2020. március 3., kedd

A Szent és az ő szüze: Szentséges szexualitás a korai kereszténység idejében 2.rész

A cikk első része itt elolvasható:

https://cobrarozsa.blogspot.com/2020/02/a-szent-es-az-o-szuze-1resz-szentseges.html

Fordította: MCCS

Idézet Cobra A Váltás című bejegyzéséből:

 "A jelenlegi eltorzult kultúrában a szexuális energia új megvilágítására van szükség:"

A teljes Váltás bejegyzés itt elolvasható:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/10/a-valtas.html

Az ezen idézet után következő hivatkozás kerül lefordításra több részben. Eredeti angolul itt:

http://www.health-science-spirit.com/saint.html


Akkor folytassuk a 2. résszel.Mária Magdolna

Írta: Walter Last

Biztosan nyomós oka van annak, hogy az agapataé jelenség olyan hirtelen és széles körben jelent meg az első században, és azt hiszem, ez Jézus tanítására vezethető vissza, aki beszélt a Mennyegzői Kamra szentségről és kapcsolatáról Mária Magdolnával.

A gnosztikus evangéliumok szerint Mária Magdolna úgy tűnik, hogy Jézus házastársa volt, és az első agapataé. Fülöp evangéliumában azt mondja (3:59): "És a hitvese […] Mária Magdaléna. […] jobban szerette őt bármelyik tanítványnál, és gyakran szájon csókolta."

Mária evangéliumának 9. fejezetében Lévi azt mondta Péternek: "Ha a Megváltó érdemesnek találja őt, ki vagy te, hogy elutasítsd? A Megváltó biztosan jól ismeri. Ezért szereti őt jobban nálunk."

Ha Jézus és Mária Magdolna házasok lettek volna, a tanítványok aligha lehettek dühösek Jézusra azért, mert szerette Máriát. Ezért valószínűbb, hogy spirituális szerelmi kapcsolat volt az övék.

Pétert és a többi tanítványt aggasztotta Mária Magdolna tanítványi szerepe, hiszen a nőknek akkoriban kicsi volt a tekintélyük a társadalomban. Ami még ennél is rosszabb, a keresztre feszítés után Jézus tanításokat adott át Mária Magdolnának, így ő lett az apostolok apostola, vagyis tanítója.

Ugyanakkor Mária Magdolna nem az egyetlen nő a csoportban. Voltak más nők is Jézus és tanítványai követői között. Akkoriban ezek a nők csak feleségek, vagy prostituáltak lehettek. Több részlet nem derül ki, de ezek a nők nem tűnnek tanítványoknak úgy, mint Mária Magdolna, és nem maradt fenn nyoma annak sem, hogy Péter bármilyen kifogást támasztott volna velük szemben. Arra sincs utalás, hogy feleségek, vagy prostituáltak lettek volna. És ez felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a nők egyes apostolok agapataéi voltak.
A férfi és a nő egyesítése

A misztikus és vallásos hagyományok szerint kezdetben volt az osztatlan Egész, ami önmaga ellentétére szakadt, és az ő kölcsönhatásuk hozza létre a manifesztációk sokaságát. 
Szexuális vonatkozásban ugyanezt látjuk, amikor az androgün-szerű Shiva-Shakti kéttészakad férfi Shivává és női Shaktivá, vagy az androgün-szerű Ádám-Éva külön Ádámra és Évára hasad.

Megj.: Idézet Cobrától a 2019. márciusi Lélekcsalád workshopból

"Mind egy lényként kezdjük és amikor leérkezünk a Földre, a hatodikból az ötödik dimenzióba, két ikerlélekre hasadunk. A hasadás két ellentétes polaritású testben jelenik meg, Férfi és Női inkarnációban."

Az elképzelés az, hogy egy nem-szexuális, vagy androgün-szerű (egyben férfi&nő) spirituális lény úgy manifesztál a létezés sűrűbb síkján, hogy két részre, nőire és férfira hasad. Ezzel szemben ahhoz, hogy valaki tartósan a sűrűből a kevésbé sűrű lét síkba emelkedjen, a férfinak és a nőnek tartósan egyesülnie kell, hogy újra egész, nő&férfi legyen egyben.

Az általánosan elfogadott kifejezés: androgün, androgün-szerű talán azt gondoltatja néhányakkal, hogy itt és most hermafroditákról van szó, férfi és női szexuális jellemzőkkel, vagy biszexuális növényekről. Ugyanakkor spirituális értelemben az androgün (andro=férfi, gynic/gün=nő) teljesen mást jelent, és én inkább andorgün-szerűként szeretnék rá utalni, és nem kétivarú, hímnős értelemben.

Az androgünitás (a férfi&nő létállapot) azt feltételezi, hogy túllépünk a harmadik dimenziós ember sűrűségi szintjén, ami egy általánosan elfogadott női vagy férfit emberi testet jelent, de magasabb energiatestek kapcsolódnak hozzá, ami sem nem férfi, sem nem nő. Mindannyiunknak számtalan energiateste van, mint például az éteri, és az asztrál testek, melyek részei annak, amit mi Léleknek hívunk, és amit néhány látó vagy médium lát is. De ezek az energiatestek mind polarizáltak, és ez a polarizáció manifesztálódik szexuális jellegként. Az még számomra sem világos, hogy vajon, és ha igen, hogyan tudják kiegyensúlyozni a hermafroditák a magasabb energiatesteiket.

Tamás evangéliuma beszél arról a misztériumról, amikor beléphetünk a Mennyek királyságába, ha a férfi és a nő eggyé válik (22): "Ha a kettőt eggyé teszitek, és ha a belsőt (olyanná) teszitek, mint a külső, és a külsőt, mint a belső, és a fölsőt, mint az alsó, és hogy a férfit és a nőit ez egyes-egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő; (...) akkor fogtok bemenni [a királyságba]." Ez a tétel Fűlöp evangéliumában, és más gnosztikus írásokban is megtalálható.

Ugyanitt azt mondja Simon Péter (114): "Bárcsak távozna Mária közülünk, mert az asszonyok nem méltóak az (örök) életre!" Jézus mondta: Íme, én biztatni fogom őt, hogy férfiúvá tegyem; hogy ő is élő szellemmé legyen, amely hozzátok, férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfiúvá lesz, be fog menni a Mennyek királyságába." Ez is az androgünitásra utal.

Megj.: Androgünitás - a wikipédia szerinti megfogalmazás a következő


Androgün (a görög ἀνδρός, androsz, 'férfi' és γυνή, güné, 'asszony' szóból)
  • teológiai-ontológiai elképzelés, amely szerint az ember eredetileg kétnemű. (Platón, Philó, a gnosztikusok, Baader, Szolovjov, Hamvas Béla) Jelentése nem tévesztendő össze a biológiai értelemben vett hermafroditizmussal (v.ö. hermafrodita), mely utóbbi a mindkét nemre jellemző genitáliákkal született fejlődési rendellenességet jelenti.
  • A férfi és női jelleg kezdettől a lét két pólusa: az aktív-átfogó kezdeményező elv és a passzív-megőrző, amannak tartalmat és hatékonyságot nyújtó befogadó elv. A kettő közti feszültség azonosságként oldódik föl a szellemben, nem válik szét.
  • Az, hogy az egyes emberekben szétválik ez a két pólus, arra mutat vissza, hogy valamiféle törés, szakadás állt be a kozmoszban. Baader szerint ez az Istentől való elszakadás kifejeződése, és így üdvösségi funkciója van.

Lao Ce szerint: "Azok számára, akik a magasabb valóságokba törekszenek, létezik az angyaloktól származó másik megközelítés. Mivel a test, az elme és a szellem minden darabkája vágyakozik a yin és a yang integrálására, az angyali közösülést a szexuális szervek helyett a szellem vezérli. A szokásos közösülés erőfeszítésbe kerül, ám ahogy az angyalok művelik az nyugodt, csendes és természetes. Ahol a szokásos közösülés a nemi szerveket egyesíti a nemi szervekkel, az angyalok módján a közösülés egyesíti a szellemet a szellemmel, az elmét az elmével és az egyik test minden sejtjét a másik test minden sejtjével; amely nem az elbomlás, hanem az integráció csúcspontja, lehetőséget kínál a férfiaknak és a nőknek kölcsönösen átalakulni és felemelkedni a boldogság és teljesség birodalmába ”[2a].

Buddha mondása szerint a "Megvilágosodás a vaginában van" (szanszkritül Buddhatvam Yosityonisamasritam") rámutat annak a szükségszerűségére, hogy a férfi és a női energiákat egyesíteni kell a végső siker érdekében.Az alkimisták szerint, akik a gnosztikus hagyományokat vitték tovább, a "Befejezett Munka" újjáteremtette az Isteni Androgünitást. Megtalálták az alkimista és a rózsakeresztes tradíciók húsz képből álló sorozatát, ami azt ábrázolja, ahogy egy éteri, földöntúli spirituális lény felemelkedik a hosszú, és nagyjából mozdulatlan férfi-női egységből.

Megj.: Íme egy kis magyarázat a Befejezett Munkára


Az alkímiában “Magnum Opus”-ként ismert munka befejezése a kundalinin alapszik. A kundalini kígyó összetekeredve fekszik a gerinc tövénél. Meditációkkal el lehet érni, hogy ez a tüzes kígyó felemelkedjen. Az emberi gerincoszlop 33 csigolyából áll. Gyakran hallhatjuk a “33. fokozatú Szabadkőműves” kifejezést, vagy azt, hogy a názáreti 33 évig élt. A kundalini kígyó a gerinc 33 csigolyája mentén emelkedik fel.
A hét csakra is nagyon fontos ebben a folyamatban. Mikor a kundalini felemelkedik, át kell hatolnia minden egyes csakrán. Ezért helyeztek olyan nagy hangsúlyt a hetes számra az ősi spirituális szövegekben, és természetesen a zsidó-keresztény bibliában ezt is eltorzították. A keresztény vezetők félrevezetik a követőiket azzal, hogy elhitetik velük: a biblia lopott történetei valóságosak.
Ezzel az átveréssel a Vatikán és a keresztény egyházak hihetetlen vagyonra és hatalomra tettek szert. Ez a hatalom nem csak az anyagi világban mutatkozik meg, hanem spirituálisan is. Az inkvizícióval minden spirituális tudást eltávolítottak. A vezetők gyakorlottak a fekete mágiában, és fejlett spirituális hatalmuk van, míg az emberiség többi része az ő irányításuk alatt szenved.
A Mózes első könyvében leírt teremtés egy újabb allegória: “Isten” megteremti a világot “hét nap” alatt, “A hetedik napon megpihen”. A tanultabbak tudják, hogy ha a kundalini kígyó áthaltolt a 6 csakrán és a három “csomón” (szentháromság), a hetedik csakrán már akadálytalanul jut át. Valójában a “menny” a hetedik csakrát jelenti. Mind hallottuk már a “hetedik mennyország” kifejezést. “Isten” egy kódszó ami saját magunkat jelenti, illetve az “Istenek” sok ősi szövegben a csakrákat jelentik. A “Pokol” egy újabb kódnév, ami a gyökércsakrát jelenti, vagyis az “alsóbb világot”, ahol a perzselően forró kundalini kígyó alszik.

A Thelema Press a néhai Samael Aun Weor tanításait népszerűsíti. 75 perces DVD-t jelentetett meg a szentséges szexualitás misztériumairól. A dokumentumfilm bemutatja a kabala, az Alkimisták, a Tantra, a Maja képírás, a Tibeti buddhizmus, a Keresztény evangéliumok és sok más tan hagyományaiban található szimbólumokat és párhuzamokat. Láthatjuk, hogy e tanítások központi témája az eredendő férfi-nő hasadás, szétszakadás, amit vissza kellene fordítani ahhoz, hogy visszatérhessünk eredeti spirituális állapotunkba.
Meztelenség
A korai keresztény vezetők úgy írtak a meztelenségről, mint ami az ártatlanságot és a tökéletességet szimbolizálja. Ez Jézus központi tanításaiból ered, miszerint szexuális értelemben újra olyan ártatlanná kell válnunk, mint a gyerekek, ahhoz, hogy újrateremthessük azt az állapotot a nemek között, mint ami Ádám és Éva között létezett a "bukás" előtt.
Tamás evangéliumában Jézus azt mondja (36): "Ne aggodalmaskodjatok reggeltől estig, és estebédtől reggelig, hogy mit vegy<etek> magatokra." Majd (37): " Ha levetkőzitek szemérmeteket, és veszitek ruháitokat, lábaitok alá teszitek azokat, mint kicsiny kisgyerekek, s rátiportok azokra, akkor [fogjátok meglátni] az Élő fiá[t], és nem fogtok félni." Jézus szavai mögött nyilvánvalóan az rejlik, hogy Ádám és Éva akkor még nem szégyellték a testüket, amikor olyan tiszták és ártatlanok voltak, mint a kisgyermekek, és nekünk is ilyenné kellene válnunk, mielőtt belépünk a Mennyek Királyságába. Aki tiszta, annak szemében minden tiszta, a teste, a szexuális szervei és tevékenysége is.
A korai keresztényekre vonatkozóan a meztelenség és egy szent férfi testi vágyaktól mentes együttélése az ő szűzével az Ádám és Éva bukása előtti paradicsomi állapotok újjáteremtését jelentette. A bukás abból áll, hogy ettek a tudás fájának gyümölcséből. A "tudás" pedig a nemző szexualitásra vonatkozik. Bibliai értelemben egy nőt megismerni azt jelentette, hogy ismerni őt szexuális értelemben. Számtalan utalást tartalmaz a biblia erre vonatkozóan. Ezért a bukás azt jelenti, hogy a(z anyagba) ereszkedő szellem-lények tudatára ébredtek a dualitásnak, ezzel együtt a jónak és a rossznak azzal, hogy elkezdtek orgazmikus és nemző szexuális életet élni. Később Jézus célja az volt, hogy visszafordítsa a dualitást, így arra bátorította a férfiakat és a nőket, hogy szent ártatlanságban éljenek együtt pont úgy, mint Ádám és Éva a bukás előtt. Ez megteremtheti a megfelelő feltételeket a felemelkedéshez vissza a Mennyek Királyságába.
Íme néhány idézet Fülöp Evangéliumából, ami ezt alátámasztja:
"Amikor Éva még Ádámmal volt, halál nem létezett. Amikor elvált tőle, a halál megszületett. Ha ismét belép (hímnem) és megvalósítja korábbi önmagát, halál nem lesz többé."
"Ha a nő nem különült volna el a férfitól, nem kellene meghalnia a férfival együtt. A férfi elkülönültsége vált a halál kezdetévé. Ezért, Krisztus eljött, hogy helyrehozza az elkülönülést, mely kezdettől fogva létezett, és újra egyesítse a kettőt, és életet adjon azoknak, akik meghaltak az elkülönülés eredményeként, és egyesítse őket."
"Ádám két szűz által született meg, a Szellem és a Földi szűz révén. Krisztus ezért, szűztől született, hogy helyrehozza a Bukást, mely a kezdeteknél történt." Ebből az idézetből az is kiderül, milyen fontos volt a szimbolizmus a kor vallási gondolkodásában.
Később a nemek újraegyesítése - annak érdekében, hogy visszatérhessünk az öröklétbe, halhatatlanságba -, volt Jézus központi célja, feladata, és a meztelenség az ártatlanságot és a lelki tisztaságot szimbolizálta. Jézus tanításait így értelmezve számos szent ember élt többé kevésbé meztelenül a sivatagban, egyedül vagy együtt a szent szűzével. Még később az agapataét néha 'meztelen erényességnek' vagy 'nap ruhás tisztaságnak" gúnyolták.
A Mennyegzői Kamra szentsége
Mivel az egyház szorgosan kigyomlált minden eltérő véleményt, nézőpontot és eretneknek számító dokumentumot, csak következtetni tudunk a Menyegzői Kamra szentségének részleteire és annak kapcsolatára az agapataé jelenséggel. Az a probléma, hogy nehéz összerakni az eredeti tanításokat és megérteni, hogy Jézus vajon miként taníthatta ezt a szertartást. Én most a gnosztikus evangéliumokat tekintem a leghitelesebb forrásnak, azok közül is Fülöp Evangéliumát, ami a legtöbb részletes információt tartalmazza.
A Mennyegzői Kamra szentsége nyilvánvalóan arra hivatott, hogy visszafordítsa a férfi-nő szakadást, hogy energetikailag és érzelmileg újra eggyé válhassunk. Fülöp evangéliuma szerint található néhány fontos részlet e szentségben. A gnosztikus filozófia alapján tisztán látható, (Fülöp evangéliuma 79. rész) hogy a mennyegzői kamra nem olyan szexuális célokra való, mint ahogyan azt az állatok gyakorolják, vagyis reproduktív, vagy buja célokra. Ehelyett (Fülöp evangéliuma 89. rész) kiderül, hogy az nem más, mint békés, nyugodt egyesülés, különböző fordítások alapján: tiszta ölelés, vagy szeplőtelen nemi kapcsolat.
Megj.: Mennyegzői kamra - Fülöp evangéliuma 79. rész
"A menyegzői szoba nem állatok számára van, nem is rabszolgáknak, sem tisztátalan asszonyoknak, hanem szabad férfiaknak és szüzeknek."

Összekapcsolható a felkenéssel. Az olajnak, amit felkenésre használnak, általánosan Krizma, vagy szent olaj a neve. Megszentelt olíva olajból és számos illatból, aromából áll, olyanokból mint a balzsam vagy a mirha. A felkenés alatt az olajat a homlokra, vagy más testrészekre kenik. Ugyanakkor az evangéliumi Krizma egyenértékű azzal, hogy a felkent "megkapja a fényt."Ezt olvashatjuk Fülöp Evangéliumának 101. fejezetében. A felkenések sorozatából, melyeket Jézus az apostolainak és a többi tanítványnak adott, világosan látszik, hogy "a Fény átadását" jelentik. 
A 81. fejezetben azt mondja: "A fény a Krizma." (Ezért nem az olaj az, amit krizmaként használtak.) A döntő magyarázat a 71. fejezetben van: "A tűz a krizma, a fény a tűz. Nem az alak nélküli tűzre gondolok, hanem arra a másik tűzre, mely fehér, mely fényes és szép, és mely szépséget ad."
Megj.: 101. rész Fülöp evangéliumából: "A krizma magasabb rendű a keresztelésnél, azért a szó „krizma” az, amit „kereszténynek” hívunk, természetesen nem a „keresztelés” szó miatt. Mindez azért van mert a krizma „a Krisztussal” bír a nevében. Mivel az Atya felkente a Fiút, és a Fiú felkente az apostolokat, és az apostolok felkentek minket. Ő, akit felkentek, mindent birtokol. Birtokolja a feltámadást, a fényt, a keresztet, a Szent Szellemet. Az Atya adta neki a menyegzői szobában, ő pusztán elfogadta (az ajándékot)."
Mindez azt jelenti számomra, hogy a gyönyörű, fehér fény a szent glóriája, dicsfénye, más szóval a nyitott korona csakrája, ami homályban még könnyebben látható. A csakrák energiatestünk fényörvényei, ha érdekel részletesebben, itt megnézheted: www.health-science-sprit.com/bioenergies.html.
E szentség részvevői először a krizmát kapták meg, hogy "lángra lobbanjon a tűz", majd a szentséges férfi-nő egyesülés következett, hogy a korona csakrát tartósan aktiválják, vagy megnyissák, majd ezzel a részvevők egész csakra rendszerét is.
Az érzelmi tökéletlenség vagy kiegyensúlyozatlanság színként jelenik meg az aurában, míg a fehér fény tökéletességet jelent. Minden csakrarának egyedi szivárványszíne van a vöröstől (gyökér) az ibolyáig (korona.) Egy tisztánlátó láthatja a különböző színeket. Ugyanakkor ha minden csakra teljesen nyitott, és harmóniában rezegnek egymással, akkor a fehér fény egyesült mezejeként látszanak. Ezért a szentségnek az a célja, hogy az érzelmeinket a legnemesebb eszményeinkre fókuszálja és fehér fénybe borítson.

A 72. fejezet megállapítja, hogy melyik képre érdemes koncentrálni a Mennyegzői Kamrában ahhoz, hogy fehér fénnyel boríthassuk be magunkat. "Elengedhetetlen az újjászületés a képen keresztül. Milyen képen? Feltámadás." A feltámadás elképzelésére kell koncentrálnunk. Mi az elképzelés? A saját tökéletesített szellemtestünk beborítva fehér fénnyel. Ezt úgy is elképzelhetjük, mint egy olyan ragyogó fehér fény szférjáját, ami megnehezíti azon fehér fény jellegzetességeinek megkülönböztetését, ahonnan származik. (Eggyé válsz vele.)
Ennek a képnek a folyamatos gyakorlását később a magasabb energiatest kialakulásával társították, a halhatatlan fehér fénytestével, ami képes a felemelkedésre a Mennyek Királyságába anélkül, hogy ezt látná valaki. Erre utal a következő rész. Azok, akik nem képesek meglátni és elkapni őt vagy a testét, ők a különböző szintű asztrál világok urai, azon világoké, melyeken a felemelkedő lélek át kell haladjon a Királyságba vezető útja során. Hetedik Királyságnak az asztrál világ legmagasabb szintjét tekintik, e királyság pontosan afelett van, amire a New Age mentális sűrűségként (mental density) tekint, és a felemelkedett mesterek otthona.

Középpontjában vezetett képek, elképzelések vannak, amelyek egy halhatatlan fénytest feltámadása vagy újjászületése felé vezetnek Semmi nem hasonlítható össze annak a szent univerzumnak a hatékonyságával, amely tökéletes fénybe borít bennünket, és minden tanítványnak azt ajánlották, hogy pihenjen ebben az egyesülésben, unióban, mintha irányított meditációban pihenne.

Hamarosan folytatjuk a 3. résszel.


Magyar Cobra Csoport


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.