2019. február 22., péntek

Kozmikus Központi Faj Meditáció - minden nap 16:15-kor (téli időszámítás szerint)

A cikk a Szeretjük a Tömegmeditációkat nevű oldalról származik, hálás köszönet Rácz Anitának a fordításért! <3 

Eredeti bejegyzés itt:

http://hungarian.welovemassmeditation.com/2019/02/kozmikus-kozponti-faj-meditacio-minden.html

A Kozmikus Központi Faj a legfejlettebb faj, amely a Kozmikus Központi Nap körül fejlődött.


http://2012portal-hungary.blogspot.com/2019/02/kozmikus-kozponti-faj.html

Ahogy arról Cobra beszámolt, a január 21-i Fény Visszatérése meditációnk egy koherens tudat jelet hozott létre az Univerzumon át, ami felkeltette a Kozmikus Központi Faj figyelmét. Most ez a faj elkezdte figyelmét a Föld bolygó felszabadítására helyezni, mert most már elegendő tudatosság van a bolygó felszínén ahhoz, hogy lehetővé vált az ilyen fejlett lényekkel való együttműködés.

A Kozmikus Központi Faj lényei a felszíni lakosság legfejlettebb tagjaival is kapcsolatba lépnek meditációikban, álmaikban és vízióikban. A Naprendszerünkbe is eljönnek és a Jupiter Parancsnokság, az Ashtar Parancsnokság, az Atlantisz Parancsnokság, a Plejádi, a Szíriuszi és az Andromédai Flotta, az Ellenállási Mozgalom, a pozitív Agarthai frakciók és bizonyos speciális erők - SURFACOM néven - Fényerőivel működnek együtt.

A Kozmikus Központi Nap szimbóluma


Cobra annak érdekében, hogy segítse a Kozmikus Központi Fajjal való kapcsolatfelvételt és a velük való együttműködést, az alábbi meditációt jelentette meg. Javasoljuk, hogy a napi meditációtok közé vegyétek fel ezt a meditációt is 16:15-kor (téli időszámítás szerint). A nap során bármikor elvégezhetitek a meditációt, amennyiszer tudjátok.

A meditációra létrehozott Facebook esemény itt található:

https://www.facebook.com/events/780289492350607/

A meditáció instrukciói:

1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.

2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt a planetáris felszabadításhoz.

3. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj lényei előjönnek a Kozmikus Központi Napból, majd szétszóródnak az ebben az univerzumban lévő összes galaxis Központi Napján keresztül. Majd jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy ezek a lények belépnek a Galaktikus Központi Napon keresztül, majd áthaladnak az Alcyone Plejádi csillagkapun, majd a Szíriuszi csillagkapun, majd belépnek a Naprendszerünkbe és a Naprendszerünkben egy Élet Virága mandalát alkotnak, majd kapcsolódnak a Föld bolygó felszíne fölött, a felszín alatt és a Föld bolygó felszínén lévő összes Fényerővel.

4. Lásd gondolatban magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj átalakít minden még meglévő sötétséget ebben az Univerzumban, amíg már csak a Fény marad. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy elkezdődik egy új nagy kozmikus ciklus és tiszta Fényt, Szeretetet és Boldogságot hoz minden lény számára az egész Univerzumban.

A meditációhoz készül vezetett változat.

A Kozmikus Központi Nappal való kapcsolat megerősítésére a többi meditációban is vizualizálhatjátok a Kozmikus Központi Napból kiáradó Fényoszlopot, mielőtt a Galaktikus Központi napból kiáradó Fényoszlopot vizualizáljátok.

A Fény győzelme!

Kozmikus Központi Faj

Fordította: Rácz Anita
A Fény Visszatérése meditációnk egy koherens tudat jelet hozott létre az Univerzumon át, ami felkeltette a Kozmikus Központi Faj figyelmét.
A Kozmikus Központi Faj a legfejlettebb faj, amely a Kozmikus Központi Nap körül fejlődött. Most figyelmüket elkezdték a Föld bolygóra és annak felszabadítására helyezni, mert most már elegendő tudatosság van a bolygó felszínén ahhoz, hogy lehetővé vált az ilyen fejlett lényekkel való együttműködés.

Ezen interakció eredményeként a felszabadítási terv egyes részei a közeljövőben nyilvánosságra fognak kerülni a felszíni lakosság számára.
A Naprendszerünk immár tele van a Kozmikus Központi Faj lényeivel és a Jupiter Parancsnokság, az Ashtar Parancsnokság, az Atlantisz Parancsnokság, a Plejádi, a Szíriuszi és az Andromédai Flotta, az Ellenállási Mozgalom, a pozitív Agarthai frakciók és bizonyos speciális erők - SURFACOM néven - Fényerőivel működnek együtt.
A Kozmikus Központi Faj lényei a felszíni lakosság legfejlettebb tagjaival is kapcsolatba lépnek meditációikban, álmaikban és vízióikban.
A Kozmikus Központi Nap szimbóluma
A Fényerők kérésére ezennel közzéteszek egy meditációt, amit a Kozmikus Központi Fajjal való kapcsolatfelvételre és a velük való együttműködésre használhattok.
1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt a planetáris felszabadításhoz.
3. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj lényei előjönnek a Kozmikus Központi Napból, majd szétszóródnak az ebben az univerzumban lévő összes galaxis Központi Napján keresztül. Majd jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy ezek a lények belépnek a Galaktikus Központi Napon keresztül, majd áthaladnak az Alcyone Plejádi csillagkapun, majd a Szíriuszi csillagkapun, majd belépnek a Naprendszerünkbe és a Naprendszerünkben egy Élet Virága mandalát alkotnak, majd kapcsolódnak a Föld bolygó felszíne fölött, a felszín alatt és a Föld bolygó felszínén lévő összes Fényerővel.
4. Lásd gondolatban magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj átalakít minden még meglévő sötétséget ebben az Univerzumban, amíg már csak a Fény marad. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy elkezdődik egy új nagy kozmikus ciklus és tiszta Fényt, Szeretetet és Boldogságot hoz minden lény számára az egész Univerzumban.
A Magyarországon lévő Lengyeli Istennő Örvény lett kiválasztva a Kozmikus Központi Faj energiáinak belépési pontjaként. Az okok, amiért a választás erre a helyre esett, az alábbiakhoz kötődnek: az 1996-os arkhón invázió, a legfelébredettebb Fénymunkások társadalmi dinamikai viselkedésmintái, a késő atlantiszi földközi-tengeri gyarmatok külső határának elhelyezkedése és a Lengyeli kultúra sámánjainak a Galaxisunk Galaktikus Központi Napjával való tudatos kapcsolata:
Jelenleg a felszíni Fényerő csapatok fontos átszervezése zajlik, mintegy felkészülésként a Kozmikus Központi Fajjal és a SURFACOM különleges erőkkel való együttműködésre. Eljön az igazság. Emiatt bizonyos műveletek korai szakaszaihoz ki kell bővítenem jogi csapatomat és szükségem van egy ügyvédre, aki legalább bizonyos fokig megérti és támogatja a küldetésem és kellő ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi jogról, a szerzői jogi kérdésekről, rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatos kérdésekről, zaklatás/fenyegetés/internetes zaklatásbeli kérdésekről. Ha valaki ilyen ügyvéd, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot acobraresistance@tutanota.com email címen.
Minden ami történt, meg nem történtté válik.
A Fény győzelme! 

2019. február 15., péntek

Szexualitás: A férfi háborús traumáinak gyógyítása


Fordította és összeállította: Takács Anikó és Czékus Viki

A Szexualitás témakörében már készültek cikkek, itt megtalálhatóak:

Ismét, egy Cobra által, az oldalán ajánlott cikk került lefordításra, ami a fenti, Szexualitás sorozat következő része. Az eredeti itt megtekinthető:


A cikk, amiben Cobra említi, a Szentséges Egyesülés nevet viseli, melyet itt olvashatsz el:


Egy részlet belőle:

Később, az Atlantisz utáni időszakban a király és a főpapnő közötti Szentséges Egyesülés a harmónia rezonanciahullámait teremtette az egész királyság számára, melynek a király az uralkodója volt.
Az Istennő főpapnői a férfiak háborús traumáit is képesek voltak meggyógyítani.”

Most pedig következzen az a cikk, amiben felfedésre kerül, hogy ezt a gyógyítást hogyan tették az Istennő főpapnői. Az itt megjelentő egyes képeken az ezt a cikket megíró hölgy, Anaiya Sophia könyveinek címe is látható.

                A képen: Anaiya Sophia - A férfi háborús traumáinak gyógyítása - Egy 7 hetes utazás                                                                      az Alapoktól a Koronáig 

Írta: Anaiya Sophia

E szent gyógyítást kegyelettel őrzi szívében a férfi. Csakis akkor, ha egy nő tiszta szándékkal közeledik felé, fog a gyógyítás utat törni magának, és tudatára ébreszti mindkettejüket.

"A férfiak háborús traumáinak gyógyítása" egy kifejezés egy ősi folyamatra, amikor még ezt Templomokban végezték. A Papnők vállalták magukra ezt a mély és gyakorlatot igénylő gyógyítási módot, amivel megkönnyítették a férfiak "visszatérését" lelkileg, szellemileg és fizikailag a testükbe egy nagyon hosszú háború után. 
A férfiakat meghívták, hogy lépjenek be ezekbe a Templomokba, mielőtt hazatérnek feleségeikhez és gyermekeikhez. Ez teljesen természetes és normális dolog volt. A Papnőket áldott nőkét tisztelték még a szexualitásukban is és az Anyaistennő szolgálóleányai néven voltak ismertek, ezért nem tekintettek rájuk fenyegetésként. (megj.: itt arra gondol a cikk írója, hogy a férj-feleség kapcsolatára nem jelentett fenyegetést.) 
A férfi a családja teljes jóváhagyásával és mélységes hálájával lépett be a Templom ajtaján és hagyta hátra a csatamező rémálmát, mert tudta, hogy ez a legszentebb, legelengedhetetlenebb és a legmagasabb tisztességű munka.

A Templom falain belül egy Papnő lemosta, megnyugtatta, megvigasztalta és felkente a férfi összes fizikai, pszichológiai, érzelmi és spirituális sebét. (megj.: felkenni annyit tesz, hogy egy gyógyító hatású olajjal bekenték a testüket, ami kitisztította és szabaddá tette a lelkét a sok traumától, szenvedéstől.) 
Az egész folyamat alatt a Papnő kiterjesztette mágneses mezejét, hogy magába szívja a férfi sebzett energiáját, szó szerint "kihúzva" a háború behatásait a teljes lényéből: minden emlékezet foszlányt, félelemmel teli gondolatot, rejtett traumát. Ekképpen, a saját energiamezejének erejével és tisztaságával és saját méhének erejével képes volt gyengéden és érzékenyen "visszaszeretni" őt a teljességbe.

                                                     Anaiya "Sophia Temploma" olajai

Ez a mély gyógyítás ajándék volt a férfi számára, nemcsak azért, mert a Papnő eltávolította a sebeit, hanem azért is mert át tudta alakítani a szenvedését a saját kisugárzásának tisztaságával és erejével. A Templomi Prostituáltak fényessége volt a legmagasabb Fény, nemcsak azért, mert különlegesek és értékesek voltak, sőt képzettek, hanem azért is, mert képesek voltak a teljes testükkel szeretni. A kapcsolatuk az Anyaistennőhöz tiszta, szennyezetlen és igazi volt. Ennélfogva lényük mélyen megnyugtató és meg nem rontható volt.

Szeretném most megosztani veletek ezt az ősi gyakorlatot, mivel hiszek benne, hogy a nőknek ez egy veleszületett képessége és nem szabad elvesznie. Mindannyiunknak van kapcsolata a Isteni Női erőhöz, amit könnyen újra aktiválhatunk.

E Templomi Misztérium egy olyan szóban átadott tanítás, amely 7 Közvetítést tartalmaz, 7 héten keresztül, heti rendszerességgel zajló online híváson és javasolt gyakorlatokon keresztül.

"A férfiak háborús traumáinak gyógyítása" program Misztériuma:

1. hét: Alapjainak helyreállítása
2. hét: Az ősök felébresztése
3. hét: Akaratának megerősítése
4. hét: A páncél eltávolítása
5. hét: A nevének szólongatása
6. hét: Bizonyságszerzés a férfi traumatikus útjáról
7. hét: Trónra emelés

Ez egy férfi/nő útja, tehát amennyiben azonos nemű társsal vagy kapcsolatban, inkább maszkulin/feminin alapelvekkel fogsz dolgozni.

A "Háború" a férfi képessége a megosztottságra, bírálatra, ítéletre és a valami elleni lázadásra. Ez lehet egy belső nyugtalanság, vagy zűrzavar, de lehetnek akár egy trauma szétszóródott aspektusai is azután, hogy egy igazi csatával kellett szembenéznie.

                                    A könyv címe: A Rózsa lovag - Első rész: Sophia története


Megj.: Akkor most nézzük meg a 7 pontot egyenként és részletesen:

Alapjainak helyreállítása

Az út első lépése szüli meg azt a szentséges alapot, amelyen a férfi állni fog. Papnői bölcsességünk felhasználásával, vele együtt építjük fel a Bizalom és Tudatosság alapköveit, amelyen ez a Rítus kibontakozhat és lassan a tudatába férkőzhet. A méh jelenlétének, valamit az ősi anyák családjának, eredetének behívásával biztosítjuk a szükséges forrást harcosunk számára ahhoz, hogy valóban megpihenhessen.

Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

               A képen: Anyaméhünk Bölcsessége - Templomi Felébredés - Dr. Amanda Noelle és Anaiya Sophia

     
Az ősök felébresztése

A Férfi, gyökerei nélkül, nem elég a Nő számára... és a Nő, gyökerei nélkül úgy éli életét, mint egy női testbe zárt férfi. Ez az a közvetítés, amely elhozza a bölcsesség értékét és az előírt gyógymódot, melyet az őseink hordoztak. Őseink ismerete nélkül élni annyit tesz, mint gyökerek nélkül élni. Gyökerek nélkül pedig egyáltalán nem is élünk.

Létfontosságú emlékeznünk, hogy nem vagyunk egyedül, nem egy önálló sziget vagyunk, vagy magányos farkas. Ebben a közvetítésben a nő azzá a híddá válik, amelyen keresztül az újraegyesülés megtörténhet. A férfi pedig feladja elszigeteltségét és azokhoz fordul, akik őt formálták.

                       A könyv címe: Magdaléna kinyilatkoztatásai - Szentséges Szexualitás

Akaratának megerősítése

Az élet egy bizonyos állomásán, a harcosnak "el kell vennie a kulcsot az anyja párnája alól". Ez szimbolizálja azt a rítust, amely megszabadítja a férfi akaratát a nőétől. Ezt csak Ő teheti meg magának, de mi, mint Papnők teremthetünk számára egy olyan szentséges teret, mely segítő hozzájárulás lehet ahhoz az életerőhöz, amelyet egy ilyen feladat igényel. Azáltal, hogy bekenjük gerincét a belé vetett szentséges hitünkkel - minden téren felszereltté válik arra a hatalmas felfedezésre, amellyel felállítja saját szuverén identitását.

Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

A Páncél eltávolítása

A Páncélzat a régi időkben védte a harcost a szívére és mellkasára mért halálos csapásoktól. Jelen korunkban rengeteg férfi húzott fel maga köré egy energetikai páncélt, pontosan ugyanabból az okból kifolyólag, de érzelmi vonatkozásban.

Ami a férfi páncélja mögött húzódik, azok az első szerelmei. Ez lehet az első barátnője, a felesége, a lánya, vagy az anyja. Ez az ő ártatlan önvalójának egy darabja, valamint a nőnek egy szilánkja. Minden és mindenki más ehhez a nőhöz lesz hasonlítva, a férfi pedig képtelen továbblépni. Ez a munka kezdi meg a páncél eltávolításának, leemelésének gyakorlatot igénylő folyamatát.

A nevének szólongatása

Nevének kiejtésével, a méh hatalmas mélységeiből kimondva, engedélyt kapsz arra, hogy visszahívd szétszóródott részeit, melyek elvesztek a magányban, terrorban és bűnbánatban. A lélegzet, mely nevének hangzását hordozza megnyitja az utat az elveszett, gyakran elfeledett világokba, ahol a Harcosod darabjai rejtőzhetnek, vagy csapdába eshettek.

Bizonyságszerzés a férfi traumatikus útjáról

A Templom falai között a papnő lemosta, megnyugtatta, megvigasztalta és felkente a férfi összes fizikai, pszichológiai, érzelmi és spirituális sebét. Az egész folyamat alatt a Papnő kiterjesztette mágneses mezejét, hogy magába szívja a férfi sebzett energiáját, szó szerint "kihúzva" a háború behatásait a teljes lényéből: minden emlékezet foszlányt, félelemmel teli gondolatot, rejtett traumát. Ekképpen, a saját energiamezejének erejével és tisztaságával és saját méhének erejével képes volt gyengéden és érzékenyen "feltölteni" őt az őseivel való egyesülés érzésével. Ő a híd, idő és tér, ahol mindez történik. A papnő részvételével, a férfi meggyógyul.

Ezt a mélyreható gyógyítást nem azért kapta ajándékba a férfi, mert a papnő átvállalta az ő sebeit, hanem mert át tudta alakítani a férfi szenvedését a kisugárzása tisztaságával és erejével. E templomi prostituáltak fényessége a legmagasabb fénytől való volt, nem azért mert tehetségesek, vagy különlegesek voltak, habár képzettek voltak, hanem azért mert teljes testükkel szerettek. Az Anyaistennővel való kapcsolatuk tiszta és makulátlan volt, ezáltal lényük mélységesen megnyugtató és meg nem rontható volt. Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

Trónra Emelés

Ennek az ősi gyakorlatnak az utolsó és végső lépése, amikor a Papnő teljes egészében átadja a férfit az ő saját belső nőiségének. Ahhoz, hogy ez a munka igazán valóságos legyen a papnőnek el kell vezetnie a férfit a koronához, amelyet egész életében keresett: Saját Lelkének szeretetéhez. Amikor ez az egyesülés helyreállt, a férfi kapcsolatba kerül az érzelmeivel és a legmélyebb, legbensőbb érzéseivel, és képessé válik őszintén megbánni tetteit és megbocsájtani magának és másoknak. Ahogy a könnyei előtörnek, a trónja felemelkedik az árnyékból.

                    A könyv címe:Szent Szexuális egyesülés - A Szeretet, az Erő és Bölcsesség Alkímiája


A következő részben, Anaiya blogján, még egy fontos dolog került lefordításra:

A férfiak háborús traumáinak gyógyítása - Közvetítés

Egy vezetett túrával kezdjük utunkat a Templomok emlékeibe és a csatától kimerült férfi fogadásába, ahogy hazatér a háborúból. Ahogy a közvetítés kibontakozik, a Szentséges Papnők (Orákulumok) meg fogják találni útjukat, előbújnak pszichéitek élő mélységeiből. Amennyiben hordozod e Templomi Kódokat, e közvetítés fel kell, hogy ébressze azokat. Nemcsak a méh fog megnyílni és kitárulkozni, hanem a Szent Szív is, együtt a saját, személyes emlékeitekkel és szívből jövő bölcsességetekkel.

Ez a közvetítés az alábbiakat szolgálná:

- Tested azon képességének feltárása, ami Felszabadítja, Megváltja és Felemeli a Lelket

- Az Érzékiség, Intimitás és a Mindenséghez való Szentségesség irányításának képessége

- A Háború, Elszigeteltség, Száműzöttség és Reménytelenség eltörlését

- Teret enged a Férfinek, hogy megbocsájthasson magának

- A Léted Templommá válik

- A Feminin Eredethez való kötődésed, amely MINDEZT előidézi – OKKAL
A végén szeretnénk Anikóval meglepni benneteket Anaiya 2 videójával….


2. Kundalini jóga Anaiyával – Kundalini Yoga with Anaiya:


Mindkét videó angolul van, ezért ha valaki szeretné lefordítani és feliratozni, szívesen vesszük. Ezenkívül vannak még más videók is tőle, a youtube-on saját csatornája van Anaiya Sophia néven.

Hozzon az Istennő gyógyulást a Földre!

Szeretettel Anikó és Viki2019. február 13., szerda

Cobra csoport: Videóösszeállítás - 2.rész

Szeretnék ismét videókat mutatni Cobra oldaláról, melyeket bárhol megoszthattok figyelemfelkeltés, információáramlás céljából. Hálás köszönet mindenkinek érte! <3 :) 

A cikk első része itt olvasható:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2019/01/cobra-csoport-videoosszeallitas-1-resz.html

Sok videó magyar felirat nélküli, ezért aki ért hozzá, és van egy kis ideje és szeretne segíteni, készítse el a feliratozást, hogy minél több emberhez eljuthassanak és érthetővé váljanak ezek a videók. Nagyon szépen köszönjük! :)

1. Az első videó, amit választottam, a Mátrix filmből való. Az eredeti, ami Cobra oldalán van, már sajnos törlésre került valakik által, de sikerült ettól függetlenül is megtalálnom. A film végén Neo küld egy üzenetet a gépek számára, mely magyarul így hangzik:

"Tudom, hogy ott vagytok. Már érezlek titeket. Tudom, hogy féltek. Féltek tőlünk. Féltek a változástól. Nem ismerem a jövőt. Nem azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan fog végződni ez az egész. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik. Leteszem ezt a telefont és megmutatom az embereknek, amit eltitkoltok előlük. Megmutatom nekik milyen a világ… nélkületek – a szabályok, ellenőrzés, határok és korlátok nélküli világot. Egy olyan világot, ahol minden lehetséges. Hogy utána hogyan folytatjuk, az csak rajtatok múlik."

Ez pedig a videó:

 

2. Ez a videó az Ellenállási Mozgalom műveleteivel kapcsolatban nyújt betekintést, a címe: Omega Főnix Művelet magyar felirattal. A Pozitív hadsereg is támogatást fog nyújtani hozzá. Videóklippként nem engedte az internet beszúrni, de a sima linket igen, íme. Közel a végük és vagy a bíróság elé kerülnek a bűnösök vagy a Galaktikus Központi Napba:3. A harmadik videóban egy űrhajós, Eugene Cernan kapitány beszél az Apolló 17 küldetése alatt 1972-ben. Ez egy Nasa felvétel és a Daft Punk nevezetű zenekar az egyik lemezén megjelentette. A  bejegyzés Cobránál 2015. április 9-i,címe "Kapcsolatfelvétel".  Íme Eugene beszéde magyarul

"Hé Bob, figyelj! Éppen azt nézem, amiről Jack beszélt és ez határozottan nem egy űreszköz eleme, alkotórésze ott a közelben. Ez egy fényes tárgy, és nyilvánvalóan forgó mozgást végez, mert villog. A távolban... Egészen biztosan forog egy nagyon ritmikus módon, mert a villanások majdnem pontosan ugyanabban az időben jönnek. Ahogy visszanézünk a Földre, úgy körülbelül 11 óra magasságában látható. Körülbelül 10-12 lehet az átmérője. Azt nem tudom, hogy jóindulatú-e, de van ott kint valami."

Megjegyzés: az űreszköz elem, alkotórész kifejezést az Apolló űrhajósai használták arra, hogy kifejezzenek vele olyan valamit az űrben, ami más, mint a saját űrhajójuk.

Ez pedig a videó Cobra oldaláról:


Ez pedig a Daft Punk zenéje, az elején ezzel a beszédkezdettel:


Amit a Nasa-ról érdemes tudni: a nevének jelentése "SOHA EGY EGYENES VÁLASZ" - Never A Straight Answer - NASA. Számtalan esetben kell cáfolnia a Titkos Űrprogram létezését, az földönkívüliekkel kapcsolatos információkat, most legutóbb megtudtuk, hogy megszervezték a "Vak szemek az égen"-t, ami azt eredményezi, hogy "véletlenül" elromlanak a Föld körül keringő űrtávcsövek, mint pl. a Chandra és a Hubble. A Chandra vizsgálja többek között a  mi Galaktikus Központunkat és a Marsot,  a Hubble pedig az igen távoli világűr megfigyelésére lett kifejlesztve, de természetesen a Naprendszeren belül is készített csodálatos felvételeket pl. a Szaturnuszról, Plútóról. 
Itt olvashatsz magyarul a meghibásodásukról:


De azt is tudni kell, hogy létezik egy kis, pozitív csoport is a Nasa-n belül, íme egy részlet a 2016. április 2-i, Svájcban, Glarusban megtartott Konferenciából:

"Cobra szerint a NASA alkalmazottak között különböző csoportok voltak, amelyek közül az egyik létrehozott egy pozitív űrprogramot. Az irányítók azonban megpróbáltak mindent elnyomni. A hivatalos holdra szállást Neil Armstrong-gal a pozitív NASA tagok vitték sikeresen véghez. Így a hivatalos holdra szállás a Föld felszínén élő Fényerők látható sikere és erőfeszítése volt. 
Wernher von Braun és a beosztottai azonban jó néhány szabotázst hajtottak végre, amelyek kellemetlen eseményeket és katasztrófákat okoztak.


A pozitív emberek másik nagy sikere ezen a területen az volt, hogy felküldték a Voyager 1-t és 2-t a naprendszerbe. Ezek a szondák felvételeket készítettek a Pluto kivételével a Naprendszer összes bolygójáról. 1986 januárjában nyilvánvalóan 'mesterséges' objektumokat fényképeztek az Uránusz holdjain és ezek a képek a fősodratú médiában is megjelentek. Ismét nem ez történt, amit a szabotálók akartak, ami két nappal később a Challenger űrrepülő felrobbantásához vezetett és ismételten elvonta a nagyközönség figyelmét a lényegről. A fotók és a fontosságuk feledésbe merült.


Annak ellenére, hogy sok rosszat hallunk a NASA-ról, nagyon sok jó ember dolgozik ott, akik sok mindent közzétesznek."

További információkat a Titkos Űrprogrammal kapcsolatban itt találhatsz. Hálás köszönet Rácz Anitának a fordításért <3 :


Ebben a cikkben találsz néhány fotót, melyek tőlük szivárogtak ki:

http://cobrarozsa.blogspot.com/2019/01/chimera-helyzet-frissites.html 

4. A negyedik videót FA Sirius készítette, címe a 144 000 dala. A 144 000-ről készült egy összefoglaló még korábban. Hálás köszönet érte Rácz Anitának! <3 :

 https://afenygyozelme2.blogspot.com/2016/09/meditacio-144000.html

A videóban van némi angol szöveg, ami így szól:

"Köszönjük neked drága Forrás, hogy felfedted számunkra védelmező, univerzális Fényedet,

Hogy ebben a Fényben teljes védelem alatt állunk minden ártalmas erővel szemben,

Hogy a TE Jelenléted Szent Szelleme áthat minket a Fényben és bárhol leszünk, ahol a Fény leereszkedik,

Hogy megtöltesz minket védelmező Szereteted tüzével,

Hogy ebben a Szeretetben, teljes oltalom alatt állunk minden pusztító gondolattól és érzelemtől,

Hogy a Krisztusi tudat emelkedik bennünk ebben a Szeretetben és legyünk bárhol a Szeretet által lángra lobbantva, 

Köszönjük neked drága Forrás, hogy Te bennünk vagy és Mi Te benned, 

Hogy rajtunk keresztül a Te akaratod kihajt,

Hogy a Te szándékod készen áll itt a Földön, úgy ahogy a Mennyekben is,

És manifesztálódik az Emberiség minden Fia és Lánya számára."

Az idézet J.J. Dewey: A halhatatlan című könyvéből való. 

Íme a videó:
5. A következő videó címe: Csatlakozz az Ellenállási Mozgalomhoz. Ezzel kapcsolatban volt is Cobrának egy bejegyzése, ami itt olvasható:

https://afenygyozelme2.blogspot.com/2018/05/belepesi-protokollok.html

A cikk tartalmazza, hogy új béta idővonalban vagyunk. Azóta ez is megváltozott, ugyanis gamma idővonalra váltottunk, ami a közvetlen fizikai beavatkozásról szól, itt olvashatsz róla:

https://afenygyozelme2.blogspot.com/2018/06/gamma-idovonal.html


         A képen: Felszólítom a Fényerőket, hogy hozzanak igazságot és gyógyulást a Földön lévő              helyzetre. Felszólítom a Plejádiakat, Arktúrusziakat, Szíriusziakat, az angyali birodalmat és az     Agarthaiakat. Ami sok, az sok. Mi, az emberiség fizikai  beavatkozást kérünk. Így legyen és így van.

Még egy információ ezzel a videóval kapcsolatban: Cobra legutóbbi Mennybuborékok-Frissítés című helyzetjelentésében a Belépési Protokollokkal kapcsolatban a következő információt közölte a Fénymunkásokkal és a Fényharcosokkal:

"Az Ellenállás azt is elmondta, hogy a legtöbb ember, aki önként jelentkezett a Belépési Protokollokra, messze nem áll még készen rá, és bizonyos "társadalmi dinamikájú" cikkek és workshopok lesznek nyilvánosságra hozva a felszíni lakosság számára, hogy fokozzák a felkészültséget." 

Most pedig akkor jöjjön a videó, a hang sajnos hiányzik alatta, de legalább nem törölte az egész videót a youtube:6. Ez a videó szintén Cobra oldaláról való és a növények "Szeretet jelét" mutatja be. Nagyon különleges hangzás, ahogy ők "énekelnek" és létrehozzák saját koncertjüket. A felvétel Damanhurban készült, ami egy Olaszországban, Turintól 50 km-re található spirituális közösség, ökofalu:
7. Ennek a videónak nagyon fontos üzenete van, ezért gondoltam, hogy beillesztem ide a többi közé. A címe: Itt vagyunk. Az eredeti verzió már nincs meg a youtube, de Smaly7-nél magyar felirattal még megtalálható, hálás köszönet neki érte! <3 8. Szintén Smaly7-től szeretnék egy videót most mutatni, aminek a címe: A bambusz titka. Egy részlet belőle:

"Hajlandó vagy túllépni a félelmeiden és a kétségeiden? Mennyi hittel és bizalommal vagy hajlandó rendelkezni?"

Videoklipként ezt sem engedte beszúrni, de a linket azért mutatom:

https://www.youtube.com/watch?v=Sbw8JdLSlQY

9. Az implantátumokról sok alkalommal volt már szó, Cobra több alkalommal is említette, még konferenciáin is. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy mik is ezek, akkor itt olvashat róluk:

1. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2016/06/implantatumok.html

2. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2018/07/tajpeji-felemelkedes-konferencia-2018.html

3. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2018/10/helyzetjelentes.html

4. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2016/09/a-fatyol-es-mag.html

5. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2017/07/visszateres-fenybe.html

6. https://afenygyozelme2.blogspot.com/2018/06/budapesti-felemelkedes-konferencia_1.html

A legutolsó, 6. pontban lévő cikkben konkrétan találsz segítséget is, hogyan tudod előidézni a szétesésüket, ha naponta elvégzed a gyakorlatokat.

Kiegészítésként szeretnék még mutatni az eltávolításukhoz egy videót, melyet itt megtekinthetsz, a linket sikerült idehoznom. A vizualizációt nagyban segíti majd a sok sok kép. Amikor csak vezettetést érzel, elvégezheted a "Magadon való dolgozás" keretében, és hogy segítsd a Fényerők munkáját :) :

https://www.youtube.com/watch?v=TEAjHpUNQaM

10. Ezt a videót szintén Cobra oldaláról szeretném nektek megmutatni, címe: Szeretet jel. 528 Hz-en készült és théta binaurális ütemeket 6 Hz-cel is tartalmaz.
Akkor most nézzük meg egyenként, hogy melyik, miért is jó:

528 Hz:

Az ún. solfeggio frekvenciák nem csak a mélyebb meditáció elérésében segítenek, hanem akár képesek arra is, hogy meggyógyítsák a testedet-lelkedet. Tudományosan bizonyított tény, hogy a zene, és egyes hangok gyógyító hatásúak lehetnek. Erre jó példa a solfeggio frekvencia, amelyet gyakran használnak különféle meditációkhoz.

A solfeggio olyan énekgyakorlat, melynél az énekes különféle szövegszavakat, vagy csak a magánhangzókat használja a hangok kiéneklésére vagy pl. meditációban az OM-ot.

Ezeket a frekvenciákat Dr. Joseph Pluto és Dr. Len Horowitz fedezte fel újra. Hat solfeggio frekvenciát különböztetnek meg, mindegyik más-más hatású:

396 Hz – Felszabadítja a félelmet és bűntudatot
417 Hz – A múlt feloldása, változások elősegítése
528 Hz – Változások, szerelem és csodák (DNS gyógyítás)
639 Hz – Kapcsolatok (A két agyfélteke összekapcsolása)
741 Hz – megérzések felébresztése
852 Hz – Feltétel nélküli szeretet

A legérdekesebb az 528 Hz rezgés, vagyis az a csodálatos frekvencia. Sokan talán már hallották ezt a frekvenciát, amikor úgy érezhették, hogy mélyen, szinte kozmikusan kapcsolódnak a zenéhez. A tudósok szerint ez az a frekvencia, amely az univerzális fejlődés, egészség és a hosszú élet titka. Az önbizalom és az önszeretet kulcsa, mely megnyitja a szívedet és segít megteremteni életedben a harmóniát és a békességet, valamint bármilyen gyógyulási folyamatot felgyorsít.

Theta Agyhullám 

Theta 4 és 8 ciklus per másodperc között működik. Ezt az állapotot összefüggésbe hozzák az intuícióval és itt lépünk be a tudatalattiba. Alváskor vagy mély meditációs állapotban aktiválódik. Segít a kreatív gondolkodásban és felébresztheti a bennünk lévő zseniális képességeket. Theta állapotban tartjuk a hosszútávú emlékeinket,az élményeinket és a radikális kreativitást. Használhatjuk még önhipnózishoz, asztrális gyógyításhoz, előrejelzésekhez és tudatos álmodáshozA Theta agyhullámok egészséges megléte nagyon fontos az test és a lélek egyensúlyban lévő működéséhez.

Binaurális ütem jelentése:

Amikor sztereó fülhallgató segítségével 2 különböző, de közel azonos frekvenciájú hangot játszunk a fülekbe, akkor az agy létrehoz egy harmadik, sehol sem hallható hullámot, ami a frekvenciák különbségén rezonál. Ez az agy által alkotott fantom hang a binaurális ütem. Ennek a ritmusát követi az agy és az agyhullám ennek megfelelően változik. Ez a jelenség EEG-n keresztül is megfigyelhető.

Pl. bal fül: 330 Hz - jobb fül 340 Hz - fantom ütem: 10 Hz, ami az alfa hullámokhoz tartozik ( 8-12 Hz).

Agyhullámok típusai:

BÉTA

12-40 Hz. Éberség, figyelem, koncentráció. 
 Az agy éles és fókuszált. Könnyedén, gyorsan reagál és teljes figyelemmel tud dolgozni.
ALFA
6-12 Hz Relaxáció, ébrenléti ellazultság. Lelassul az agytevékenység, a tudatunk kitágul. Friss, kreatív energia kezd el áramolni. Eltűnik a félelem. Felszabadító békét és jólétet érzünk. Stressz kezelésére kiváló.Az alfa hullámot használó programok javítják a problémamegoldó képességet, új ötletekhez juttatnak.
THÉTA
4-7 Hz Meditáció, intuíció, memória, kreativitás, vizualizáció. Ahogy mélyebbre jutunk a relaxációban, elérjük a megfoghatatlan Théta állapotot, ahol az agytevékenység lelassul és már majdnem az alvás szintjére érünk, de még nem alszunk. A théta állapot gazdag képeket, inspirációt, és rég elfelejtett emlékeket hoz elő és megnöveli a fogékonyságot. Ez már a mély meditáció állapota. Az “áramlás” érzése, amikor az az érzésünk támadhat, hogy a testünk kiterjed a bőrünkön kívülre. ( megj.: ezt számtalanszor érzem meditációkban, gondolom mások is :) <3 )
A Théta a tudatalatti küszöbe. Fontos része a viselkedés megváltoztató programoknak. Használják drog- és alkoholszenvedély kezelésére is. Ideális szuper-tanuláshoz, az elme átprogramozásához, álomra való emlékezésre és önhipnózishoz.
DELTA
1-4 Hz Alvás, gyógyulás, passzív jelenlét. Mély, lassú, hullámzó. Ez a leglassúbb agyhullám. A mély alváshoz társítható. A Delta hullámok bizonyos frekvenciái elősegítik a növekedési hormon előállítását, amely hormon felelős a gyógyulásért és regenerációért. Ezért van az, hogy az alvás, különösen a mély alvás, elősegíti a gyógyulási folyamatokat.  A delta agyhullám a tudatalatti jele, a hely ahonnan a megérzés érkezik. Ez azt jelenti, hogy nemcsak alváshoz és regenerációhoz ideális, hanem a tudatalatti eléréséhez is, amely segít információkhoz jutni és feltölteni az agyat.
GAMMA
40 Hz+ Megérzés, magas szintű tanulás, tiszta felfogóképesség. A gamma agyhullám a legmagasabb frekvenciájú, a tiszta felfogóképességhez és az öntudat állapotához kapcsolódik. Mostanában került a kutatók figyelmének középpontjába, régebben nem volt külön kategória rá, a béta agyhullámokhoz sorolták. Miért olyan különleges? A gamma hullámok felébredéskor és alvás közben a REM (gyors szemmozgás – rapid eye movement) állapotában vannak jelen. Ilyenkor magas szintű észlelés és információ feldolgozás történik, ezért pl. a gamma hullámokat tartalmazó hanganyagok kiválóan használhatók az agyteljesítményünk, valamint fizikai erőnlétünk fokozására.
A videóban fantom ütemként a 6 Hz jelenik meg, ami az alfa és théta agyhullámokhoz tartozik, tehát relaxációt, intuíciót, kreativitást segítő frekvencia. 

De nem csak ez a videó segít minket, részlet Cobra 2017. február 12-i bejegyzéséből:

"A chimera csoport ezt a rendellenes plazmát egy skaláris mezővel tartja pozícióban, a leghatásosabb rezgésfrekvenciákkal, melyek a 11,76 Hz (az alfa agyhullámoknak felel meg) és a 15,69 Hz (a béta agyhullámoknak felel meg). Ez a két frekvencia a Fátyol alapfrekvenciája. A Fátyol skaláris mezőjének néhány káros hatását ugyanolyan frekvenciájú binaurális hangokkal lehet egyensúlyozni":Ebben a 2014. február 12-i Cobra bejegyzésben is olvashatsz fontos dolgokat ezekről az arkhónok által számunkra létrehozott technológiákról, a minket befolyásoló infra- és ultrahangokról, amit a kutatók Taos-i zajnak neveztek el:

https://cobrarozsa.blogspot.com/2019/02/az-arkhonok-bukasa-frissites.html

A fenti 3 videó, plusz ez is segíthet ellenük, ajánlott fül-vagy fejhallgató használata:11. A legvégére inspirációképpen szeretnék egy olyan videót mutatni Cobra oldaláról, ami a hamarosan bekövetkező változások eredményeként, csodás dolgokat fog az életünkbe hozni. A címe: A jövő nincs messze tőlünk.

Először egy idézetet szeretnék ide betenni Cobrától. Részlet a 2018. november 9-i Helyzetjelentésből:

"Csupán annyit mondhatok, hogy az a csodálatos jövő, amiért harcoltunk, valóban létezik és el fog jönni. Replikátorok, szabad energia, csillagközi utazás, az Aranykor - ezek várnak ránk. A cabal minden évben sok-sok billiónyi dollárt költ arra, hogy azt a benyomást keltsék, hogy semmi sem változott és soha nem is fog változni semmi. Amikor ez a Truman Show véget ér, le lesztek nyűgözve. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Truman_Show - a szerk.)

Most pedig akkor jöjjön a videó:

A Fény győzelme! 

COBRA Portál a Bolygó Felszabadításáért FB Csoport