2017. augusztus 31., csütörtök

A Földi karantén végjátéka Ez a bejegyzés, ami a Föld karantén végjátékáról szól 2014. március 10-i azóta már nagyon sok minden megoldódott. Viszont hasznos információkkal lát el bennünket, ezért arra gondoltam, hogy ezt is felteszem ide az Újjászületés blogra.  Cobra legújabb bejegyzése 2017. augusztus 23-án, tele van csupa jó hírekkel. :) Nagyon szépen halad a Felszabadulási folyamat, köszönhetően a Fényerőknek és a földi lakosság aktívan részt vállaló részének.  

Ezenkívül Hálás köszönet a Földi karantén végjátéka című Cobra cikk fordításáért az Újvilágtudatnak! :)

 Az eredeti bejegyzés itt olvasható:


 
A cikket angolul itt olvashatod Cobra oldalán:Most már biztonságos, hogy nyilvánosságra kerüljenek bizonyos információk, melyek segítségével sokkal jobban megérthető az Eseménnyel, valamint a Fény és sötétség erői közötti dinamikus feszültséggel kapcsolatos egész helyzet. Bár ezek az információk sokak számára sokkolóak lehetnek, elérkezett az idő, hogy az emberek tudják az igazságot, mert csak az igazság ismeretében lehet megoldani helyzeteket.

Ahhoz, hogy teljesen megértsük a helyzetet ezen a bolygón, vissza kell mennünk a galaktikus történelem egy adott időszakába, amikor a sötét erőket létrehozták. A Rigel csillagrendszert választották az Orion csillagképben fő fellegvárukként, ahonnan a galaktikus birodalmukat irányították.

Hamar rájöttek, hogy a leghatékonyabb befolyást túszok ejtésével érhetik el a Fény erői ellen, mivel a Fény erők törődnek az embereikkel, és sokszor úgy akadályozták meg a tevékenységüket, hogy a Fény lényeknek, akiket túszul ejtett a sötétség, nem esett baja.

A sötét erők kialakították a túszhatalmi mechanizmusaikat, és ezzel egy időben egzotikus fegyver technológiákat fejlesztettek ki, melyek károk okozására képesek az egész galaxisban, elpusztítva egész bolygókat, eltörölve egész civilizációkat.

Egy bizonyos ponton kifejlesztették a leghatékonyabb túszhatalmi mechanizmusukat. Azt követelték, hogy a Forrás állítsa le információk átadását a Felemelkedett Mestereknek és a Galaktikus Szövetségnek a sötét erők illegális tevékenységéről és terveikről, különben azzal fenyegettek, hogy elpusztítják a galaxis nagy szektorait.

Azóta a Fény erők nem kapnak a sötét erők bizonyos tevékenységéről információkat.

 Ez hozta létre a kozmikus energiában a Fény és sötétség közötti szakadást az összes dimenzión keresztül, és ez volt a dualitás kezdete.
 Az ötödik dimenzióban és afelett a sötétség egyszerűen az információ, és a megértés hiányában nyilvánult meg, hogy miképp oldják meg a kozmikus helyzetet.

 Ettől kezdve bizonyos fajok kezdték azt hinni, hogy a sötétség és a szenvedés egy szükséges eleme az élettapasztalatnak, ahogy az éj követi a nappalt, és a nappal követi az éjszakát.

Ez lehetővé tette a sötét erőknek, hogy a Rigel-i fellegvárukat az első igazi karanténná változtassák, ahova a Fény nem léphetett be, mivel a Felemelkedett lények nem kaptak információkat a Rigel-en folyó tevékenységekről, és nem küldtek Fényt és Szeretetet az ottani helyzet meggyógyítására.

 A sötét erők titokban kifejlesztették a leghalálosabb fegyverüket, a strangelet bombát.

A strangelet bomba nehéz kvarkok, az úgynevezett furcsa kvarkok tömörülése:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

Amikor ez a tömörülés szélsőséges nyomás és hőmérséklet hatása alá kerül, egy láncreakciót vált ki, átváltoztatva a közönséges anyagot furcsa anyaggá:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production

Ha egy ilyen láncreakciót nem lehet megállítani, akkor egyetlen ilyen bomba megsemmisítheti az egész ismert univerzumot. Szerencsére a Fényerőknek mindig megvolt a technológiájuk, hogy drasztikusan korlátozzák a strangelet bomba hatósugarát. A strangelet bomba még egy termonukleáris bombánál is sokkal halálosabb fegyver.

Évmilliókon keresztül a sötét erők létrehoztak néhány fizikai és éteri strangelet bombát, és azokat a Rigel-en tárolták.


25000 évvel ezelőtt a második karantén fellegvárukat a Földön hozták létre, és szállították ide a Strangelet bombák és egyéb egzotikus fegyverek egy részét.

 Ezek a fegyverek voltak a valódi okai annak, hogy a Galaktikus Szövetség nem avatkozott be a náci holokausztba, a Hiroshima és Nagaszaki nukleáris robbantásokba, a sztálini tisztogatásokba vagy a ruandai népirtásba.
 Abban az időben a Galaktikus Szövetség nem tudta pontosan, miféle fegyverek állnak a sötétek rendelkezésére, csak annyit tudtak, ha beavatkoznak, az katasztrofális következményekkel járhat.

A 20. században a Galaktikus Konföderáció egyik akadályt távolította el a másik után az Első Kapcsolatfelvétel útjából, így 1995-ben készen álltak arra, hogy megtegyék ezt a lépést. Mindez vörös riasztást váltott ki a legfőbb arkhónok körében abban az időben, és úgy döntöttek, hogy a Galaxis összes fennmaradt sötét erőit segítségül hívják megvédeni a földi karantént. Ennek volt következménye az úgynevezett 1996-os kongói arkhón invázió.

Egy néhány éves rövid időszakra a sötét erőknek sikerült irányításuk alá vonni a legtöbb csillagrendszert 1000 fényéves sugárban a Föld körül, kivéve a Szíriusz csillagrendszert. Ráadásul sikerült nekik 1996-ban lerohanniuk a Plejádi csillaghalmazt, ami így nézett ki:

http://youtu.be/FGBhQbmPwH8

http://youtu.be/sdbsP86XzA8

Ez egy nagy sokk volt a Plejádi fajnak, mivel több százezer évet töltöttek el békében az invázió előtt.

A Rigeliek még egy kis számú Plejádit is túszul ejtettek, a Földre szállították őket a Southwest alatti mély földalatti katonai bázisra, és mikorchippel látták el őket. Így nézett ki valójában a Dulce bázis valamikor 1996-1997-ben:

http://youtu.be/gAjR4_CbPpQ

A Galaktikus Konföderáció 1999-ben felszabadította a Plejádokat, és az Ellenállás kiszabadította a Plejádi foglyokat a Dulce és más bázisokról 2001-ben, de a Plejádi fajnak majdnem egy évtized kellett, hogy teljesen felépüljön a sokkból, és hogy képes legyen teljes mértékben részt venni a Galaktikus Konföderáció felszabadítási műveleteiben a Föld bolygón.

Az 1996 és 1999 közötti időszakban mindegyik Rigeli Strangelet bomba és egyéb egzotikus fegyver átkerült a Földre. A legtöbb fizikai egzotikus fegyvert az Ellenállás 2004-ig eltávolította, de az éteri egzotikus fegyverek nagy része egészen a közelmúltig fennmaradt.

Az egzotikus fegyverek között megemlíteném a fizikai antigravitációs skalár fegyvereket. 2004-ig mindegyiket eltávolították, és az Ellenállás soha többé nem teszi lehetővé  a hadiipari komplexumnak ilyen fegyverek kifejlesztését. Az Ellenállás ugyanakkor támogatja a békés célú antigravitációs technológiát:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

1999 óta a Felemelkedett Mesterek, a Galaktikus Szövetség és az Ellenállási Mozgalom aktívan távolítják el az egzotikus éteri technológiákat rétegről rétegre a földi karanténból. Minden alkalommal, amikor egy réteg eltávolításra kerül, a Felemelkedett Mester kap egy információt a következő réteggel kapcsolatban a Forrástól.

 Ezt követően a Konföderáció és az Ellenállás személyzete eltávolítja a következő éteri réteget. Ez a folyamat folytatódott azonos módon egészen néhány héttel ezelőttig, amikor drasztikus áttörés történt.

A Felemelkedett Mesterek ezután megkapták az információt a Forrástól az összes megmaradt éteri sötét erőről és technológiájukról. Ez gyakorlatilag feloldotta a dualitás valóság rendszerének az alapjait, és eltávolította a felső arkhónok hatalmának alapjait is ezen a bolygón. A sötétség őrült valósága, mely szemben áll a Fénnyel, hamarosan összeomlik, és akkor csak a Fény marad, és minden szenvedésnek vége lesz örökre.
                                              A képen: "Megmenteni?" - "Igen"

2014 március 8-ára az éteri arkhónoknak, és egzotikus fegyvereiknek csupán egy rétege maradt. A legtöbb éteri hüllő elment, a legtöbb technológiájuk eltűnt, az őrült arkhónok mindössze kis csoportja és egzotikus fegyvereik maradtak. Hogy van-e strangelet bombájuk vagy valami más nem világos, ezért bizonyos információk még vissza vannak tartva biztonsági okokból. 

Ez az egyetlen tényező maradt, ami megakadályozza, hogy az Esemény most azonnal megtörténjen. Hogy meddig tart ez az utolsó réteg, szintén nem világos, ugyanezen okokból.

A fizikai síkon minden készen áll az Eseményre. Van egy hatalmas flotta Konföderációs hajó a Föld körül. Jelenleg mintegy 5 milliárd álcázott fizikai hajó helyezkedik el a LEO térségben:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alacsony_Föld_körüli_pálya

Ezen felül van mintegy 120 millió álcázott fizikai Konföderációs hajó a Kármán-vonal régióban:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kármán-vonal

és az Armstrong-vonalon:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Az álcázott Konföderációs hajók száma és stratégiai helyzete a troposzférában és a bolygó felszínén egyelőre szigorúan titkos marad.

Amikor az első repedések megjelennek az arkhónok utolsó éteri védelmi rétegén, az események gyorsan fogják követni egymást. A következő fejleményeket várhatjuk felbukkanni gyors egymásutánban, nem feltétlenül ugyanebben a sorrendben:

- A rendkívül fejlett és hatékony orvosi technológiák közzététele a nagy médiákon keresztül

- Vitathatatlan bizonyítékok közzététele Atlantisz létezéséről a nagy médiákon keresztül

- Kétségbevonhatatlan bizonyítékok közzététele a földönkívüli civilizációk létezéséről a nagy médiákon keresztül, a legvalószínűbben titkos NSA forrásokból, Snowdentől, vagy más informátortól

- Teljesen működőképes ingyenes energiát biztosító otthoni egységek eladása egy nyilvános weboldalon

- Az összeesküvés felső tagjainak letartóztatása vagy fizikai eltávolítása a médiákban bemutatva

- Pénzügyi újraindítás világszerte

- Az Esemény

Hogy felgyorsítsák a folyamatot, a Fény erők megkértek, hogy kezdjek el "nyomást gyakorolni a közzétételi akupunktúrás pontokra". Először kettőt fogok megnyomni.

Először is, én kapcsolatban vagyok egy nagyon erős csoporttal, melynek jelentős pénzügyi képességei, termelési infrastruktúrája és tratégiai tervei vannak a tömegtermelés megkezdésére, és megfizethető ingyen energia eszközök elérhetővé tételére az emberiség számára. 

Ők feltalálókat keresnek működő többletenergia eszközökkel, melyeket gyorsan tömegtermelésbe lehet állítani. Ha vannak olyan tisztességes feltalálók, akik a bolygó felszabadulását helyezik a profit elé, nem félnek az összeesküvéstől, és dolgoznak többletenergiát előállító eszköz prototípusokon, melyek bővíthetők és könnyen sokszorosíthatók, kérem lépjenek velem kapcsolatba: cobraresistance@gmail.com

Másodszor, van egy bizonyos projekt, mely érinti az Ellenállást és a felszíni populációt. Ha vannak olyan emberek, akiknek van fizikai kapcsolata az Ellenállással vagy az Agartha hálózattal 1996 óta, kérem lépjenek velem kapcsolatba: cobraresistance@gmail.com

A fizikai síkon, a bolygó felszínén a helyzet lassan eléri a csúcspontját. Az összeesküvés túl messzire ment, és ultimátumot kaptak a Fény erőitől. Az összeesküvésnek szüksége volt a Stardust technológia egy enyhe változatának demonstrálására, és azt meg is kapták:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html

http://hvg.hu/vilag/20140228_Elhagyta_a_korhazat_az_USA_igazsagugyi_mi

Itt hozzá kell tenni, hogy a Stardust nem csak arra használható, hogy blokkolja, képességeitől megfossza vagy kiiktassa az összeesküvés tagjait, hanem emberek gyógyítására is.

 A Stardust képes gyógyítani a krónikus fájdalom legtöbb okát 15 perc alatt. Itt az idő, hogy az emberek követeljék ezen technológia felszabadítását, hogy hozzásegítse az emberiséget a gyógyuláshoz.
 Lesz sok más fejlett gyógyító technológia ami hamarosan megjelenik, és a pozitív katonaság Egyiptomban megtette az első lépéseket ebbe az irányba annak ellenére, hogy megpróbálják lejáratni őket:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids

http://hvg.hu/panorama/20140228_egyiptomi_hadsereg_aids_gep

Ezen eszközök létezését közvetlenül erősítették meg számomra Sárkány források, és az egyiptomi fehér nemesség forrásai.

Az emberek végre tudomást szereztek a jezsuita hátterű Blackwater/Academi zsoldosok akcióiról Ukrajnában, hogy rávegyék Ukrajnát és Oroszországot egy katonai konfliktusra:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html

Ennek egyik oka az, hogy a jezsuiták el akarják törölni az Orosz Ortodox Egyházat Ukrajnában és le akarják cserélni egy jezsuita-barát Ukrán Görög Katolikus egyházra:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church

A másik ok, hogy a jezsuiták hozzá szeretnék adni Ukrajnát az Európai Unióhoz, amit ők hoztak létre:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

Sok csoport létezik erős katonai képességekkel, melyek egyre dühösebbek az összeesküvés miatt, és a Fény erők már nem fogják vissza őket, így ezek a csoportok valószínűleg elkezdik eltávolítani az összeesküvés tagjait a bolygóról, ha még nem tették meg, és nem fognak várni a tömeges letartóztatás forgatókönyvére és az Eseményre. 

Itt hozzá kell tenni, hogy a jezsuiták csak mindössze 10 százaléka tartozik a sötét erőkhöz, és sokan az összeesküvés tagjai közül az illuminátus hálózaton belül akaratuk ellenére vannak, ezért szeretném kérni a fent említett csoportokat, hogy használják tisztánlátásukat az összeesküvés eltávolítási műveleteikben.

Az egyik ilyen csoport közölte, hogy ha csak egy ember is meghal a Blackwater/Academi zsoldosok tevékenységének köszönhetően Ukrajnában, akkor elkezdik eltávolítani ezeket a zsoldosokat, és ha ez sem elég, akkor megkezdik az összeesküvés felső tagjainak eltávolítását egyenként.

Egy másik csoport azt javasolta Putyinnak, hogy az ukrán konfliktus katonai megoldása helyett küldjön Szpecnaz ügynököket elkezdeni az összeesküvés tagjainak eltávolítását.

Egy rejtélyes "ismeretlen jótevő" közel került bizonyos maffia csoportokhoz, melyek hűséget esküdtek neki, és hátat fordítottak korábbi illumináci és jezsuita támogatóiknak.

Legalább két csoport készen áll a cselekvésre, de itt nem fogom külön megnevezni őket.

Ahogy Fulford a múlt héten mondta: "Mindeközben nézzük, ahogy az összeesküvés vezetői egytől egyig eltűnnek."Magyar Cobra Csoport

Az 1996-os Nagy Felejtés


Olvasható a magyar fordításban, hogy a Felemelkedési Tervet még nem oszthatja meg Cobra. Természetesen azóta már egy részéről tudomásunk van, hiszen eltelt majdnem két év. Sőt a strangelet bombák is hatástalanítva, már csak a toplet bombák vannak a plazma síkon, hála a Fényerőknek. Yaldabaothnak pedig már csak a "feje" van meg és már az sem sokáig. :)

Angolul pedig itt olvasható az eredeti 1996-os Nagy Felejtés:

http://2012portal.blogspot.hu/…/the-great-forgetting-of-199…


Az 1996-os megszállás alatt az archónok és a Chimera egy negatív akadályt helyeztek el a Naprendszer szélén (a héliopauza a Naprendszernek az a tartománya, amelyet a napszél tölt ki).
 Minden élőlény a Naprendszerben lévő korláton belül, beleértve a felszíni embereket, minden Cabal frakciót, minden földalatti élőlényt (nagyon ritka kivétellel), minden titkos űrprogram személyzetét, minden plejádit, szíriuszit, andromédát, akrturuszit, drakonidát, reptiliánt, zetát és minden egyéb érző lényt, plazma implantátumokat kapott, és össze lett kötve a Chimera mesterséges intelligencia hálózattal (a Fátyol).

 Azon lények túlnyomó többségénél, akiknek volt kapcsolata a Felemelkedett Mesterekkel, ez a kapcsolat megszakadt. A spirituális minőség rengeteg emlékét kitörölték elektronikus memória feloszlatással. 
 Sokan, akiknek szándékában állt információt terjeszteni a felszíni lakossággal, elmeprogramozás alá kerültek és sok esetben hamis információt és emlékeket ültettek beléjük. Minden csatornázó implantátumot kapott és a legtöbb csatornázási kapcsolatukat komolyan megzavarták.

Strangelet és toplet bomba mechanizmusokat helyeztek el arra az esetre, ha a Felemelkedett lények megpróbálnának kapcsolatot teremteni velünk.
 Ez hatékonyan egy olyan zónává tette a Naprendszerünket, amelyben nagyon kismértékű kapcsolat létezik a Felemelkedettekkel. Még a Naprendszeren belül lévő plejádiak sem tudták közvetlenül elérni a Felemelkedett lényeket, mivel a kapcsolatfelvétel szélsőségesen korlátozott volt.

Ezt az 1996-os Nagy Felejtésnek nevezzük.

 Ez a felejtés annyira teljes volt, hogy valójában csak nagyon kevés ember emlékszik a spirituális kapcsolatra a saját Lelkével, illetve a Felemelkedett lényekkel 1996 előttről.
 Ez a felejtés olyannyira teljes volt, hogy sok embernek nehézségeket fog okozni, hogy megértse, amiről beszélek.
Most már az akadályok nagy része eltávolításra került, de mindenkinek a Naprendszeren belül (beleértve a felszíni embereket és majdnem minden lényt a föld alatti és űrbéli szövetségekből) megvan még az implantátumok azon része, ami elzárja a kapcsolatukat a Felemelkedett lényekkel.

 Ezek az implantátumok kapcsolódnak a strangelet/toplet bomba mechanizmusokhoz, amiket a Chimera irányít. Ez az oka annak, hogy nem hoztam nyilvánosságra információt a Felemelkedési tervről, mivel a helyzet egyszerűen még nem áll készen.
Ha valakinek kétsége van a strangelet bombák valóságát illetően, itt találja a strangelet átalakulás fizikáját: 

http://journals.aps.org/…/ab…/10.1103/PhysRevLett.105.141101

1999-ben, a Fényerők elkezdtek építeni egy Fény korlátot a héliopauzánál azzal a szándékkal, hogy a sötétség káros befolyását a Naprendszerünkön belül tartsák, és később megtisztítsák tőle. Ennek a korlátnak nagy része készen volt 2014 vége felé, és 2015 májusában teljesen elkészült. 

2015 szeptembere óta a Fényerők nagy előrelépést tettek az implantátumok eltávolítására vonatkozóan. Az implantátumok többé már nem forgó fekete lyukak egy mágneses mezőben, hanem csak csupasz szingularitás átjárók, melyek még mindig tartalmaznak „furcsa kvark” előállító kvark-gluon plazmát (a kvantum-színdinamika egyik fázisa, az anyag alapvető részecskéire való bomlását jelenti) 

 Minden implantátum továbbra is kapcsolatban áll hiperdimenzionális plazma féreglyukakkal (Tunnels of Set – Szeth alagútjai), melyek egy mesterséges intelligencia által támogatott hálózatba mutatnak, amely kommunikál a a Naprendszer plazma örvényén (Yaldabaoth) keresztül és összeköttetésben áll a plazma strangelet és toplet bombákkal.
Ez a hálózat még mindig kapcsolatban áll az RHIC hadron ütköztetővel, és kisebb mértékben az LHC-vel a CERN-nél. Ezek a részecskegyorsítók juttatnak strangeleteket a hálózatba, főként gluon fúziós kölcsönhatással. 

                                                            Strange részecskeA Fényerők most a kvark-gluon plazmával elég könnyedén meg fognak birkózni, de a kvantum elsődleges anomália az implantátumok csupasz szingularitásának középpontjában, elrejtve abban az erőteljes erőben, amely felelős a gluont megkötő energiáért, nagyobb probléma lehet:

https://www.quora.com/What-is-the-gluon-binding-energy-for-…

Az implantátumok a fő okai a tagadás és kivetítés pszichológiai mechanizmusainak. Ez a két pszichológiai mechanizmus az a páros, amely folyamatos belső harcokat okoz a Fénymunkások (Nagy az egod! Nem, a Te egod nagy!) és Fényharcosok (Egy hamis próféta vagy! Nem, Te vagy hamis próféta!) között.
Ezt a két pszichológiai mechanizmus tovább fejlesztették negatív nem fizikai entitások és az Archon/Chimera Fátyol technológiája.

http://wakeup-world.com/…/dislodging-negative-entity-attac…/

A Fény erők azt kommunikálták felém, hogy a Fényharcosok és Fénymunkások között egy közös célért, a bolygószintű felszabadításért dolgozó, belső harcoktól tartózkodó szövetségnek/koalíciónak létre kell jönnie a bolygó felszínén. 
Egy ilyesfajta szövetség döntő fontosságú a kompressziós áttörés sikerességéhez. Sárkány erők közölték, hogy egy ilyen koalíció csatornaként szolgálna a kompressziós áttörés pillanatában felszabaduló energiák számára és megkönnyítené az átmenetet.

Ha ez a szövetség nem jön létre, a Fényerőknek van egy alternatív terve, hogy végrehajtsa a kompressziós áttörést. Ez a második terv lassabb, de biztonságosabb.
 Részletek erről a tervről nem fognak megjelenni ezen a blogon, csak annyit mondanék, nem fog sokat változtatni azon, ahogy egy átlagember meg fogja tapasztalni az Eseményt.

Az Ellenállás közölte velem, hogy fel fogják venni a kapcsolatot Drake-kel, éppen az Esemény előtt, és lényeges információkkal látják el, hogy nyilvánosságra hozza őket.
A Fényerők látják, hogy a felszíni lakosság folyamatosan frusztrált amiatt, hogy a belső harcok azon emberek között, akiknek a bolygószintű felszíni változások vezetőinek kellene lenniük, nem akarnak véget érni. 

 Ez az oka annak, hogy az agarthaiak néha barbárnak látják a felszíni lakosságot. Ahelyett, hogy az emberek tagadásban lennének és kivetítenék az agarthaiakra, hogy elitisták, talán hosszan és keményen bele kellene nézniük a tükörbe, felismerni a belső barbárt és megszelídíteni azt.
 Az agarthai frakcióknak több száz évbe telt, és még évezredes elkötelezett önfejlesztésbe, amíg megtanultak békében élni. Az Esemény után, mikor a strangelet bombák eltávolításra kerültek, képesek lesznek majd közvetlenül segíteni az emberiséget, és kapcsolatba lépnek majd emberekkel, de óvatosan teszik majd mindezt, mert nem akarnak célpontjaivá válni az emberek kivetítéseinek és támadásainak.                                                            "Földalatti világ"


Saját magam is megtapasztaltam az emberek támadásait és kivetítéseit szeptember második felében. Milyen kiszámítható - néhány ember annyira programozott és archón bábként viselkedik olyan kiszámíthatóan, hogy most már matematikai bizonyossággal ki tudom számolni, mikor fognak támadni.

Itt szeretném közölni, hogy azért hozok nyilvánosságra információt, hogy felhatalmazzam az embereket, hogy gondolkodjanak a saját fejükkel és tágítsák ki a látóhatárukat, nem azért, hogy követőket teremtsek.
 Nem azért teszek közzé információt az Eseményről, hogy passzív várakozásra sarkalljam az embereket, hanem hogy vegyenek részt aktívan az Esemény megteremtésében, bármilyen módon, amire vezettetést éreznek.
 Még a legfelső szinten is, az információ nagyon részekre bontott és olyan elven működik, hogy akkor és annyit kap belőle az egyén, amikor és amennyi megfelelő számára. 

Szóval nem tudok mindent és a helyzet legmélyebb rétegeiről való megértésem idővel fejlődik, mikor újabb információhoz jutok. Mégis, a forrásaim nagyon megbízhatóak, és nincsenek kitéve személyiség elferdítésnek, szubjektivitásnak, és elmeprogramozásnak, mint a felszíni információforrások.


Sok ember frusztrált, mert még nincsenek látható, drasztikus változások. Bármilyen drasztikus változás, mint egy nagyszabású leleplező információ nyilvánosságra hozatala a tömegmédián keresztül, vagy egy közvetlen fizikai beavatkozás a felszínen a Fényerők részéről, események zuhatagát indítaná el, ami elvezetne a strangelet bombák beélesítéséhez.
 Következésképpen, drasztikus tettek a Fényerők részéről csak akkor fognak történni, mikor minden strangelet és toplet bomba eltávolításra került és egyáltalán nem jelent már fenyegetést.

A jelenlegi bolgószintű helyzetben meglévő implantátumokkal, entitás kötődésekkel, és az emberi psziché gyógyításával kapcsolatos sürgető szükségre válaszolva, a Sárkány források folyamatosan fejlesztik a technológiájukat implantátum és entitás eltávolítással, aura védelemmel és fizikai- nem fizikai testek gyógyításával kapcsolatban. Ez a technológia itt elérhető:

http://www.light-mandalas.com/

http://www.light-mandalas.com/e-shop.html…


                
                                                 Light Mandala lézer berendezés


Hatalmas geopolitikai változások zajlanak jelenleg, amik a Cabal végső vereségéhez fognak vezetni.

Egy érdekes szinkronicitás, hogy a szuper-hatékony orosz közbelépés Szíriában egyetlen héttel azután kezdődött, hogy nyilvánosságra hoztam a halafi kerámia szíriai örvény meditációt.

http://sputniknews.com/…/isil-on-verge-of-collapse-under-ru…

Ez egy lépéssel közelebb hozta a menekültválság megoldását.

http://sputniknews.com/…/1027937…/syria-refuges-muallem.html

A Hassuna-Samarra Istennő örvény területe (Szíria és nagy valószínűséggel hamarosan Irak) jelenleg a Keleti Szövetség és a Cabal között zajló ún. proxy háborúnak (kívülről támogatott háború, melyben a nagyhatalom maga nem vesz részt a háborúban) a színtere. 

http://www.sott.net/…/303214-Russias-campaign-is-snuffing-o…

Az Iszlám állam próbál elpusztítani annyi szépséget, amennyit lehetséges, mielőtt végleg vereséget szenved. 

http://www.aljazeera.com/…/isil-blows-arch-triumph-syria-pa…

Évekkel ezelőtt a Chimera sok fizikai plejádi túszt zárt felszíni börtönökbe Szíriában és Afganisztánban. Ezeket a túszokat a Chimera erői fogták el az 1996-os invázió előtt mindenütt a Naprendszerben, és később a Földre szállították őket. 
A túszok stratégiailag fontosak a Chimera-nak, mivel olyan mechanizmusként használják őket, amivel megakadályozzák a plejádi flotta Föld felé való haladását, akik szeretnének segíteni a bolygó felszabadításában.
 Ezek a túszok a valódi okkult okai az amerikai negatív katonaság jelenlétének Szíriában és Afganisztánban.
Mindezen okok miatt jó volna, ha a lehető legtöbb ember végezné a halafi kerámia meditációt, hogy segítsen stabilizálni a helyzetet. A meditációval kapcsolatos információk ezen a hivatkozáson elérhetők:

http://2012portal.blogspot.com/…/meditation-for-europe-repo…

Fontos mozzanatok zajlanak a színfalak mögött, amikről nem adhatok jelentést még akkor sem, ha szeretnék. Annyit mondanék csupán, hogy annak ellenére, hogy még semmi drasztikus változás nem történt, jelenleg fektetik le az alapjait azoknak a pozitív változásoknak, melyek örökre át fogják formálni világunkat.

A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport

2017. augusztus 29., kedd

Egyszer volt, hol nem volt....

Volt egyszer egy életünk, tele vidámsággal és mókával. Nem ismertük az ellentétet, határokat és a lehetetlent. Nem bántottuk sem egymást, sem az állatokat és tiszteltük Gaiat, vele együtt gyönyörű egyetértésben ment a bioritmusunk.
A növények beborítottak mindent és elláttak mindenkit tiszta levegővel, sehol sem volt nyoma aszfaltnak vagy betonrengetegnek. A folyók és tengerek kristálytiszták voltak, az élet virágzott benne mindenhol.

A napjaink saját magunk és lélekcsaládunk minél magasabb szintre emelésével telt. Tánccal és mulatságokkal, ahol mindenkinek megvolt mindene és nem kellett azon idegeskednie, hogy vajon mit hoz a holnap. Ismertünk más bolygóról származó lényeket, ez nem volt különös számunkra.

Ebben a világban a Szeretet és a Szerelem teljesen más magasságokra volt helyezve, és a feminin energiák nem voltak elnyomva. Az egyensúly garantálta, mind a férfi, mind a nő számára, hogy egymást támogathassák és felemelhessék.
A gyermek a tökéletesség "időpontjában" fogant és érkezett, akit nagy harmóniában segítettek, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjon kiteljesedni. Tanulási folyamata azt segítette, amiben jól érezte magát és saját maga választotta, nem rákényszerítették.

Mindenki tisztelte a másikat és egyetértésben hoztak döntéseket. Tudták és alkalmazták a Szakrális geometriát, a fizikai és kémiai ismereteik sokkal magasabb fokozatra voltak kapcsolva, az Univerzum látványa pedig teljesen természetes volt. Nem úgy, mint ma, amikor mindent csak tévében és interneten látunk.
Erről eszembe jut az egyik kedvenc filmem a Kapcsolat (Contact) Jodie Fosterrel a főszerepben, aki matematikust és csillagászt játszik benne. A filmben egy az idegenek által küldött üzenetből eljut odáig, hogy egy űrhajó tervét rakja össze, majd ezt számára megépítik és kijut vele a világűrbe... A látványt nem tudja leírni, azt mondja, hogy ehhez inkább egy költő kellene, de annyira magával ragadja, hogy nem tud mást csak nézni és nézni. Olyan szép az a rengeteg csillaghalmaz és galaxis, amit eddig ő csak távcsövön keresztül látott......
Valószínű, hogy néhány év múlva, mikor már a űrutazás számunkra is elérhető lesz, mi is így fogunk először reagálni.
Az a világ és állapot, amit korábban lefestettem jön most el számunkra. Mindenki szorgosan és lázasan munkálkodik, az energiák felépülését valóban érezni, ahogy Cobra mondta.
Amikor az első repedések megjelennek az arkhónok utolsó éteri védelmi vonalán az események elkezdenek nagyon gyorsan történni. A következők várhatóak nem szükségszerűen sorrendben egymást követve:
- Igen fejlett és hatékony orvosi technológiák felfedése a főáramú médiában
- Kétségtelen bizonyítékok Atlantisz létezéséről bemutatva a főáramú médiában
- Vitathatatlan bizonyítékok bemutatása a földönkívüli civilizációkról a fősodrású média által, leginkább titkos NSA fájlok bemutatása Edward Snowden vagy más kiszivárogtató által
- Teljesen működőképes szabad energiás készülékek eladása és megvásárlási lehetősége egy nyilvános weboldalon
- Fizikai eltávolítása vagy letartóztatása a Cabal legfelsőbb szintű tagjainak és mindezek közvetítése a fősodrású médiában
- Világszintű pénzügyi újraindítás
- Az Esemény

Kimondhatatlan öröm, hogy az Istennő megjött, itt van és eltünteti a haragot és a félelmet, ami soha többé nem lesz ismert Gaian. Rávezet a belső fényedre és átalakítja a sötétséget olyan világgá, amilyen jó pár ezer évvel ezelőtt volt...
Ne felejts el mosolyogni, sőt nevetni és szeretni, és tedd félre minden kétségedet. A lelkedet hagyd újból életre kelni, nagyon vágyik rá...
Szeretettel Viki

Magyar Cobra Csoport

2017. augusztus 25., péntek

Beszámoló az Egység MeditációrólMeditációnk volt a fordulópont bolygónk felszabadítási folyamatában:
Néhány millió ember lett értesítve a meditációról, akik közül több mint negyedmillióan vettek részt ténylegesen, szóval ez volt az eddigi legerősebb meditációnk.Figyelemre méltó volt az általunk elért egység és együtt rezgés és mintegy jelként szolgált a Központi Faj számára arra, hogy az emberi lakosság felébredett része képes lesz egységben tartani a Fényt, amikor az Esemény megtörténik és hogy immár itt az ideje, hogy ez a bolygó keresztülmenjen a Felemelkedés folyamatán. Ez azt jelenti, hogy mostantól a Galaktikus Központból érkező energiák hatványozottan fel fognak erősödni, míg minden sötétség megtisztul és a bolygó felszabadul.
A meditáció alatt teljessé vált a bolygó körül lévő Új Atlantisz energiarács kritikus tömege és mostantól fogva ez a rács elég erős ahhoz, hogy az Esemény energiáit kezelje. Mostantól az Új Atlantisz energiarácsot fogják használni a Fényerők, hogy "feltáró" álmok, benyomások és látomások formájában küldetésaktiváló kódokat közvetítsenek az emberi lakosság felébredett tagjainak.
A Yaldabaoth entitás fennmaradó plazma anomáliájának több, mint felét átalakították és a Keleti Parton lévő plazma anomáliás örvény gyakorlatilag megszűnt. Ami megmaradt, az kisebb darab szétbomló plazma anomáliás örvények Washingtonban és New Yorkban. Az arkhónok titokban arra használták a Keleti Parton lévő plazmaörvényt, hogy megvédjék a cabalt és most, hogy ez a védelmi rendszer szinte teljesen megszűnt, a cabal sok akciója - kiterjedt gyermekbántalmazási hálózatukat beleértve -, hamarosan le fog lepleződni az átlaglakosság számára.
A Fényerők az elmúlt néhány hónapban nagyon aktívan dolgoztak azon, hogy a Fekete Követ eltávolítsák. Az Egység Meditációnk adta meg a szükséges energiatámogatást a végső lökéshez és immár a Fekete Kő majdnem eltűnt. Egy héten belül el fogják teljesen távolítani, a hozzá kapcsolódó összes anomáliát pedig egy hónapon belül. Amikor ez megtörténik, a Long Island-en lévő RHIC részecskegyorsító el fogja veszíteni mindennemű jelentőségét a chimera csoport számára és be fogják szüntetni a használatát. Így csak a világ sok részecskegyorsítói közül az egyik lesz és nem fog tudni már komoly károkat okozni az emberiségnek.Mindez pánik üzemmódba helyezte a chimera csoport még megmaradt mintegy 80 tagját. Két csoportjuk már elhagyta Long Island-et, mert érezték, hogy a területük túlságosan közismert.
Az első csoport most ide koncentrálódik:
A második csoport ide:
A harmadik csoprt pedig az alábbi laboratórium alatt lévő klónozó komplexumban tartózkodik:
A fő akadály, amit még el kell távolítani mielőtt megtörténik az Esemény, az a fennmaradó plazma toplet bombák.
Az EARTH EX gyakorlat, ami ma zajlik, rendkívül értékes információkkal szolgál az Ellenállás számára arról, hogy hogy lehet fenntartani az infrastruktúrát, amikor megtörténik az Esemény:
http://www.eiscouncil.com/EarthEx (Fordítása folyamatban van. - a szerk.) A képen látható szöveg:
A gyakorlat leírása
Az EARTH EX három dinamikus fázisban fog lezajlani, amit egy végső „elképzelt leckék” értékelési és visszacsatolási fázis fog követni.
1. fázis első 3 nap Kiterjedt áramszünet/Nincs megoldás
2. fázis 4-6. nap Kiterjedt áramszünet/Kritikus döntések, értékelések és akciók
3. fázis 15. nap-tól Folyamatos kiterjedt áramszünet, Black Start, kommunikációk, szektorok közötti koordináció
4. fázis „Elképzelt leckék”: Értékelés és visszacsatolás

Egyes Ellenállási ügynökök is részt vesznek ebben a gyakorlatban bizonyos módon és ez egy újabb lépéssel közelebb fog vinni minket az Eseményhez.
A Fény győzelme! 

U.i.
Earth Ex gyakorlatról röviden
Fordította és összeállította Takács Anikó


Megnövekedett az aggodalom egy súlyos, szándékos, vagy természetes módon megjelenő "Fekete Égbolt Veszély" (olyan katasztrofális esemény, mely számos helyen, huzamosabb időre, súlyosan károsítja a fontos infrastruktúráink megszokott működését) lehetőségével kapcsolatosan. Egy ilyen szubkontinentális szinten kiterjedt, hosszú ideig tartó áramkimaradás kihatással lehet az összes infrastruktúránkra, amely ahhoz a nyomasztó dilemmához vezet, hogy bármelyik szektor helyreállítása kizárólag akkor lehetséges, ha minden más ágazat legalább minimálisan működőképes marad.
Az akadály kezelhetősége érdekében, az alapos, minden szektort érintő, illetve szektorok közötti rugalmas tervezés döntő fontosságú. Ezeket a terveket azonban ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, gyakorolni kell. A jelenlegi infrastruktúráink nemzeti és globális helyzetét, valamint különbözőségeit tekintve, ez egy példátlan, multi-szektorális, nemzeti és nemzetközi gyakorlat sorozatot igényel.
Az EARTH EX egy fejlődő, átfogó, közös, partnerek által kifejlesztett gyakorlat, melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy ezt a szükségletet kielégítse.

A gyakorlatot az EIS Council irányítja. Az EIS az amerikai Elektromos Infrastruktúra Biztonsági Tanács, egy non-profit, kormánytól független szervezet. http://www.eiscouncil.com/
Magyar Cobra Csoport

2017. augusztus 20., vasárnap

Egységben

Tegnap gyertyát gyújtottam Pleroma istennőnek és megköszöntem hálásan, hogy elküldi a fényimpulzust a Földre. Éppen 11 óra 11 percet mutatott az óra.....
2012.11.22-én aktiváltuk a 11:11 kaput, ami egy multidimenzionális kapu két valóság rendszer között: a régi dualitás rendszer és az új Egység realitás között.

1992. január 11-én léptünk be ennek a kapunak az ajtaján és létrehoztuk a lehetőséget, hogy az Egység tudatszint szélesebb körben elérhető legyen, mint előtte volt.
Te már tudod, hogy mi történik most itt a Földön.
Te már tudod, hogy kik azok, akik manipulálnak mindenféle módszerrel.
Te már tudod, hogy melyik ételt ne fogyaszd, melyik fogkrémet ne használd, milyen folyadékot fogyassz.
Te már tudod, hogyan védd magad mindenféle sugárzás ellen, vagy meditáció közben.
Te már tudod, hogy van megoldás minden problémás területre.
Te már tudod, hogy mi fog ránk várni, mekkora fejlődésen fogunk keresztül menni.
Te már tudod, hogyan használd ezt a tudást, amit a kezedbe kaptál.
Te már tudod, hogy a legfontosabb, hogy figyelj a másikra és adj Szeretetet, amennyit csak tudsz.
Te már tudod, hogy Te magad vagy a kulcs, ami mindent megnyit.
Te már tudod, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, aki eddig darabokban volt, de most összeáll egy gyönyörűen megkomponált Egésszé!

Áldás mindannyiunkra! Viki(Minden összefügg...)

Magyar Cobra Csoport

Friss hírek az Egység Meditációról


Közeleg az Egység Meditációnk ideje és az energiák emelkednek, ahogy egyre több ember döntött úgy, hogy csatlakozik hozzánk és lendületre kapunk.
A felébredett közösségen belül még soha nem értük el az egységnek ezt a szintjét. Sok csoport és egyén félretette nézetkülönbségeit és támogatják az Egység Meditációt, mindenki a saját módján:
Cobra:
Corey Goode:
David Wilcock:
Benjamin Fulford:
Veronica Keen:
Justin Deschamps:
Kauilapele:
The Mind Unleashed:
Steve Beckow:
És sokan mások:
Ez a videó sokat elmond az Egység Meditációról:
Az általunk elért egység egy erős koherens jelet teremtett, ami felkeltette a Központi Faj figyelmét. Úgy vélik, hogy ez a jel egy indikátor abban a tekintetben, hogy a felszíni emberiség készen áll az evolúció következő szintjére lépni. Nagyon jó hírekkel fogok tudni szolgálni ezzel kapcsolatban a meditáció után.

A következő két nap döntő fontosságú lesz abból a szempontból, hogy mennyien csatlakoznak hozzánk és a meditációnak mekkora hatása lesz a bolygó helyzetére. Ezért arra szeretnék kérni mindenkit, hogy mindenfelé terjesszétek a hírt erről a meditációról. Ennek legkönnyebb módja a YouTube videók. A fő videó 36 nyelvre lett lefordítva:
Naponta több ezer ember látogatja ezt a blogot és legtöbbjük rendelkezik Facebook profillal és átlagosan néhány száz ismerőssel. Így több százezer, ha nem milliónyi embert meg tudunk hívni a Facebook-on a meditációnkra létrehozott eseményre:
Eddig 8 nyelven készült el a meditáció vezetett változatának videója.
Angol:
Román:
Török:
Magyar:
Görög:
Szlovén:
Szerb:
A vezetett meditáció MP3 verziója itt érhető el:
Itt érhető el egy egyszerűsített instrukciókkal elállott alkalmazás az Egység Meditációról:

Az Egység Meditációról szóló fő cikk magyarul az alábbi linken található:
Csináljuk meg!

A Fény Győzelme!

Magyar Cobra Csoport