2019. április 27., szombat

Mátrix I.

Fátyol: 
"Az arkhónok a kontrolljukat egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. Ez egy elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkokon, maximum 8,6 mérföld (14 km) kiterjedéssel a Föld felszínétől felfelé és lefelé, ami jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessen. A Fátyolt a nem-fizikai arkhónok tartják fenn. A technológiát legegyszerűbben egyfajta éterikus HAARP-ként lehetne definiálni. A technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát kvantumszinten és megnehezíti a közlekedést a pozitív földönkívüliek számára. A múltban ez jelentősen hátráltatta a pozitív fajoknak a Földdel való együttműködését.
Amellett, hogy távol tartotta a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza/reporgramozza az embereket és benntartsa őket a reinkarnációs ciklusban. Most bemutatok néhányat a legfőbb asztrális és éterikus programok közül, amelyekkel az inkarnálódott embereket manipulálják:
1. A tudatosság csökkentése és a fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása. Ezt a programot éterikus ún. állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása. Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ minden táján lehetett hallani 2012 elején és nem a mélyen földalatti bázisok felrobbantása, ahogyan néhányan hibásan állították. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.

3. Az intelligencia csökkentése. Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban, illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentráció hiány.

4. Diszharmónia előidézése a kapcsolatokban. Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el, illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok” (spirituális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.

5. Szegénység növelése. Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

6, Mohóságra, elhízásra hajlamosítás. Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

7. A mindent-látó szem. Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az arkhónoknak.

8. Implantátumok. Ezek éterikus/asztrál kristályok, amelyeket a leszületés előtt helyeztek el minden embernek az aurájába, mivel mindenkinek keresztül kell menni a fizikai leszületéshez a magasabb asztrális/ szellemi síkokról kezdve az alacsonyabb asztrális és éterikus síkokon át a fizikai világba történő érkezésig. Ezek az implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátylának” nevezik."
A fátyolról itt olvashatsz még: 


Biochipek: 

„Minden ember még mindig legalább három ilyen biochippel rendelkezik. Ez a három biochip jelenti a három fő plazma implantátum fizikai rögzítési pontját, amelyek a homloklebenyben és a köldök fölött találhatók. A homloklebenyben lévő biochipek mindkét szem látóidegéhez kapcsolódnak és mesterséges idegpályákon keresztül csatlakoznak az agy hallókérgéhez. Néhány agarthai és titkos űrprogramon belüli csoportot is megfertőztek ezekkel a biochipekkel. Másrészről, azok a fajok, akik teljes mértékben elsajátították a fizikai-éteri sík közötti testáthelyezések képességét (az Ellenállás tagjai, a plejádiak, a szíriusziak, az arktúrusziak és a pozitív andromédaiak), teljesen mentesek ezektől a biochipektől. Az Ellenállás jelenleg egy olyan technológia kifejlesztésén dolgozik, amellyel eltávolíthatják ezeknek a biochipeknek a még megmaradt részeit.”

Ley-vonalak: 

"J: Mi a különbség a bolygó Fényrácsa és a Ley-vonal között?
 C: A Ley-vonal egy bizonyos része a bolygó Fényrácsának. 
J: A Ley-vonalak tehát, valójában a földben, vagy a föld felett vannak? 
C: A Ley-vonal valójában egy energia vonal, mely a felszínen áramlik, és valamelyest kiterjed a felszín alá és fölé is.”Yaldabaoth: 

"A Yaldabaoth entitás egy nagyméretű plazma entitás. A plazma sík a fizikai síknak a része, a fizikai síkon belül van szilárd, folyékony, és gáz halmazállapot, aztán van a plazma, mely tulajdonképpen ionizált gáz, amely él. A bolygót pedig körülveszi egy plazma struktúra, amely valójában egy élő entitás.”

Kisebb negatív plazma entitások: 

"Mi mindannyian itt a bolygón a Yaldabaoth testében élünk és a bolygó felszíne hihetetlenül fertőzött. Cobra megerősítette, hogy a felszínen e kisebb entitásoknak két fő hordozója van: a testünk és az elektromos eszközök hálózata. A testünkben az implantátumok negatív plazmamezőt hoznak létre, melyek táplálják a féregszerű entitásokat és segítenek nekik rögzülni. A legfontosabb, hogy a plazma paraziták (mind a testben, mind az elektromos berendezésekben lévők) és implantátumok negatív plazmaszálakon keresztül kötődnek az egész plazma hálózathoz és a bolygó körül lévő nagyobb entitásokhoz és ily módon tudják felügyelni és előidézni a az embereknek a negatív viselkedést, a konfliktusokat és a negatív körülményeket, meglehetősen felháborító pontossággal. Ezoterikusabb szinten az emberek testében a mentális síkon lévő membrán fizikai, plazma és éteri megfelelőjében helyezkednek el. Ez a membrán választja el a Felsőbb Ént a személyiség szintjétől, tehát a végső céljuk az, hogy megakadályozzák a kapcsolatot a Felsőbb Énnel. Ezek a helyek a solar plexus és az a pont, ahol a gerinc találkozik az aggyal, az úgynevezett alta major központ. Szóval mint mindig, a Felsőbb Énünkkel való szorosabb kapcsolat segít megtisztítani és egészségesebben tartani az alacsonyabb testeket, ami a bolygó energiamezőjének megtisztulását is növeli."

Toplet bombák: 

"Rob - Mi a különbség a strangelet és a toplet bombák között? COBRA - Nos, ezt már elmagyaráztam, de most újra megismétlem. A toplet bombák top quarkokból épülnek fel, míg a strangelet bombák idegen quarkokból állnak. A toplet bombák egy kicsit masszívabbak és sokkal veszélyesebbek. Nagyon nehéz őket előállítani, így nem sok van belőlük, de akkor is létezik néhány és ezeket el kell távolítani."

Mikor aktiválódhatnak?

„COBRA - Egy nagyon összetett, zavaros logikai algoritmussal rendelkeznek, mely meghatározza, hogy mikor indul be a bomba és mikor nem. Ez egy mesterséges intelligencia, mely meghatározza, hol és mikor, milyen körülmények között oldódik ki a bomba. Ez a reakció még nem teljesen ismert, de egyre közelebb jutnak hozzá. És mihelyst sikerül teljesen kiismerni, várhatóan bekövetkezik az Esemény.”

"A Yaldabaoth entitás fejének rendellenes plazma szálai a toplet bombákkal együtt a fekete kővel vannak összekapcsolva, ami egy top kvark-antikvark kondenzátum. A fekete kő egy top/antitop kvarkokból álló hadron, melyet évmilliókkal ezelőtt óriási részecskegyorsítókban (Dyson gyűrűkben) alkotott meg a chiméra. Ezek létre tudtak hozni a fekete kő megalkotásához szükséges kritikus 2 billió Kelvin fokú hőmérséklet fölötti hőmérsékleteket.
A plazma síkon lévő strangelet bombák 2017 májusára teljes mértékben eltávolításra kerültek! Már csak a toplet bombák maradtak."

2017. szeptember: 

"A Fekete Kőhöz kapcsolódó anomáliát eltávolították. Ami még megmaradt, az a Yaldabaoth plazma entitás maradványai a hozzá kapcsolódó plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával és még néhány más plazma parazita entitással, melyek eddig Yaldabaoth testében rejtőztek és egyre aktívabbak, ahogy Yaldabaoth egyre gyengül. Ezek az entitások is tele vannak plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával. E plazmaentitások közül kettőről fogok itt említést tenni és pontosan oly módon lesznek eltávolítva, ahogy Yaldabaoth. Az első egy féregszerű entitás, amit 1996 és 1999 között teleportáltak a Kongó portálon keresztül a Rigel csillagrendszerből. Ez az entitás megpróbálja elválasztani a felszíni lakosságot a Fénytől, megpróbálja elfojtani a spirituális fejlődést és a Felemelkedési folyamatot. Ez az entitás hordozza a testében a még létező fejlett plazma skaláris fegyverek túlnyomó többségét és egy zavaros logikájú számítógépes programot használ fel ezen fegyverek irányítására, hogy elnyomja a Fénymunkásokat és Fényharcosokat, amennyire lehetséges. Ezen entitás eltávolítása jelenleg a Fényerők legfontosabb feladata. A második entitás egy kevésbé erős féregszerű entitás, melyet 2004 decembere és 2007 júniusa között teleportáltak a Földre. Ez az entitás megpróbálja elnyomni az istennő jelenlétet és az Istennő misztériumokat. Létezik sok olyan kevésbé plazmoid parazita entitás is, melyek a Naprendszer plazmájának megtisztítása során kerültek a Földre 2001 és 2017 között."

2018. június: 

"Az arkhón rács, melyet 25000 évvel ezelőtt helyeztek el, megakadályozza a lélektársak egyesülését. Múlt hétfőn (2018. április 9-én) a Fényerők elkezdték eltávolítani ezt a rácsot. Amikor az arkhónok ráébredtek, mi történik, már túl késő volt, hogy megállítsák a Fényerőket. Az arkhónok felvették a kapcsolatot Fekete Nemes családokkal, ők felvették a kapcsolatot a Jezsuitákkal és a Máltai Lovagrenddel... akik pedig felvették a kapcsolatot Trumppal, hogy ő idézzen elő konfliktust. (Április 14-én hamis ürüggyel az USA támadást indított Szíria ellen, de ez már csak gyenge próbálkozás volt. - a szerk.) A Hassuna-Sammara Örvény Szíriában a repedés a Mátrixon, melyen keresztül megtörténhet a valódi lélektárs kapcsolat! Olyan régi, több mint 5000 éves kultúráról van szó, mely képes volt a lélektárs egyesülést manifesztálni. Ez az örvény az alapvető oka minden háborúnak Irakban és Szíriában. Igen érdekes a Hassuna Samarra Ley vonal. Összekapcsolja Szíriát Stonehenge-dzsel. Ezen a Ley vonalon számos hamis zászlós esemény történt: Sandy Hook, 9/11, a Bostoni Maratoni bombázás stb - mind azért, hogy félelmet keltsenek, energiablokkot kreáljanak, mivel az arkhónok meg akarják akadályozni a lélektárs kapcsolódásokat és hogy visszaszorítsák az Istennő energia belépését a Hassuna-Samarra Örvényen keresztül."

Szíriai pentagram: nagyon erős istennő örvény, aki ezt birtokolja, hozzáfér az emberiség globális tudatosságához és ellenőrzi a Ley-vonalak rendszerének nagy részét."

2018. augusztus: 

"Meditációnknak az lett az eredménye, hogy a Föld körüli pályán lévő rendellenes plazma és a plazma toplet bombák többsége el lett távolítva. A rendellenes plazma a még megmaradt toplet bombákkal most jellemzően a felszín felé gravitál. A Yaldabaoth entitás feje szinte teljesen felbomlott és a kisebb plazma entitások is gyorsan esnek szét. A toplet bombák még néhány rétegét a következő hónapban fogják eltávolítani."

2018. október:

"Ami még megmaradt, az a bolygó felszínének közelében lévő plazma toplet bombák, a plazma Yaldabaoth entitás fejének maradványai, valamint a sok kisebb plazmoid entitás maradványa, főleg a pókszerű plazmoid entitásoké, melyek a felszíni emberi lakosság nagyvárosaihoz kapcsolódnak."


Lehetőségek  🙏

"A kristályok és orgonitok segíthetnek abban, hogy Fénymezőt teremtsünk magunk körül, ami segít leblokkolni a zavaró frekvenciákat. Léteznek olyan technológiák és speciális eszközök, amelyek nagyon hasznosak lehetnek. Akit érdekel, megkeresheti, hogy számára melyik a legjobb."

"Szánj időt arra, hogy csendben leülsz, hogy hagyd, hogy az új információ ítélkezés nélkül áramoljon a lényedbe. Nézd meg, milyen érzés, ha hagyod, hogy lehet, hogy ez az igazság. Ha azt érzed, hogy azonnal elutasító vagy, kérdezd meg magadtól, mit veszíthetnél, ha igazságként fogadnád el. Kérdezd meg, miért rémít meg vagy miért zavar annyira. Ha úgy találod, hogy az, hogy hagyod, hogy az elfogadott valóságod részévé kezdjen válni, még mindig zavar téged, csak légy türelmes és haladj apró lépésenként. Újra visszatérhetsz rá, hogy ne nyomaszd magad. Ha semmilyen szinten nem rezonál együtt a lényeddel, akkor dönthetsz úgy hogy elutasítod vagy később visszatérsz rá, amikor kevésbé vagy érzelgős. Kérd meg Felsőbb Vezetődet, hogy lépjen be és segítsen neked a folyamatban. Kérd szellemei vezetőidet és angyalaidat, Mihály Arkangyalt és más Felemelkedett Mestereket, Istennőket, Isteneket, hogy segítsenek neked feldolgozni és megérteni a színfalak mögött zajló nagyobb képet. Kérd meg őket, hogy vigasztaljanak téged és nyugtassanak meg.
Meditálj, hogy kapcsolatba kerülj a Felsőbb Éneddel. Kérd a legmagasabb szűrő felhasználását, amivel csak rendelkezel, hogy megfelelően tudd kezelni az információkat. Fontos megérteni, hogy hatalmas különbség van az 'elmeprogramozott' mátrix által létrehozott és foganatosított logika, és a Felsőbb Én logikája között. A Felsőbb Logika az a mód, amivel megérthetjük, és megvizsgálhatjuk a nagyobb képet, ahelyett az alacsonyabb logika helyett, amely csak a félelem szemein keresztül lát. Nekünk a Forrás szemein keresztül kell látnunk, valamint a Felsőbb Énjeinkén ahhoz, hogy megszerezzük a megfelelő perspektívát, amely nem lehetséges az alacsonyabb félelem-alapú logika szemüvegén keresztül." 

A Felsőbb Énnel való kapcsolat létrehozása ezzel a meditációval:


"Richard - Hogyan tudjuk mi fénymunkások és fényharcosok megvédeni magunkat azon infrahang sugárzásoktól, amelyek a TV közvetítések alkalmával vagy a mozikban érnek minket? A meditáció segít? 
COBRA - Az infrahangok nagy kihívást jelentenek. Néha az egyetlen dolog, ami segít, hogy elköltözöl egy másik helyre. Ha nem tudod ezt megtenni, akkor minden, ami emeli a rezgésszintedet, segíthet. Akár az úszás is sokat segíthet, mert a víz egy természetes védőpajzs a káros, skaláris infrahang hullámok ellen."

2019. február:

"A fázisátmenet második fázisát „Buborékkondenzációs” fázisnak hívjuk. Ez a fázis 2019. január 21-én kezdődött és jelenleg is tart. Ez a fázis azt jelenti, hogy elegendő hőáram irányult a felszínre ahhoz, hogy lehetővé tegye a folyékony vízből (mátrixtársadalomból) a vízpárába (galaktikus társadalomba) való tiszta fázisátmenetet a felszín néhány rendkívül kicsi és elszigetelt területén. A Buborékkondenzációs fázisban az Ising-modellnek megfelelően jelennek meg, mintázódnak újra és szerveződnek újra ezek a Mennybuborékok. Az Ellenállás közölte, hogy jelenleg a toplet bombákról szóló összes információ szigorúan titkos. Az egyetlen dolog amit elmondhatok az, hogy a toplet bombák nincsenek még eltávolítva, de fokozatosan veszítenek az erejükből."

2019. április:

"A chimera csoport valamint a toplet bombák eltávolítása folytatódik. A toplet bombák eltávolítása ahhoz a fázishoz közeledik, ahol "lehetséges lesz a Fényerők bizonyos példátlan intézkedése a nem túl távoli jövőben. A jelenleg folyamatban lévő egyik sarkalatos szituáció a bolygó körül lévő energiarácsért folyó harc a SURFACOM és a fekete nemesi családok között, főleg az Istennői Ley-vonalért folyó harc, ami a bolygó feletti kontroll mesterkulcsát jelenti. A szíriai Istennő Örvény ezen a Ley-vonalon helyezkedik el és közvetlenül a workshopunk után a nyugati médiában bejelentették Szíriában a Daesh felett aratott győzelmet. Van egy bizonyos Ley-vonal, ami a Vipava-völgyet köti össze Alexandriával és a 20. század fordulóján sok nő költözött a Vipava-völgyből Alexandriába, hogy ott dolgozzanak. Van egy bizonyos okkult titok ezekkel a nőkkel kapcsolatban, amit még nem szabad felfedni."

"A Plejádiak aktívan ellenőrzik, értékelik és ösztönzik a felszíni lakosság legtudatosabb tagjai felébredésének fejlődését és elfogulatlan de szerető energiát küldenek mindenki másnak."  
"A Mátrix kezd szétesni."😍🙏🌍 
   COBRA Portál a Bolygó Felszabadításáért FB csoport

2019. április 9., kedd

Szexualitás: Szőrzet–Miért undorodunk a hónaljszőrzettel rendelkező nőktől?

Fordította: Takács Anikó és Czékus Viki

Korábbi Szexualitással foglalkozó cikkek itt elérhetőek:
1http://cobrarozsa.blogspot.com/2019/02/szexualitas-ferfi-haborus-traumainak.htmlElőször is kezdjük egy idézettel Cobrától, 2019. január 22. Mennybuborékok:

"A jezsuiták annak érdekében, hogy a nőket "elnőietlenítsék" és szexuálisan elgyengítsék, az elmúlt néhány évtizedben médiakampányokat is szerveztek arra, hogy népszerűsítsék a nők számára a hónalj- és szeméremszőrzetük leborotválását."

A teljes cikk itt olvasható:


A most következő kis bejegyzés, az ebben a Cobra írásban jelzett egyik cikk fordítása, mely a testünkön lévő szőr témakörét próbálja értelmezni.

Az eredeti angolul itt elérhető:
Írta: Lisa Miller

Úgy tűnik, a társadalomtudósok mindig megpróbálnak mindent mérni. A legutóbbi Nők Pszichológiája nevű negyedéves kiadványban például, egy Arizona Egyetemi Professzor publikált egy tanulmányt, ami arra tesz kísérletet, hogy számszerűsítse az azzal kapcsolatos ellenszenvet, melyet a nők a testszőrzetükkel kapcsolatban éreznek, legyen szó saját vagy más nők szőrzetéről. 
A tudós, akit Breanne Fahsnak hívnak, két kísérletet végzett el. Az egyikben, melyet 20 nő részvételével hajtott végre a testszőrzettel kapcsolatban, azt mérte, hogy a nők hogyan vélekednek a borotválkozásról vagy éppen a nem borotválásról, és más nők viszonylagos szőrösségéről.

A válaszokban a borotválkozás csekély kényelmetlenségként és egyéni választási lehetőségként jelent meg, de a testszőrzet megléte mindannyiuknál egyértelműen undort és irtózást keltett. "Azt hiszem, hogy azok a nők, akik nem borotválkoznak, azok kicsit ápolatlanabbak"- mondta egy 22 éves kaukázusi leszbikus hölgy egy interjú során. "Mert néha, ha azt látom, hogy az emberek nem borotválkoznak egész életükben, akkor azt elég nehezen tudom kezelni. Én mindig borotválkozom. Nem szeretem a szőrt. Mindet leborotválom."

A következő kísérletben, Fahs professzornő arra kérte a saját tanítványait, ha beleegyeznek, hogy növesszék a szőrt hónaljukon és a lábukon 10 héten keresztül, és vezessenek róla naplót. Mindezekért cserébe extra kreditet adott nekik. 
Az eredmény: a barátaik mérgesek, az anyukáik pedig rosszalló véleménnyel voltak. Íme néhány részlet a naplókból: " Egyfolytában csak az undorító szőrömre gondoltam"- írta az egyik résztvevő. 
"Soha nem fogom megmutatni senkinek a szőrzetemet"- írta egy másik. 
A résztvevők azt érezték vagy azt mondták nekik, hogy ápolatlanok, visszataszítóak, nem tiszták, rendezetlenek és undorodnak tőlük.


Egy újság, melynek neve egy alliteráció, Perilous Patches and Pitstaches ( Veszélyes Szépségtapaszok és Szőrös területek) megjelentetett egy cikket, melynek címe: Elképzelt és valós élmények a női testszőrzet növekedésével kapcsolatban. Női szemszögből, az író szavaival élve: "szeretnék rávilágítani a mindenütt jelenlévő szexizmus láthatatlanságára. 
A cikk azok felé irányul, akik olyan dolgokat akarnak a gyakorlatba bevezetni, melyek maga a női test ellen vannak." Más szavakkal: a kényszer, hogy borotválkozzanak egy jó példa arra, hogy a nőket hogyan veszik rá egy viselkedési szabály elsajátítására, pedig ez csupán a nőiség egy férfiközpontú megközelítése, ideája."

Ezek a kísérletek legfőképp azért érdekesek, mert egy olyan hétköznapi és annyira általános szokásról szólnak, amelynek olyan csekély figyelmet szentelünk, hogy legtöbbünk még az esélyét sem adja meg, hogy végig gondolja. 
De ha valaki mégis követi ezt a nyomvonalat és tudós szemmel megvizsgál egy kiadványt, melyet általában szépészettel foglalkozó szerkesztők és kiadók, valamint szőrtelenítéssel foglalkozó szakemberek készítettek, akkor egy igen provokáló kérdés vetődik fel. 
Egy olyan időszakban, ahol ilyen széleskörűen jelen van a pornó és a tinédzserek egy vállrándítással felelnek egy anus, egy herezacskó vagy egy szélesre tárt vagina látványára, akkor miért kelt felháborodást ilyen nagymértékben a női hónaljszőr, ami anatómiailag teljesen normális és ártalmatlan?

Mi a pszichológiai alapja ennek a hirtelen bekövetkező változásnak? 
Mihez kapcsolódik az az igény, hogy szőrtelenítsünk, tisztogassunk és lemeztelenítsük magunkat? 
Valóban a higiénia ennek az elérni kívánt végkifejlete? 

A baktériumok valóban szaporodnak, ha nem mossuk a hónaljszőrünket és emiatt izzadságszag keletkezik. De a válasz valójában nem ez. 
Evolúcióval foglalkozó pszichológusok hívták fel a figyelmemet arra, hogy az undorhoz kötődő érzelem, ami megvédi az embereket, mert emlékezteti őket pl. arra, hogy ne menjenek valamihez túl közel, amitől megbetegedhetnek, szóval az ezzel kapcsolatos érzelmi reakció kiváltható pl. tanult viselkedési mintával is. 
Íme egy példa: egy csoport vagy törzs, az adott kulturális normák fenntartásával, nem tartja helyesnek, ha egy tőlük eltérő, visszataszító személlyel randizik vagy fekszik le valaki. (Megj.: nem akar kilógni a csoportból, ezért inkább elfogadja a többség akaratát.)

A fejlett nyugaton a női hónaljszőrzet látványa keltette ellenszenvnek kulturális oka lehet, mivel azok a helyek, amelyek szőrtelenségének a legnagyobb figyelmet szentelik, pont a gyakori, ha nem a napi tisztálkodási rutin részei. 
Más szavakkal: a 21. század Amerikájában a legtöbb hónaljon nincsenek ártalmas és büdös baktériumok. Ha szükséged van bizonyítékra, akkor nézd meg, hogy a legtöbb férfi természetesen hagyja a hónalját és senki sem fél, hogy valamit elkap tőlük.

Különösen sürgető most a kollektív undorunk természetét vizsgálni, főleg azután, hogy Madonna 3 hónappal ezelőtt nyilvánosan is posztolta a hónaljszőrét egy szelfi fotóval. A nyári hétvégéken Amerika hónaljai mindenütt lelepleződnek.


Szóval, hogy belekezdjünk: mi az evolúciós magyarázata a testszőrzetnek, különösen a hónaljszőrnek? 
Miért van az, hogy azok az emberek, akik többé-kevésbé megváltak az evolúciós időszak homályában a teljes szőrzettől, amivel még főemlős őseik rendelkeztek, most meghagyják szőrüket hónuk alatt? ( A szemérem szőrzetnek egyértelmű védelmi funkciója van: távol tartja a nemkívánatos szennyeződéseket a szent testnyílásoktól, de a hónaljnál?)
És ha a hónaljszőrnek egyáltalán semmilyen evolúciós célja nincs, akkor mégis mi a pszichológiai alapja az ellene irányuló, majdnem általános érvényű támadásnak? Ausztráliában a nők több mint 90%-a borotválja a lábát és a hónalját. Angliában a nők 99%-a szőrtelenített már egy bizonyos ponton az életében.

2010-ben, az Egyesült Államokban, a Dél-Floridai Egyetemen, Michael Boroughs így ír a pszichológiai témájú disszertációjában (értekezésében):"A szőrtelenítés olyan általánosan elfogadott dolog, hogy a mindennapi beszélgetések alkalmával, kutatásokban vagy az alkalmi irodalomban már teljesen észrevétlen."

A férfiak között a gyakorlat szintén növekszik: az adatok alapján, melyeket délkelet-amerikai egyetemeken gyűjtöttek össze, 118 férfiből, becsült százalék alapján, 63,6%-uk szőrtelenít testének egy vagy több részén.

Két fő teória létezik arra, hogy végül is miért lettek az emberek szőrtelenek. 
Először is, mert a szőr túlságosan melegen tartotta a testünket, amikor pl. Afrika síkvidékein élelem után kutattunk. 
A második az, hogy a majomszerű testszőr gondoskodott arról, hogy paradicsomi környezetet teremtsen az élősködőknek, ezáltal a bogarak megbetegítették az embert. Ebből következik, hogy: nincs szőr, nincsenek bogarak, nincsenek bogarak, egészségesebb a népesség. 

De a szőr a hónunk alatt, a lábainkon, valamint a nemi szerveknél megmaradt, makacsul jelezve jelenlétét a pubertáskor idején. És valami ezzel a szőrzettel kapcsolatban, már évszázadok óta undort keltett az emberekben, annyira, hogy a vallások világosan és határozottan elrendelték és előírták az eltávolítását. 

Az Iszlám hagyományokkal összhangban, a hónaljszőrzet és a szemérem szőrzet leszedése elvárt egy hithű és figyelmes Muszlimtól. A Leviták könyvében (lat. Leviticus - Mózes 3. könyve, Ószövetségi szent könyv: főként Izrael népének áldozatokra, megtisztulási folyamatokra és ünnepekre vonatkozó kultikus előírásait tartalmazza. Így részletesen foglalkozik az áldozatok helyes bemutatásával, valamint a tiszta és tisztátalan dolgok pontos megkülönböztetésével.) a teljes test borotválására utasítanak a lepra kezeléséhez.

Szóval, az emberek már hosszú ideje undorodnak a hónaljszőrtől, bár a mai modern időkben ez az undor inkább kulturális alapokon nyugszik, és nem azon, hogy bármiféle valós kockázatot jelentene az egészségre. 
Akkor viszont mi mégis az evolúciós oka? 
Miért nem hagytuk el az átalakulásunk során ezt a kis szőrcsomót hasonlóan a farokhoz és a vállunkon lévő szőrhöz? 

Az egyik elmélet az, hogy védelmező szerepe van a dörzsölődés ellen, ugyanúgy ahogy a zokninak és az alsóneműnek. "Valószínűleg a "tervezéshez" kapcsolódik, hogy csökkenti a súrlódást a kar és a törzs között."- állítja ezt Johan Lundström, a Philadelphiai Monell Kémiai Érzékelés Központ neurológusa. Tulajdonképpen hasznos, bár talán nem olyan válságos a helyzet a spandex és a testnedvet elvezető anyagok korában.Most pedig íme a legjobb feltételezés. A hónaljszőr a feromonok szállítójaként működik. Ezek az illatmolekulák, döntően, elősegítik embertársunk felismerését, mivel minden egyénnek megvan a saját, vonzó és varázslatos illata. A hónaljszőrök( a mellbimbók körüli szőr és még a lágyékban található szőr) az izzadásért felelős mirigyek tetején nőnek, amik a természetes testillatot állítják elő és úgy működnek, mint egy "emberi illatosító készülék", ami kiengedi minden személy egyedi illatát a levegőbe és "bejelenti", jelzi a jelenlétét (vagy éppen pl. a termékenységét) a potenciális társak számára.

"Az ezeken a helyeken lévő szőrök speciális kifejlődése (a tulajdonképpeni, nagy részben csupasz testünkhöz képest) azt a célt szolgálja, hogy támogassa az illatanyagok szétszóródását a szexuálisan érett emberek között." - írja Mahmood Bhutta, egy 2007-ben megjelent cikkében, melynek címe: A Szex és az Orr. 
Az emberek az illatok alapján ismerik fel egymást. Meg tudják mondani az illat alapján, hogy egy izzadt póló vajon egy nőhöz vagy egy férfihoz tartozik. 
A nők azt mondják, hogy ellazultabban érzik magukat férfi illatok jelenlétében. A férfiaknál, az ösztrogén illata bekapcsolja az agy azon területét, ami az erekcióért felelős.


Az emberek azt mondják, hogy a testszag fontosabb, mint bármi más, amikor szexpartnert keresnek. Egy 2001-es tanulmány szerint, mely az Evolúció és az emberi viselkedés című lapban jelent meg, a pszichológusok azt találták, hogy a férfiak és nők, mikor kiválasztanak egy társat, mindenféle más fizikai jellegzetességen kívül, a toplista majdnem legtetejére helyezve, a vonzó testillatot is figyelembe veszik. 
A nők a "jó illatot" mindenek felé helyezik: a kinézet, a társuk hangja vagy a társuk bőrének tapintása elé. A férfiaknál a második helyen szerepel a kinézet után. Mind a férfiak mind a nők azt állították, hogy jobban szeretik a természetes illatokat a parfümök és egyéb illatok helyett.

Szóval, ha a szőrzet illatot szállít, és az illat ennyire döntő szereppel bír a társkapcsolatokban, akkor miért ragaszkodunk a borotválásához?

A válasz, úgy tűnik, hogy mélyen beágyazódott az undor evolúciós természetébe. Valamint abba a központi szerepbe, amelyet a szex játszik az evolúció történetében. 
Az undor egy védelmi reflex, írja Daniell Kelly, a "Pfúj!" Az Undor természetes és erkölcsi fontossága" című könyv szerzője. "Ennek a konkrét érzelemnek az elsődleges feladata vagy lényegi küldetése az, hogy megvédjen minket a fertőző betegségektől és hogy távol tartson minket olyan "teremtményektől", mint a mikrobák és paraziták, amikkel ezek átvihetőek." 

Az utálat vagy undor ellentéte az élvezet, öröm vagy a vonzalom és semmilyen más emberi tapasztalat nem idéz elő olyan mindent átható élvezetet, vagy undort, mint a szex. Az embereket vonzza és taszítja a szex és a szex egyenlő mértékben játszik szerepet. " Mindig van egy finom "tánc" a szex és az undor között. "Talán ha a hónaljban található szőrrel kapcsolatos elgondolás, mely a partnerválasztáshoz fontos, helyes, akkor most szembe kell néznünk a folyamatban lévő előnyökkel és hátrányokkal is." - írja Kelly.


Evolúciós mércével mérve: a szex mindennek a lényege. Szexuális kapcsolatba lépni a nem megfelelő személlyel ahhoz vezet, hogy te meghalsz és kihal az öröklési vonalad mindenféle megbetegedés, terméketlenség és szerencsétlenség miatt. 
Viszont a megfelelő személlyel ahhoz vezet, hogy a génjeid átöröklődnek a következő generációba. A hónaljszőr jelzi az érettséget a nemi életre. 
A Pubertás kor alatt kezd el nőni és ez az első jele a férfiak érettségének és a nők termékenységének. Jelzi, hogy készen állunk a szexre, mivel bizonyos illatanyagokat szállít a lehetséges partnerek felé. 
Undort idéz elő, mivel emlékezteti az embereket, hogy a szex milyen veszélyes is lehet. És ezért leborotváljuk. Mert a hónaljszőr elárulja a nyugat, szexről alkotott fantazmagóriáját, mely szerint a szex vidám, örömteli, ártatlan és nincsenek következményei. Egy fantázia, ami figyelmen kívül hagyja az evolúciós igazságot. 

A hónaljszőrzettel kapcsolatos ellenérzés lehet az evolúció figyelmeztetése, hogy "óvatosnak kell lennünk", eltávolítása pedig az a határvonal, amelyet nem kellene átlépnünk.


2019. április 8., hétfő

Beszámoló a Lélekcsaládok workshopról és bolygószintű helyzetjelentés

Fordította: Rácz Anita és Nagy Mara Katalin

A budapesti Lélekcsaládok workshopunk rendkívül sikeres volt. A Mátrix bolygó felszíni áttöréséhez sok kulcsfontosságú instrukció sikeresen át lett adva a workshop nagyon felébredett résztvevőinek, ahogy azt azokban a workshopról készült jegyzetekben is láthatjátok, amiket már sok blogon közzétettek:
Sok új jelentkező feljött a színpadra, hogy új Rózsa Rendje csoportokat alakítsanak ki szerte a bolygón.
Instrukciók számukra: ha a csoportodban több, mint 3 ember van, akik rendszeresen találkoznak fizikailag, nyilvánossá teheted a csoportod, hogy még többen tudjanak hozzátok csatlakozni a lakóhelyed környékéről. Ezt úgy teheted meg, ha írsz egy email-t a sotrplanetarynetwork@gmail.com email címre és kéred a felvételed a fő Rózsa Rendje listára, ami itt található: https://www.sisterhoodoftherose.network/groups
A csoporttalálkozókról szóló összes információ itt lett közzétéve:
Eddig több, mint 170 Rózsa Rendje csoport alakult meg bolygó szerte:

A workshopunk során egyéb speciális munkacsoportok is megalakultak, melyek akkor hozhatók majd nyilvánosságra a jövőben, ha a helyzet készen áll erre.
A workshopunk alatt, pontosabban az első nap ebédszünetétől a második nap ebédszünetéig megbolondult a bolygó körül a plazma aktivitás:

Kevesebb, mint 24 órával a workshop után 'véletlenül' ez a cikk jelent meg a Forbes magazinban a karantén Földről:
Egyszerűen fogalmazva, a workshopunk egy óriási repedést teremtett a Mátrixban és az arkhónok a rá következő hetekben megőrültek és kíméletlenül támadták a kulcsfontosságú embereket.
E támadások közül sokat irányított energiafegyverekkel végezték, valamint negatív társadalmi machinációval:
Eközben nyilvánosságra kerülnek a cabal sötét okkult elmeprogramozó tevékenységei és az emberek harcolnak ellenük:
A cabal folyamatosan semmisíti meg a bizonyítékokat, mélyen bepánikolva:
A Kozmikus Központi Fajhoz kapcsolódó források közölték, hogy az a mély kétségbeesés, amely átjárja a bolygó felszínét, tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia alapú vészjelzés, amit a cabal sugároz, mert a január 21-i meditációnk után a matematikai jövőjelző modelljeik 100%-os bizonyossággal a bukásukat jósolják.
Ezért SOS hívást generálnak az Univerzum még meglévő összes sötétségéhez, hogy jöjjenek és segítsenek nekik az elkerülhetetlen bukás ellen. Mivel a Naprendszerünkön túlról semmilyen sötét megerősítés nem érkezik a Föld bolygóra, teljes rettegés és pánik kezd elterjedni a cabal legfelső vezetőitől kiindulva - úgy mint a chimera és a fekete nemesi családok - le egészen a cabal középvezetői és talpnyalói felé, ahogy kezdenek ráébredni arra, hogy terveik nem fognak megvalósulni.
Közeleg a bukásuk és ezzel együtt sok változás érkezik. Ez az oka ennek az álomnak:
A chimera csoport valamint a toplet bombák eltávolítása folytatódik. A toplet bombák eltávolítása ahhoz a fázishoz közeledik, ahol "lehetséges lesz a Fényerők bizonyos példátlan intézkedése a nem túl távoli jövőben".
Az egyetlen megjegyzés, ami itt megengedett az, hogy a planetáris felszabadításra vonatkozó Terv 2018. január 27. óta szigorúan titkos és SEMMILYEN ezzel kapcsolatos információ nem lát napvilágot (kivéve a kémműholdakról szóló rövid kiszivárogtatás 2018 augusztusában). Ezért a lepecsételt vádiratokról szóló történetet érdemes fenntartással kezelni:
A Tervet nem fogják az interneten népszerűsíteni. Mindenkit váratlanul fog érni.
A jelenleg folyamatban lévő egyik sarkalatos szituáció a bolygó körül lévő energiarácsért folyó harc a SURFACOM és a fekete nemesi családok között, főleg az Istennői Ley-vonalért folyó harc, ami a bolygó feletti kontroll mesterkulcsát jelenti:

A szíriai Istennő Örvény ezen a Ley-vonalon helyezkedik el és közvetlenül a workshopunk után a nyugati médiában bejelentették Szíriában a Daesh felett aratott győzelmet:

Pontosabb források szerint még mindig van néhány Daesh által ellenőrzött terület Szíriában és Irakban:
Bár a béke végre kezd visszatérni Szíriába:
Fontos megérteni, hogy a Daesh a nyugati (RIIA)/szaudi (Wahhabi) cabal kreálmánya:
Egy másik fontos örvénypont az Istennői Ley-vonalon a kis ország, Szlovénia.
A Frigidus menti csata olyan kulcsfontosságú történelmi pillanat volt, amely sorsfordító hatással volt a nyugati civilizáció számára és i. sz. 394. szeptember 6-án történt a szlovéniai Vipava közelében.
Ez a csata jelentette Eugeniusnak, az utolsó olyan római császárnak a bukását, aki támogatta az Istennői misztériumokat és akit Theodosius győzött le, aki cabal ügynök volt és az arkhónokat felügyelő Ambrosius, milánói püspök parancsainak engedelmeskedett. Theodosius nagy szerepet játszott az Istennői misztériumok teljes eltörlésében oly módon, hogy i. sz. 391-ben olyan törvényeket hozott, amelyek megtiltották és halállal büntethették az Istennő imádatát és i. sz. 392-ben elrendelte az alexandriai Szerapeumnak és könyvtárnak a megsemmisítését.
A Frigidus menti csata az Istennői energiarács teljes összeomlását jelentette az egész nyugati civilizáció számára, amely csupán néhány hónappal később a Római Birodalom bukásához vezetett és ami végül 1000 évig hátráltatta a fejlődést az ún. sötét (közép) korban.
Theodosius a theodosiusi vérvonalhoz tartozott, amit jelenleg Theodoli családként ismerünk, mely a fő fekete nemesi családok egyike:


Van egy bizonyos Ley-vonal, ami a Vipava-völgyet köti össze Alexandriával és a 20. század fordulóján sok nő költözött a Vipava-völgyből Alexandriába, hogy ott dolgozzanak. Van egy bizonyos okkult titok ezekkel a nőkkel kapcsolatban, amit még nem szabad felfedni.
Egy másik fontos örvény Szlovéniában a fővárosa, Ljubljana. Ljubljana egy fontos Fényváros volt a késő-atlantiszi időszakban és hamarosan újra Fényváros lesz az Új Atlantiszban:
Történtek bizonyos planetáris és kozmikus fontosságú események 1995-ben Ljubljanában, melyeknek most még titkosítottnak kell maradniuk.
Az utolsó arkhón invázió során 1996-ban Ljubljanát éteri és plazma nukleáris bombákkal bombázták, melyek az ország energiarácsának teljes összeomlásához vezettek és évtizedekkel késleltették az ország spirituális fejlődését. Mostanában zajlanak bizonyos tevékenységek annak érdekében, hogy ezt az energiaörvényt újra felélesszék.
Az a fekete nemesi család, amely Ljubljanát, Szlovénia bizonyos más részeit és Olaszország egyes részeit felügyeli, az Orsini család:
Az Orsini család nagy vereséget szenvedett 2010-ben és bizonyos források azt állítják, hogy ők ölték meg Isis Astara-t, hogy így álljanak bosszút ezért a vereségért.
Az Orsini család nagyon erősen ellenzi az Istennői energiát és ebből az okból kifolyólag, beszivárogtak a Rózsakeresztes mozgalomba mely korábban a pozitív Rózsa Rendje erős hatása alatt állt és az Istennői misztériumokat támogatták:
Az Orsini család felügyeli a Rózsakereszteseket főleg a Rosenberg ágon keresztül és néhány évszázaddal ezelőtt létrehoztak egy negatív tükörcsoportot, a Rózsa és Kigyó Rendje néven. Ez a csoport női illuminátus tagokból áll, akik fekete mágiás okkult rituálékat végeznek a pozitív Istennői papnők ellen:
Egy másik kiemelkedő fekete nemesi család, akik negatív női archetípusokat használnak fel az Istennői energiák ellen, a Sforza család:
Meg kell érteni, hogy a fekete nemesi családok kontrollálják az emberi társadalmi ranglétra legfelsőbb szintjének legalább 80%-át az ún. görög testvériségeken keresztül, amiket a jezsuiták hoztak létre:
A jezsuiták maguk a Farnese család egyik kreálmánya:
A közelmúltban, a blogomon megjelent alábbi cikkben szereplő egyik részletét a Farnese családról:
Fulford újra megjelentette a blogján:
A Fényerők nemrégiben hadjáratba kezdtek, hogy felfedjék a fekete nemesi családokat.
Ezekről a családokról sok információ van összegyűjtve az alábbi oldalon:
És itt:
Érdemes ezekről a blogokról tükörmásolatot készíteni arra az esetre, ha leveszik őket, mivel a fekete nemesi családok nem szeretik, ha leleplezik őket.
Azonban jelenleg folyik egy meditációs kampány annak érdekében, hogy lehozzuk a Buddhikus oszlopok Fényét e családok tagjain keresztül, hogy felgyorsítsuk a bolygó megtisztítását:
A Mátrix kezd szétesni:
A Fény győzelme!