2017. július 30., vasárnap

Ízisz Misztériumai 5.
Az ókori világban, kétezer évvel ezelőtt, a Földközi-tenger térségében az Ízisz imádat volt a legnépszerűbb és legelterjedtebb vallás.

Az egyiptomiaknál rendkívül fontos Istennő volt, Ozirisz felesége, aki a jó anya és feleség megtestesítője.

Patrónusa volt a varázslatnak, a természetnek, a nőknek és a családjuknak. Az elbűvölő és gyönyörű Ízisz „mosolya” magával ragadta a különböző kultúrákat, akik találkoztak vele.

Rengeteg műalkotás készült róla, ezen a szobron Ízisz látható, egy sistrumot (3-4 fémrudacskából álló, csörgő érchangszer) és egy oinochoe-t (régi görög agyagedény, kancsó, mellyel a bort merítették és kisebb ivóedényekbe öntötték) tart a kezében.


                                                    Ízisz Istennő – római kori szobor
A rómaiaknál, a görögöknél, Európa és Ázsia sok részén a legkedveltebb Istennő lett, és sok olyan kultúra volt, ahol jó pár templomot szenteltek neki.
Ilyen helyek voltak a Római birodalomban, beleértve Rómát, Pompeit.

Aztán Spanyolországban és a Görög szigeteken is építettek neki templomokat, sőt Indiában is fellelhetők a nyomai. Az i. sz. 1. és 2. században rendkívül népszerű volt.

Kutatók, régészek találtak olyan tárgyi leleteket a mai Lengyelország területén, amelyek az ősi egyiptomi civilizációhoz kötődnek.
Legváratlanabbul ezek Ízisz Istennő szobrai voltak, és a 19. században ezt több forrás is megerősítette. Sajnos ezek a tárgyi emlékek a II. Vh során eltűntek. De a leírásuk és néhány fotó őrzi hitelességét ennek a történetnek.

Például Lengyelország nyugati részén találták ezt a bronz szobrot, mely Íziszt és Hóruszt ábrázolja, 1888-ban készült róla ez a rajz. 


                    Ízisz és Hórusz-rajz 1888-ból      A szoptató Madonna


A másik képen Mária látható Jézussal, akit a kereszténység megjelenésekor Íziszként azonosítottak Közép-Európában.
 Ebben az időszakban kezdték elhagyni Ízisz fejéről a szarvat és a napkorongot belőle.

Mivel a szobrok készítése elég sokba került, „egyszerűbb” volt egy Madonnát „gyártani” a gyermekkel és ezt eladni, mint jó szerencsét, békét és áldást hozó műremeket.

Akkoriban ennek óriási hatása volt a Fátyol feloszlására.
Az arkhónok kidolgoztak egy tervet arra, hogy eltérítsék a kialakulóban lévő kereszténységet és elmeprogramozott szektává alakítsák. 
 
Elnyomták a teljes Istennő imádatot és hatályba léptették a niceai hitvallást (az első egyetemes, niceai zsinaton 325-ben, a Fiúnak az Atyával való egylényegűségét megfogalmazó hitvallás, ahol Isten önmaga életét az egyházon keresztül tárja fel számunkra).

Ízisz misztériumait titokban kellett tartani (sub rosa).
Ez a latin kifejezés a következőt jelenti:
a rózsa alatt, képletesen és közmondásképp, bizalmasan vagy titoktartás mellett, közölni valamit valakivel. Már az ókorban is a rózsa a hallgatás jelképe volt. 


 

A régi vagy modern mese szerint a szerelem istene egy szép rózsát ajándékozott a hallgatás istenének, Harpokratésznek. Ámor azért adta e virágot a hallgatás istenének, hogy ne fedezze fel Vénusz titkos beszédeit és tetteit. 
 
Innen ered a szokás, hogy a víg lakomákon az asztal fölébe rózsákat függesztenek.
Ez a rózsa bátorítja őket, hogy beszédeiket nem fogják dobra ütni. Régi várakban, kastélyokban ma is vannak ú. n. S.-szobák; így pl. a sárospataki várban is.Cobra, az Ellenállás szóvivője segítségünkre van és felfedi számunkra ezeket az információkat. Sokak számára mindez újdonság, ahogy számomra is.
De nagyon jó, hogy a sötét erők befolyása megszűnik végre ezen a Bolygón is...örökre.

Egy másik információ: Cobra azt is ajánlja, hogy készüljünk az Eseményre úgy, hogy kapcsolódjunk a Galaktikus Istennőhöz. Ebben a videóban jól látható, hogy az Istennő energia spirális alakban áramlik hozzánk és micsoda Egységre vagyunk képesek, ha jó cél vezérel bennünket.
 A 2014-ben Kínában, Nanjingban megrendezett Olimpiai játékok alkalmával készült ez a videó, ahol 500 ember együttes „tánca látható az égben”.
További szép napot mindenkinek! :)

Ízisz Misztériumai 4.
Az egyiptomi misztériumiskolák a lehető legtisztábban próbálták megőrizni az atlantiszi misztériumiskolák örökségét.
Ízisz misztériumai, ahogy azt az egyiptomi és később a görög-római misztériumiskolákban tanították, az alábbit is tartalmazta:
A Szent nász misztériumai (görögül: Hieros gamos)

Mesterségesen hozzák létre a testünkben a Szeretet, Szerelem és a Szexualitás elválasztását. Ezt egy implantátummal érik el a Napfonat csakránál, mellyel minden ember rendelkezik.

Mielőtt leszületünk, elhelyezik ezt az implantátumot az éteri és plazma síkokon lévő fénytestünkbe.

A köldök fölött található 2-3 ujjnyira és az a feladata, hogy elválassza a Mennyet a Földtől, a férfit a nőtől, és az érzelmeket az elmétől. Ezek megosztják a személyiséget, és elzárják a kundalini életerő áramlását.
Ha dolgozni szeretne valaki ezen implantátum eltávolításán, melyet érdemes minél többször megtenni, akkor ez a videó segítséget nyújt benne.

Nemcsak egy implantátumunk van, hanem összesen 4 darab, a videóban megtalálható a leírásuk: https://www.youtube.com/watch?v=TEAjHpUNQaM

Hálás köszönet Smaly7-nek a videóért és a benne lévő csodás zenéért. A zene szöveggel együtt itt hallgatható Merethe Solvedt gyönyörű hangjával: https://www.youtube.com/watch?v=XPgOulp3fQk

A hölgy norvégul énekel, de az angol szöveg is elérhető. Nagyon szép szövege van, íme magyarul:

Senki sem hozhatja meg a döntéseidet helyetted, esetleg csak kétségeket ébreszthet
Bejárhatsz nagyon sok utat és kitűzhetsz célokat, hogy azokat elérd
Ha elmered hinni magadról, hogy megvan mindened, amire szükséged van
Megvan hozzá az időd, megvannak a kérdéseid
Ez az amit szeretnél?
Olyan sok mindent veszünk figyelembe, félelmek...hogy hibázhatunk
Mindannyiunknak vannak kétségei
De legcsodálatosabb dolog, amit te magad birtokolsz: az a Fény, ami ragyogóan világít és él benned
Az iránytű vezet téged….
A többiek nem tudják...nem tudhatják, csakis te vagy az, akinek megvannak a válaszai
Ha hiszel magadban, bármit el tudsz érni!
A Fény, mely benned ragyog, vezet téged mint egy iránytű…
A Szeretet nyelve meditációhoz Untwine ezt a gyönyörű zenét ajánlja számunkra: https://www.youtube.com/watch?v=JRX-KD7gnys

A zene címe: Rasa Lila. Nemcsak meditálni lehet rá, hanem táncolni is. A zene segíti a férfias és nőies energiák áramlását. Szenvedélyes és vidám táncot kínál fel, az Isteni és Istennői archetípus megtestesítését önmagunkban.
Ünnepeld a létezést, az életet, a boldogságot.

Kellemes meditációt vagy táncot mindenkinek! <3 :)


Ízisz Misztériumai 3.Az idő természetes ritmusa…..Cobra szerint akkor érezhetjük ezt, ha kapcsolódunk a 13 holdcikluson keresztül.Erről az ősi tudásról itt olvashatsz magyarul: 

https://2015attores.blogspot.de/2017/02/harmoniaban-hold-ciklusaival-es.html

Hálás köszönet az Áttörés blognak a fordításért és az összeállításért! <3

Az éppen aktuális Hold fázis itt megtekinthető: http://www.frabato.hu/aktualis-holdfazis


                                                                     Holdfázisok

A Hold a Földünkhöz legközelebb lévő égitest. A holdciklusok folyamán folyamatosan hatással van földi életünk különböző aspektusaira. A Hold különösen telihold és újhold idején fejti ki hatását a Földre. Ahogy azt Cobra elmondta, az elmúlt évtizedben nagy tisztítás történt a Hold energiájában. Most a Holdunk teljesen tiszta természetes fényes égitest.
A tiszta női alapelv energiáját közvetíti a bolygóra. Így minden egyes telihold csodálatos alkalom arra, hogy ezzel az energiával kapcsolódjunk.

Teliholdkor a Hold a Nappal szemben áll és teljes fényében ragyog, ahogy visszaveri a Nap fényét. Ez erőteljes időszak a hálára és arra, hogy elismerjük magának az életnek a szépségét és mindazt, amit a létezésbe hoztunk.

Égető vágyat érezhetünk arra, hogy kifejezzük kreativitásunkat, hogy érzéki tevékenységekben leljünk örömet szenvedélyes, de mégis mély, gyengéd rezgéseken keresztül, hogy elengedjünk az életünkből minden olyan aspektust, ami nem szolgálja lelkünk legnagyobb vízióját.

A Holdról itt olvashatsz bővebben, ha szeretnél:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2016/11/hold.htmlA nők minden hónapban megtapasztalhatják a Holdhoz kapcsolódó időszámítás természetes folyamát, hiszen a menstruációs ciklus ezt követi, és nem a mesterségesen beállított 12 hónapos 30-31 napos naptárrendszert. 


A természet, a tudat és a növekvő Istennő energiák lágyan elmossák az akadályokat előlünk és ez a folyamat, átalakulás fokozódik….Ízisz Istennő aranyozza be mindannyiunk napját! <3 <3 <3


Rózsa Rendje FB csoport 
Ízisz Misztériumai 2.


Ízisz Misztériumait élesztjük most fel, újból. Mert itt az ideje….
Megtehetjük úgy, ha zenéket hallgatunk. Cobra egy Mihail Doman nevezetű zeneszerzőt ajánl számunkra, aki igencsak különleges zeneműveket alkot.
A zenéi által kapcsolatba kerülünk közvetlenül az Istennő energiával.
Aritmológia (Arhythmology) címmel alkotta meg gyönyörű művét, amit jómagam is
gyakran hallgatok.

A különlegessége abban rejlik, hogy a görög filozófus és matematikus, Phütagórasz munkásságából merít. Phütagórasz szerint minden mögött számtani és geometriai törvényszerűségek állnak, még a zenében is. Felfedezte a zenei hangközöket (prím, kvart, kvint, nagy szeptim stb.)

Az Aritmológia korábban a Szent Tudomány összefoglaló neve volt, melyben a tanítványok matematikát, fizikát, kémiát, csillagászatot és zenét tanultak.
Az élet dolgait fedezték fel számokon keresztül és a világmindenség összhangját is a zenei harmónia mintájára képzelték el.

Az Aritmológia az Újjászületés Mihail szerint. A zenéjének neve és ritmikája ezt híven tükrözi. Az Új Kezdet, Életciklus minden befejezésnél újból indul egy oktávon. Így ezek a körök csodálatos spirált alkotnak lefelé vagy felfelé kanyarodva.
Ez nemcsak egyszerűen zene, hanem „Híd”, ami kitölti az űrt az emberek, érzések, gondolatok között. „Benne van” a kezdeményező férfi, a nő szépsége, a béke és szerelmi történet.
 Az egész zenemű Egységet alkot, nem különül egy egymástól.

Mint tudjuk az energia spirális mozgása a testünk örvénypontjain ( csakráin), a Bolygón ( Isten és Istennő örvények) az Univerzumban ( Galaxisok, Csillagködök) teljesen természetes.

 Ez a zenemű tökéletesen bemutatja ezt az érzést, a testünk automatikusan felveszi vele a kapcsolatot. Hol lassabb, hol gyorsabb az ütem. A lüktetést, forgó mozgást lehet érezni mindent áthatóan...adjuk át magunkat az Istennő energia táncának. 

                             " A zene lelket kölcsönöz a Mindenségnek, szárnyat az elmének,
                              szállni tanítja a képzeletet és életet ad mindennek."-Platón
                             Amennyire csak lehet tehát Mihail Doman átadta számunkra szavakkal, miről szól a zenéje, de valójában ezt érezni kell testünk minden sejtjével.
 Személyes kedvencem az I. és III, de kívánjuk, hogy mindenki találja meg a számára legjobban tetszőt.

Ez Mihail Doman oldala: https://mihaildoman.com/

Itt pedig megtalálható az Aritmológia nevű albuma: https://soundcloud.com/mihaildoman

Aki esetleg szeretne az Isten és Istennő örvényekről olvasni, itt megtalálja: http://2012portal-hungary.blogspot.de/search?q=Istenn%C5%91+%C3%A9s+Isten+%C3%B6rv%C3%A9nyek
 
Kellemes zenehallgatást Ízisz Istennővel! :)

Rózsa Rendje Csoport

Ízisz Misztériumai 1.
Ízisz Misztériumai az eredeti Istennő misztériumokból maradtak fenn, melyet a Központi Faj hozott Atlantiszra sok százezer évvel ezelőtt. 
Számtalan évezreden át gyakorolták ezeket a misztériumokat a Bolygó felszínén az Istennő tiszteletére emelt szentséges templomokban. A társadalom stabilitásának és harmóniájának alapját az Istennői jelenléttel való élő kapcsolat, a közvetlenül a Forrástól származó tiszta Istennői archetípus jelentette. 
Eljött az idő újra feléleszteni az Ízisz Misztériumokat.

Például úgy, hogy kapcsolódunk a múltbéli Istennő művészethez:
http://mini-girlz.tumblr.com/

Íme néhány kép erről az oldalról, a többit is érdemes végignézni az előzőleg megadott linken, csodálatos alkotások. :)  

Kellemes kikapcsolódást! :) 

 
Magyar Cobra Csoport
Rózsa Rendje Csoport

2017. július 28., péntek

Köszöntő
Szeretettel köszöntelek az oldalon. Légy bár út- vagy igazságkereső, ébredező vagy csak egyszerűen kíváncsi szívesen látlak. Az itt megjelenő cikkekben lévő információk egy része Cobrától, az Ellenállás szóvivőjétől származnak, vagy az ő hivatkozásaiból. De lesznek még Untwine-tól is fordítások, aki az Istennő energia elkötelezett támogatója és lehorgonyzója ezen a Bolygón.

Az írások lehetnek megdöbbentőek és hihetetlenek, de kérlek nyisd ki az elmédet és a szívedet....sokkal több van Földön és Égen, mint azt elképzelni tudnánk.
Lesznek írások a Rózsa Rendjével kapcsolatban és lesznek a Cobra csoport számára is.
Szeretnék régebbi írásokat is feltenni az oldalra, hogy jobban érthetővé váljék mindenki számára, mi is történik most velünk itt a Földön.

Eljött az idő, hogy elhiggyük magunkról, hogy bármire képesek vagyunk! Legfőképpen szeretni! Szeretni magunkat, a családunkat, a barátainkat és minden érző lényt. Gaia lakói: minden ember, állat és növény órási átalakuláson megy keresztül jelenleg is. Lehet még nem hallottál az Eseményről. Mi az, hogyan fog megtörténni, mit tehetsz annak érdekében, hogy felkészült legyél, kik azok, akik segítenek a felszabadítási folyamatban.

Tudd, hogy jó helyen vagy, mert itt minden ehhez kapcsolódó információt szeretnék megosztani, mindezt azért, hogy te is felismerd: részese vagy. Minden ember, minden hozzájárulás számít! Te is, kedves olvasó. :)
Személy szerint 2013 óta támogatom a folyamatot, sok mindenben változtattam az életemben, lépésről lépésre. A Végső Áttörés egyre közelebb kerül, ezért szeretnék segítségére lenni minél több embertársamnak.

Nagyon sok szeretet kaptam és kapok emberektől, köszönöm szépen a bizalmat és a támogatásotokat, sokat jelent számomra! :) Ebből a rengeteg szeretetből mindenkinek visszajuttatok, amennyit csak lehet. Szeretetből van elég és jut belőle mindenkinek. Tudd, hogy nem vagy egyedül és vigyáznak ránk!

Életünk legnagyobb történése itt van a küszöbön: Harmóniában, Egységben, Örömben és Jólétben fogunk élni, úgy ahogy azt a Forrás eredetileg elképzelte és létrehozta.
A Fény győzelme!

                                                    

2017. július 25., kedd

ÚjjászületésSokszor gondolok arra, hogy felülről, a világűrből szemlélem a Földet. Onnan fentről minden nyugodt és végtelen. Szépséges Gaiankon úgy tűnik, hogy minden rendben. Az egyik oldal alszik, másikon éppen napfelkelte.
 Semmi olyan nem történik, ami ezt az idilli képet megzavarhatná…..
Igen, az életünk odatartozik, ahol a napfelkelte és naplemente látványa elbódít, ahol a madarak csivitelése és a fák susogása békével tölt el.

Csendben, az évek alatt létrehoztunk egy földi hálózatot, amely segíti bolygónkat és lakóit egy új valóságba átvinni. Lehet nem is gondolnád, de éppen az utcán melletted megy el egy társunk és ő is éppen ezen dolgozik, segítve az Ellenállást, mint te, csak még nem ismeritek egymást személyesen.

Tudjátok abban különbözünk a rossz oldaltól, hogy mi törődünk egymással és tudunk szeretni. Ez tesz minket emberré, teljes egésszé! Ez kódolva van bennünk igen erősen és tör a felszínre. Egyesülünk, úgy ahogy már nagyon régóta nem. Egy egész bolygó fog össze, hihetetlen igaz?

Szeretetben élni felbecsülhetetlenül jobb, mint amit előtte tapasztaltunk. Ezt keressük és vágyunk rá, hiszen a Forrás eredetileg ezt alkotta meg az Univerzum számára.
Odaát...Ez a szó új értelmet nyer. Pozitív vonzata van, mert tudjuk, hogy a fátyolon túl minden a Szeretetről szól. Minden érzés és gondolat ezt fejezi ki és az a sajátunk.
Készülj fel, mert annyit fogsz belőle kapni és úgy fogsz benne fürdeni, mint egy delfin az óceánban, akit milliónyi köbméter víz vesz körbe. Az egész lényedet átjárja ez az energia, a tudatod megnyílik általa az új felé. Rengeted pozitív érzeted lesz, amikkel majd alig tudsz betelni.

Repedések vannak azon a technológián, amit már több ezer éve sugároznak ránk. Újratervezés történik….
Ezeken a repedéseken képesek vagyunk megfelelő tudatállapotban arra, hogy érzékeljünk abból az energiából, amit Pleroma küld felénk.
 Igazi, tiszta szeretetet, igazi tiszteletet, megértést és gyógyító energiát, ami segít abban, hogy testileg-lelkileg elfogadjuk az átalakulás menetét.
Fogd meg a kezét a feleségednek, a férjednek, mondd neki, hogy „Szeretlek”. Öleld meg a gyermekedet, unokádat, hogy érezze számíthat rád mindenben és mindig.Az Esemény után teljesen más egyéniséged lesz.
 Ő lesz az, aki megérti majd egyre növekvő tudatszintjével, hogy nincs szükség már országhatárokra, különböző nyelvekre, mindenkit megosztó vallásokra.
 Azzá válunk, mint csillagtestvéreink. Az életet támogató, mindent pozitívan megtapasztaló földlakóvá, aki a Galaktikus Kódexet betartva, Egyensúlyban és Szeretetben él...Kezd el most, mire vársz?
A régi ünnepeink megszűnnek majd és helyette ünnepeljük majd a szabadságunkat és újraegyesülésünket a megannyi galaxis lakóival, akik alig várják ezt a pillanatot. 

Néhányan, akik nem tudtak küldetésükről, mert az emlékeik törölve lettek, most tudatára ébrednek valódi céljaikra. Csoportokat, konferenciákat hoznak létre, Ley-vonalakat gyógyítanak, szeretet energiát csatornáznak folyónak, tónak, meditálnak és keresik a kapcsolatot a Felsőbb Énjükkel, és közben ők maguk is egy átalakulási folyamaton mennek keresztül.
Lehet, te vagy az? Az újjászületés elindult...

A karma mint tudjuk nem létezik, és az a rengeteg rossz, ami az összes életünkben a földi karantén során történt velünk ebben a 26000 éves időintervallumban, nem tett minket sem nagyobbá, sem jobbá. Erre nincs szükségünk, nem tanulunk belőle.
Egy léleknek a fejlődéshez csupa jóra, szeretetre, harmóniára van szüksége, hogy növekedhessen és minél magasabb szintre juthasson. Ezt ismerjük most fel.
„A legcsodálatosabb dolog, amit te magad birtokolsz az a Fény, ami ragyogóan világít és él benned. Az iránytű vezet téged. Csak te tudod a választ a kérdésekre, ha hiszel magadban, bármit el tudsz érni.” Ez egy részlet abból a zenéből, amit most hoztam nektek.

 Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és áldás mindannyiunkra.

 A végső győzelem most történik….

Szeretettel Viki

Magyar Cobra Csoport