2019. január 7., hétfő

Szexualitás: Szentséges Egyesülés, avagy a Hieros Gamos

Fordította és összeállította: Takács Anikó és Czékus Viki

Cobra Szentséges Egyesülés cikke itt olvasható magyarul, hálás köszönet Rácz Anitának a fordításért! <3 :


Korábban már készültek a Szexualitás témakörében más cikkek is, melyeket itt olvashattok:
A Plejádiak megkérték Cobrát, még hónapokkal ezelőtt, hogy olyan cikkeket jelentessen meg a blogján, amelyek az új társadalom megteremtéséhez nyújtanak segítséget. Beszélt nekünk a Lélekcsaládokról, a Szexuális energiánkról és a Szentséges Egyesülésről is.

Cobra 2018. július 8-i, Szentséges Egyesülés bejegyzéséből került lefordításra a következő írás.

Az eredeti angol itt:


Írta: Iris

A Szent Nász Misztériumai

A történelem és a mágia egyik legizgalmasabb, leghomályosabb és legvitatottabb témája a "hieros gamos", a "szent nász".
Úgy tartják, magába foglalja mind a szexet, mind pedig a rituálét, így nem meglepő, hogy a történelem során sokakat vonzott - gyakran éppen azokat, akiket nem kellett volna. 
A hírnevet jelentette számára, hogy Dan Brown 'Da Vinci Kódjában' felhasználásra került a téma, ahol az író úgy mutatta be, mint annak a módja, "ahogyan az ember elérhet egy pillanatnyi csúcspontot, miközben az elméje kikapcsol, és megláthatja Istent".
Brown nem az egyetlen, aki ezt a megtapasztalást a tantrizmussal és az orgazmus visszatartásával köti össze. Természetesen ő az is, aki Mária Magdaléna szeméremtestét tekinti a Szent Grálnak. 
 
A hieros gamos meghatározásának kutatása során, mindenekelőtt arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy ki és mikor végezte azt. Néhányan - beleértve Dan Brownt is - a templomi prostitúcióhoz kötik, míg mások úgy tekintenek rá, mint az ország királyának egyesülése a "földdel" - egy főpapnő személyében - annak megújítása céljából. 
 
A görögök esetében ez még elvontabb volt. Ők az istenek közötti házasságnak tekintették, és így az átlagos emberi lények számára nyilvánvalóan elérhetetlennek. Csak a zsidó és a középkori tradíciók idején került a szent nász a mágiával és a rituálékkal összefüggésbe, és ezért lengi körül jelenleg ez a nagy megszállottság. 
 
1605-ben Cesare della Riviera ( Az ő könyve „ A Hősök mágikus élete) azt írta, hogy: "Európában ezeknek az ősi rituáléknak a nyomai a Gnosztikus iskolákon, a Középkor és Reneszánsz alkímista és kabbalisztikus áramlatain vezetnek keresztül, ahol számos alkímista szöveg olvasható két szinten". 
 
Mi a szent nász? 
 
A legbensőbb lényegét tekintve a szentséges egyesülés, inkább egy szakramentum (isteni kegyelmet közvetítő szent aktus), mint egy rituálé. Egy férj és feleség között létrejött házasság, amely szentséges természetű; egy olyan házasság, melyet az istenek is megáldanak aktív részvételükkel, jelen vannak a két emberi lény szerelmének aktusánál. A fókuszt tehát, a király szexuális érintkezésére helyezni a főpapnővel, nagyrészt tévedés, mivel a király azonos volt magával a főpappal, a királynő pedig a főpapnővel.


A 20. században Carl Gustav Jung tanulmányozta a szent nászt a Rosarium Philosophorumon (magyarul Filozófusok Rózsakertje) keresztül, amely egy húsz fametszetből álló sorozat, melyet 1550-ben nyomtattak Frankfurtban. 
A képek tisztán szexuális és királyi természetűek: a királyt és királynét ábrázolják a Nappal és a Holddal, egy ágyban, szexuális aktus közben, amelynek eredményeként eggyé olvadtak és átalakultak. És e fametszetek révén jutunk el a hieros gamos lényegéhez: ugyanis, a szentséges nász elsődleges célja, hogy két egyenlő fél, ikerlélek, férj és feleség, újra egyesüljön a hieros gamoson keresztül. Röviden tehát, a hieros gamos, a szent nász, nem csupán egy egyesülés volt akármely emberi lények között, hanem az ikerlelkek közötti egyesülést jelentette.
Az ikerlelkek fogalma - ismertebb nevükön lélektársak - olyan ősi, mint maga a civilizáció. Ízisz és Ozirisz testvérek, valamint férj és feleség is voltak: ikrek. Ahelyett, hogy ezt vérfertőző kapcsolatnak tekintették volna, az ősi egyiptomiak inkább egy olyan elképzelésként használták, amellyel egy összetett metafizikai keretet ábrázoltak.

Ők is - ahogy sok más vallásban - úgy tartották, hogy az emberi lénynek van lelke. Ez a lélek egy olyan egység fele volt, amely egy férfi és egy nő nemű félből állt. 
Ez azt jelentette, hogy minden élő emberi lénynek létezett egy tökéletes ikerlelke. Ebben az életben a keresés, ennek az ikerléleknek a megtalálására és a vele való újraegyesülésre irányult. 

Ez volt a szerelmek legigazabbika; a legnagyobb kutatás. Ha nem az Alkímia Mesterműve. Az alkímista Nicolas Flamel azt állította, hogy csak akkor volt képes teljesíteni a Mesterművet, amikor a felesége, Perenelle is jelen volt, de az is elfogadott volt, hogy a házasságok többsége itt a földön nem ikerlelkek között köttetett. 
Mihelyt az ikerlelkek rátaláltak egymásra, mindamellett, hogy megértették a szeretet és rokonság igazi mélységeit, amelyet számos életükön keresztül megosztottak egymással, a hieros gamos is teljesült egy bizonyos ponton. És hogy mi volt az? Úgy tartották, hogy az Isten személyesen "vesz részt" a szexuális aktusban, amely során az emberi lények - nő és férfi - mindegyikét betölti Isten női és férfi komponensének isteni esszenciája.

A leginkább ismert történelmi példa erre Salamon király és Sába királynőjének szent házassága. A történet arról szól, hogy Sába királynője elutazott otthonából, hogy találkozzon Salamonnal, azért hogy Szent Nászra lépjen vele.

 
Kathleen McGowan regénye a "Szerelem könyve" erről szól.
Leírja, hogy ősi történetek utalnak arra, hogy Istennek férfi és női aspektusa is van. El (Isten legrégebbi elnevezése) és Asera (Cobrától tudjuk, hogy ő Astara Ashtar ikerlángja). 
 
A monda úgy szól, hogy ők "meg kívánták tapasztalni a nagyszerű és isteni szerelmet a fizikai formában és ebben a kölcsönös kegyelmi állapotban gyermeket akartak nemzeni. Minden lélek, akit megalkottak tökéletesen összeillett, ikrek voltak ugyanabból az esszenciából..…Íly módon a Szentséges Egyesülés révén alkották meg őket. A Bizalom és a Tudatosság Szent Násza volt az, ami egyesítette a szerelmeseket egy testté."

A Szent Nász szintén megjelenik az Énekek Énekében (30 szerelmi énekből álló gyűjtemény) közvetlenül Salamon királyhoz kapcsolódóan, ahol a vőlegény és a menyasszony egymás iránti szerelmét hirdetik. A cím kihangsúlyozza, hogy ez minden énekek közül a legszentebb, kiemelve ennek fontosságát.
Margaret Starbird írónő rámutatott arra, hogy szoros párhuzam van az Énekek Éneke és az egyiptomi Istennőhöz, Íziszhez írt költemények között.
Természetesen mind Salamon és Sába, mind Ízisz és Ozírisz ikerlelkek voltak és ebből kifolyólag képesek voltak megtapasztalni a Hieros Gamos-t, vagyis a Szent Nászt.Az Énekek Éneke rendkívül fontossá vált a kabbalistáknak, különösen Zóhár könyvét követve, ami úgy gondolja, hogy az Énekek Éneke a Szent Nász legfőbb példája. A Zóhár kabbala szerint Isten létrehozott 10 szférát, melyet ő, mint örökkévaló irányít és összeköt. Mindegyik szféra Isten egyik aspektusát szimbolizálja, ahol ő érzékelhető akár nőként, akár férfiként. A Shekina (vagyis Isten jelenléte) azonosul Malkuth-tal (Menyasszony), aki az Énekek Énekében a nő. Az ő szerelemes párja Yesod, aki Isten férfi mivoltját testesíti meg a fallosszal, a férfi esszenciával.


A zsidó vallásban Malkuth és Yesod, El, az atyai Teremtő Isten, valamint az ő hitvese, Asera. Őt a bikával azonosították, míg párját az Anya Istennővel. Csakugyan, azok a nők, akik megtapasztalták a szentséges nászt, megfigyelték, hogy ezt az anya istennői energiát is átélték, néhányuk pedig még mentálisan is látogatást tett az istennő néhány szentélyében az élmény során. 
 
Az ábrázolás azt is feltárja, mióta ismerték őseink ezt a szentséges egyesülést: a bika és a földi istennő közötti kapcsolat látható a Catal Hüyük falain, mely a Kr.e. 8. évezredben épült.
Így a hieros gamosnak helyesebben az ikerlelkek újraegyesülését kellene jelölnie, testbe inkarnálódva, szexuális aktus útján, Isten férfi és női aspektusának aktív részvételével: "Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!"

Ez a részlet a Szentséges Egyesülés című cikkből ide kívánkozik, mert megtudtuk, hogy a Szent Nász nemcsak az Ikerlelkek között jöhet létre:

A Szentséges Egyesülés a lélektársak és ikerlelkek spirituális, mentális, érzelmi, éteri, plazma és fizikai testeinek egybeolvadása. Az ilyen egyesülés egy időtlen pillanatot teremt, amikor a Fátyol áttörik és ez az időtlen pillanat, ha szétterjed, a kulcs a fizikai halhatatlansághoz és/vagy a Felemelkedéshez.”

Ez az idézet Cobrától pedig a Lélekcsaládok című cikkéből való, amelyben elmondja, hogy mit jelent az ikerlélek és mit a lélektárs. Teljes fordítás itt olvasható:


Azokat az ugyanabba vagy másik két szomszédos lélekcsaládba tartozó lélekcsalád tagokat, akik hatodik dimenziós Lelki Szerelem pozitív egymásra hatás mintával (buddhikus tudat) teremtenek nagyon mély lélekkapcsolatot, lélektársaknak hívjuk. Ez a barát/barátnő archetípus kozmikus eredete.

Azokat az ugyanabba a lélekcsaládba tartozó lélekcsalád tagokat, akik valójában egy lényt alkotnak, amely lény két ellentétes női/férfi polaritásra szakadt amikor a negyedik/harmadik dimenzióba lépett, ikerlelkeknek hívjuk. Kapcsolatuk elér a hetedik dimenzióba (atmikus tudat) és ez a nő/férfi, férj/feleség és hős/istennő archetípus kozmikus eredete.”


Azok, akik ezt az egyesülést már megtapasztalták, általában lehetetlennek tartják leírni - "túlmutat a szavakon". Ugyanakkor képesek lebontani az élményt néhány alkotóelemre.
A férfiak eggyé válnak El-lel, miközben a nők találkoznak Aserával, a "Mennyország Királynőjével". Az egyesülés alatt teljesen lehetséges, hogy Asera vagy El erősebben van jelen az egyik félben, mint a másikban. E találkozások során a szexuális aktus felülmúlja a normális orgazmust - és különbözik is tőle -, általában sokkal intenzívebb, hosszabban tartó és összetettebb, amikor is maga az orgazmus inkább energetikai, mint fizikai. 
 
Ezen isteni energia jelenlétére azonban nem kellene egymás birtoklásának egyik formájaként tekintenünk. Általában az emberi szexuális energiák is éppúgy jelen vannak, a szexuális élmény pedig az egyensúly és a kölcsönhatás a két energia között. Nyersen fogalmazva: a szent nász, egy "édesnégyes": két emberi lény, valamint El és Asera között, akik velük együtt és rajtuk keresztül működnek.

Mi akkor a helyzet a hieros gamos, mint a templomi prostitúció egy formájának hírnevével? Asera kapcsolódik a mezopotámiai Istárhoz, akinek kultusza szentséges prostituáltakat is érint. De vajon beavatottakként kellene-e nekünk e nőkre tekintenünk: olyan nőkre, akiket arra készítettek fel és tanítottak, hogy hogyan kellene a partnerek között a szentséges szexualitást átélni annak érdekében, hogy egyesülésük szentséges nászhoz vezethessen?

Érdekes módon, a világ legrégibb verse, a "Gilgames-eposz" elmeséli, hogy amikor Gilgames felfedezi a vadember Enkidut, elküldi őt Shamhathoz, Istár egyik papnőjéhez.
Shamhat azt az utasítást kapta, hogy tanítsa meg Enkidut, hogyan kell kultúrált emberi lény módjára élni, azt sejtetvén ezzel, hogy őseink a kultúrát kifejezetten azzal azonosították, hogy hogyan kell helyesen szeretkezni - hieros gamos módjára.

Ezek a példák, valamint Salamon és Sába példája is világossá teszi, hogy a szent nász felfedezése nem mindenki számára nyitott: ez csak az ikerlelkek „működési hatáskörébe” tartozik.

Ezért figyelte meg Flamel, hogy ez kizárólag Perenelle-ével volt megvalósítható, aki nyilvánvalóan nem csak a felesége, hanem az ikerlelke is volt neki. Mindamellett nem annyira egy rituáléról, mint inkább a test, szellem és a lélek teljes összeolvadásáról van szó: egyazon lélek két része egyesül a testben, így érvén el a testben azt, amik az idők kezdetén voltak: az Egységet.

Ez a Mestermű.

Ezt az összeolvadást pedig "megszenteli" a hieros gamos szentsége, amelyben az Isten maga, ki jelen volt e lelkek elválasztódásánál az idők kezdetén, újra egyesül és megáldja a két szeretőt.

Így annak ellenére, hogy a tantrikus jógának, mint olyannak, nincs hozzá semmi köze, a tantra mégis ismeri e tökéletes egyesülés állapotát, és Samadhinak nevezi. Ez az az állapot, ahol a résztvevők mindegyikének saját egyénisége feloldódik a kozmikus tudat egységében - a két részegység újra eggyé válik. 
 
A tantrában az istenek nem El és Asera, hanem Sakti és Siva. Miután "le van korlátozva" az ikerlelkekre, a szent nász nem biztos, hogy hordozza mindazt a szexuális és rituális örömöt, amellyel sokan fel akarják ruházni. Mindazonáltal, ez mindenek legfontosabb szentsége, mivel ez a lélek küldetésének beteljesülése az életben: megtalálni az ikerlelkét és újra egybeolvadni vele, majd ebben a szerelemben folytatni életüket, egyesülve.

Megjegyzés: fentebb jeleztük és idéztük Cobrától, hogy még a Lélektársak „hatáskörébe is tartozik”.

Azok az emberek, akik már megtapasztalták a szentséges nászt, egyetértenek abban, hogy egyedülálló élményről van szó. Valaki azt mondta, hogy a szent nász során mindkét fél teljes orgazmust ért el, bár mindez fizikai aktus nélkül történt - fizikai kapcsolódás által, az egyik fél tökéletesen megélte azt a szexuális stimulációt, amelyet a másik személy küldött neki gondolatban - röviden tehát, a partnerek nem csak olvasták egymás gondolatait, de kölcsönhatásba is léptek - mint a kozmikus tudat egyetlen egységében. 
 
Másvalaki pedig úgy írta le, mint a "tökéletes boldogság", vagy amilyen a "Mennyország" érzése lehet. A "Földi Mennyország" érzése lehet valóban az, amiről a hieros gamos szólt: a mennybeli ikerlelkek megtapasztalják isteni egységüket a Földön.

Ahogy fent, úgy lent?


A legvégére szeretnénk mutatni egy kérdésre adott választ, melyet ebben a témában találtunk Cobrától:

2018. április Felemelkedés Konferencia Budapest:

K: Elmagyaráznád a jelentőségét a Szentséges Egyesülés Nászának Papnő és Pap között, abban a vonatkozásban, hogy ez a kozmikus egységbe teljesen egybefonódott feminin és maszkulin isteni alkímiai frekvencia hogyan tudja/fogja meggyógyítani, vagy megtisztítani a bolygót és a plazma síkot, elősegítve az áttörés megteremtését? Vagy: ha az Istennő egyetlen Papnőjét vesszük alapul, ő hogyan képes gyógyítani a magasabb síkokon?

C: Ha 90%-ban aktiválja a szív gyógyító képességét, meg tudja gyógyítani a férfit. Képes eltávolítani a férfi legmélyebb frusztrációit. Ha van egy papnő, aki képes meggyógyítani egy férfi frusztrációját, ugyanez a helyzet. Mindez gyógyító hatású, és bolygószinten segíti az áttörést.”

Ez pedig szintén a Budapesti Konferencián hangzott el Cobrától:

A Szent Nász Misztériumai

A nők alapvető bizalommal rendelkeznek (a gyermekneveléshez bizalomra van szükség). Az implantátum miatt, valamint az 5000 éves bántalmazás miatt a nők számára nehéz a szexuális energiát érezni. A nők számára tabutémává tették a szexuális vágyaik nyílt és szabad megélését és kifejezését anélkül, hogy a társadalom elítélné vagy megbélyegezné őket. Sok kultúra mélyen a pszichébe ágyazza ezt a programot, már egészen fiatal kortól. A sötétek nagyfokú végletekbe bocsátkoznak annak érdekében, hogy megállítsák a férfiakat és nőket abban, hogy valódi kapcsolatot találjanak. Amint ez a valódi kapcsolódás megvalósul, akkor lehetséges az Isteni Egyesülés, a Hieros Gamos (görögül Szent házasság). Ez az energia mély sebeket tud begyógyítani, áttörést tud előidézni a Fátylon és hozzáférést biztosít a Felsőbb birodalmakhoz.”


Minden programozási kísérlet ellenére a Fény áramlik a Fátyol repedésein át és a Plejádi flotta a Szentséges Egyesülést spirituális Szerelmük erejével támogatja.” - COBRA

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.