2024. május 26., vasárnap

Személyes jegyzetek a 2024. április 8-án Rochesterben tartott Új Atlantisz workshopról

Eredeti bejegyzés itt: 

https://votl628.blogspot.com/2024/04/personal-notes-from-rochesters-new.html

Ez a Napfogyatkozás a tér és az idő Ley-vonalainak metszéspontja.

Rochester helyszínét azért választottuk erre a Workshopra, mert a következő pontok metszéspontjában helyezkedik el:

1. A Teljes Napfogyatkozás teljes útvonala

2. A régi Atlantiszi Egyenlítő/Istennői Egyenlítő.

3. A Napfogyatkozás aktiválja Új Atlantisz energiáját itt és most, a mai napon.

A Teljes Napfogyatkozás, mint csillagászati esemény, a legfontosabb pillanat. Nagyon intenzív élmény lesz, és közben erős spirituális felismerésekben lehet részetek, különösen, ha a totalitás zónájában vagytok.

Meditációt végeztünk, hogy tiszta eget vizualizáljunk Rochester számára a totalitás pillanatára. Behunytuk a szemünket és Ragyogó Fehér Fényt lélegeztünk be. Ezután mindannyian vizualizáltunk egy hatalmas Ibolyalángot (több száz mérföld átmérőjű), amely az óramutató járásával ellentétes irányban forog, és a totalitás pillanatában teljesen elpárologtat/eltávolít minden felhőt Rochester felett. Ezt körülbelül 10 percig csináltuk, majd lassan kinyitottuk a szemünket.

Cobra azt mondta, hogy a totalitás a döntés pillanata, és ekkor nyílik meg a kapu.

Kérdés: New Jersey-ben néhány napja (április 5-én 10:30 körül) földrengés volt. Mi történt ott?


Cobra: Valami ki lett tisztítva ennek a földrengésnek a következtében.

Kérdés: Sugárbeavatásokról.

Cobra azt mondta, hogy a sugarak megnyitják a központi csatornátokat. Az 1. szintű sugarak gyakorlásával felhasználhatod ezt az energiát az életedben, a 2. szintű sugarak gyakorlásával pedig meggyógyíthatsz másokat.


Kérdés: a Rochesteri Örvény jelentőségéről. 

Cobra azt válaszolta, hogy Rochester a régi Istennői Egyenlítőn (régi Atlantiszi Egyenlítőn) található. Rochesternek hatalmas potenciálja van arra, hogy Istennői energiát hozzon a bolygóra. Az emberek elkezdhetnek itt energiamunkát végezni.

Kérdés: az 51-es körzetről, amelyet „Álomországnak” (angolul: Dreamland) hívnak. 

Cobra azt válaszolta, hogy: „Dreamland" az USA délnyugati részén lévő földalatti bázisok kódneve.

Kérdés: Az április 5-i New York-i földrengéssel kapcsolatban, hogy ez összefüggésben van-e a tektonikus lemezek mozgásával. 

Cobra azt válaszolta, hogy az energiamező New York város környékén elég sűrű volt.

Kérdés: A Reikivel kapcsolatban. 

Cobra azt válaszolta, hogy a Reiki egy ősi japán rendszer. A Reiki és Cobra Sugárbeavatásainak végeredménye hasonló. A megközelítés azonban különbözik. Cobra Sugárbeavatásait Metatron adta neki. Később Cobra azt válaszolta, hogy a jóga is az energiamunka egy másik formája.

Kérdés: a Tachyon Kamrákról. 

Cobra azt mondta, hogy a Plejádiak kérték meg őt, hogy Tachyon kamrákat építsen. A tachyonok olyan szubatomi részecskék, amelyek gyorsabban terjednek, mint a Fény. Ők az első anyag, amely az Univerzum teremtése után jött létre. A Sötét Erők egy fátyollal veszik körül a Földet. Ez a fátyol az ionoszférában van jelen, és elnyeli a tachyonokat, és megakadályozza, hogy elérjék a Föld felszínét. A tachyon energiára szükség van a harmóniához és az egyensúlyhoz. Az emberek a szünetben szabadon vásárolhatnak tachyon termékeket majd Cobra-tól.

Atlantisz

Új Atlantisz, amelyet itt az Egyesült Államokban szeretnénk létrehozni, Atlantisz harmadik fázisa lesz. Az első Atlantisz a Plejádok Csillagrendszerben volt. Ez volt az első kísérlet a Fény harmonikus civilizációjának felépítésére. Nagyon szép volt, de sajnos felrobbant, amikor a Plejádiak megpróbálták áthelyezni az éteri síkról a fizikai síkra. A második Atlantisz egy sziget volt az Atlanti-óceánban. Ott egy hatalmas és harmonikus civilizáció épült fel. A Sötét Erők beszivárogtak a második Atlantiszba, annak későbbi szakaszában. Ez vezetett ahhoz a karantén helyzethez, amiben most vagyunk. Kísérleteztek a természeti erőkkel és kísérleteztek az implantátumokkal. Ez egyensúlyzavarhoz vezetett, ami az egész sziget elsüllyedéséhez vezetett.

A harmadik Atlantisz a Fény pozitív civilizációjának újjászületése lesz, amely a második Atlantisz idején létezett. A harmadik Atlantisz Saint Germain projektje. Saint Germain már sok életen keresztül dolgozott ezen a projekten. Mikor Francis Bacon néven inkarnálódott, például írt egy könyvet „Új Atlantisz” címmel. Ez a könyv tartalmazta az ő elképzelését Atlantisz újjáteremtéséről, de természetesen az akkori emberek elképzeléseihez igazítva. Leghíresebb inkarnációjában, mint Comte de Saint Germain (Saint Germain grófja), aktívan részt vett Franciaország és az Egyesült Államok összekötésében. Jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok létrehozásában. Az Egyesült Államokat olyan helynek szánta, ahol az emberek szabadon fejlődhetnek és felfedezhetik spiritualitásukat, hogy végül felépíthessék a Fény új civilizációját. Saint Germainnek sok barátja volt, és sokan támogatták őt. A 18. században a Szabadkőműves páholyokban sokan követték az utasításait. A 18. századi Szabadkőműves páholyok nem olyanok voltak, mint a mai Szabadkőműves páholyok, sokkal inkább Fényből álltak. A Szabadkőműves páholyoknak köszönhetően sok kommunikáció volt a franciaországi és az amerikai emberek között. Ez összefüggött az USA britektől való függetlenségi mozgalmával, amelyet a franciák támogattak. Az USA alkotmányát is a Szabadkőműves páholyok tagjai hozták létre.

A 20. században az Egyesült Államokban részleges sikereket értek el az emberek lelki fejlődését illetően. Sok ébredés történt akkor. Az USA lehetett volna az Új Atlantisz kiváltó pontja a 20. század első felében vagy az 1980-as és 1990-es években a New Age mozgalommal. A Fényerők előkészítették az örvényeket az USA délnyugati részén. Aztán 1996 januárjában volt az Arkhón invázió. A Sötét Erők elpusztították azokat az örvényeket. Ez hirtelen megállította az emberiség ébredési/felemelkedési folyamatát. Azóta nem volt igazi Fény a bolygó felszínén. Az Új Atlantisz Projektet az elmúlt 3 évtizedre le kellett állítani. Az elmúlt 3 évtizedben intenzív harc folyt a Fény és a Sötétség között, és most ennek a harcnak a végső szakaszában vagyunk. A múlt héten jelentős áttörések történtek. Április 3-án délután a Fényerőknek sikerült lehorgonyozniuk a Fényt a fizikai síkon Sedonában, az elmúlt 2 évtizedben először. Ez hatalmas eredmény volt. (*Taps a tömegből*). Pontosan ugyanebben az időben volt látható, hogy a Szabadság-szobornak pontosan a fáklyájába csapott bele a Villám. Ez egy plazma kisülésnek volt köszönhető, és aktiválta a Fény Győzelmének archetípusát.

Az április 5-i földrengés New Yorkban egy nagyon intenzív tisztulási folyamat kezdete volt. Ez megtisztította mindazt, amit meg kellett tisztítani New York államban és New York városban a Napfogyatkozás előtt.

A Napfogyatkozás lesz Új Atlantisz aktiválásának pontja. Újra meg fogjuk nyomni a "play gombot" az Új Atlantisz Projektben. Új Atlantisz eredeti programja ma (azaz április 8-án) újra aktiválódik.

Cobra azt mondta, hogy azok, akik azt hitték, hogy ébredést éltek át, valójában még nem éltek át valódi ébredést. Az ilyen emberek csak bizonyos fokig tudatosultak, de igazi ébredés csak akkor történhet, ha valódi Fény van jelen. A valódi ébredés újra lehetővé válik, és a Fényerők segíteni fognak mindenkinek, aki ennek részese akar lenni.

A Fény új civilizációja az Esemény után fog megnyilvánulni.

A régi Atlantisznak, a 2. Atlantisznak, amely az Atlanti-óceánban volt jelen, sok gyógyító temploma volt. Olyan civilizáció volt, ahol a technológia és a természet harmóniában élt egymás mellett. Minden ember a belső útmutatását követte. Nem volt konfliktus, nem volt versengés, nem volt kizsákmányolás. Most Atlantisznak ezt a változatát kell megépítenünk a tudatunkban, mielőtt a külvilágban is megnyilvánulhatna.

Csináltunk egy feladatot. Fogtunk egy tollat és papírt, és írtunk egy esszét „Új Atlantisz” címmel. Mindenkit arra kért Cobra, hogy írjon legalább egy 1 oldalas esszét. Erre körülbelül 10 percet kaptunk.

Néhányan megosztották, amit írtak. 

Íme néhány példa közülük:

"Az én Új Atlantiszomban Szabad akarat, Harmónia és Szeretet van az egész természet iránt."

"Nincs szenvedés, mindenki azért dolgozik, hogy segítsen másokon, az érző lényeknek nem esik bántódása, nincsenek mérgek/méreganyagok az ételekben. Mindannyian teljes erővel rendelkező emberi lények vagyunk, és harmóniában élünk a Nappal."

"A Sötét Erők eltűntek. Az emberek teljesen tudatában vannak annak, hogy kik is ők valójában. Minden férfiban és nőben van Istennői energia és Szexuális energia is. Nincsenek torz épületek. Mindenhol gyönyörű építészet van. Az emberek tudatában vannak az összes előző életüknek. Nincs betegség."

"Az én Új Atlantiszomban fejlett technológia van, és ez a mindennapi életünk része. Lélektársak és Ikerlángok vannak mindenhol. Az emberek addig létezhetnek a fizikai síkon, ameddig csak akarnak. Nincs mód arra, hogy a sötétség valaha is újra létezzen."

"Az én Új Atlantiszom gyönyörű. Buja zöld. Mindenhol tánc és zene van. Vannak Angyalok és az építészet magasabb renddel és struktúrával rendelkezik. Bőség van mindenki számára. Az embereknek megvan a bölcsességük, hogy megteremtsék azt, ami a legmagasabb céljukat szolgálja. Nincsenek lélekszívó iskolák, nincsenek kormányok, szabályozások. Mindenhol szerelmesek, szerelmesek és szerelmesek vannak. Az aranyló nap és a szivárvány látványa mindenhol.”

„Az én Új Atlantiszomban mindenütt kristályok vannak. Nincs zsúfoltság. Mindenki számára van hely és bőséges táplálék. Az emberek nem félnek másoktól. A Forrás feltétel nélküli szeretete van, és mindenki biztonságban és szeretve érzi magát. Mindenhol béke van. Az emberek szabadon növekedhetnek és fejlődhetnek. Van telepátia, és az emberek tudatában vannak a Manifesztáció folyamatának. Az emberek az egység és az egyetértés állapotában léteznek. Sokkal jobb az egészség, és az emberek sokkal tovább élnek. Mindenkinek vannak emlékei az előző életeiről. Sok bölcsesség, kegyelem és megbocsátás van, és mindenki jól érzi magát egymással. Mindenkit szeretnek. A vezetők támogatnak minket. Rengeteg kreativitás és szabadság van önmagunk kifejezéséhez. Kapcsolatban vagyunk más bolygókról származó emberekkel, és mindannyian a Galaktikus közösség részei vagyunk."

"Az én Új Atlantiszomban a technológia és a természet békésen létezik. Az energia békés, és az emberek szeretnek a melegben lenni. Vannak Megvilágosodott lények. Az újszülöttek megmutatják nekünk, hogy a Fény itt van. A népességet úgy kezelik, hogy ne legyen túl sok. Bőséges hely van. A sűrű városi környezetet felváltják a vibráló ökoszisztémák. A ragadozó állatokat nem etetik erőszakos táplálékkal. Az emberek eggyé válnak a környezetükkel. Rengeteg Isteni Női energia és tiszta Istennői energia van az örökkévalóság számára. Tiszta energia van. A tudatosság különböző szintjei léteznek. Vannak buja mezők. Az élet mechanikája ki van találva, és az emberek egészségesen élnek és egészségesen halnak meg."

Meditáció Új Atlantiszért

Cobra ezután egy meditációt végeztetett velünk, hogy érezzük Új Atlantisz energiáját itt és most. Cobra a következőket kérte:

"Kerüljetek meditatív állapotba és hívjátok be a Felsőbb Éneteket és Saint Germain-t. Ezután képzeljétek el, hogy Új Atlantiszon vagytok. Gondoljatok eleven részletességgel a hétköznapjaitokra Új Atlantiszon. Gondoljatok arra, hogy mit csináltok rögtön ébredés után, egészen addig, amit a nap végéig csináltok. Lássátok és érezzétek annak a napnak minden részletét. Tegyétek ezt néhány percig. Ezután tartsátok magatokban ezt a látomást, lehorgonyozva marad bennetek. Aztán nyissátok ki a szemeiteket, amikor készen álltok."

Kérdések-Válaszok

Kérdés: Mi a helyzet a karanténnal? 

Cobra azt válaszolta, hogy még mindig ugyanaz.

Kérdés: A kontinuum-hipotézissel kapcsolatban. Kétféle végtelenség létezik: megszámlálható végtelenségek és megszámlálhatatlan végtelenségek. Létezik egy középső végtelen is, amelynek létezését sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. 

Cobra azt mondta, hogy lehet, hogy a jelenlegi felfogásban van valami hiba, és egy bizonyos ponton bizonyítani fogják.

A jegyzet szerzője feltett egy további kérdést a karanténnal kapcsolatban. Phoenixben a jegyzetelő 14 csillagot látott lassan fel-le és egyik oldalról a másikra mozogni, azonos sebességgel és irányban. A jegyzetelő biztos benne, hogy ezek nem csillagok, hanem űrhajók voltak, ezért megkérdezte, mégis hogyan lehet azt mondani, hogy a karanténhelyzet ugyanaz? 

Cobra azt válaszolta, hogy talán valami nem ugyanaz a karanténnal kapcsolatban.

Kérdés: A 19. század végi árvizekről, amelyek Tatárföld pusztulásához vezettek. 

Cobra azt válaszolta, hogy a Tatárfölddel kapcsolatos információk nagy része hamis. Az orosz tudósoknak más a történelmi idővonaluk.

Kérdés: A Teljes Napfogyatkozás idejére tervezett 5 üstökösről. 

Cobra azt válaszolta, hogy ezek az üstökösök nem konvergálnak, nem közelítenek egymás felé.

Kérdés: A fizikai Első Kapcsolatfelvételről. 

Cobra azt mondta, hogy sokkal közelebb kerülünk a fizikai Kapcsolatfelvételhez.

Kérdés: Az 1996 előtti életről. A kérdező személy megemlítette, hogy nem emlékszik arra, hogy az 1996 előtti élet csodálatos lett volna, és azon gondolkodott, hogy vajon az elméje megváltozott-e. 

Cobra azt válaszolta, hogy az egyén életútjától függ, hogy az 1996 előtti élet csodálatos volt-e számára vagy sem. Azt is megemlítette, hogy az emberek elfelejtették, milyen volt az élet akkoriban.

Kérdés: Mely Csillagfajok lesznek az Új Atlantisz részei. 

Cobra azt válaszolta, hogy lesznek Szíriusziak, Plejádiak, Aldebarániak és Andromédiaiak.

Kérdés: Cobra honnan szerzi az információit. 

Cobra azt mondta, hogy erre nem válaszolhat.

Kérdés: A Saint Germainről szóló további információk megszerzésével kapcsolatban. 

Cobra azt mondta, hogy Saint Germain egy Fénylény, aki már sokszor inkarnálódott a Földön. Leghíresebb inkarnációja a 18. században volt Franciaországban, ahol a francia nemesség tagja volt. Intenzíven dolgozott azon, hogy új korszakot hozzon a bolygó számára.

Kérdés: P. Diddy-vel kapcsolatban. Razziát tartottak nála. Emberkereskedelem és gyermekáldozás miatt került a hírekbe. 

Cobra azt válaszolta, hogy a zeneipar még csak most kezd lelepleződni, és hogy ez csak a kezdet.

Kérdés: Hol vannak a Sárkány Ley-vonalak Japánon kívül. 

Cobra azt válaszolta, hogy Kínában, Japánban és Thaiföldön vannak.

Kérdés: Hogyan lehet kapcsolatba lépni a pozitív Drákókkal. 

Cobra elmondta, hogy nem minden Drákói negatív, különösen azok a Drákók, akik a Thuban Csillagrendszerből származnak. Cobra azt is megemlítette, hogy a Jáde követ lehet a Sárkány energiával való kapcsolódáshoz használni.

Kérdés: A Csoportelméletről és Isten Hangjáról. 196,883 annak az Euklideszi térnek a legkisebb dimenziója, amelynek a legnagyobb szórványos egyszerű csoportja (a szörnycsoport) a szimmetriák alcsoportja. A matematikusok a szimmetriái miatt rendkívül szépnek tartják. Kérdés: Ajánlod-e a kapcsolatot ezzel az objektummal. 

Cobra viccelődve azt válaszolta, hogy: "Ha el tudod képzelni”.

Kérdés: A közvetlen Napba nézésről. 

Cobra azt mondta, hogy ne nézzük a Napot hosszú ideig. Létezik egy mozgalom, amelyet Napba nézés Naplementekor-nak (angolul: Sungazing at sunset) neveznek. Ez azért ajánlott, mert a Nap UV-sugarai naplementekor és napkeltekor kevésbé olyan erősek. A Napfogyatkozáskor használt szemüveggel kapcsolatban megemlített egy fontos dolgot, hogy még szemüveggel sem szabad 4 percnél tovább bámulni a Napot egyhuzamban.

Kérdés: A Ripple része-e az Új Kvantum Pénzügyi rendszernek. 

Cobra azt mondta, hogy a Ripple nem lesz része az Új Pénzügyi rendszernek. Az Ellenállási Mozgalom nem fogja használni, mert kompromittálódott. Nem ismert olyan kriptopénz, amely része lesz az Új Kvantum Pénzügyi rendszernek. Cobra azt mondta, hogy ha akar valaki, akkor gyűjthet Bitcoint.

Kérdés: Az Arannyal kapcsolatban. 

Cobra azt mondta, hogy igen, lehet Aranyat gyűjteni.

Kérdés: A Dolores Cannon által említett háttér emberekről. (Megj.: Dolores angolul "Backdrop people"-nek hívja őket. Olyan személyek, akik embernek tűnnek, de nem rendelkeznek ugyanazzal a szellemi lényeggel, mint más emberek. Nincs aurájuk és nincs lelkük; tiszta energiából állnak.)

Cobra azt válaszolta, hogy nagyon kevés ilyen ember van, nagyon ritkák.

Kérdés: Az Antarktiszról. 

Cobra azt válaszolta, hogy ott ősi fajok romjai vannak. Az Antarktisz nem volt mindig jéggel teli. Régen sokkal kisebb volt. A jég alatt rengeteg valódi felfedezés van. Sok mindent nyilvánosságra fognak hozni, amikor eljön az ideje. Vannak ott földönkívüli leletek a múltbeli civilizációkból.

Kérdés: Az Aldebarániak külső megjelenésével kapcsolatban. 

Cobra elmondta, hogy humanoidok. Kicsit nagyobbak, mint a felszíni emberek. Kicsit robosztusabbak és kicsit férfiasabb vonásaik vannak.

Kérdés: Konfuciuszról. 

Cobra azt válaszolta, hogy ő egy Felemelkedett Mester és főleg a szárazföldi Kínában tevékenykedik.

A jelenlegi időben fontos, hogy felidézzük Atlantisz emlékét. Ezért együtt fogunk énekelni néhány mantrát, amelyek Atlantisz idejéből származnak.

1. "Tu lay ayy ayy ayyy”

Cobra megkért minket, hogy alkossunk kis köröket (legalább 3 ember egy körben). Miután megalakítottuk ezeket a köröket, azt kérte, hogy emeljük fel a kezünket körülbelül vállmagasságig. Minden ember kezének majdnem össze kell érnie, azaz a körnek szorosnak kell lennie. Ezután néhány percig hangosan együtt énekeltük ezt a mantrát. Majd végül megkérte az embereket, hogy osszák meg tapasztalataikat.

Cobra elmondta, hogy ez a mantra 200 ezer éves. Ez a régi Atlantisz mantrája. A Régi Atlantisz neve 'Tulant Lapalan' volt, és a Tu Lay ennek a rövidített formája. Ha ezt a mantrát csoportosan együtt énekeljük, sokszorosára tudjuk felerősíteni az energiáját. Cobra azt ajánlotta, hogy ezt a mantrát a rövid szünetekben és az ebédszünetben gyakoroljuk.

Ezután rövid szünetet tartottunk. A szünet után arra kértek minket, hogy csukjuk be a szemünket, és lélegezzünk be ragyogó fehér fényt, és lélegezzünk ki ragyogó fehér fényt. Majd lassan kinyithattuk a szemünket.

Kérdés: A Sárkány Ley-vonalakról Észak- és Dél-Amerikában. 

Cobra azt válaszolta, hogy ezek nagyon ősi Ley-vonalak, amelyek még a Sárkány-ley-vonalak előtt jöttek létre. Cobra azt mondta, hogy még nem jött el az ideje, hogy aktiváljuk őket. Aktiválásuk szupererős lenne. Galaktikus Cintamani vagy közönséges Cintamani kövek közvetlen közelükben történő elásásával lehet őket aktiválni.

Kérdés: Az Atlantiszban használt Moldavitokkal kapcsolatban. 

Cobra azt mondta, hogy a Moldavit kövek kapcsolatban állnak a Plejádiakkal. Atlantisz főleg Plejádi társadalom volt. Olyan ásatásokon, mint ahol a Willendorfi Vénuszt megtalálták, 25 000 évnél idősebb kis Moldavit köveket találtak. Moldavitot és Líbiai sivatagi üveget is használtak az Istennői templomok oltárain. Cobra szerint az Amerikai őslakosok is használtak Csillagköveket lándzsahegyek és más hatalmi tárgyak készítésére. A közönség egyik tagja szóba hozta a „Fehér Moldavitokat”, amelyek teljesen világos, áttetsző színűek. Cobra azt kérte, hogy küldjön belőlük mintákat.

Kérdés: Ismét a karanténról. 

Cobra azt válaszolta, hogy április 3-án a Fény a karantén minden rétegén keresztül leereszkedett a fizikai síkra. A Szabadság-szoborra mért villámcsapás ugyanennek a folyamatnak a része volt.
Közölte, hogy most aktiváljuk Új Atlantiszt. Ezt már semmi sem zavarhatja meg.
A Szabadság-szoborral való kapcsolatteremtés legjobb módja, ha egy Galaktikus Cintamanit ásunk el oda (A jegyzetelő megjegyzése: Ez már megtörtént.).

A jegyzetelő megkérdezte Cobrát arról, hogy ez lesz-e a sötétség vége örökre, ha az Esemény bekövetkezik. Cobra azt válaszolta, hogy ez valóban a sötétség végét fogja jelenteni örökre és mindenhol. A közönség tapsviharban tört ki.

Valaki megkérdezte, hogy mit kellene tenniük azoknak, akik feltalálnának egy szabad energiával működő eszközt. Cobra azt mondta, hogy személyes tapasztalatai szerint az ilyen eszközök feltalálói még mindig nem teljesen vannak biztonságban. Ha mégis van egy működő prototípusa valakinek egy olyan eszközzel kapcsolatban, ami szabad energiát hasznosít, kapcsolatba léphet Cobrával a cobraresistance@gmail.com címen.

Kérdés: A sötétségről. 

Cobra azt válaszolta, hogy a Fény és a Sötétség közötti háború még nem ért véget, de a végső fázisban vagyunk. Az Esemény után a Sötét energia teljesen feloldódik és átalakul.

Kérdés az Ormussal kapcsolatban. 

Cobra azt válaszolta, hogy csupán használjátok a belső útmutatásotokat, amikor olyan kiegészítőkről van szó, mint az Ormus és a Monoatomos arany.

A totalitás pillanatában a Nap koronájának megjelenésére, valamint Napkitörésekre számíthatunk. Szinte olyan lesz, mintha éjszaka lenne. Az energia rendkívül erős lesz, olyan erős, hogy talán „még nem állunk rá készen”. Viszont csak jót hozhat ez a Napfogyatkozás. Rengeteg dezinformáció látott napvilágot, például azt állítva, hogy a Napfogyatkozás alatt chemtrail csíkokat fognak ránk szórni. Más dezinformációk olyan dolgokat mondtak, hogy az emberek bújjanak az asztal alá a Napfogyatkozás alatt, és ne menjenek ki a szabadba. Cobra azt kérte, hogy aki a Napfogyatkozás alatt a Napba néz, az ne tegye közvetlenül, hanem használjon speciális napszemüveget. A totalitás pillanata energetikailag egy nagyon intenzíven pozitív pillanat lesz. Ebben a pillanatban hatalmas életdöntéseket hozhatunk. Új manifesztációs és kreativitási ciklusokat kezdhetünk. Elindíthatunk egy ciklust Új Atlantisz manifesztálására.

Cobra ezután adott nekünk egy mantrát, amelyet elmondhatunk bármikor, hogy egyesítsük különböző részeinket és meggyógyítsuk belső gyermekünket. A mantra így szólt:

2. "Tria Cho Ra Ko Fa Ro”

Majd végül Cobra adott nekünk egy olyan mantrát, amivel megidézhetjük a Forrás energiáját...

3. "Yō Dā

HaYō Hā

Wo-ay Yā

HaYō Hā”

Néhány percig hangosan ezt a mantrát kántáltuk.

Cobra azt mondta, hogy 15:20-kor, azaz a Teljes Napfogyatkozás pillanatában, döntést kell hoznunk az életünk és a bolygó érdekében. Ez volt a workshop vége.

Ebben a videóban, amelyet egy nagyon kedves Csillagmag társunk készített el angol nyelven, egyszerre hallható mind a 3 fent említett Mantra kiejtése: 

https://www.youtube.com/watch?v=qWw8FBKVMRY


A blog bejegyzései felkerülnek a Cobrarózsa telegram csatornára is, melyhez a Meghívó link itt érhető el, nagy szeretettel várok minden Csillagmagot:
https://t.me/+i7kyN7jgGRY3OGJi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.