2019. április 27., szombat

Mátrix I.

Fátyol: 
"Az arkhónok a kontrolljukat egy speciális technológián keresztül tartják fenn, amelyet Fátyolnak neveznek. Ez egy elektromágneses frekvenciazár az alacsonyabb asztrális és különösen az éterikus síkokon, maximum 8,6 mérföld (14 km) kiterjedéssel a Föld felszínétől felfelé és lefelé, ami jelentősen megnehezíti a Fény számára, hogy a karantén alá vont Földre megérkezhessen. A Fátyolt a nem-fizikai arkhónok tartják fenn. A technológiát legegyszerűbben egyfajta éterikus HAARP-ként lehetne definiálni. A technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát kvantumszinten és megnehezíti a közlekedést a pozitív földönkívüliek számára. A múltban ez jelentősen hátráltatta a pozitív fajoknak a Földdel való együttműködését.
Amellett, hogy távol tartotta a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza/reporgramozza az embereket és benntartsa őket a reinkarnációs ciklusban. Most bemutatok néhányat a legfőbb asztrális és éterikus programok közül, amelyekkel az inkarnálódott embereket manipulálják:
1. A tudatosság csökkentése és a fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása. Ezt a programot éterikus ún. állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása. Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Ez volt a forrása a rejtélyes hangoknak, amelyek a világ minden táján lehetett hallani 2012 elején és nem a mélyen földalatti bázisok felrobbantása, ahogyan néhányan hibásan állították. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.

3. Az intelligencia csökkentése. Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban, illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentráció hiány.

4. Diszharmónia előidézése a kapcsolatokban. Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el, illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok” (spirituális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.

5. Szegénység növelése. Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

6, Mohóságra, elhízásra hajlamosítás. Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

7. A mindent-látó szem. Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az arkhónoknak.

8. Implantátumok. Ezek éterikus/asztrál kristályok, amelyeket a leszületés előtt helyeztek el minden embernek az aurájába, mivel mindenkinek keresztül kell menni a fizikai leszületéshez a magasabb asztrális/ szellemi síkokról kezdve az alacsonyabb asztrális és éterikus síkokon át a fizikai világba történő érkezésig. Ezek az implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátylának” nevezik."
A fátyolról itt olvashatsz még: 


Biochipek: 

„Minden ember még mindig legalább három ilyen biochippel rendelkezik. Ez a három biochip jelenti a három fő plazma implantátum fizikai rögzítési pontját, amelyek a homloklebenyben és a köldök fölött találhatók. A homloklebenyben lévő biochipek mindkét szem látóidegéhez kapcsolódnak és mesterséges idegpályákon keresztül csatlakoznak az agy hallókérgéhez. Néhány agarthai és titkos űrprogramon belüli csoportot is megfertőztek ezekkel a biochipekkel. Másrészről, azok a fajok, akik teljes mértékben elsajátították a fizikai-éteri sík közötti testáthelyezések képességét (az Ellenállás tagjai, a plejádiak, a szíriusziak, az arktúrusziak és a pozitív andromédaiak), teljesen mentesek ezektől a biochipektől. Az Ellenállás jelenleg egy olyan technológia kifejlesztésén dolgozik, amellyel eltávolíthatják ezeknek a biochipeknek a még megmaradt részeit.”

Ley-vonalak: 

"J: Mi a különbség a bolygó Fényrácsa és a Ley-vonal között?
 C: A Ley-vonal egy bizonyos része a bolygó Fényrácsának. 
J: A Ley-vonalak tehát, valójában a földben, vagy a föld felett vannak? 
C: A Ley-vonal valójában egy energia vonal, mely a felszínen áramlik, és valamelyest kiterjed a felszín alá és fölé is.”Yaldabaoth: 

"A Yaldabaoth entitás egy nagyméretű plazma entitás. A plazma sík a fizikai síknak a része, a fizikai síkon belül van szilárd, folyékony, és gáz halmazállapot, aztán van a plazma, mely tulajdonképpen ionizált gáz, amely él. A bolygót pedig körülveszi egy plazma struktúra, amely valójában egy élő entitás.”

Kisebb negatív plazma entitások: 

"Mi mindannyian itt a bolygón a Yaldabaoth testében élünk és a bolygó felszíne hihetetlenül fertőzött. Cobra megerősítette, hogy a felszínen e kisebb entitásoknak két fő hordozója van: a testünk és az elektromos eszközök hálózata. A testünkben az implantátumok negatív plazmamezőt hoznak létre, melyek táplálják a féregszerű entitásokat és segítenek nekik rögzülni. A legfontosabb, hogy a plazma paraziták (mind a testben, mind az elektromos berendezésekben lévők) és implantátumok negatív plazmaszálakon keresztül kötődnek az egész plazma hálózathoz és a bolygó körül lévő nagyobb entitásokhoz és ily módon tudják felügyelni és előidézni a az embereknek a negatív viselkedést, a konfliktusokat és a negatív körülményeket, meglehetősen felháborító pontossággal. Ezoterikusabb szinten az emberek testében a mentális síkon lévő membrán fizikai, plazma és éteri megfelelőjében helyezkednek el. Ez a membrán választja el a Felsőbb Ént a személyiség szintjétől, tehát a végső céljuk az, hogy megakadályozzák a kapcsolatot a Felsőbb Énnel. Ezek a helyek a solar plexus és az a pont, ahol a gerinc találkozik az aggyal, az úgynevezett alta major központ. Szóval mint mindig, a Felsőbb Énünkkel való szorosabb kapcsolat segít megtisztítani és egészségesebben tartani az alacsonyabb testeket, ami a bolygó energiamezőjének megtisztulását is növeli."

Toplet bombák: 

"Rob - Mi a különbség a strangelet és a toplet bombák között? COBRA - Nos, ezt már elmagyaráztam, de most újra megismétlem. A toplet bombák top quarkokból épülnek fel, míg a strangelet bombák idegen quarkokból állnak. A toplet bombák egy kicsit masszívabbak és sokkal veszélyesebbek. Nagyon nehéz őket előállítani, így nem sok van belőlük, de akkor is létezik néhány és ezeket el kell távolítani."

Mikor aktiválódhatnak?

„COBRA - Egy nagyon összetett, zavaros logikai algoritmussal rendelkeznek, mely meghatározza, hogy mikor indul be a bomba és mikor nem. Ez egy mesterséges intelligencia, mely meghatározza, hol és mikor, milyen körülmények között oldódik ki a bomba. Ez a reakció még nem teljesen ismert, de egyre közelebb jutnak hozzá. És mihelyst sikerül teljesen kiismerni, várhatóan bekövetkezik az Esemény.”

"A Yaldabaoth entitás fejének rendellenes plazma szálai a toplet bombákkal együtt a fekete kővel vannak összekapcsolva, ami egy top kvark-antikvark kondenzátum. A fekete kő egy top/antitop kvarkokból álló hadron, melyet évmilliókkal ezelőtt óriási részecskegyorsítókban (Dyson gyűrűkben) alkotott meg a chiméra. Ezek létre tudtak hozni a fekete kő megalkotásához szükséges kritikus 2 billió Kelvin fokú hőmérséklet fölötti hőmérsékleteket.
A plazma síkon lévő strangelet bombák 2017 májusára teljes mértékben eltávolításra kerültek! Már csak a toplet bombák maradtak."

2017. szeptember: 

"A Fekete Kőhöz kapcsolódó anomáliát eltávolították. Ami még megmaradt, az a Yaldabaoth plazma entitás maradványai a hozzá kapcsolódó plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával és még néhány más plazma parazita entitással, melyek eddig Yaldabaoth testében rejtőztek és egyre aktívabbak, ahogy Yaldabaoth egyre gyengül. Ezek az entitások is tele vannak plazma toplet bombákkal és plazma anomáliával. E plazmaentitások közül kettőről fogok itt említést tenni és pontosan oly módon lesznek eltávolítva, ahogy Yaldabaoth. Az első egy féregszerű entitás, amit 1996 és 1999 között teleportáltak a Kongó portálon keresztül a Rigel csillagrendszerből. Ez az entitás megpróbálja elválasztani a felszíni lakosságot a Fénytől, megpróbálja elfojtani a spirituális fejlődést és a Felemelkedési folyamatot. Ez az entitás hordozza a testében a még létező fejlett plazma skaláris fegyverek túlnyomó többségét és egy zavaros logikájú számítógépes programot használ fel ezen fegyverek irányítására, hogy elnyomja a Fénymunkásokat és Fényharcosokat, amennyire lehetséges. Ezen entitás eltávolítása jelenleg a Fényerők legfontosabb feladata. A második entitás egy kevésbé erős féregszerű entitás, melyet 2004 decembere és 2007 júniusa között teleportáltak a Földre. Ez az entitás megpróbálja elnyomni az istennő jelenlétet és az Istennő misztériumokat. Létezik sok olyan kevésbé plazmoid parazita entitás is, melyek a Naprendszer plazmájának megtisztítása során kerültek a Földre 2001 és 2017 között."

2018. június: 

"Az arkhón rács, melyet 25000 évvel ezelőtt helyeztek el, megakadályozza a lélektársak egyesülését. Múlt hétfőn (2018. április 9-én) a Fényerők elkezdték eltávolítani ezt a rácsot. Amikor az arkhónok ráébredtek, mi történik, már túl késő volt, hogy megállítsák a Fényerőket. Az arkhónok felvették a kapcsolatot Fekete Nemes családokkal, ők felvették a kapcsolatot a Jezsuitákkal és a Máltai Lovagrenddel... akik pedig felvették a kapcsolatot Trumppal, hogy ő idézzen elő konfliktust. (Április 14-én hamis ürüggyel az USA támadást indított Szíria ellen, de ez már csak gyenge próbálkozás volt. - a szerk.) A Hassuna-Sammara Örvény Szíriában a repedés a Mátrixon, melyen keresztül megtörténhet a valódi lélektárs kapcsolat! Olyan régi, több mint 5000 éves kultúráról van szó, mely képes volt a lélektárs egyesülést manifesztálni. Ez az örvény az alapvető oka minden háborúnak Irakban és Szíriában. Igen érdekes a Hassuna Samarra Ley vonal. Összekapcsolja Szíriát Stonehenge-dzsel. Ezen a Ley vonalon számos hamis zászlós esemény történt: Sandy Hook, 9/11, a Bostoni Maratoni bombázás stb - mind azért, hogy félelmet keltsenek, energiablokkot kreáljanak, mivel az arkhónok meg akarják akadályozni a lélektárs kapcsolódásokat és hogy visszaszorítsák az Istennő energia belépését a Hassuna-Samarra Örvényen keresztül."

Szíriai pentagram: nagyon erős istennő örvény, aki ezt birtokolja, hozzáfér az emberiség globális tudatosságához és ellenőrzi a Ley-vonalak rendszerének nagy részét."

2018. augusztus: 

"Meditációnknak az lett az eredménye, hogy a Föld körüli pályán lévő rendellenes plazma és a plazma toplet bombák többsége el lett távolítva. A rendellenes plazma a még megmaradt toplet bombákkal most jellemzően a felszín felé gravitál. A Yaldabaoth entitás feje szinte teljesen felbomlott és a kisebb plazma entitások is gyorsan esnek szét. A toplet bombák még néhány rétegét a következő hónapban fogják eltávolítani."

2018. október:

"Ami még megmaradt, az a bolygó felszínének közelében lévő plazma toplet bombák, a plazma Yaldabaoth entitás fejének maradványai, valamint a sok kisebb plazmoid entitás maradványa, főleg a pókszerű plazmoid entitásoké, melyek a felszíni emberi lakosság nagyvárosaihoz kapcsolódnak."


Lehetőségek  🙏

"A kristályok és orgonitok segíthetnek abban, hogy Fénymezőt teremtsünk magunk körül, ami segít leblokkolni a zavaró frekvenciákat. Léteznek olyan technológiák és speciális eszközök, amelyek nagyon hasznosak lehetnek. Akit érdekel, megkeresheti, hogy számára melyik a legjobb."

"Szánj időt arra, hogy csendben leülsz, hogy hagyd, hogy az új információ ítélkezés nélkül áramoljon a lényedbe. Nézd meg, milyen érzés, ha hagyod, hogy lehet, hogy ez az igazság. Ha azt érzed, hogy azonnal elutasító vagy, kérdezd meg magadtól, mit veszíthetnél, ha igazságként fogadnád el. Kérdezd meg, miért rémít meg vagy miért zavar annyira. Ha úgy találod, hogy az, hogy hagyod, hogy az elfogadott valóságod részévé kezdjen válni, még mindig zavar téged, csak légy türelmes és haladj apró lépésenként. Újra visszatérhetsz rá, hogy ne nyomaszd magad. Ha semmilyen szinten nem rezonál együtt a lényeddel, akkor dönthetsz úgy hogy elutasítod vagy később visszatérsz rá, amikor kevésbé vagy érzelgős. Kérd meg Felsőbb Vezetődet, hogy lépjen be és segítsen neked a folyamatban. Kérd szellemei vezetőidet és angyalaidat, Mihály Arkangyalt és más Felemelkedett Mestereket, Istennőket, Isteneket, hogy segítsenek neked feldolgozni és megérteni a színfalak mögött zajló nagyobb képet. Kérd meg őket, hogy vigasztaljanak téged és nyugtassanak meg.
Meditálj, hogy kapcsolatba kerülj a Felsőbb Éneddel. Kérd a legmagasabb szűrő felhasználását, amivel csak rendelkezel, hogy megfelelően tudd kezelni az információkat. Fontos megérteni, hogy hatalmas különbség van az 'elmeprogramozott' mátrix által létrehozott és foganatosított logika, és a Felsőbb Én logikája között. A Felsőbb Logika az a mód, amivel megérthetjük, és megvizsgálhatjuk a nagyobb képet, ahelyett az alacsonyabb logika helyett, amely csak a félelem szemein keresztül lát. Nekünk a Forrás szemein keresztül kell látnunk, valamint a Felsőbb Énjeinkén ahhoz, hogy megszerezzük a megfelelő perspektívát, amely nem lehetséges az alacsonyabb félelem-alapú logika szemüvegén keresztül." 

A Felsőbb Énnel való kapcsolat létrehozása ezzel a meditációval:


"Richard - Hogyan tudjuk mi fénymunkások és fényharcosok megvédeni magunkat azon infrahang sugárzásoktól, amelyek a TV közvetítések alkalmával vagy a mozikban érnek minket? A meditáció segít? 
COBRA - Az infrahangok nagy kihívást jelentenek. Néha az egyetlen dolog, ami segít, hogy elköltözöl egy másik helyre. Ha nem tudod ezt megtenni, akkor minden, ami emeli a rezgésszintedet, segíthet. Akár az úszás is sokat segíthet, mert a víz egy természetes védőpajzs a káros, skaláris infrahang hullámok ellen."

2019. február:

"A fázisátmenet második fázisát „Buborékkondenzációs” fázisnak hívjuk. Ez a fázis 2019. január 21-én kezdődött és jelenleg is tart. Ez a fázis azt jelenti, hogy elegendő hőáram irányult a felszínre ahhoz, hogy lehetővé tegye a folyékony vízből (mátrixtársadalomból) a vízpárába (galaktikus társadalomba) való tiszta fázisátmenetet a felszín néhány rendkívül kicsi és elszigetelt területén. A Buborékkondenzációs fázisban az Ising-modellnek megfelelően jelennek meg, mintázódnak újra és szerveződnek újra ezek a Mennybuborékok. Az Ellenállás közölte, hogy jelenleg a toplet bombákról szóló összes információ szigorúan titkos. Az egyetlen dolog amit elmondhatok az, hogy a toplet bombák nincsenek még eltávolítva, de fokozatosan veszítenek az erejükből."

2019. április:

"A chimera csoport valamint a toplet bombák eltávolítása folytatódik. A toplet bombák eltávolítása ahhoz a fázishoz közeledik, ahol "lehetséges lesz a Fényerők bizonyos példátlan intézkedése a nem túl távoli jövőben. A jelenleg folyamatban lévő egyik sarkalatos szituáció a bolygó körül lévő energiarácsért folyó harc a SURFACOM és a fekete nemesi családok között, főleg az Istennői Ley-vonalért folyó harc, ami a bolygó feletti kontroll mesterkulcsát jelenti. A szíriai Istennő Örvény ezen a Ley-vonalon helyezkedik el és közvetlenül a workshopunk után a nyugati médiában bejelentették Szíriában a Daesh felett aratott győzelmet. Van egy bizonyos Ley-vonal, ami a Vipava-völgyet köti össze Alexandriával és a 20. század fordulóján sok nő költözött a Vipava-völgyből Alexandriába, hogy ott dolgozzanak. Van egy bizonyos okkult titok ezekkel a nőkkel kapcsolatban, amit még nem szabad felfedni."

"A Plejádiak aktívan ellenőrzik, értékelik és ösztönzik a felszíni lakosság legtudatosabb tagjai felébredésének fejlődését és elfogulatlan de szerető energiát küldenek mindenki másnak."  
"A Mátrix kezd szétesni."😍🙏🌍 
   COBRA Portál a Bolygó Felszabadításáért FB csoport

2 megjegyzés:

 1. Miért nem lehet az elvárható, hogy a vezetett meditációban legyen érthető a szöveg.
  A lelkes segítőkészség így kárba vész!!
  Vagy a zene hangos, vagy nem elégséges az artikuláció.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Hozzászóló, nagyon fontos, hogy a fülhallgatót vedd fel, mert anélkül nem használható. A videó alatt megjegyzésként oda van írva: "Nem véletlenül ilyen halk. Fejhallgatóval ajánlott hallgatni és főleg a tudatalattinak szól." Remélem, hogy ez segítségedre lesz. További szép napot neked! :)

   Törlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.