2017. december 1., péntek

Az elsődleges anomália és a toplet bombák


Fordította és összeállította: Takács Anikó és Czékus Viki

Az itt megjelenő információk egy része Cobrától, a másik része Untwine-tól származik. Reméljük, hogy segít eligazodni ez az írás abban, hogy mekkora jelentőséggel bír az a történés, amit mi Eseménynek hívunk. Ha ez megtörténik, akkor ez az anomália soha többé nem lesz jelen és nem jöhet létre többé. 
 
Talán kezdjük azzal, hogy mi is az az elsődleges anomália, ami minden gyötrelem gyökéroka ezen a Bolygón, Cobra korábban így fogalmazta meg:


A Calabi-Yau terek torzítása, egy olyan tér, amely mikro fekete lyukakból épül fel, fordított, kicsavart kvantum fluktuáció, egy részlegesen tudatos, élettel ellenes mező, amely mindig megpróbálja a Fényt elnyomni. 
Az Univerzum teremtésének káoszában jött létre és az Egynek az ellentéte. Az elsődleges anomália a teremtés legfőbb hibája és alapvető oka minden szenvedésnek.
Az Univerzum megmaradt elsődleges anomáliája a Föld felszínének közelében koncentrálódik, arra ítélve, hogy végül átalakításra kerüljön, így lehetővé téve a végső felszabadulását a Bolygónknak, amely utolsó Fénypontként fog csatlakozni a Galaktikus Unióhoz.”
                                                     Calabi-Yau tér (torzult)

Ne kedvetlenedjen el senki sem, ha nem érti, mert kissé bonyolult számára. (Jómagam is közéjük tartozom :))
Cobra az évek alatt többször is válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre és a benne lévő információk talán jobban felfoghatóvá teszik, hogy miről is van szó.

Kezdjünk bele.
Ez egy véletlenszerű funkció, működés, ami cél nélkül létezik. Önmagában nem negatív, de ha kapcsolatba lép a Szabad Akarattal, akkor erősen elmehet a gonoszság és a negativitás irányába, mert az elsődleges anomália soha sem volt kapcsolatban a Forrással.


Részlet egy interjúból:


Rob – Valaki említette, hogy beszélsz a sötét anomáliáról, ami a Forrástól függetlenül létezik. Ez nem része a pozitív egységtudatnak, ahova az Arkangyalok alászálltak. A kérdés a következő: ha az anomália lényege nem a Forrástól származik, akkor hogyan történhetett meg vagy ki hozta létre?

Cobra – Spontán módon jött létre. Senki sem teremtette. Teljesen véletlenül alakult.”

Mikor jelent meg az elsődleges anomália?:

Rob - A következő kérdésem az, hogy a szenvedést okozó elsődleges anomália mikor jelent meg a Földön? Ez volt az arkangyalok bukásának kezdete több millió évvel a kísérlet után vagy 26.000 évvel ezelőtt a Földön kezdődött?
Cobra - Az elsődleges anomália mindig is jelen volt, de nem valami olyan dolog volt, amit először nagy veszélyként értelmeztek. Akkor vált veszélyessé, mikor bizonyos lények úgy döntöttek, hogy közvetlenül tapasztalják meg ezt. Ezek voltak az első angyalok akik bevetették magukat az elsődleges anomáliába és ez volt a sötét erők létezésének kezdete. Ami valóban veszélyes, az a Szabad akarat és az elsődleges anomália kombinációja, amit úgy hívunk, a Gonosz.”

Létezik egy kvantum potenciális erő, ami létrehozta a sötétséget. Teljesen véletlenül. Volt már hasonló ilyen anomália, az Univerzum korábbi verzióiban is, de nem nyilvánult meg teljes mértékben ezelőtt a kozmikus ciklus előtt. Most ez teljes egészében manifesztálódott és teljes mértékben meg is oldódik.

Egy újabb beszélgetés részlet:


Rob – Miért történhet meg az elsődleges anomália egy tökéletes rendszerű Univerzumban?

Cobra – A válasz az, hogy minden ok nélkül. Bármilyen cél nélkül. Ez az egyetlen módja az elsődleges anomália létezésének. Ez a logikus ellentéte a célnak.

A jó hír, hogy a Forrás meg akarja és tudja oldani ezt a helyzetet, csak némi időbe telik neki, mivel nem rendelkezik teljes „erejével” az anomálián belül. Bár ezzel most lehet, hogy sokakat meg fog lepni Cobra, de így nyilatkozott még évekkel ezelőtt egy Alexandra Meadors interjú alkalmával:

Alexandra – Cobra sokakat hidegzuhanyként ért a hír a blogodon eme információval kapcsolatban. Idéznélek, ha megengeded:

Itt az idő, hogy a „mindenek felett álló” Forrásról szóló illúziók összedőljenek. A Forrás nem mindenható a korlátozott tér-idő kontinuum keretein belül. Nem a Forrás hozta létre a sötétséget. A szenvedés nem értelmezhető része a lélek rendellenes fejlődésének. 
A sötétség nem szükséges ahhoz, hogy tudatában légy a Fénynek."
 Túljártak a Forrás eszén?

Cobra – Nem, nem jártak túl a Forrás eszén. De ahogy már sokszor elmondtam, hogy nagyon sok a téves értelmezés ebben a folyamatban a Forrás szerepével kapcsolatban. 
Nem a Forrás teremtette a sötétséget. A sötétség volt, úgy mondanám spontán, véletlen folytán alakult ki, mint kvantum potenciál létezett. Ez a kvantum potenciál pedig megnyilvánult, amikor Szabad Akaratukból bizonyos lények elhatározták, hogy használni fogják, felfedezik és kiaknázzák a benne rejlő lehetőségeket. 
Szóval a gonosz az a Szabad Akarat és a sötétség kölcsönhatásának eredményeképpen jött létre. 
Ennek semmi köze a Forráshoz. A Forrásnak nincs abszolút hatalma efelett a kvantum potenciál felett és az ebben létező Szabad Akarat felett ebben a tér-idő kontinuumban.
Ezért időbe telik neki magába szívni ezt a sötétséget és rosszat, és átalakítania ismét Fénnyé.
Ez az egyik alap tényező, amivel kapcsolatban teljes tagadásban vannak az emberek.

Alexandra – Most nagyon sok elméletet megkavartál ezzel az állításoddal, ez dicséretes.”
Mi tehát megtapasztaljuk ezt az anomáliát, ami az evolúciós fejlődés fő akadálya. Nélküle nem léteznének határok. 
Eléggé szokatlan ilyen dolgot megtapasztalni, mert az Univerzum nem teljes egészében van lefedve ezzel az „hibával”.
Azok a dimenziók, szektorok, területek, galaxisok, ahol ilyen anomália nem létezik, ott nem is értik, hogy mi ez.

Cobra – Az ötödik dimenzióban és afelett nem létezik sötétség, vagy bármilyen negativitás, vagy szenvedés. 
A megértés hiányában nyilvánul meg, vagy azon erő hiányában, ami ennek az anomáliának az azonnali átalakításához szükséges. 
Ezért van az, hogy a Felemelkedett Mesterek és az a sok megvilágosodott lény nem rendelkezik minden válasszal ahhoz, hogy a Földön ezt a helyzetet meg tudja rögtön oldani. Ezért tart ez ilyen sokáig.
Az elsődleges anomália valójában egy eltorzult anyag, ami a káoszból jött létre. Ez egy zűrzavaros hullámfunkció kvantumi szinten, ami a sötétség eredeti forrása. 
Ezt az anomáliát tisztázza és tisztítja ki most a Galaktikus Konföderációs Flotta, aki a Naprendszerünkben van. Ez némi időbe telik, de éppen ezzel foglalkoznak.”

A Forrás is megteszi, amit csak lehet, hiszen a teremtésben látja a hibát, ezért kezdte el magába szívni az anomáliát:

Cobra – A teremtés mindig kölcsönhatásban van az anomáliával és valójában lassan átalakítja azt. Minden tudatos cselekvés ebben az Univerzumban átalakítja az elsődleges anomália egy aspektusát. Ez egy folyamat. Folyamatban lévő átalakulás az Univerzum születése óta.”                                      Calabi-Yau tér (a Forrás gyógyítása után)


Volt egy másik érdekes kérdés is Cobrához, mi volt az anomália előtt:

Rob – Azt mondtad, hogy a Forrás kivetíti saját magát az elsődleges anomáliába és ez a fúzió hozza létre a teremtést magát. A kérdés az: hogyan jött létre a teremtés, amikor még nem volt elsődleges anomália?

Cobra – Nem volt teremtés az elsődleges anomália előtt.”

Mikor az elsődleges anomália kezdett kismértékben „szétterjedni” az Univerzumban, akkor a sötétség és szenvedés öltött teret. 
Biztosan sokan nem értik, hogy ha a Forrás (Isten) szereti az önvalójából származóakat, akkor hogy fordulhatott elő mindez, íme a válasz:

Rob - A következő kérdés: ha Isten a Szeretet, miért van szenvedés?

Cobra - A szenvedés nem szándékosan létezik, hanem a kozmikus anomália véletlenszerűsége miatt. Soha nem volt szándékos. Cél nélkül létezik. Anomáliaként létezik, amit át kell alakítani. 
Nem szolgál magasabb célokat, nem tanít minket, nem tesz minket erősebbé vagy bölcsebbé. Egyszerűen csak létezik. A Forrás legmagasabb célja, hogy átalakítsa ezt, hogy soha ne történhessen meg újra.”

Mi történik a sötétséggel? Amikor Cobra azt mondja, hogy ha az itteni problémák megoldódnak, azok Univerzumi szinten is hatalmas és teljes változást idéznek elő, az ezért van:

U: Milyen hosszú volt a legutolsó tágulás ciklus?

C: Arra a ciklusra gondolsz, amelyikben jelenleg vagyunk? (U: Igen.) 14 milliárd év. Jelenleg újra pont a tágulás és az összehúzódás közötti fordulóponton vagyunk. 
Ez a legnagyobb oka annak, hogy miért folynak ilyen nagy tisztogatások a galaxisnak ezen a részén. A sötétség teljes eltávolítása zajlik. Mindennek távoznia kell, mert az Univerzum újraszervezi önmagát egy magasabb evolúciós spirálba és mindennek, ami ezzel nincs összhangban, mennie kell. „
Untwine érdekes kérdést tett fel Cobrának, ami a sötétséggel kapcsolatos:

U: Amikor a sötétség és fény, vagy a pozitív és negatív szavakat használod, akkor ez szó szerint értendő? Az éjszaka az nem természetes sötétség vagy a negatív pólusa a bolygóknak szintén nem természetes?
C: Az éjszaka önmagában nem negatív, ez egyszerűen a bolygó forgásának egy fázisa, mikor nincs jelen a Nap az égen. Amikor azt mondom sötétség, akkor arra a negativitásra gondolok, ami a Véletlen és a Szabad Akarat közötti kölcsönhatás eredményeként jött létre.
Untwine: Azt mondtad, hogy ha egyensúly van, akkor a sötétség nem létezik, elmondanád, hogy érted ezt kérlek?

Cobra: Igen, ez nagyon egyszerű. Ha egyensúly van, akkor harmónia van és a sötétség csak akkor tud létezni, ha torzulás és egyensúlyhiány lép fel a teremtés különböző tényezői között.”
Mivel a véletlenszerűség létezik a Forrástól függetlenül, ezért fordulhatott elő, hogy az anomália létrejött és ki akarták „próbálni” bizonyos lények.
Erről a véletlenszerűségről és a sötétségről kérdezte egy interjú alkalmával Untwine Cobrát:

U: A sötétség csak a mi galaxisunkban és az Andromédában létezett ?

C: Egy kis mértékben máshol is létezett, de sokkal kevésbé mint ebben a galaxisban és az Andromédában.

U: Szóval volt egy kevés sötétség az Univerzum többi részén is. Ott is jelen volt a véletlenszerűség?

C: A véletlen különböző módokon nyilvánulhat meg. A sötétség ennek csak a legextrémebb és legdrasztikusabb formája.

U: Akkor a véletlen mindenhol jelen van az Univerzumban?

C: Igen.”

Hogyan jött létre a rossz, ezt is sokszor kérdezik:

Cobra – A rossz a Fénnyel szembe helyezkedő döntés eredményeképpen jött létre. Ez a Szabad Akarat döntéséből fakad, ami az elsődleges anomália és a közötte létrejövő kölcsönhatás eredménye. Így írnám le.”

Honnan származik a rossz?:

Rob – Említetted, azt hiszem, hogy amit mi rosszként és negativitásként emlegetünk, és a véletlenszerű anomália eredményeként létrejött, szóval az embereket érdekelné, hogy van olyan bolygó ahonnan az eredeti rossz maga származik? Az Orion csillagrendszer az, vagy más galaxisok területein is jelen voltak?

Cobra – Valójában egy pár bolygóról beszélhetünk, de ahonnan az egész származik, az az Orion rendszer. De volt még néhány más pont is, ahol ez spontán kialakult a kísérlet megkezdése után.                                            Orion csillagrendszer - Rigel


 Rob – Tudnál beszélni arról, hogy ez a véletlenszerű anomália hogyan okozhatta ezt a negativitást?

Cobra – Ez bizonyos lények döntése volt, hogy közvetlenül meg akarják tapasztalni ezt a rendellenes létezést és létrehoztak hozzá technológiákat. Szóval ez a megtapasztalás igencsak durvára sikerült, mivel elment addig a pontig, hogy a tudatuk olyan szinten mutálódott, amely már helyrehozhatatlan.”

Cobra a fentebb említett lényeket chimérának hívja. Ő róluk is adott néhány információt, íme néhány közülük:

Cobra – A legtöbb lény, aki a chiméra csoporthoz tartozik, andromédai és orioni hibrid. Az Androméda galaxis egy bizonyos szektorából származnak.
 Az Orionban kaptak kiképzést és mondhatjuk úgy, mikor felkészítették őket, akkor elfogadott tagjai lettek az Orion/Drákói/Hüllő birodalomnak. 
Valójában ők vették át a hatalmat felettük. Ők az irányítói, a vezetői ennek a birodalomnak már hosszú ideje. 
Ők ebben a birodalomban technológiailag és tudásban a legfejlettebbek. Ők maradtak a legvégére, mivel nekik vannak a legfejlettebb védelmi rendszereik.

Rob – Akkor ezek az andromédaiak, akik a legfelső szinten vannak, azok, akik manipulálják az Alfa-Drákóiakat, igaz?

Cobra – Igen.”                                            A chiméra és az irányított csoportjaik


A képen: a chiméra csoport alatt vannak a következő csoportok: ENSZ (alatta a Nemzetközi Titkos Űrprogramok) - "Szentségtelen Négyes" - Bush/Cheney/Rumsfeld/Kissinger (alattuk a Solar Warden űrprogram és a Vállalati Titkos Űrprogramok) - Náci/Drákó frakció (alattuk a Sötét Flotta)

Amikor azt mondja Cobra, hogy „ők maradtak a legvégére”, azt úgy érti, hogy az ő eltávolításuk az Univerzumból a legutolsó, mivel a többiek már „kezelésre” kerültek. A chiméra lények lelke olyan mértékű negatív károsodást szenvedett, hogy számukra már csak a Galaktikus Központi Nap nyújthat segítséget, ahol esszenciáikra bomlanak szét és újból kezdik az evolúciós ciklusukat.

Hogyan történt az elkülönülés a Forrástól? Íme a válasz egy Untwine interjúból:

U: Azok az Arkangyalok, aki a véletlenszerűség „bugyraiban” elmerültek és elválasztódtak 8 millió évvel ezelőtt a Forrástól, hogyan kezdtek megőrülni, hogy kezdődött? Mi volt az első tettük?

C: Ez nagyon gyorsan történt, mivel ehhez az elkülönüléshez szerkezeteket készítettek, amik nagyon erős elektro-mágneses mezőknek tették ki őket és eltorzították a tér-idő kontinuumot körülöttük. 
Amint ez megtörtént egy erőteljes trauma keletkezett ezekben a lényekben és elveszítettek minden kapcsolatot a lelkükkel. Ez egy nagyon gyors folyamat volt és ezután gyors mutáció következett. Ezt senki sem tudta előre megjósolni vagy megelőzni.”

Még valamit érdemes tudni róluk:

Rob – Van valami különleges ismertető jegyük, vagy csak az igen erős, nehéz rezgésük?

Cobra – Igen ez a fő ismertető jegyük.

U: A chiméra jelen van a nem fizikai síkokon is?

C: Igen, néhányuk, az éteri síkon.”


Rob – Következő kérdés: a chiméra emberi testbe inkarnálódott vagy csak kontrollálja őket?

Cobra – Igen, emberi testbe inkarnálódtak. 
Technológiát használtak hozzá, mivel az emberi test elektronikusan jól befolyásolható. Szerettek ezzel „játszani”. A testüket mindenféle érzékelővel és technológiával tartják meg. 
Elsőre úgy néznek ki, mint egy átlag ember. De a forrásuk természetesen nem az emberiség.”

A chiméra a Fényerőket arra kényszerítette egy megállapodásban, hogy ha ők nem avatkoznak a dolgaikba, akkor ők sem tesznek az emberiség irányába semmilyen megtorlást.
Most viszont elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy nincs hová menekülniük sem a chimérának sem a cabalnak:

Rob – Néhány ember csodálkozik azon, hogy a chiméra csoport és a cabal tagok miért nem „lépnek le” ha tudják hogy „vége a komédiának”. Miért nem jönnek rá arra, hogy el kell hagyni a Bolygót?

Cobra – Azért, mert nem tudják. Mert minden teleportációs kapu zárva van. Foglyul ejtették őket a Fényerők. Ha megpróbálnak elmenekülni bármilyen űreszközzel, akkor azonnal elfognák őket. Nincs hová menekülniük.”                                               Föld körüli űrhajók pozíciói

Rob – Néhány ember kérdezi: miért nem zárták már le ezeket a portálokat millió évekkel ezelőtt? Miért nem csinálták meg abban az időben?

Cobra – Ez nem olyan könnyű. Mindkét oldal, a Fény és a sötét oldal is nagyon fejlett technológiailag. A tudomány fejlődött mindkét oldalon. Ez egy technológiai háború a Fény és a sötétség között, és a Fény nem nyert meg minden csatát. Ezért telik ez időbe.”

Az egész Naprendszer és még azon is túl tele van Fényerő jelenléttel, ebben a cikkben olvashatsz róla:


A drakonida és reptilián erők száma a Földön legalább 95%-kal csökkent az elmúlt néhány évben tudtuk meg Cobrától és a chiméra száma is egyre csökken.

A mi Bolygónkkal, a Földdel kapcsolódóan is válaszolt Cobra kérdésekre, amik az elsődleges anomáliával függenek össze:

Lynn – Mikor kezdett el az elsődleges anomália felgyülemleni a Föld körül?

Cobra – Oké, szóval ez folyamat millió és millió éven keresztül lassan alakult, de drasztikusan úgy 25000 évvel ezelőtt kezdett el fokozódni.”

Lynn – Milyenek voltak az emberek és a Föld bolygó mielőtt az anomália vagy a sötétség megjelentek itt?

Cobra – Ez egy paradicsomi bolygó volt, nagyon sok legenda, sőt sok sok különböző etnikum és törzs itt a Földön emlékszik arra az időszakra. Az a létezés szenvedés és konfliktus nélküli volt, nem olyan, mint amit mi tapasztalunk a mostani időkben. (Csodálatos, köszönöm)"


Az Elsődleges Anomália megerősítésre kerül 1996-ban a kongói arkhón invázió idejében, erről itt olvashattok:Az elsődleges plazma anomália a negativitás összes lehetséges kombinációját tartalmazza, mint az Abszolút logikai ellentéte. Ezeknek a kombinációknak csak kis százaléka nyilvánul meg a fizikai síkon, mivel a Fényerők többnyire még az előtt törlik őket, mielőtt a fizikai síkon megvalósulhatnak a kvantumhabból.
A Fényerők a Fényoszlopok (ATVOR) fejlett technológiáját használják arra, hogy feloldják a nem lineáris elsődleges plazma anomáliát, az ismétlés /iteráció matematikai alapelveit felhasználva.
Ezeknek a fejlett módszereknek az alkalmazása mellett is megmaradnak kis feloldhatatlan részek az elsődleges anomáliából, majd szétesnek a toplet bomba körül lévő akkréciós örvénybe.
Majd a Fényerők az ATVOR technológiát alkalmazzák újra, amíg az elsődleges anomália kritikus tömege fel nem oldódik, majd megsemmisítik egyszer s mindenkorra a megmaradt toplet bombákat.

Ez lesz a Kompressziós Áttörés pillanata, az Esemény. Ha láthatnánk az Esemény pillanatában a Föld éteri és plazmatestét, valami ilyet látnánk:

https://www.youtube.com/watch?v=kLlILnQjGfc

Bár a fenti szimuláció valójában egy felrobbanó szupernóvát ábrázol, a Kompressziós Áttörés energiadinamikája a Földön nagyon hasonló lesz.


Cobra tájékoztatott minket arról, hogy az elsődleges anomália soha többet nem történik meg:

U: Tudnál beszélni arról, hogy az Esemény után végül hogyan fogjuk biztosítani, hogy a sötétség soha ne történjen meg újból?

C: Egyszerűen azért nem fog megtörténni, mert már elég tudatosság lesz ebben az Univerzumban, és a Fényerők elég erős technológiával fognak rendelkezni, hogy megelőzzenek bármi ilyet, hogy még egyszer megtörténhessen.

U: Szóval amikor az Univerzum újból összehúzódik és újból kitágul, akkor végül is ez a memóriájában megmarad?

C: Minden tudatosság megmarad, de már egy emelkedett szinten, sokkal kifinomultabb formában.”


Rob – Azt is mondtad, hogy a Forrás alapvető célja az, hogy magába szívja az elsődleges anomáliát. Ha ez megtörtént, akkor mi lesz a cél azután?

Cobra – A cél mindezek után az lesz, hogy Egységben legyünk, teljes Boldogságban, Szeretetben és Harmóniában.”                                        A képen: „Belépés engedélyezve"

COBRA - A szellem eredete a forrás, az Egy. A szellem célja, hogy segítse minden teremtmény visszatérését az Egybe. Ez a folyamat, ahogy már mondtam, mostanában hág tetőfokára, szóval most a legfontosabb minden egyes személy számára, hogy kapcsolódjon a felsőbb énjével, a szellemével, a forrásával, amennyire csak lehetséges.”

Mi a Szellem?:

COBRA – A szellem a forrás, ahonnan a lélek származik, de mindkettő a magasabb dimenziónk vonatkozása, a magasabb dimenzionalitásunk, magasabb energiatesteink. 
A szellem és az anyag egymás aspektusai és különböző módon nyilvánulnak meg különböző dimenziókon keresztül. Mind a szellem, mind az anyag különböző megnyilvánulásokban ugyanazzal az optimális céllal rendelkezik: visszatérni az Egybe.”


Az elsődleges anomália egyik aspektusa az a negatív plazma entitás, amit Yaldabaothnak hívnak:

U: Mikor lett Yaldabaoth megteremtve?

C: Több millió évvel ezelőtt.

U: Hogy lett megteremtve?

C: Valójában az egyik angyal impulzusa volt, aki az anyagba akart alászállni és úgy döntött, hogy kivetíti a tudatosságát a plazma síkra. Erős kölcsönhatás volt a plazma anomália és a lény között, ezért létezik még mindig ez a szörnyűség a Naprendszerben.

U: Akkor ez az entitás mindig negatív volt?

C: Nem mindig, csak attól a pillanattól kezdve, amikor úgy döntött, hogy kivetíti a tudatosságát a plazma anyagba. Ez előtt egy angyal volt, aki rossz döntést hozott.

U: Szóval ez az angyali lény Yaldabaoth?

C: Jelenleg inkább azt mondanám, bukott arkangyal.”


Richard – Mi az a plazmapolip, ahogy okkult körökben nevezik? Milyen hatással van a helyzetre itt a Földön ebben a pillanatban?

Cobra – Jelenleg ez az alapvető probléma, minden baj forrása. Az a plazma örvény, ami kiterjed az egész Naprendszerben, nos annak a középpontjában van a Föld. 
A Föld bolygó a központi lehorgonyzó pontja ennek az entitásnak, aminek a plazmatestében toplet bombák helyezkednek el. 
Addig, amíg ez nem oldódik meg, az Esemény nem történhet meg. Szóval ez a fő akadály az Esemény megtörténése előtt. (Köszönöm)”


                                      Plazma anomália a Föld középpontjától 3 föld-
                                                               sugárnyi távolságban

A Fényerőknek a sötét erők 25.000 évnyi erőfeszítését kell lebontaniuk, amit arra áldoztak, hogy rabszolgasorban tartsák ezt a bolygót. Most ennek a uralomnak az összes létező rétegét bontják le. Ez időbe telik.
A sötét erőknek sikerült valójában a Föld bolygót egy kvantum csillagkapuvá tenni, ami vonzza az összes megmaradt elsődleges anomáliát a világegyetem többi részéből:

Részlet a 2017. áprilisi helyzetjelentésből:

A Galaktikus Konföderáció Fényerői és az Ashtar Parancsnokság teljes erővel elkezdte aktívan eltávolítani az összes plazma negativitást a bolygó felszínének közelében.”
                                                                     Ashtar

Részletek korábbi helyzetjelentésekből:

2015 januárjában elkezdődött a MOSS Hadművelet ( angolul: Multidimensional Operation Solar System, magyarul: Multidimenzionális Naprendszer Hadművelet), melyben a Plejádiak is közvetlenül részt vesznek. 
A művelet célja, hogy a plazma síkon lévő entitás, Yaldabaoth, eltávolításra kerüljön, elviszik a Központi Napba és ott átalakul majd, tiszta, pozitív, plazma elemi eszenciává. 
A „csápjai”, melyeket „ Szeth alagútjainak” hívunk a Naprendszerben és a chiméra korlátjánál, szintén tisztításra kerülnek, és a plazma síkon jelen lévő strangelet és toplet bombák is hatástalanítva lesznek.
Bármilyen drasztikus változás, mint pl. a tömegmédián keresztül napvilágra kerülő jelentősebb közzétételi információk vagy egy közvetlen felszíni beavatkozás a Fényerők részéről egy egymást követő események sorozatát indítaná be, ami a toplet bombák aktiválásához vezetne. 
Ezért a Fényerők csak akkor kezdenek drasztikus lépésekbe, amikor az összes toplet és strangelet bomba eltávolításra kerül és már semmilyen veszélyt nem jelentenek.”

Fontos hír a fenti helyzetjelentésekhez 2015 januárjából:
Minden fizikai strangelet és toplet bomba eltávolítva a Földről már csak a plazma síkon lévők maradtak.”

Részlet a 2017. májusi interjúból:
COBRA - Nos, a fő technológiák, az úgynevezett morfikus kamrák. A morfikus kamrák mesterséges intelligencia szerkezetek, melyek erős elektromágneses mezővel és skaláris hullámokkal befolyásolják és formálják a plazma mezőt. Ez tulajdonképpen egy olyan technológia, mely formálja és megtervezi a plazma síkot a bolygó körül. 
Az egész bolygó felszíne ennek a technológiának a hatása alatt áll. Múlt hét óta a Galaktikus Konföderáció pedig elkezdte ennek eltávolítását. Ez volt az emberi történelemben az első olyan dolog, amely kiváltotta a chimera csoport reakcióját, mivel ők megmondták: "Ha a Galaktikus erők beavatkoznak, mi elindítjuk a III. világháborút." Tehát ez az oka annak a helyzetnek, ami most kialakult Szíriában. Mivel az emberi történelem során először, a Galaktikus Erők elkezdték ezt eltávolítani.”

A plazma anomáliáról itt olvashatsz magyarul:


Egy kicsit zavaróbb azoknak a plazma strangelet és plazma toplet bombáknak a jelenléte, melyeket a legfejlettebb és legerőteljesebb fénymunkások és fényharcosok közül néhánynak az implantátumába helyeztek túszellenőrzési mechanizmusként. Így akarják biztosítani azt, hogy ne hagyják el a karantént. Hamarosan ez is megoldásra kerül.


Részlet egy interjúból:

Rob - Mi a különbség a strangelet és a toplet bombák között?

COBRA - Nos, ezt már elmagyaráztam, de most újra megismétlem. A toplet bombák top quarkokból épülnek fel, míg a strangelet bombák idegen quarkokból állnak. 
A toplet bombák egy kicsit masszívabbak és sokkal veszélyesebbek. Nagyon nehéz őket előállítani, így nem sok van belőlük, de akkor is létezik néhány és ezeket el kell távolítani.”

A plazma síkon lévő strangelet bombák 2017 májusára teljes mértékben eltávolításra kerültek! Már csak a toplet bombák maradtak.

                                                             Toplet


A fenti képet Cobra tette fel az oldalára, hogy szemléltesse valahogyan számunkra, hogy milyen is lehet egy sűrített toplet részecskés kő.

Fentebb említi Cobra a toplet bombákat, íme hogy mi is ez pontosan:

Cobra – A toplet bombák top kvarkokból hozhatók létre. Ez a bomba egy kicsit masszívabb és sokkal veszélyesebb. Nagyon nehéz előállítani, ezért nem sok van belőle. De még mindig vannak és el kell őket távolítani.”

Mi segít az eltávolításukban?:

Az Istennő Örvény technikát fogjuk alkalmazni, hogy segítsük a Fényerőket a még meglévő toplet bombák eltávolításában.
Az Istennő Örvény egy szivárványszínű energiaspirál, mely magában foglalja a Fény valamennyi kombinációját. Ez egy angyali lény jelenléte, amely tiszta Fénnyé alakít át minden sötétséget, az Antarion Átalakító nyolcdimenziós csillagkapuján keresztül. Ez az Egy jelenlétének örvénye, ami elnyeli a dualitás összes anomáliáját, és felemelkedik az Egybe a mikrotrianguláció folyamatán keresztül.”


Egy kis segítség, egy videó az Istennő örvény meditációhoz:

1. Vezetett magyar meditáció:


Hogyan kerültek előállításra? Íme:

A Yaldabaoth entitás fejének rendellenes plazma szálai a toplet bombákkal együtt a fekete kővel vannak összekapcsolva, ami egy top kvark-antikvark kondenzátum. A fekete kő egy top/antitop kvarkokból álló hadron, melyet évmilliókkal ezelőtt óriási részecskegyorsítókban (Dyson gyűrűkben) alkotott meg a chiméra. 
Ezek létre tudtak hozni a fekete kő megalkotásához szükséges kritikus 2 billió Kelvin fokú hőmérséklet fölötti hőmérsékleteket.”
Kb. 7 millió évig a fekete kő a Rigel csillagrendszerben keringő egyik bolygón volt megtalálható (ami abban az időben a kozmikus anomália középpontja volt), majd 1996-ban hozták a Földre a Rigelből a Bika molekuláris felhő plazma szálán keresztül.”
Jelenleg a Long Island-en lévő RHIC ütköztető közelében lévő föld alatti chimera létesítményben található.
A rendellenes plazma és a fekete kő között lévő kölcsönhatás kb. 500 mérföld átmérőjű óriási negatív plazmaörvényt hoz létre, melynek középpontja Long Island-en van.”
A fekete kő eltávolítása véget fog vetni a kozmikus egyenlőségnek és meg fog szűnni a "hamis vákuum" jelenlegi metastabil állapota:
Az a "hamis vákuum", amit jelenleg megtapasztalunk, az Univerzum egy metastabil szektora, ahol a Forrás és az elsődleges anomália között lévő kölcsönhatás olyan körülményeket teremt, melyek az entrópiát támogatják és életellenesek és amelyek a fő okai annak, hogy a karantén Föld státusz és a gonosz létezése egyáltalán lehetséges. 
 
2017 áprilisában még kb. 180 chiméra tag volt itt a Bolygó felszínén, és 2017 augusztusában megtudtuk Cobrától, hogy már csak 80 chiméra tag maradt és a vereségük már biztos. Mindez pánik üzemmódba helyezte őket.
Fontos hír Cobrától:

2017. szeptember:
A Fekete Kőhöz kapcsolódó anomáliát eltávolították.”                                                        Dyson gyűrű

Az Eseményt visszatartó fő tényező még mindig a plazma toplet bombák. A polip entitás fejében lévő bombák a Föld körül az alábbiakkal vannak összeköttetésben:
1. Az alacsony Föld körüli pályán lévő műholdakon található plazma skaláris fegyverekkel, plazma ultrahang technológián keresztül
2. A felszíni lakosságban elhelyezett fizikai biochipekkel
3. A chimera föld alatti bázisain található infrahangos plazma skaláris eszközökkel

Mikor aktiválódhatnak?:

COBRA - Egy nagyon összetett, zavaros logikai algoritmussal rendelkeznek, mely meghatározza, hogy mikor indul be a bomba és mikor nem. Ez egy mesterséges intelligencia, mely meghatározza, hol és mikor, milyen körülmények között oldódik ki a bomba.”

Ezért: 
 Cobra - Ez a reakció még nem teljesen ismert, de egyre közelebb jutnak hozzá. És mihelyst sikerül teljesen kiismerni, várhatóan bekövetkezik az Esemény.”

A fentebb említett polip entitás „szálairól” és a Hold pályán túli plazma síkon lévő toplet bombákról íme egy jó hír, melyet a 2017. február 26-dikai meditációnk után kaptunk, ahol elértük, sőt meghaladtuk a kritikus tömeget!:

2017. márciusi helyzetjelentés:

Az aktiválás pillanatában egy hatalmas pozitív plazmahullám söpört végig a naprendszeren és aztán az ionoszférán, a Schumann rezonanciák robbanásszerű kiugrását okozva. Ez a hullám eredményesen megtisztította a Naprendszert a negatív plazma legnagyobb részétől, és az Ellenállás közölte, hogy „a Hold pályáján túl nem észlelnek semmiféle plazma-anomáliát”. 
Ugyanakkor eltávolításra került minden, a Hold pályáján túli plazma toplet bomba is. Ez azt jelenti, hogy a Yaldabaoth entitás „csápjainak” vége egyszer s mindenkorra, és most már csak a „fej” maradt.”


További jó hírek:

Aktiválásunk óta a Yaldabaoth entitás „fejének” gyógyítása a vártnál gyorsabban halad.”
Aktiválásunk óta a Galaktikus Konföderáció erői nagyon aktívvá váltak a Hold pályáján belül, a Föld felszíne felé haladva. Úgy becsülik, hogy meditációnk a felére csökkentette az Eseményig hátralévő várakozási időt.”
A biochipek és az implantátumok az elsődleges anomália következő aspektusa, a toplet, és strangelet bombákon, a skaláris ultrahang technológián és a fekete kövön kívül. 
Részletek korábbi helyzetjelentésekből:
Ez az implantátum hálózat lassan épült több millió éven át a Galaxisnak ebben a negyedében a chimera csoport őrült tudósai által, akik mesterei voltak az orion / draco / reptilián katonai komplexum stratégiai tervezéseinek.
Mindenki, aki most inkarnálódott a Földre, rendelkezik ezekkel az implantátumokkal, mivel mindannyian megkaptuk őket amikor beléptünk a földi karantén területére vagy még előtte. 
Ezek plazma mikro fekete lyukak, melyek egy erős plazmatikus elektromágneses mezőben forognak. Céljuk, hogy torzítsák a téridő szerkezetét és fenntartsák az elsődleges anomáliát, és így a Föld bolygó karantén állapotát.”

Minden ember még mindig legalább három ilyen biochippel rendelkezik. Ez a három biochip jelenti a három fő plazma implantátum fizikai rögzítési pontját, amelyek a homloklebenyben és a köldök fölött találhatók. A homloklebenyben lévő biochipek mindkét szem látóidegéhez kapcsolódnak és mesterséges idegpályákon keresztül csatlakoznak az agy hallókérgéhez.
Folyamatos audió-videó adatáramot küldenek a chimera csoport fő számítógépének bármiről, amit látunk és hallunk. 
Ez a számítógép a plazma toplet bombák retorziós mechanizmusán keresztül folyamatosan ellenőrzi a felszíni lakosság tevékenységét és megakadályozza, hogy kapcsolatot tudjanak teremteni az agarthai hálózattal és/vagy a Fény földönkívüli lényeivel
A köldök fölött lévő biochipek hatékonyan irányítják a felszíni lakosság viselkedését, elektromos árammal működő biofeedback hurok technikával.”
A biochipek aktivitása a plazma skaláris támadások során növekszik, ráadásul konfliktusokat teremtenek és csökkentik az emberek rezgésszintjét. 
Néhány agarthai és titkos űrprogramon belüli csoportot is megfertőztek ezekkel a biochipekkel. Másrészről, azok a fajok, akik teljes mértékben elsajátították a fizikai-éteri sík közötti testáthelyezések képességét (az Ellenállás tagjai, a plejádiak, a szíriusziak, az arktúrusziak és a pozitív andromédaiak), teljesen mentesek ezektől a biochipektől.”
Ahogy arról már korábban is írtam, ezeket a biochipeket a chimera csoport parancsára a náci koncentrációs táborokban fejlesztették ki a II. világháborúban, hogy így tartsák fenn a bolygó karantén státuszát és a felszíni lakosság ellenőrzését. A Siemens vállalat nyújtotta a technológiai szakértelmet a chipek fejlesztéséhez.”
Hatalmas technológiai korszerűsítés történt a biochipek terén 1979 és 1984 között, majd 1996 és 1999 között. 2009 végén újabb korszerűsítés volt és az új oltásokba 2009 óta újabb, erősebb fajtájú biochipeket helyeztek el.
Bár az Ellenállásnak sikerült lekapcsolni és eltávolítani a biochipek áramkörének legtöbb alkotóelemét, de az egyiket 2016. szeptember 1-ig nem vették észre, csak amikor a chimera egyidejűleg aktiválta őket az egész felszíni lakosság és a titkos űrprogramok legtöbb frakciójának körében. 
Az Ellenállás jelenleg egy olyan technológia kifejlesztésén dolgozik, amellyel eltávolíthatják ezeknek a biochipeknek a még megmaradt részeit.”                                     Biochipek elhelyezkedése az emberi testeben


A Forrás a tiszta Fény és Szeretet Abszolútja, hiányzik belőle minden gonoszság, eszébe sem jutna rosszat teremteni és nem is gondolta, hogy ez megtörténhet. Amikor látta, hogy a rossz véletlenszerű előfordulása megtörtént, létrehozott egy rendszert, hogy korrigálja az anomáliát, minden rosszat visszafordítson a Fénybe és minden véletlenszerűség újból összekapcsolódjon az Isteni Akarattal. Ez a rendszer az AN átalakítás. 
 
Mi az AN átalakítás?:
Az AN átalakítás a Fény továbbításának közvetlen rendszere, ami kikerüli a véletlenszerűség szűrőit, ezért teljes spektrumban sugározza a Fényt lefelé az egyes síkokra. Ez lehetővé teszi, hogy az Isteni Szándékot a Fény által továbbítsa a legsűrűbb síkok felé is, úgy hogy közben átformál és gyógyít, és újra összekapcsol minden valóságot az Eggyel. Az AN átalakítási rendszer folyamatosan változtatja át az Univerzumot olyan valósággá, ahol az Egy ismét teljes erejével rendelkezik. Ha az átalakítás teljes és kész lesz, akkor a Világegyetem az Egy pontos tükörképe lesz.

Mások is a segítségünkre siettek, részlet a 2017 januári helyzetjelentésből:

Erre való reagálásként egy hatalmas és erős, százmilliónyi tagból álló Fénycsoport lépett be a Naprendszerbe és segíteni fognak a chimera végső eltávolításában. Ennek a pozitív csoportnak a kilétét még nem árulhatom el.”A Fény győzelme!

Szeretet és Béke!Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.