2020. november 16., hétfő

Energetikai visszatartás és Szabad Akarat Manifesztáció

 Eredeti bejegyzés: 

Fordította: Takács Anikó

Az energetikai visszatartás egy olyan nagyon elterjedt probléma ezen a bolygón, amit úgy tűnik, még a Fénymunkások sem értelmeznek jól.
A sötét oldal rendelkezik egy olyan rendszerrel, amely visszatartja az embereket attól, hogy pozitív dolgokat tegyenek. Ezt a rendszert úgy alkották meg, hogy az emberek ne vegyék észre, hogy ez történik velük. Az alábbi együtthatásokat használják fel:
- Fizikai és nem-fizikai implantátumok
- Fizikai és nem-fizikai, személyekre irányított fegyverek, bizonyos negatív gondolatok, érzelmek, sugallatok, energiák frekvenciáinak sugárzása, stb...
- Fekete mágia
- Nem-fizikai negatív entitások
Egyes embereket szinte folyamatos ellenőrzés alatt tartanak. Ezeket a dolgokat napi szinten használják, minden egyes pillanatban, hogy így térítsék el az embereket attól, hogy pozitív dolgokat tegyenek, úgy hogy elfeledtetik velük azokat, vagy olyan érzést keltenek bennük, hogy "nincs hozzá kedvem", vagy elhitetik velük, hogy nem tudják megtenni, vagy elvonják róla valahogy a figyelmüket. Keményen dolgoznak azon, hogy oly módon próbálják mindezt megtenni, hogy a célzott személyek ne jöjjenek rá, mi történik, így a célzott személyek azt hiszik, hogy az ő személyes folyamatukról van szó, a saját személyes érzésükről, miközben tulajdonképpen kívülről manipulálják őket.
Úgy tűnik, sok ember azt gondolja, hogy mindez csak időnként fordul elő, csak olyan személyekkel, akik nem felébredettek. Egyáltalán nem így van. Nem az a célom, hogy negativitást teremtsek, hanem inkább az, hogy még több megértést hozzak, hogy megoldhassuk ezt.
Mindenki célpont, és annak ellenére, hogy a sötét erők hihetetlenül ostobák, hogy ilyen dolgokat művelnek, sajnos bizonyos fajta intelligenciával és stratégiával azért rendelkeznek ahhoz, hogy hosszú távú manipulációt tervezzenek az egyének és kapcsolatok terén. Feljegyzéseket készítettek az összes előző életünkről a plazma/éteri síkon, implantátumok felhasználásával és tanulmányoztak minket, tudják mit csináltunk, így bizonyos fokig megértik gyengeségeinket és álmainkat. Tudják, melyik lélektani gombot kell megnyomni és mikor. Határozottan arra kérek mindenkit, hogy maradjon nagyon tudatában saját lélektani felépítésének és rendszeresen végezze el a legőszintébb és legobjektívabb önelemzést, amit csak tud.


Néhány alapvető dolog, amitől megpróbálják visszatartani az embereket napi szinten:
- A csoportos meditációkhoz való csatlakozás és azok reklámozása
- Személyes, pozitív, fegyelmezett spirituális gyakorlat folytatása
- Egészséges életmód folytatása (az idő produktív kihasználása, függőségek elengedése, kapcsolat a természettel, egészségesebb táplálkozás, stb.)
- Harmonikus kapcsolatok, egymás szabad akaratának tiszteletben tartásával, megbocsájtással
- Pozitív változtatások az életben (egészségesebb kapcsolatok, munkahelyek, jobb életszínvonal felé)
- Cintamani kövek elásása
- Bármi más, ami hatékony előrelépést teremt a felszabadulás felé
Tehát ha ellenállást és nehézséget tapasztaltál az ilyen típusú dolgok területén, hogy megtaláld hozzájuk a belső motivációt és a lehetőségeket, biztos lehetsz benne - és erre emlékezz, kérlek -, hogy elsősorban nem a te személyes természetes folyamatodról van szó, hanem inkább egy külső manipulációról.
Íme néhány tipp ezen manipulációk törlésére és hogy visszajuthassunk saját természetes folyamatunkhoz:
- Tudatosítsd magadban, hogy ez egy általános és mindennapos gyakorlat a bolygón, nagy valószínűséggel az Eseményig.
- Adj magadnak rendszeresen egy kis időt, néhány pillanatra hagyd abba tevékenységeidet, és szakítsd meg gondolataidat, majd őszintén töprengj el azon, hogy mit csinálsz és mi történik az életedben, amilyen objektíven csak tudsz.
- Kérdezd meg magadtól, hogy valóban a megfelelő dolgot teszed-e, a leghatékonyabbat, amit tehetsz és az megegyezik-e az alapvető normáiddal.
- Használd a szabad akaratod. Emlékezz rá, hogy tulajdonképpen bármiről dönthetünk, ami az életünkben történik - belül és kívül. Az a helyes, ha ezeket a döntéseket aszerint hozzuk meg, hogy mit akarunk valójában, mi az, amit igazán felismerünk a szívünkben az igazságért, a jóért, mindenki javára, majd fegyelemmel napi szinten összhangban tartjuk a tetteinket ezekkel a döntésekkel (és észben tartjuk, hogy teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk mások Szabad Akaratát minden egyes pillanatban).
A Szabad Akarat ennek a helyzetnek a fő ellenszere. Sajnos az emberiség hihetetlenül nélkülözi a Szabad Akarat használatát és hagyják magukat egyénileg és kollektíven befolyásolni bármilyen irányban, amerre a sötétek haladnak.
A Szabad Akarat az egész teremtés gyújtóforrása
Képzeld el, hogy egy Isten vagy Istennő vagy, aki egy felhőn ül az égen és képes bármit megteremteni azonnal. Hogyan csinálnád? Az akaratoddal.
Nagyjából ez a forgatókönyv történik, azzal a kivétellel, hogy a teremtés alacsonyabb síkjain - főleg a fizikai síkon - a teremtés folyamatának lépései egy kicsit összetettebbek.
A teremtés alaptörvénye az, hogy először minden a legmagasabb, kevésbé sűrű, spirituális szinten teremtődik meg. Azután jön le a sűrűségbe az itt leírt síkok mindegyikén keresztül:

E 7 sík mindegyike rendelkezik 7 alsíkkal. E 49 sík mindegyike egy halmazállapot. A szellemvilág, ahol a lelkünk és szellemünk tartózkodik, egyszerűen egy sűrűbb halmazállapot. A fizikai világ a fenti kép alján lévő 3 vonal (szilárd, folyékony, légnemű). Efölött van a plazma, az éteri, az asztrál/érzelmi, a mentális, stb. sík. Érzelmeink és gondolataink olyan valóságosak, mint a fizikai világ, azok is anyagból állnak, csak egyszerűen kevésbé sűrű anyagból.
Ugyanolyan módon, mint ahogy a szilárd, folyékony és légnemű anyag összeolvad egymással és kölcsönhatásba lépnek a fizikai testünkön belül, a plazma, éteri, asztrál-, mentál- és magasabb testeink is íly módon kapcsolódnak egymáshoz.
Szóval miért is nem kapcsolódik a bolygón a legtöbb ember megfelelően a lelkéhez és a felsőbb énjéhez?
A fő probléma ezen a bolygón a plazma membránban rejlik (a fenti képen a szaggatott vonal a légnemű felett). Önmagában a plazma természetes és univerzum szerte létezik anélkül, hogy kárt okozna. Azonban ezen a bolygón tele van azzal az anomáliával, ami a Yaldabaoth entitásban halmozódik fel (ez az entitás csak a plazma síkon létezik). A fizikai és az összes többi sík közötti kommunikációnak és interakciónak, keresztül kell mennie a plazma síkon és az anomália nagy mértékben beavatkozik ebbe a folyamatba. A legtöbb ember számára ez okozza ezt a látszólagos elkülönültséget és elválasztódást a fizikai és a nem-fizikai síkok között. Azonban amikor a plazma nem rendellenes, akkor csatornaként tud szolgálni, hogy összekösse a fizikai világot a nem-fizikai világokkal.

Egy másik elválasztódást mutat a fenti képen a másik szaggatott vonal, a mentális sík közepén. Az a membrán bizonyos módon hasonló a plazmához és elválasztja az alatta lévő síkokat - a személyiség azon síkjait, melyek a dualitáshoz tartoznak - és a fölötte lévő síkokat, melyek a tiszta Fény és a tiszta Egység.
Ahogy az a képen is látható, a fizikai testben lévő tobozmirigynek és agyalapi mirigynek közvetlen kapcsolata van, amely mind a plazma, mind a mentális membránon keresztülhalad és lehetővé teszi a fizikai test számára, hogy közvetlenül kapcsolódjon a magasabb mentális síkhoz, mely egy átjáró a magasabb síkokba, így tehát a lélekhez és a felsőbb énhez. Ez az egyik alapvető módja a kapcsolat kialakításának.
A fönti képen az is látható, hogy az akaratunk fent van a spirituális síkokon. Valóban ez a teremtés forrásszikrája, ez indítja be a teremtő folyamatot és határozza meg irányát. Ezt követően egyszerűen erősen és tisztán fenntartjuk ezt az irányt és lehozzuk az egyes síkokon keresztül, gondolatainkon, érzelmeinken, stb. és végül a fizikai tetteken keresztül. Pont így definiálta a teremtő folyamatot Cobra egyszerűen 3 lépésben:
1) Döntés/Akarat
2) Behívás (gondolatok, érzelmek, stb, pl. vizualizáció)
3) Fizikai tettek
Ez pontosan körvonalazza azt a folyamatot, amikor az anyagot lehozzuk a magas spirituális síkokról az egyes síkokon keresztül a fizikai világba. Ily módon teremtődött meg minden létező dolog. Ha ezt a folyamatot elkötelezettséggel folytatjuk, bármit meg tudunk teremteni.
Más módon is leírhatjuk ugyanezt, mégpedig úgy, hogy szellemünk és lelkünk a Szabad Akarat és az Isteni Szándék lehorgonyzói, és ezért impulzust és üzenetet küld nekünk. A mi feladatunk az, hogy meghalljuk az üzenetet és összhangba hozzuk vele a személyiségünket, míg a személyiség és a magasabb én egybeolvad.

Folyamatosan erősítsük meg Akaratunkat olyan erősen és rendszeresen, ahogyan csak tudjuk, olyan életet választva, amit szívből tudunk, hogy helyes, és mindenki erkölcsét, igazságát, békéjét és jólétét szolgálja.
A Fény győzelme!

Magyar Cobra Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.