2018. november 22., csütörtök

A szövetségi flotta

Fordította: Bíró Csaba és Nam Vis. Hálás köszönet érte! :)

Ez a cikk Cobra 2015. március 31-i bejegyzése fontos infókkal.

Eredeti angol nyelvű bejegyzés Cobra oldalán itt:

http://2012portal.blogspot.com/2015/03/the-alliance-fleet.html

Az 1996-os arkhón megszállás óta intenzív háború zajlik naprendszerünkben. 1996-ot követően az egyesült draco-reptilián flottának, számos titkos illuminátusok által szervezett űrprogram csoporttal közösen, majdnem sikerült felügyelet alá vonniuk az egész naprendszerünket. Sok embert kényszerítettek rabszolga munkára, aszteroida bányászatra. A drakonida erők azon spekuláltak, hogy megszállják a Naprendszeren külső területén lévő kolóniákat is. Mialatt az illuminátus erők elsősorban az aszteroida övre, a Marsra és a Holdra fókuszáltak.

A Holdon hagyományos megosztás volt a felőlünk eső oldal és a távoli oldal között. A felénk néző oldal túlnyomórészt a pozitív fajok fennhatósága alatt volt, ez alól kivétel a Solar Warden, azaz Napvédő Program. Archimédesz bázisa, amely 1977-es években lett megsemmisítve. A drakonidák, reptiliánok és az illuminátusok bázisai főként a Hold árnyékos oldalán helyezkedtek el. Ennek az volt az oka, hogy távol akartak maradni a Holdat fürkésző kíváncsi tekintetek elől, de ugyanakkor nem rendelkeztek azzal a fejlett álcázó technológiával, amivel a Fény erők igen. Ebből kifolyólag, hogy csökkentsék a fényvisszaverődést feketére festették űrhajóikat, hogy az amatőr és profi csillagászok ne vegyék észre őket. És szintén ez miatt kellett alkalmazkodniuk egy meghatározott repülési útvonalhoz is.
A LOC (Lunar Operations Command), magyarul Hold Hadművelet Parancsnokság, mely a Solar Warden program fő hadiszállása volt, és ami most a Fény erők kezén van, a Hold árnyékos oldalán helyezkedik el. 
Érdekes látni, hogy mély információk szivárogtak ki a neten a kolóniákról, sci-fi-nek álcázva, és néhány kolóniának a leírása nagyon közel áll a valósághoz:

Továbbá, akadnak spekulációk lehetséges földalatti Hold bázisokról is a fősodratú médiában:

Szerencsére az 1996-os invázió után a Fény erők Ganümédészi főhadiszállása nem került a megszállók kezébe. A Ganümédészi bázis a helye Szíriusz és Naprendszerünk közti fő interdimenzionális portálnak, ami a megszállás időszaka alatt sértetlen maradt, fenntartva a Fényt. 
Ráadásul egy ellenállási mozgalom szerveződött a drakó/illuminátus rabszolga kolóniában az X-bolygón. Ez az Ellenállási Mozgalom felvette a fizikai kapcsolatot a heliopauzán túli Kuiper övben tartózkodó Plejádiakkal, és segítségükkel lázadást szerveztek az X-bolygón 1999 decemberében. Az illuminátusokat kivonva a forgalomból felszabadították a bolygót, és áthelyezték a bázisukat a Föld belsejében lévő Agartha hálózatba.

Ezután az X-bolygó a Fény erők Naprendszer tisztító műveleteinek stratégiai bázisául szolgált. Legelőször a Charoni fő katonai bázist tisztították meg a sötét erőktől. Aztán elég gyorsan folytatták ezt tendenciát a Naprendszer külső részében is, amit meg is tisztítottak, aztán 2000 és 2003 között heves ütközetekre került sor a fő aszteroida övben.
2001 márciusában a Fényerők egyes fontos akciói befejeződtek, és ezután a Központi Civilizáció képes volt közvetlenül beavatkozni a Naprendszerben történő eseményekbe. Hold nagyságú gömbszerű köztes állomásokat helyeztek el a Naprendszer heliopauzáján kívül, hogy stabilizálják a Galaktikus Központi Napból érkező erős energiákat, amelyek egyre intenzívebbek lettek, ahogy a Központi Nap 26000 éves ciklus csúcsa közeledtével egyre aktívabbá vált. Az energiák harmonikus továbbítása sok kataklizmát kivédett, köztük azokat is, amik a Földet sújtották volna. Amikor az illuminátusok felismerték ezeknek a gömbszerű állomások jelenlétét, kikeltek magukból és végrehajtották a 9/11-et.

2003-ban a Fény erők elkezdtek érvényesülni a Naprendszerben és 2012-ig minden titkos negatív űrprogramot felszámoltak, kivéve azt, amelyik közvetlenül a Chimera csoporttal volt kapcsolatos.
Most az egyetlen problémát a Földön kívüli maréknyi Chimera egyének és csatlósaik jelentik, akik naprendszeri erődjeiket (főleg implantátum őrző állomásokat) plazma strangelet és toplet bombákkal védik. Mivel a Földön mindenki rendelkezik implantátumokkal, amelyek megakadályozzák hozzáférését ennek az információnak, így az összes Chimerával kapcsolatos infó a kollektív tudatalatti legmélyebb zugában rejtőzik, sokkal mélyebben, mint az SRA, az MK ultra, a MILABs vagy az SSP.

A tavaly december 15.-i sikeres IS:IS portál aktiválás után, amely elvégezte a sötétség háromszögelését a helyi galaxishalmazban, a Központi Civilizáció még nagyobb gömbszerű köztes állomásokat helyezett el (egyes állomások elérik a 30000 mérföld átmérőt) a heliopauzán, és újrapozicionáltak több kisebb, Hold nagyságú állomást a Naprendszeren belül is. 


Az összes fizikai strangelet és toplet bomba ez év január végén történő sikeres eltávolítása után, egy művelet kezdődött meg (MOSS fedőnév alatt) a Naprendszer végső felszabadításáért.
A Föld bolygó még mindig a számos földönkívüli faj között vívott proxy háború (meghatalmazottak útján vívott háború) középpontjában van. Számos faj küldötte lépett be a karanténba sok élettel ezelőtt, és továbbra is küzdenek.

A Fény oldalán harcolnak a Fénymunkások, akiknek a többsége a Plejádokról és a Szíriuszról származik. Sok fényharcos jött az Antaresről és az Arcturusról. A Sárkány családok képviselői közül sokan a drakonida faj pozitív szárnyából erednek. Az Ellenállási Mozgalom és a Pozitív Katonaság sok tagja Andromédai eredetű. A sötét oldalon vannak a Rothschildok, akik az Orionról származnak. A Rockefeller, Bush, Illumináci frakció a drakonida faj negatív szárnyához tartozik. Az Iszlám Állam és Blackwater, Xe, Academi zsoldosai reptiliánok. A Jezsuiták és a Fekete Nemesség családjai a negatív andromédai frakcióhoz tartoznak. 
A Fény erők általános terve naprendszerünk felszabadítása, flottájuk pozíciójának körvonalai nagyjából ismertek, már évtizedek óta:A Fény erők minden hajója a Naprendszerünkön belül tachyon membránnal álcázott, hogy a Földről nézve észrevétlenek maradjanak. A hajók java része hasonló keringési pályát követ, mint a fő aszteroida öv aszteroidái és a Kuiper öv objektumai, és a legtöbb tachion membrán egy egyszerű kondrit (a meteoritok egy gyakori típusa) spektrumának mintázatát (az aszteroida öv hajói), valamint a fagyos metán spektrumának mintázatát (a Kuiper öv hajói) bocsátja ki. Ennél fogva a csillagászok nem tudnak különbséget tenni a hajók és az egyszerű aszteroidák, illetve a Kuiper övi objektumok közt.
A szóban forgó hajókat nem úgy kell elképzelni, mint a hagyományosakat, ezek multidimenzionális szerves-műholdak, a tudatnak és az inteligens Fény-anyagnak egyfajta szerves együttműködései.
A kisebb hajók teszik ki az Ashtar és Jupiter Parancsnokság, valamint a Plejádi, Szíriuszi, Andromédai, Arktúruszi flottát és az Ellenállás flottáját, a nagyobb gömb alakú szerves-műholdak pedig a Központi Civilizációhoz tartoznak.
A Központi Civilizáció egy ősi faj, mely a Galaktikus Központi Naphoz közel fejlődött, és ami több millió évvel ezelőtt elérte a spirituális érettséget, elsőként a galaxisunkban. Egyes körökben Wingmaker néven ismerik őket:

http://soulconnection.net/glossary_in_depth/central_race.html

Az emberiség történelmében előfordult, hogy fizikai formában szárnyas angyalokként jelentek meg. 
Az egyik képviselőjük Iona, aki az Istennő misztériumot hozta el a Földre, Atlantiszba:

Sok millió évvel ezelőtt a Központi Civilizáció interdimenzionális kapuk építéséhez látott hozzá galaxisunk szerte, hogy létrehozza a Fény galaktikus hálózatát. Ahogy ezen dolgozott, sok fajjal találkozott galaxis szerte, ezzel segítve őket az azonos spirituális érettségi szint elérésében. Mindezek a szuverén, spirituálisan érett fajok konföderációs uniót hoztak létre, melyet Galaktikus Konföderációnak kereszteltek (nem Galaktikus Föderáció). A neve is utal arra, hogy nem egy kaptár-mentalitás jellegű, centralizált föderációról van szó, hanem egy szuverén, érett fajokból álló laza, konstruktív konföderációs unióról. Itt olvashatjátok a különbséget a föderáció és a konföderáció közt:


Létezik a Galaktikus Konföderációnak egy speciális hadosztálya, amit Ashtar Parancsnokságnak hívnak. Az Ashtar Parancsnokság küldetése a Földünk felszabadítása. Egy másik hadosztály, a Jupiter Parancsnokság. Ők a Ganümédészi portál őrzői, és a legfőbb céljuk a Naprendszer spirituális felszabadítása. Ez a legjelentősebb spirituális erő a Csillag Rend, és a Kék Sárkány családok mögött.

1996 után valamennyi ember tudatilag be lett programozva az Ashtar Parancsnokság ellen. Attól kezdve a csatornázó Fénymunkásokat is így programozták be, a közvetítésüket ezáltal elferdítve. Azóta többnyire megtévesztő üzeneteket közvetítenek az arkhónok éteri, plazma rácstechnológiájának köszönhetően.
Ami a leglényegesebb, hogy keresd a Fényt. Ha keresed a Fény erőkkel való kapcsolatot, rájuk fogsz találni. Ha azt választod, hogy folyton a negativitásra fókuszálj, félve attól, hogy megint átvernek, akkor ezt fogod megtapasztalni. Tehát használd bölcsen a fókuszod.
Mivel jelenleg az Áttörés fázisában vagyunk, a Szövetség (a szövetségre lépett Fény erők egy másik neve) célja a végső támadás folytatása, hogy teljesen felszabaduljon a 3. szektor. A 3. szektor a Naprendszer titkos kódneve.
A Szövetség földönkívüli erői állnak a BRICS, Keleti Szövetség mögött a Bolygó felszínén. 
A MOSS (Multidimensional Operations Solar System, magyarul Multidimenzionális Naprendszeri Műveletek), és a rákövetkező szublunáris (Föld közeli, a Hold pályájáig bezárólag) műveletek befejezése után az Esemény jön.

Ez egy régi prófécia beteljesülését fogja jelenteni, ami a Központi Civilizáció spirituális tanának részét képezi arról az időről, amikor az összes sötétség eltűnik a Galaxisból, és a Fény galaktikus hálózata teljessé válik.
A közeljövőben rengeteg információ fog megjelenni a Naprendszerünk helyzetéről a blogomon, és más forrásokon keresztül, ahogy a felszabadítási műveletek folytatódnak. Ezért nem árt tájékozódni a Naprendszer alapvető tényeiről az érkező információk jobb megértése érdekében:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.