy korrigálja az anomáliát, minden rosszat visszafordítson a Fénybe és minden véletlenszerűség újból összekapcsolódjon az Isteni Akarattal. Ez a rendszer az AN átalakítás.

Az AN átalakítás a Fény továbbításának közvetlen rendszere, ami kikerüli a véletlenszerűség szűrőit, ezért teljes spektrumban sugározza a Fényt lefelé az egyes síkokra. Ez lehetővé teszi, hogy az Isteni Szándékot a Fény által továbbítsa a legsűrűbb síkok felé is, úgy hogy közben átformál és gyógyít, és újra összekapcsol minden valóságot az Eggyel. Az AN átalakítási rendszer folyamatosan változtatja át az Univerzumot olyan valósággá, ahol az Egy ismét teljes erejével rendelkezik. Ha az átalakítás teljes és kész lesz, akkor a Világegyetem az Egy pontos tükörképe lesz.

Ezen a bolygón 2012. április 4-én lett ez a rendszer lehorgonyozva.

2012. december 21-től pedig teljesen működőképes.

A fő lehorgonyzási pont az AN átalakításhoz egy AN csillagkapu, ami az Orion övének központi csillagánál helyezkedik el. Az eredeti véletlen, amiből létrejött a rossz, az Orionban történt. Ezért ez a csillagkép a fő központja a sötétség átalakításának. Az AN csillagkapu mindig is egy Fényportál volt és ezen keresztül nagyon sok lélek jött át egészen a Buddhi-Manas síkig és az attól lejjebbi síkokra. Ezek a lelkek, akik átjöttek és úgy hívjuk őket, hogy Csillagmagok azzal a céllal jöttek ide, hogy segítsenek lehorgonyozni a Fényt az alacsonyabb síkokra, és hogy átalakítsák a dualitást újra az Egységbe. Minden Csillagmag rendelkezik kódokkal az AN átalakításhoz.

Földi inkarnációik során ezek a csillagmagok jó pár Orion öv másolatot építettek, hogy össze tudjanak kapcsolódni az AN csillagkapuval. (Képek: Nagy-Britannia-Avebury, Kína-Xi an Piramisok, Mexikó-Teotihuacan piramisok, Egyiptom-Nagy Piramisok, Csillagkép-Orion öv)Az AN átalakítás ténylegesen véget vet a dualitásnak és átformálja az egész valóságunkat a tiszta Fény és Szeretet Univerzumává. Olyan lesz, ahol a Jólét, öröm és boldogság feltétel nélkül létezik. Mi vagyunk az AN átalakítás lehorgonyzói azáltal, hogy a Szabad Akaratunkat használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Fényt választjuk. Ha így teszünk, egyesülünk a kvantumvalósággal, hogy az be tudja fogadni az AN átalakítást, fokozatosan meggyógyítva az egész teremtést. Az AN csillagkapuhoz meditációban tudunk kapcsolódni, de használhatod ezt az ősi hangot is, ami az AN vagy OM-ként ismert, ahhoz hogy segíteni tudj az AN átalakításban.

Felszabadulás Most!

A fentebb említett Véletlenszerűség (Kontingencia) egy elég fontos elv, amit érdemes tisztázni, hogy mit is jelent. Napi szinten használjuk azt a mondatot, hogy "Nincsenek véletlenek". Sajnos ez sem állja meg a helyét, mert az Univerzumban létezik a Forrástól függetlenül ez az elv. Emiatt alakulhatott ki az Elsődleges anomália, ami minden szenvedés oka. A Kontingencia az esetlegesség elvét jelenti, előre nem látott eseményt, veszélyforrást. De jöjjön most ismét egy cikk, amiben pontosan magyarázatra kerül ez a fogalom.

Akik szeretné tudni, hogy mi az az Elsődleges anomália, itt elolvashatja, a chimérával és a toplet bombákkal kiegészítve:

Most pedig jöjjön akkor a Véletlenszerűség.

2. Véletlenszerűség, avagy a Kontingencia

Eredeti angolul itt:

A Forrás, vagy Teremtő ebben az Univerzumban a teremtésen keresztül mutatkozik meg, Ő mindannyiunk alapvető aspektusa. Ő mi vagyunk. Ugyanakkor Ő mindenek feletti is. Nem lehet sehol megtalálni sem időben, sem térben, egyik dimenzióban sem. A tér-idő kontinuum a Forrás teremtése, saját maga felfedezésére és tükröződésére. A Forrás folyamatosan létrehoz, improvizál, hogy felfedezze a teremtést.

A teremtés végtelen kvantum lehetőségeken alapul. E lehetőségek között található az is, amelyet véletlenszerűségnek hívunk. A véletlenszerűség egy eshetőséget jelent, egy potenciált a dolgok számára, hogy nem vártan történjenek meg, nem megtervezetten. Ez azt jelenti, hogy bizonyos események alakulása, nem egészen a Forrás tervezésének az eredménye, vagy bárkinek a teremtése. Ezek csupán véletlenek. Mindazonáltal befolyásolhatóak és újrateremthetőek, ha használjuk a Szabad Akaratunkat, mivel a Szabad Akarat az uralkodó tényező a kvantum dinamikában.

Ez annyit jelent, hogy annak ellenére, hogy a Forrás önmagában tökéletes, mégsem mindenható a tér-idő kontinuumban. De mi mindannyian, mint a Forrás „önhasonló”, egészen kicsi képviselői ebben a konstrukcióban, képesek vagyunk a Forrás akaratát manifesztálni.

Eredetileg a teljes Univerzum harmóniában élt, és senki sem ismerte, mit is jelent az ártó szándék, egyszerűen azért, mert ez nem a Forrástermészet része. A Forrás sosem jelenthet bántalmat, Ő feltétlen, tiszta Szeretet és Harmónia.

Bár bizonyos események a véletlenszerűség miatt megtörténtek, és néha kellemetlenek is voltak - például egy üstökös csapódott a Bolygóba -, összehasonlítva Földünk jelenlegi körülményeivel, még mindig könnyen megbirkóztak velük, az emberek pedig a Paradicsomban éltek.

Nagyjából 8 millió évvel ezelőtt, bizonyos hatalmas Arkangyalok elhatározták, hogy beszívják lényükbe a véletlenszerűséget, testet öltenek és felelősséget vállalnak érte, annak érdekében, hogy tudatukkal harmóniába hozzák, és eltávolítsák annak kellemetlen aspektusait.

Túl nagy falat volt ez számukra és nem tudták kezelni a helyzetet, így alámerültek a kontingenciában, a dolgok meg nem tervezett lehetőségében. Leválasztódtak mindarról, ami a tervezés része: leválasztódtak a Forrásról.

Nem találták a visszautat, és nagyon szenvedtek. Az Univerzum többi része nem tudta azonnal, hogyan válaszoljon minderre helyesen, egyszerűen azért, mert természeténél fogva ez az esemény váratlan volt. A hosszú ideig tartó szenvedés az Angyalok megőrülését okozta, és kegyetlenné váltak. Ezek azok a lények, akiket arkhónokként, bukott angyalokként ismerünk. Így jött létre az ártó szándék, és a gonosz.

Az arkhónok Bolygókat kezdtek el megtámadni, a Galaktikus Konföderáció pedig ennek ellenében szerveződött. Sorra szabadították fel a Bolygókat, most pedig ennek a történetnek a végét láthatjuk kibontakozni a Földön, ahol az arkhónok azáltal élik ki traumáikat, hogy azokhoz a feltételekhez hasonlóakat hoztak újfent létre, amelyek elsősorban leválasztották őket.

A Forrás mostanra megtanulta, hogy egyfajta automata újrakapcsolódási gombot kell belefoglalnia a teremtés mintájába, amely akkor kerül csak alkalmazásra, amikor minden újra összekapcsolódott és visszaállt alaphelyzetbe.

Mindez létfontosságú annak a világnak a megértéséhez, amelyben élünk. Diszharmóniára soha sem volt szükségünk, és minden szükségszerűen újracsatlakozik a harmóniába, egyszerűen azért, mert ez a Forrás való természete.

Rengeteg programozást hoztak létre az arkhónok azért, hogy igazolják a gonoszt. Mint például a karma törvényei, amelynek állítása szerint, ha eltöröm a barátom tálját, akkor az univerzum majd küld valakit, aki eltöri az én tálamat annak érdekében, hogy megtanítsa számomra a tetteim következményeit. Ez annyit jelent, hogy az univerzum aztán küld majd valakit, hogy törje el annak a tálját, aki eltörte az én tálamat, stb. Ez teljes mértékben koholmány és semmi köze sincs a valós, univerzális törvényekhez, egyszerűen azért, mert ha bármi köze lenne hozzá, akkor soha semmi nem oldódna meg és a szenvedés a végtelenségig fokozódna. A valódi univerzális törvény a Megbocsájtás és a Kegyelem, és ezeket tanították azok a tanítók is, akiknek igaz kapcsolatuk volt a Forrással. A Forrás akarata az, hogy ha valaki valami bántó dolgot tesz, annak megfelelő mértékű gyógyulásban kell részesülnie ahhoz, hogy újra meg tudja testesíteni igaz önvalóját. Az érintett személyek között valamelyest szükség van az energiák kiegyensúlyozására, például akárki is törte el a tálat, az vehet a tulajdonosának helyette egy másikat, vagy megjavíthatja, vagy tehet valami másféle szolgálatot, amivel energetikailag kompenzálni tudja tettét. Vagy a tál tulajdonosa egyszerűen meg is bocsáthat és a Forrás végtelen bősége valamilyen módon automatikusan kiegyensúlyozza a dolgokat, nem azáltal, hogy valamit elvesz attól, aki eltörte a tálat, hanem, hogy mindkettejük számára biztosítja azt, amire szükségük van. Az erőforrások és a bőség határtalan.

Egy másik program szerint diszharmóniára szükségünk van azért, hogy ne unatkozzunk, hogy a felfedezés megtörténhessen.

Ez sem működhet így.
A teremtés rezgésen és e rezgések közötti zenei típusú kapcsolatokon alapul. Most ábrázoljuk az egész univerzumot egy nagy zenekarként. Mielőtt zenélni kezdenek, minden hangszer összehangolódik, biztosítva a harmóniát. Amennyiben erre nem kerül sor, ha csak egy hangszer is félre van hangolva, a teljes zenemű hamis lesz és nem jöhet létre az alkotás. Csak akkor kezdődhet el az alkotás, ha az összes hangszer harmóniába került, azután viszont a zene felfedezésének lehetőségei végtelenek. Így működik a teremtés, a felfedezés csak akkor lehetséges, ha harmónia van.

Egy harmadik program szerint diszharmóniára azért van szükségünk, hogy megtanítson bennünket a harmóniára, leckéket kapunk tőle.

Ez megint csak lehetetlen.

Az emberekben akkor merül fel ez a hamis elmélet, amikor egy megtapasztalás, amely szenvedést okoz számukra, fejlődésre kényszeríti őket, előrelépést hoz az életükben, de valójában csak az történik, hogy azok a problémák, amik addig is fennálltak életükben, és tudatukon kívül befolyásolták azt egy ideig, e megtapasztalás által most a tudatuk felszínére kerültek, és azzal, hogy ennek tudatába kerülnek, végre eldönthetik, hogy megszüntetik őket.

Nem rendelkezhetünk olyan dolgok felett Szabad Akaratunkkal, aminek nem vagyunk tudatában, ezért tehát mindennek tudatossá kell előbb vagy utóbb válnia.

A gyógyulás lényege számunkra, hogy ismét, teljes mértékben az Egyetlen Forrás/Teremtő legyünk, hogy teljes lényünkként Őt testesítsük meg.

Ez azt jelenti, hogy ne legyünk többé azon események áldozatai, amelyeket nem mi terveztünk meg. Ez pedig abban az esetben történik így, ha mi választjuk meg, mit akarunk létrehozni, és ha felismerjük azt, hogy ahhoz, hogy valóban az Egyetlen Forrás legyünk, nem létezhet más hatalom, ki döntéseket hoz felettünk, mivel ez a hatalom mi magunk vagyunk. Mi legbelül már tudjuk, mire vágyunk, mit szeretnénk megtapasztalni, és valóban megvan hozzá a hatalmunk, hogy meg is teremtsük.

A harmadik részben arról lesz szó, hogy a cabal hogyan manipulálja a fizikai tudásunkat és azt tanítják, hogy az entrópia folyamatosan csak növekszik és ebbe a Forrásnak nincs is beleszólása. Valójában a Forrás a Szeretet abszolút megnyilvánulása és az entrópia eltüntetésén dolgozik.  Az entrópia ellentéte jelenlegi dualitás alapú világunkban a Szintrópia. Akkor jöjjön most erről a cikk.

3. Szintrópia 


A sötétség az elsődleges anomálián alapszik, ami entrópiaként manifesztálódik. Az entrópia egy olyan fogalom, amit a fizika használ arra, hogy leírjon vele egy adott energia mennyiséget egy rendszeren belül, ami nem használható fel, mert az adott komponensek (alkotórészek) a rendszeren belül zűrzavart alkotnak és nem ott vannak, ahol lenniük kellene.

A cabal manipulálta, hogy mit tanítsanak a fizikában, és ők azt tanítják, hogy az Univerzumban idővel mindig növekszik az entrópia. Ez az, amit ők szeretnének, de nem ez a realitás. Az igazság az, hogy az entrópia idővel csökken, ahogy a Forrás fokozatosan átalakítja az összes elsődleges anomáliát és visszarendez mindent az Isteni rendbe, és ezáltal felszabadítja az összes energiát az eredeti céljának megfelelően: Fénnyé és Szeretetté. Ez a szintrópia elve, ami az entrópia ellentéte.
A felszabadulás és transzmutáció ezen szintrópikus útja vezet az eseményhez és a felemelkedéshez. A Föld börtön egy zárt rendszer, amelyben az entrópia az idő múlásával felhalmozódott, ami azt jelenti, hogy a rendszer számos alkotóeleme a rendellenesség állapotában van, és nem ott, ahol lennie kellene, ezért a Föld börtön belsejében sok energiát elfojtunk, így az nem áll rendelkezésre.

A Fény erői mind szintrópikus erők: a Galaktikus Konföderáció, Agartha, minden Csillagmag a Földön, a pozitív Sárkány csoportok, a természet minden pozitív szelleme és a fák, kristályok stb.

Megjegyzés: Szent-Györgyi Albert úgy jellemezte a Szintrópiát, mint az élő szervezet belső szükséglete saját maga tökéletesítésére, belső egységének megteremtésére, egészségének helyreállítására."

A szintrópia olyan erő, mely egyre növekszik, és ami nagyon erőteljesen lendületet kaphat, vagyis az irányába tett kis lépések hógolyóvá válhatnak, és a szintropikus erő egyik eleme eloszlathatja a szintropópiát sok más elemben körülötte, más szóval: „elterjedhet, mint a tűz”.

Mint olyan lények, akik a Fényt és a Szeretetet választjuk, szintropikus erők vagyunk, ami minden egyes nap, apró választásainkon keresztül nyilvánul meg.

Az entrópiát az növeli, ha a dolgokat egy burokban tartják, ami az elszigeteltség zárt rendszere. Ez az oka annak, hogy a sötét erők mindig az elemek elkülönítésére törekszenek, a dolgokat, az embereket dobozokba zárják, a börtön földre, az országokat határok, a társadalmat normák és határok közé stb.

Szintrópia akkor történik, amikor választásainkat inspirációinkra alapozzuk, a szívünket követve és nem a túléléstől való félelemre hallgatva. Azzal a döntéssel, hogy már nem maradunk korlátozva egy olyan buborékban, amely csak olyan dolgokat tartalmaz, amit már tudunk. Ha kinyúlunk, szembe kell néznünk a félelmeinkkel és megpróbálnunk valami újat.

Szinte mindannyiunknak vannak olyan dolgok az életében, amelyekről tudjuk, hogy ha most megtennénk, akkor az jobbá tenné az életünket, de hajlamosak vagyunk mindig elhalasztani ezt. Lehet ez akár az, hogy több időt töltünk meditációval és energiamunkával és kevesebbet zavaró tevékenységekkel, egészségesebben táplálkozunk, eleget iszunk és alszunk, többet mozgunk, több időt töltünk a természetben, kilépünk a toxikus kapcsolatokból, melyek túlélési félelmen alapulnak és nem a szívünk szavának követésén, több időt töltünk a szeretteinkkel, megteszünk olyan lépéseket, melyek egy álom megnyilvánulása felé visznek, vagy időnket és energiánkat adjuk közösségünk és bolygónk segítésére stb.

Tedd meg most. Tedd meg ma.

Amint a szintrópia lendületet kap, azt látjuk, hogy a pozitív irányba tett legkisebb lépés miként eredményezheti a legnagyobb változásokat. Lehet, hogy ha ma egészségesebben táplálkozunk és többet iszunk azt eredményezi, hogy több életerővel rendelkezünk, tisztábbnak érezzük magunkat és jobban alszunk, ami viszont lehetővé teszi az álmok áttörését, így emlékezni fogunk rájuk ébredés után, ami az életünket megváltoztató megoldásokhoz vezethet. Ez olyan valós példák egyike, amit folyamatosan látok magamon és másokban. Az eseményhez és a felemelkedéshez vezető út sok kis lépésből áll. Kezdjük ott, ahol vagyunk, kezdjük azzal ami előttünk áll, és csináljuk meg most. Ha ezt következetesen hajtjuk végre, akkor a végén meglátunk mindent, amiről addig álmodtunk a szemünk előtt megvalósulni (és még többet is), gyorsabban, mint várnánk.

Szabadság most!
A legvégére jöjjenek az interjúrészletek, melyek ehhez a témához kapcsolódnak. 

COBRA - Azt mondanám, hogy a Forrás áll mindennek a csúcsán. A Forrás áll a teremtés középpontjában, tehát semmi nem állhat fölötte. Amit az emberek úgy értelmezhetnek, hogy valami a Forrás fölött áll, az az, hogy ha megoldódik a kozmikus anomália problémája, visszatérünk a Forrásba azzal a megértéssel, ami nem volt addig jelen, amíg ebben a dimenzióban inkarnálódtunk.
Richard - Igaz, hogy a Forrás fizikai teste a fizikai Teremtés?

COBRA - Valójában a Forrás nem rendelkezik testtel, azt mondhatom, hogy a Forrás kiáradásának van fizikai teste és ez a fizikai test a teremtés fizikai síkja.

Lynn - Az összes univerzum ugyanazon típusú tapasztalaton alapszik?

COBRA - Egyáltalán nem. Az a fajta tapasztalat, ami itt van a bolygón és a galaxisnak ebben a sarkában, nagyon egyedülálló és egy nagyon furcsa és torzított tapasztalat. Az univerzumok és ennek az univerzumnak a galaxisai túlnyomó részt nem rendelkeznek ezzel a fajta tapasztalattal.

Lynn - Azok az univerzumok is beletartoznak, amelyekben könnyebb az élet, mindenféle kihívások nélkül?

COBRA - Pontosan.

Richard - Az univerzumok különböző alapelveken alapszanak? Pl. azt hallottam, hogy ezt az univerzumot, amelyben élünk, a Szabad Akarat Univerzumának nevezik. Az emberek azt csinálhatnak, amit akarnak. Minden univerzum valami ilyen alapelven alapszik?

COBRA - Létezik néhány alapvető alapelv, amely ugyanaz, de vannak bizonyos különbségek, amelyek a különböző fizikai állandókon és körülményeken alapszanak, különböző fejlettségi szinteken abban a bizonyos univerzumban.


U: A tachyonok melyik síkon jönnek létre?
C: A tachyonok a Forrásban jönnek létre és a kozmikus fizikai sík legfelsőbb alsíkjából olvadnak bele ebbe az Univerzumba, amely az Ádi sík.
U: Értem. Tehát a Forráson belül is léteznek?
C: Nem léteznek a Forráson belül, hanem a Forrásból való kiáradások.
U: Amikor a fizikai síkról figyeljük meg a kvantumszintet, akkor is a fizikait nézzük vagy egy magasabb síkra tekintünk?
C: Attól a kvantumjelenségtől függ, amit megfigyelünk, de többnyire a fizikai síkot észleljük és néha a plazma, sőt az éteri síkot. Tulajdonképpen bizonyos kvantumészlelések lesznek az éteri síkról szóló hivatalos tudományos felfedezések a jövőben, amikor a cabal el fogja veszíteni e folyamat feletti irányítását.

U: Tehát a kvantumszint minden síkon egy időben létezik?
C: Igen.
U: Mi a célja az atmikus síknak?
C: Az atmikus síknak az a célja, hogy közvetítse az Isteni tervet a teremtés úgymond sűrűbb síkjaira.
U: Szerinted mi a különbség a belső spirituális akarat és a szabad akarat között?
C: A belső spirituális akarat a lélek akaratának tükröződése, míg a szabad akarat ennek a belső spirituális akaratnak és az összes összetett alszemélyiség akaratának kombinációja.
U: Azt mondanád, hogy a magasabb síkokról származó összes anyag jelen van a fizikai anyagban?
C: Körülveszi a fizikai síkot. Nincs jelen a fizikai sík belsejében, de egy finomabb dimenzióban mindenhol jelen van.
U: Szóval párhuzamosan léteznek.
C: Nem mondanám, hogy párhuzamos dimenziókról van szó, mert ez helytelen mentális asszociációt teremt. Azt mondanám, hogy mindenhol jelen van, de egy kifinomultabb állapotban.
U: Értem. Ugyanabban a térben.
C: Tulajdonképpen minden ugyanabban a térben van.
U: Értem. Köszönöm.

Patrick - Azt mondtad, hogy a fizikai univerzum a Forrás és az Elsődleges Anomália társteremtése. A 4D ugyanez?

COBRA - Mindegyik univerzum a Forrás és az Elsődleges Anomália társteremtése.
Patrick - Becslések szerint a fizikai univerzum már 13,7 milliárd éves. Ez azt jelenti, hogy az Elsődleges Anomália régebb óta létezik, mint ez az univerzum?
COBRA - Az Elsődleges Anomália az elmúlt univerzumokban is létezett, az elmúlt kozmikus ciklusokban. Mindig egy lehetőségként létezett. Ez a lehetőség manifesztálódott a Forrás és az Elsődleges Anomália közötti interakció során. Szóval amikor az univerzum beleszületett a tér-idő kontinuumba, ezzel az interakcióval vált lehetőségből valósággá.
Patrick - Az univerzum csak az 5. dimenzió felett létezett a 3. és 4. dimenzió megteremtése előtt?
COBRA - Igen. Tulajdonképpen hoztak létre magasabb dimenziós univerzumokat előtte, és aztán az alacsonyabb dimenziós univerzumok kiterjedtek a magasabb dimenziós univerzumokból. Tulajdonképpen az anyag az alacsonyabb dimenziókba tömörült.
Patrick - Yggdrasil, a 9 világ fája a norvég mitológiában, tulajdonképpen a kozmikus plazmaszál hálózat allegóriája?
COBRA - Nem, ez a leírás hasonló a kabbalista életfához. Ez tulajdonképpen az univerzum különböző dimenzióinak térképe.


J: Az ember megtartja egyéni tudatát miután felemelkedik vissza a Forráshoz?
C: Igazából az egyéni tudat kitágul, hogy magába foglalhassa az egységet.
J: Elpusztítható a lélek, vagy felszívódásra képes?

C: A lélek elpusztítható, ha a Galaktikus Központi Napba küldjük, de ez persze kivételes eset, hiszen a lélek örökkévaló. Természetesen egy bizonyos momentumban feloszlik a lélek, amikor is egy adott teremtmény a lélek szintje fölé emelkedik, de ez is egy nagyon egyedi és speciális helyzet.


Aaron - Az emberek a magasabb szintek felé fejlődnek és rendelkeznek lélekkel. Amikor mi emberek átváltozunk megvilágosodott létállapotba és fénytestünk lesz, akkor is lesz lelkünk vagy egy bizonyos ponton a lélek vissza fog térni a Forráshoz?
COBRA - Mi magunk LESZÜNK a lélek.
Aaron - Mikor kerül vissza a lélek a Forráshoz?
COBRA - Ebben a dimenzióban való evolúciónk után és amikor az Univerzum teljes lesz.
Lynn - A következő kérdezőnk írja: idős vagyok, már nem sok időm van hátra. Cobra mit javasol, mi a legjobb úti cél a lelkem számára?
COBRA - Jó, ha arra használod fel, azzal töltöd ezt az időt, hogy amennyire lehetséges, kapcsolatba lépj a Fénnyel, a felsőbb éneddel és hagyd, hogy a felsőbb éned vezessen az átmeneted folyamatában.
Lynn - Így folytatja a kérdezőnk: "Van arra lehetőségem, hogy a plejádi szférába vagy az 5D-s Földre kerüljek vagy valahova máshova fogok menni?"
COBRA - Az Esemény után lehetséges, de előtte nem.
Lynn - Ha a lelkünk a hatodik dimenzióból vagy hatodik tudatossági szintről származik, hogy van az, hogy a halálunk után mégis megkockáztatjuk, hogy itt ragadjunk, ahelyett, hogy visszatérnénk közvetlenül a felsőbb énünkhöz vagy a Forráshoz?
COBRA - Ez egyszerűen azért van, mert amikor meghalunk, nem transzformáltuk át teljesen a személyiségünket. Még mindig ragaszkodunk és alá vagyunk vetve a bolygó karantén státusznak, ami a fizikai síkon túlra is kiterjed.
Lynn - Hogyan tudom vizualizálni, hogy hova kerül a lelkem, hogy biztos legyek abban, hogy biztonságban fog megérkezni?
COBRA - Ahogy már mondtam, jó, ha kapcsolódunk a lelkünkkel és amíg még ebben az életben létezünk, elkezdhetjük fölvenni a kapcsolatot a másik oldalon lévő spirituális vezetőinkkel. Így amikor megtörténik az átmenet, ez a kapcsolat zavartalan lesz és át tudnak minket vezetni a folyamaton.
Lynn - Ugyanez a kérdezőnk kérdezi: "Folytathatom felnőttként vagy újra kisbabaként kell kezdenem?"
COBRA - Ha a kérdező a következő inkarnációról beszél, az Eseményt követően, akkor lesznek más opciók is.
Lynn - Még ezt is kérdezi: "Úgy tanultam, hogy a szeráfok felelősek azért, hogy őrizzék a lelkemet a feltámadásig. Kérhetem ezt?"
COBRA - Ha úgy érzed, hogy ezt kell tenned, akkor igen.
Lynn - És az utolsó kérdése: "Létezik Lakóvilág?"

COBRA - Tulajdonképpen minden dimenzió vagy sík Lakóvilág. Ez csak az egyik kifejezése annak, hogyan definiáljuk a teremtés egy bizonyos szintjét.


Richard - Az Isten szó férfi orientált; az Istennő a nő. Jézus Istent a mi "Atyánknak" szólította. Te a Forrásra mint "a tudatosság abszolút, univerzális mezőjére" és "az Egyre" utalsz. Hogyan képzelhetjük el az "abszolútot", hogy segítsen nekünk kapcsolódni és túljutni a férfi-női képen?

COBRA - Azt mondanám, hogy az embereknek szükségük van közvetlen spirituális tapasztalatokra és akkor a nemi polaritás koncepciója megszűnik. Nem a férfi vagy női aspektusról van szó, hanem a mindenre kiterjedő jelenlétre, ami minden pozitív Forrása. Így tudnám leírni.


Lynn - A más bolygókon élő fajok, akik képesek megérteni a genetikát és új életet létrehozni, teremtenek életet a Földön?

COBRA - Igen a nagyon fejlett fajok teremtettek életformákat és a Föld is kísérletük egyik központja volt.

Richard - El tudod magyarázni, hogy működnek a dimenziók? Hány dimenzió létezik? A tudatosság hogyan áll kapcsolatban a dimenziókkal?

COBRA - A dimenziók csak az anyag rezgésállapotának leírására szolgálnak. Az anyag és a lélek ugyanannak az energiamezőnek a két aspektusa. Ha ez az energiamező sűrűbb lesz, fizikai anyagról beszélünk, amit néhányan harmadik dimenziónak neveznek. Ha ez az energiamező ritkul, eljutunk az éteri és asztrálsík negyedik dimenziójába. Ha még ritkább lesz, elérünk a mentális sík ötödik dimenziójába és ez így megy tovább, amíg eljutunk az abszolút ritka anyaghoz, ami az abszolút lélek, ami abszolút kapcsolatban van a Forrással. Az Egynek különféle megnyilvánulásai vannak.

Richard - A lélek fejlődése hogyan áll kapcsolatban a dimenziókkal és a tudatossággal?

COBRA - A dimenziók csak játszóterek, mivel csak "kifejeződéshelyek", annak a lehetséges módjai, ahogy a tudatosság vagy a Forrás megnyilvánul. A lelket nem a dimenziók határozzák meg. Az határozza meg, hogy milyen szinten integrálódik a Forrással és ez a szint bármelyik dimenzióban megnyilvánulhat.

Richard - El tudnád mondani a lélek fejlődésének működését? Hogy kezdődik egy létezés és mire vagyunk képesek, amikor a Forrás szintjéről beszélünk?


COBRA - Amikor eléri a Forrás szintjét, a tudatosság felöleli az egész univerzumot, az összes múltat, jelent és jövőt.


Lynn - Mi a jóga jelentése és célja?

COBRA - A Forrással való egyesülés.

Lynn - Mióta gyakorolják a jógát a Földön?

COBRA - Mióta tudatos lények érkeztek a Földre. A jóga a csillaglényekkel együtt érkezett ide, akik beléptek ebbe a csillagrendszerbe és a Földre.

Lynn - Kb. hány különböző jógaforma létezhet?


COBRA - Ez megint csak az emberi elme természete, hogy kategorizálni vagy elemezni akarja a jógát. Annyi megközelítése van, ahány lény létezik az univerzumban.


Richard - Ki Shiva és mi a kapcsolata ezzel az univerzummal?

COBRA - Shiva az egyik teremtő lény azok közül, akik jelen voltak a Naprendszer teremtésekor és amikor a galaxis bizonyos aspektusait megteremtették. Az volt a célja, hogy létrehozza a teremtés bizonyos aspektusait, tanuljon ezen a teremtésen keresztül, majd oldja fel ezt a teremtést vissza a Forrásba.

Lynn - Mi "Isten tervének valódi természete" az emberiség számára?


COBRA - Isten tervének valódi természete az, hogy visszavigye az emberiséget a Forráshoz.


Lynn - Ez az időszak, amelyben jelenleg élünk, egy "ciklus" végét jelenti vagy az egész univerzum teljes újraindításának időszaka?

COBRA - Egy ciklus végét jelenti, nem az univerzum teljes újraindítását, hanem úgymond az univerzum bizonyos aspektusainak szerkezeti átalakítását. Az anomália szerkezeti átalakítását jelenti, ami a kozmikus fejlődés egyik fontos része, de nem ez az egyetlen része.

Richard - Létezik intelligencia a Forrás felett?

COBRA - A Forrás az intelligencia.

Richard - Hogy kapcsolódik egymáshoz a Forrás és a teremtő?

COBRA - Én nem használnám a Teremtő kifejezést, mert bizonyos filozófiai nézetet feltételez, amivel nem értek egyet. Azt mondanám, hogy a Forrás az a létező, amely mindig létezett és mindig létezni fog. Ezt az univerzumot nem egy bizonyos Forrás teremtette, hanem a Forrás és az elsődleges anomália között lévő kölcsönhatásból jött létre.

Richard - Mi az a végtelen űr?

COBRA - A végtelen űr az az űr, amely az a közeg, melyben a Forrás létezik.

Ha szeretnél a Forráshoz közelebb kerülni és az AN Átalakításban segíteni, akkor mantrázhatsz naponta OM-ot, ezt az ősi hangot, íme egy 432 Hz-es videó hozzá: 


A legvégére pedig egy jó hír a Forrással kapcsolatban, idézet Cobra Kék Hajnal című bejegyzéséből:

"A Vízöntő Kora meditációnk, nagyon sikeres volt, és bár éppen csak, de elértük a Kritikus Tömeget. Kb. 150 000 ember vett részt aktívan.
Ez éppen elég volt ahhoz, hogy átlépjük az energiaküszöböt a Kompressziós Áttörés következő fázisába, a nukleációs fázis buborékfelemelkedés alfázisába (III-as szám a diagramon).
Ez az alfázis a Mennybuborékok exponenciális növekedését jelenti a karantén Földön belül. A Mennybuborékok a Forrás tiszta, fénylő, torzulásmentes tér-idő kontinuum anomáliamentes kisugárzásai, melyek a 11. dimenziós bránvilág tér-idő kontinuumában jöttek létre.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egyre több lesz a Fény a bolygó felszínén, ez a Fény exponenciálisan egyre gyorsabban növekszik, egészen addig, amíg a Kompressziós Áttörésben kirobban. Most léptünk be hivatalosan az Esemény előtti utolsó fázisba."Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.