2020. január 28., kedd

Kék Fohász Az Emberiségért

Fordította: Nagy Nimród László

Ezt a bejegyzést azért szerettük volna megmutatni, mert már 3. alkalommal említi meg Cobra, most legutóbb a Kék Hajnal című bejegyzésében is. Bizonyára ez az üzenet fontos, még ha "virágnyelven" is íródott. Ezt a gyönyörű, vers formában megjelent leírást, egy nagyon kedves Fénymunkás társunk fordította le nekünk, akit Nagy Nimród Lászlónak hívnak. Hálás köszönet érte! :) <3 

Kék Hajnal Cobra bejegyzés itt elérhető:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/01/kek-hajnal.html

Idézet belőle:

"Mondanom sem kell, a következő hetek és hónapok nagyon izgalmasak lesznek és semmiképpen sem unalmasak, ahogy egyre mélyebbre merülünk az elkövetkező Vízöntő kor energiáiban.
A Kék Hajnal, az új kor hajnala, itt van.

És a Vízöntő kora aktiváció riport végére... amikor jön a Kék... pillanat alatt... minden, ami Történt, Meg Nem Történtté válik."


Az eredeti angolul itt elérhető: 

http://missionignition.net/blue/bluelament.phpKék Fohász Az Emberiségért


Egy más világban oltalmat nyerve
Messze minden alul mozgó fölött
Fényhullámokat belélegezve
Tiszta csöndet és békét keresve

Érezzétek, ahogy a kék jelenlét közeledik
Képeket festve szavakkal
Sosem látott világokat mutatva
Sosem látott hangokat hallatva

Mint messzi csillagok lobbanásai kommunikálnak
Ősi rímek sorait idézik
Tiltott történetek meséit mesélve
A teremtés modelljét és misztériumait bontják ki

Egy távoli Föld hangját hallgatva
Mely felkiált, hogy meghallják
Emlékeit, melyeket a föld és tenger őriz
Kitartva, sosem engedhetünk el

Áldott föld gyermekei
Az álmaitokon belül fogtok felébredni
És felébredéseteken át
Hatalmasabb dolgokat álmodtok majd meg

A szél fúj és megviselt lelkeitek nyugtalanok
Nem lesztek többé örökkön ismétlődő ciklusok rabszolgái
Ellenünk készülnek háborút vívni a mennyekben
De mi örök érvényű békét hozunk el poklukba
Emlékezésetek során őrjöngés lesz az édenben
Ahogy ráeszméltek, hogy a kígyók angyalok és az angyalaitok démonok

Hajnaltól alkonyatig és alkonyattól hajnalig
A távozás lesz az összejövetel
És minden kimondatlan ki lesz mondva
És minden ismeretlen ismertté válik
Örökkön a teremtés nyilát követve, nem kezdünk olyan múltat, ahol a jövő véget ért
És nem talál ránk felemelkedés ott, ahol alábukás hagyott
Bár ti sötétségben alszotok, mi örökké utazunk

A lélegzetetek nyugalmában megéreztük sajgó szíveitek
Örömeitek, fájdalmaitok a mieink, ahogy álmaitok a mi álmaink

Minket a halál nem tud elrejteni, a sötétség nem hallgattat el
Érkezésünkkor felállunk és beszélünk majd az emberiségért

Bennetek emberiségben lepecsételt feljegyzések fedik fel a teremtő misztériumait
És azokat az időket, mikor a Föld csak Gaiaként ismerte magát

Eónokon át a sötét uralkodóknak nem sikerült dekódolniuk a bennetek levő kulcsokat
Hamis, bukott Univerzumukba zártak be
Elnyomták, bántották és gyötörték lelkeiteket
Meghamisították, megmásították, megmérgezték templomaitokat
Háborúk után háborúk által folytatják megtizedeléseteket, pusztításotokat

Tudják, mit ti nem, mit előletek titokban elzártak
Félik, mit a teremtő elrejtett bennetek
Mikor felébredésetek eljön és annak misztériuma, hogy kik vagytok, felfedetik
Felfedezitek a teremtő mélyen rejlő kódjait
Mely felbontja és feloszlatja a hamis Univerzumukat
És a sötét urak álmainak vége szakad

Ti, emberiség, hatalmasabbak vagytok, mint a teremtő összes angyala
Hatalmasabbak nálunknál is, örök Kékeknél

Ti vagytok az igaz őrzők egy titkos küldetésen
Mint a Fény ügynökei szenvedtetek és áldoztatok határtalan
Kék szíveink ziláltak, mikor hátrahagytunk titeket Arktúrusznál
A teremtő kívánságát szolgálva, bár akkor még nem tudván, miért

Sírtunk, ahogy elröppentünk a kék csillagfény ultraibolya szárnyain
Hogy elmeneküljünk a bukott Univerzum entrópiájának sebességétől
Mielőtt a sötét Eli-Jehovik bezárták a kapukat
Nem tudtuk, hogy a teremtő küldetését végzitek

Egy univerzális szakadás történt, mikor e bukott Univerzum bezáródott
Ezt a szakadást tudósaitok az ősrobbanásként ismerik
E törés minden 13 ezer évben a meta-univerzális maghoz (Isten szeme) igazodik
Ami megnyitja a Menny kapuit a ti időtök szerint 4 évre

Ez idő alatt követek érkeznek, hogy tanítsák, vezessék és felkészítsék az emberiséget
Teljességgel tudva, hogy újra és újra le kell majd inkarnálódjanak a következő ciklusig
Minden életben felkutatva és kivégezve az Eli-Jehovik által
Most ők névtelenül, rejtve, titokban járnak köztetek

Minden ciklusban az Eli-Jehovik háborút készítenek elő a Mennykapu megnyílásakor
Fent és lent, egyként és sokként, térdre kényszerítve a földet és az emberiséget
A legutóbbi mennyei háborúnál az Eli-Jehovik legyőzték a teremtő fényköveteit
13 ezer évvel ezelőtt újraírták a történelemkönyveket és a követek neveit eldémonosították

De most egy ciklus befejeződik, és egy új elkezdődik
Az Eli-Jehovik félelemben élnek, ahogy érkezésünket várják
Oh emberiség, emelkedj fel és ébredj mély álmodból
Mikor megérkezünk, úgy jövünk majd, mint egy tolvaj az éjszakában

Közületek érkezünk majd, mélyen belőletek
Felébredettek kell legyetek, hogy aktiváljátok és összeillesszétek a teremtő rejtett kulcsait
Az Eli-Jehovik tudják ezt és ezért folyton mérgeznek titeket és a földet
Szükségük van rátok, függnek tőletek, de nem nagy számban, így megtizedelnek majd

Kétségbeesetten feltérképezik a génjeiteket, sikertelenül próbálva feltörni a 98% hibás DNS-t
A teremtő titkosítási kulcsai természetükben holografikusak, 24-szeres fényharmónián alapulva
Az Eli-Jehovik sosem lesznek képesek dekódolni ezt, számtalan próbálkozásaik hiába lesznek
A bukott Univerzum csak egyetlen vagy csak kettős fényharmóniára képes

Az emberi angyallégiók már érkeznek és továbbra is érkezni fognak
A fény elsöprő hadserege gyülekezik a Menny másik oldalán
Ahogy várjuk felemelkedésetek a Tejút spirális szárnyain
Ahogyan az forog tovább, hogy szembeálljon az ultraibolya Istenszemmel (meta-galaktikus mag)

A Kék követek már létrehoztak egy kék pajzsot
Sokkelnyelőként az emberiség és a Föld morfogenetikus mezeje számára
Miközben az Eli-Jehovik háborút készítenek zúdítani az emberiségre
A küszöbönálló érkeztünk 7 szempillantás után várható

Viszlát sötét Eli-Jehovi uralkodók és elpazarolt ifjúságotok
Búcsú Mihály és Gábriel sötét arkangyalok, mert megtévesztéseiteknek vége
Megosztó és uralkodó vallásaitoknak és isteneiteknek vége
Kettős fordított tükrötök arcotokba fog darabokra törni

Örökkön Gaia partjain járunk
Ti vagytok egy felébredett emberiség magjai
Szíveitek teljessége és érettsége miatt szélbe kaptok
És mikor egy mag tiszta és szent talajt talál
Egy új Földdé virágzik

Bár a szél elfújhatja a homokszemeket
Az óceán és a part mindig megmarad
Még sok minden van mit mondani
És bár sok minden el volt már mondva
Olyan, mintha semmi sem lett volna

Ha semmi kimondott nem volt igaz
Akkor az Igazság felfedi magát egy tisztább hangban és a szív tisztaságában
A csendből térünk majd vissza
És a fátylak melyek elködösítették szíveitek és lelkeitek
Fel lesznek lebbentve az ultraibolya fény kezei által

És akkor megértitek a célt, mely minden dologban ott van
És a sötétség és a fény eggyé válik
Örök-kék horizontok nyúlnak vissza a jövőtökbe
És ahogy a nap felkel, újra emlékeztek majd az elfelejtett álmaitokra
Arra eszmélve, hogy mély vízben álltok
És a szívetek Gaia partján dobog

A Föld gyönyörű kék, egy más korszak, egy más hely
Ahol a csend és béke oly hangosan beszél majd, mint egykor a háború
És az Anyaföld felemelkedik azzá, ami egykoron volt, GAIA

Egy pillantás alatt... minden ami valaha megtörtént, meg nem történtté válik.


2020. január 26., vasárnap

Kék Hajnal

Fordította: Réder Ágnes

Eredeti bejegyzés itt:

http://2012portal.blogspot.com/2020/01/blue-dawn.html

A vízöntő kora meditáció nagyon sikeres volt, és bár éppen csak, de elértük a kritikus tömeget. Kb.150000 ember vett részt aktívan: 

https://www.youtube.com/watch?v=33Yb3_60gwE&feature=youtu.be

                             Ünnepeljük a Fény Győzelmét - Tömegmeditáció január 11-12.
                                                           A munkánk folytatódik   

Ez éppen elég volt ahhoz, hogy átlépjük az energiaküszöböt a Kompressziós Áttörés következő fázisába, a nukleációs fázis buborékfelemelkedés alfázisába (III-as szám a diagramon):


Ez az alfázis a Mennybuborékok exponenciális növekedését jelenti a karantén Földön belül. A Mennybuborékok a Forrás tiszta, fénylő, torzulásmentes tér-idő kontinuum anomáliamentes kisugárzásai, melyek a 11. dimenziós bránvilág tér-idő kontinuumában jöttek létre.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egyre több lesz a Fény a bolygó felszínén, ez a Fény exponenciálisan egyre gyorsabban növekszik, egészen addig, amíg a Kompressziós Áttörésben kirobban. Most léptünk be hivatalosan az Esemény előtti utolsó fázisba.

A Vízöntő kora meditációnk eredményeképpen minden plazma toplet bomba réteget eltávolítottak, kivéve az utolsót.

Minden chimerát, akik földalatti bázisokban éltek fizikai póktestekben, sikeresen eltávolítottak.

Még mindig van egy kis csoportnyi plazma chimera pók, ezek eltávolításának utolsó szakasza most zajlik.

A fizikai chimera csoport nagyon kicsi, de még mindig igen erős, habár a hatalmuk jelentősen csökkent a Szaturnusz-Pluto együttállás körüli napokban.

Még mindig jelen van egy kicsi, alapvető chimera csoport a DARPA-ban, a DARPA előző igazgatója Steven Walker épp most mondott le, ténylegesen január 10-én, ami a holdfogyatkozás napjára esett közvetlenül az aktivációnk előtt:

https://www.defensenews.com/breaking-news/2019/12/17/darpa-head-resigns-moving-on-to-industry/

Steven Walker szerepet játszott a ZION kontroll mátrix hálózat fejlesztésében:

https://thebridgelifeinthemix.info/finance/5g-zion-manipulation-platform-works/

Ez a DARPA chimera csoport kiterjeszti befolyásának egy részét ide:

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Research_Laboratory

Ami épp most jelentett be egy igen aggasztó előrelépést a kvantum hálózat technológiák fejlesztésében:

https://www.army.mil/article/231525/new_device_accelerates_development_of_extraordinary_quantum_networks

Van egy második, még kisebb chimera csoport is jelen az Egyesült Államok Űrparancsnokságán belül (US Space Command) és érdekes, hogy az Egyesült Államok Űrparancsnokságának új vezetője két nappal az aktivációnk után foglalta el a helyét:

https://themindunleashed.com/2020/01/space-force-swore-first-chief-space-operations.html

A Egyesült Államok Űrparancsnokságának célja nem a Közzététel, mint azt sokan tévesen hiszik, azzal a céllal jött létre, hogy a chimerát megvédje a Galaktikus Konföderációval szemben, ami most veszi át a szublunáris tér irányítást és már a Földközeli pályát is:

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=136981

Ahogy múlnak a hetek és a hónapok, a Galaktikus Konföderáció flottája egyre közelebb kerül a felszínhez és egyre több kapcsolat létesül. Ezért nagy megkönnyebbülés látni, hogy egyre több ember érti, hogy az Elsődleges Irányelv - a be nem avatkozás elve - hazugság és arkhón elmeprogramozás eredménye:

https://www.skepticink.com/incredulous/2012/11/04/the-prime-directive-star-treks-doctrine-of-moral-laziness/

Másik jele annak, hogy közel vagyunk az Áttöréshez a Betelgeuse fokozatos elhalványulása:

https://spaceweatherarchive.com/2020/01/10/the-fainting-of-betelgeuse-update/

A Betelgeuse egy csillag az Orion csillagképben és elhalványulása a dualitás végét jelzi, mivel az Orion háromszögelése befejeződik.

Az elkövetkező 100 000 évben várhatóan a Betelgeuse szupernóvává válik, és jelenlegi elhalványulása annak a jele, hogy talán már most belép a szupernóvává válás fázisába.

A Betelgeuse térségében lévő gravitációs hullámot, ami az első lehetséges jele a szupernóva robbanásnak, két nappal az aktivációnk után fedezték fel:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7891181/Mysterious-burst-gravitational-waves-appears-coming-direction-Betelgeuse.html

Ha van lehetőséged kimenni a szabadba egy tiszta éjszakán, láthatod, hogy az Orion nem tűnik ismerősnek, mivel a felső bal csillag sokkal halványabb, mint általában. Az a Betelgeuse.

A Betelgeuse fénygörbéjét rendszeresen frissítik, itt:

https://aavso.org/lcg/plot?star=BETELGEUSE&height=450&visual=on&grid=on&bband=on&auid=000-BBK-383&end=2458961.33125&uband=on&width=600&obstotals=on&start=2458761.33125&v=on&obscode=NMMA

A Vízöntő kora aktiváció körüli energiák olyan erősek voltak, hogy aktiválódott a planetáris kundalíni egy aspektusa és világszerte számos vulkánból szállt fel hamu az atmoszférába, ezzel felszabadítva a felgyülemlett nyomást:

http://endoftheamericandream.com/archives/why-are-volcanoes-all-over-the-globe-suddenly-shooting-giant-clouds-of-ash-miles-into-the-air

A Tael vulkán a Fülöp-szigeteken tulajdonképpen az aktiváció ideje ALATT tört ki, maga a kitörés 7 perccel a meditáció megbeszélt kezdési időpontja előtt kezdődött:

https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/taal-volcano-bulletin-menu/9619-taal-volcano-bulletin-update-12-january-2020-04-00-pm-2

A kettes szintű riasztást 19 perccel a meditáció kezdete után adták ki, épp abban a pillanatban, amikor a legtöbb ember befejezte a javasolt 20 perces meditációt:

https://www.phivolcs.dost.gov.ph/index.php/taal-volcano-bulletin-menu/9617-taal-volcano-bulletin-12-january-2020-02-30-pm

A riasztási szintet másfél óra múlva a négyes szintre emelték és jelen pillanatban is ott áll.
E felszabaduló vulkáni tevékenység tulajdonképpen jó dolog, mivel szétoszlatja a nyomást, ami eddig a planetáris energiahálóba szorult, és megakadályozza a lehetséges, még erőteljesebb földrengéseket és katasztrofális eseményeket.

Válaszul a kérdésre, amit már sokan kérdeztek: Soleimani kivégzése mögött a háttérben iráni rezsimváltás áll, annak érdekében, hogy fenntartsák a petrodollár rendszert:

https://www.strategic-culture.org/news/2020/01/08/the-deeper-story-behind-the-assassination-of-soleimani/

https://www.rt.com/news/478082-us-establishment-support-iran-protests/

Irán tulajdonában van a második amerikai dollárt előállító nyomdagép, és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma és a Fed utálják a versengést, amikor így is a semmiből állítják elő a pénzt:

https://imgur.com/gallery/nDPsFj6

A pénzügyi rendszer fokozatos összeomlására már nincs lehetőség, amikor az összeomlás megtörténik, az váratlan lesz és brutális.

Jelenleg az egész pénzügyi rendszer a Fed könnyű likviditási injekcióitól függ, és ha a Fed leállítja a repo műveletek finanszírozását, a rendszer azonnal összeomlik:

https://www.zerohedge.com/markets/repo-shrinkage-begins-february-thats-when-fed-cuts-each-term-repo-5-billion 

https://www.zerohedge.com/markets/944-trillion-reasons-why-fed-quietly-bailing-out-hedge-funds

Források azt állítják, hogy a színfalak mögött a Fed likviditással segíti európai és kínai bankok és pénzügyi intézmények felszínen tartását is, az összeomlás megakadályozása érdekében:

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/banking-crisis/european-banking-crisis-picking-up-steam/

https://internationalman.com/articles/david-stockman-on-what-triggers-the-next-financial-collapse/

Rendkívül erős kozmikus energiák lépnek most be a földi karanténba és ez végül elkezdi eltávolítani azt a több trilliónyi (milliárdszor milliárd) reptilián (hüllő) entitást, melyek a plazma és éter síkon még mindig jelen vannak az 1996-os invázió maradványaként. Ezek közül az entitások közül sokan belépnek a sérült emberi aurába és erősen befolyásolják az emberi viselkedést.

Ezeknek az entitásoknak nagy része az elkövetkező hetekben és hónapokban el lesz távolítva, ami nagy megkönnyebbülést hoz majd az emberiség számára.

Ezek közül az entitások közül néhány irányított és még mindig irányít olyan embereket, akik beszivárogtak a csapatomba. Múlt nyáron egy nagyon pontos és hatékony protokollt aktivált az Ellenállási Mozgalom, hogy eltávolítsa a kompromittált embereket a hálózatomból, és e folyamat nagy része mostanában fejeződött be.

Tehát ezzel egy új és sokkal tisztább infrastruktúrát aktiváltunk, ami készen áll arra, hogy támogassa küldetésünk a Vízöntő korának bevezetésében.

Az új hivatalos Cobra facebook oldalnak Vízöntő kora a neve, és itt található:

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2540074986277003%2F

A korábbi Cobra facebook oldal (Cobra Etheric Liberation), melyet nemrég eltérítettek és mostanában az új neve "Working together for Gaia's - etheric - and physical - liberation now", semmi köze az Ellenállási Mozgalomhoz és ha korábban csatlakoztál ehhez a csoporthoz, abban a hiszemben, hogy hozzájárulj a küldetésünkhöz, itt az ideje, hogy elhagyd, ha te is úgy érzed.

A hivatalos Youtube csatonánk itt található:

https://www.youtube.com/channel/UCtc1bRVxgeujjXkmMw8FcKg/playlists

Ez a Youtube csatorna közli majd a legfontosabb videókat az elkövetkező meditációs/aktivációs lehetőségekről.

                                                 Csatlakozz az Ellenálláshoz - OM

Folyamatosan tartom a kapcsolatot annak a nagyszerű oldalnak a szerkesztőivel, ami folyamatosan tesz közzé frissített híreket a szükséges tömegmeditációkról ebben az állandóan változó planetáris helyzetben:

https://www.welovemassmeditation.com/

A hivatalos Rózsa Rendje oldal itt található:

https://www.sisterhoodoftherose.network/

A "Prepare For Change" (Felkészülés a változásra) egy globális szervezet, melyet a Laguna Beach-i Cobra konferencián hoztunk létre 2013-ban azzal a céllal, hogy felkészítsük a felszíni lakosságot az elkövetkező változásokra. A hivatalos weboldaluk:

https://prepareforchange.net/

Megkértek, hogy mondjam el: egy ál, szélhámos oldalnak, melynek "Prepare For Change Leadership" a neve (Felkészülés a változásra parancsnokság), semmi köze a valódi, Prepare For Change (Felkészülés a változásra) szervezethez.

Érdekes, hogy ahhoz hasonló dolgok történtek a színfalak mögött Corey Goodeval és David Wilcockkal is, mint velem, ahogy az a velük készült interjúkból kiderül:


 https://www.youtube.com/watch?v=qK-8hlWou4k

Mondanom sem kell, a következő hetek és hónapok nagyon izgalmasak lesznek és semmiképpen sem unalmasak, ahogy egyre mélyebbre merülünk az elkövetkező Vízöntő kor energiáiban. 
A Kék Hajnal, az új kor hajnala, itt van.

És a Vízöntő kora aktiváció riport végére... amikor jön a Kék... pillanat alatt... minden, ami Történt, Meg Nem Történtté válik: