2020. április 21., kedd

A Bolygó felszabadítása


A cikk Cobra 2018. november 30-i bejegyzéséből való, idézet belőle: 

"Szerencsére létezik egy nagyobb Galaktikus ciklus, amely felülírhatja a Nap mini jégkorszak ciklusát, mielőtt az megtörténne, és visszafordíthatja azt az áramlatot, de elkerülhetetlenül ahhoz fog ez vezetni, amit néhányan Nap Villanásnak hívnak, és ez tulajdonképpen egy Galaktikus Szuperhullám, amely az Eseményhez vezet. Addig is tanulmányozhatjátok a Fényerők terveit." 


A teljes bejegyzés itt elérhető: 


https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/11/rovid-helyzetjelentes.html


Eredeti angol nyelvű bejegyzés itt: 


http://www.xekleidoma.info/plans.html


Fordította: MCCS

A Bolygó felszabadítása

A Fényerők terveinek alapvetően három szakasza van a Föld bolygó és lakói számára:

- A sötét erők szorítását úgy lazítják, hogy meggyengítik és megszüntetik a hatalmi struktúrájukat és a technológiai vezérléseiket,valamint növelik a lakosság körében a tudatosságot és felkészítik az Eseményre.


- Átvenni a hatalmat a sötét erőktől, alapvető változásokat eszközölni a kormányzásban, a pénzügyekben, a médiában, az egészségügyben, a tudomány területén, és igazságszolgáltatás, bíróság elé állítani a cabal tagjait.


- A bolygó és az emberek tisztulása és gyógyulása, a Föld rejtett történetének feltárása, a földön kívüli intelligencia létezésének feltárása és az emberek teljes tudatosságának visszaállítása.


Az első fázis végéhez közeledünk, és készen állunk a második fázis megkezdésére, amely az Esemény idején kezdődik. Az Eseményt az Esemény fényvillanása jelzi, ami egy nagyon erős energiaimpulzus, amelyet Pleroma küld a Galaktikus Központi Napunk, és amit mindenki érezni fog egy bizonyos mértékig, az adott személy érzékenységétől függően. Amikor a villanás eléri a Földet, a jelenlegi pénzügyi rendszert azonnal leáll és a világ minden táján megkezdődik a cabal tagjának letartóztatása.

Ezt élőben közvetíti a televízió, így tanúja lehet mindenki. Miután a 2. fázis után a kedélyek lecsillapodtak, és az emberek megértették, mi folyik és miért, a 3. szakaszba lépünk, amelynek célja a cabal okozta zűrzavar, rendetlenség megtisztítása. Az egész emberiség számára nyilvánosságra hozzák a teljes kíméletlen igazságot. E szakasz befejeződése után nincs szükség a Fényerők intenzív segítségére és mindenki élhet az egyéni igényeiknek és kívánságainak legjobban megfelelő lehetőségekkel.Amit eddig elértek:


Az 1994-ben megkötött Ancharai Szerződést követő években sok mindent sikerült elérni. Ugyan kezdetben a Földön a dolgok még rosszabbá váltak, mert az Orionból visszahúzódó még megmaradt sötét erők a Naprendszerre és a Föld köré koncentrálták erőiket, a század fordulóján a Fényerők képesek voltak ellentámadást kezdeményezni és fokozatosan meghódították és megtisztították a földalatti és a tenger alatti katonai bázisokat.


Ezt részben a Föld saját kormány tisztviselői és katonái tették, akik a Fényerők mellé álltak, részben az Ellenállási Mozgalom, részben pedig más Csillagrendszerekből származó humanoidok. Ennek eredményeként mintegy 500 millió fizikai testben élő hüllőt távolítottak el a bolygóról, sok emberi túszt szabadítottak ki és vitték a galaktikus konföderáció területére a gyógyulás és a felépülés érdekében. Továbbá a sötét erők különböző holdakon és aszteroidákon lévő számos bázisát elfoglalták a Fényerők a Naprendszerben, és a sötét erők technológiáit, melyek a fátylat erősítették és behúzták az anomália energiáit a környező kozmoszból kitisztították és még több emberi túszt szabadítottak ki.


2010-ben a legtöbb fizikai implantátumot, melyeket az oltási programok keretében kapott a felszíni lakosság, majd amiket újra megerősítettek, az Ellenállási Mozgalom eltávolította egy speciális, távolról működtethető technológia segítségével. A magasabb szintű ismereteket elnyomó plazma implantátumokat még nem távolították el teljesen, de működésük szempontjából már kevésbé hatékonyak.


A következő években a nem fizikai hüllők és más negatív entitások milliárdjait távolították el a plazma és éteri síkokból. Az 2012-es tömegmeditációs portál aktiválás teljesen eltörölte az összes lehetséges negatív idővonalat, így a cabal globális kataklizmákra vonatkozó tervei nem valósulhattak meg. A cabal számos sötét hadműveleti programját és ember-klónozási laboratóriumát kiürítették és bezárták.


A legszenzációsabb az, hogy a központi bankban és a cabal páncéltermeiben tárolt arany nagy részét az Ellenállási Mozgalom eltávolította, meghagyva a cabalnak a semmire épülő papírpénz rendszerét. Ami a központi bank páncéltermében rejlik az aranyozott volfram rúd. Annak érdekében, hogy némi aranyra tegyenek szert, a cabal a nyugati országok minden városába aranyfelvásárló üzleteket helyezett és fokozta az aranybányászatot.


A belső Föld civilizációi kibővítették kapcsolataikat egymással, az Ellenállás Mozgalommal és a jóindulatú Földönkívüliekkel, és élénkítették az Agarthai hálózatot. A bolygó felszínén Eseménytámogató csoportok alakultak, amelyek segítik a fejlemények megfelelő irányba haladását az Esemény alatt és közvetlenül az Esemény után. Emellett segítenek létrehozni a szükséges humanitárius, környezeti, társadalmi és kulturális projekteket. 2015 elején a chimera csoport összes fizikai strangelet és toplet bombáját eltávolították.


2016-ban befejeződött az összes plazma strangelet bomba tisztítása. Mivel a bolygónkat közvetlenül körülvevő területen kívül a Naprendszer megtisztult a negatív lények jelenlététől, Yaldabaoth szétesési folyamata megkezdődött. Első lépésként a Plejádiak a holdpályán létrehoztak egy tachyon membránt, amely hatékonyan levágta Yaldabaoth fejét a csápjaitól. A 2017. február 26-i tömeges meditáció eredményeként a Yaldabaoth csápjai teljesen eltűntek, és a közvetlenül a bolygó felszíne fölött lévő területen kívül már nincs több plazma anomália.


Jelenleg a Yaldabaoth feje esik szét, amely tartalmazza a fennmaradó plazma toplet bombákat. 2018 februárjában beléptünk a bolygó felszabadításának végső szakaszába; a földalatti katonai támaszpontokat megtisztították a cabal jelenlététől és szakaszokban megkezdték a felszíni hadműveleteket is. 2018 nyarán megszűnt a rendellenes plazma áramlása, amit a Tejút szélén lévő sötét erők plazmaszálakon keresztül (magasabb dimenziós szálak vagy alagutak) a Naprendszeren belül lévő lények implantátumaiba pumpáltak, ezzel hatékonyan elzárva a csapot, miközben a vizet feltörölték.

Az Esemény megközelítése és elérése


Ahogy az Esemény egyre közelebb kerül, a cabal felsőbb tagjai egyre idegesebbé válnak, mivel nem hajlandóak átállni a Fény oldalára, és így felelősségre vonják őket azokért a szörnyű bűncselekményekért és atrocitásokért, amiket elkövettek.


Sikertelenül keresik a menekülési útvonalat az elkerülhetetlentől, megpróbálják megváltoztatni az áramlást, káoszt, globális konfliktusokat és pusztulást keltenek, ám az általuk tervezett nagyszabású akciókat szinte minden alkalommal megállítják a Fényerők. Elsősorban kis jelentőségű dolgok ezek, melyek során néhány ember meghal vagy megsérül, és várható, hogy az ilyen kellemetlen események az Eseményig folytatódnak.


Azt tanácsolnám a cabalnak, hogy békéljen meg a sorsával és készüljön fel rá szellemileg és érzelmileg, ahelyett, hogy ilyen sok időt pazarol annak késleltetésére, ami szükséges és biztosan megtörténik.


Az Esemény bejelentése után sokan sokkos állapotba kerülnek és összezavarodnak attól, ami kívülről látszik. Ekkor az olyan embereknek, mint mi, akiknek tudomása van a történtekről, tájékoztatnunk kell rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, a nyilvánosságot és a vezető pozícióban lévő embereket arról, hogy mi folyik, mi az Esemény célja és háttere, és mi a végcélja. Ez csökkenti a káoszt és segít elkerülni az emberek összeomlását és erőszakos viselkedését. Az eseménynek olyan zökkenőmentesen kell megtörténnie, amennyire az emberileg lehetséges egy ilyen radikális esemény alatt.


Ez történik majd az Esemény alatt:


- A korrupt, adósság-alapú pénzügyi rendszer azonnali megszüntetése (minden digitális tranzakció blokkolódik, csak a készpénzes tranzakciók folytatódnak)


- Valamennyi pénzügyi eszközt és derivatívát (származtatott ügylet), amely a reális értékénél sokkal többre van értékelve, lenullázódik


A cabal összes tagjának tömeges letartóztatása világszerte (korrupt bankárok, politikusok, elnökök, tisztviselők, negatív titkos társaság tagjai, fekete nemesség, jezsuiták stb.)


- A tömeges letartóztatásokról a televízió is tudósít, és a cabalról és intézményesített bűncselekményeikről általános információk látnak napvilágot.


Ez történik nem sokkal az Esemény után:


- A fekete pénzeket és az árnyékszámlákat (offshore) zárolják és lenullázódnak.


A caballal kötött jogellenes és csalárd üzleti megállapodásokat eltörlik.


- A több milliárd dollár értékű aranykötvényeket, melyeket az ázsiai királyi családok kaptak az 1930-as években a fizikai aranyukért cserébe, a Szövetségi Központi Banknak kell benyújtani, hogy a fizikai aranyat és annak kamatait visszafizessék nekik. Mivel a Federal Reserve és részvényesei ezt nem lesznek képesek visszafizetni, az összes bank és pénzügyi intézmény, mely a cabal ellenőrzése alatt áll egymás után csődöt jelent.

- Egy világméretű adósság eltörlés keretében minden állami és magán pénzügyi adósságot törölnek.

- Egy új, tisztességes és kiegyensúlyozott, részvényalapú pénzügyi rendszert indítanak be.

- Dokumentumfilmeket, tanúvallomásokat és bizonyítékokat mutatnak be, melyek részletesen beszámolnak a cabal különféle bűnügyi és sötét tetteiről.

Ez történik némi idővel az Esemény után:

Az összes fegyveres konfliktus megszűnik, mivel a háborúpártiakat és háború-finanszírozókat eltávolítják, és akik háborúba mentek megtudják, ráébrednek, hogyan manipulálták őket.

A multinacionális vállalatokat felosztják és államosítják.

A cabal azon tagjait, akik nem fogadják el a fényt, a Galaktikus Központi Napba viszik, és lelküket esszenciáikra bontják. A többieket bíróság elé állítják és egy igazságos és békés eljárás során felelniük kell az elkövetett bűncselekményekért.

Új, arra méltó és lelkiismeretes vezetők átveszik a hatalmi pozíciókat, melyeket régen a cabal tagjai töltöttek be.

Felszabadítják a Jólét alapokat az egész emberiség számára és újra elosztják a cabal illegálisan megszerzett vagyonát.

A nagyszabású projektekkel elkezdik a szegénység megszüntetését, megállítják a természet és a környezet pusztítását, megóvják az óceánokat és javítják az infrastruktúrát.

Az elhallgatott fejlett technológiákat felfedik és hozzáférhetővé teszik a tömegtermelés számára, melyek között az ingyen energiás eszközök a legfontosabbak.
A földönkívüliek jelenlétéről és a korábbi kapcsolatfelvételekről szóló információkat nyilvánosságra hozzák.


Ez történik jóval az esemény után:
- Földönkívüli Fénylények szemtől szemben találkoznak a Földi emberekkel, először egyénileg, majd később nagy nyilvánosság előtt.


A Belsőföld emberi lényei kapcsolatba lépnek a felszíni lakossággal és hivatalos kapcsolatokat létesítenek.

A Lélekcsaládok újraegyesülnek, és azok, akik lélekben nem a Földről származnak, visszatérhetünk bolygójukra.

A Föld felemelkedési tervét bejelentik és elkezdődik a Felemelkedési folyamat.

- Az embereket a Galaktikus Konföderáció területén lévő fénykamrájukba viszik, hogy teljesen tudatossá váljanak.

Az emberek, és a csoportok meggyógyulnak az elszenvedett fizikai, mentális, érzelmi és szellemi károkból és mindenki elszámol az egyéni szerepéért.

Azokat a negatív embereket, akik nem állnak kapcsolatban a caballal, átnevelik és újraképzik, hogy képesek legyenek konstruktív életet élni.

A Földnek lehetőséget kínálnak a Galaktikus Konföderációhoz való csatlakozásra.
A világ az Esemény után
Ezek után valódi szabadságban élve, adósságtól, nyomorúságtól, kizsákmányolástól, manipulációtól, háborúktól, bűncselekményektől, hazugságtól, csalásoktól és árulásoktól mentesen, az emberek ráébrednek, mekkora különbséget jelent a sötét erők leküzdése. Ez az élet normális rendje, hogy minden élőlényt segítünk és támogatunk a boldogság elérésében.


Az elcseszett életmódot (ha egyáltalán nevezhetjük életnek), amelyet az emberek az Esemény előtt megtapasztaltak, örömmel elfelejthetjük, miután az igazság és a megbékélési folyamat lezárult. Sok csodálatos dolog fog történni, és mindenkinek esélye lesz rá és fejlesztheti a tehetségét, a képességeit, és a legmélyebb vágyaival összhangban használja ezt. Mivel sokan már nagyon figyelemre méltó és egyedülálló készségeket sajátítottunk el hogy legyőzzük a kudarcokat, megbirkózzunk a veszélyekkel és megkerüljük az utunkba kerülő akadályokat, szolgáltatásaink iránt nagy igény lesz az egész világegyetemben. Az űrutazás a közeljövőben normális jelenséggé válik. A munkahetek sokkal kevésbé lesznek fárasztóak, és a fejlettebb technológiák bevezetése miatt a mai munkaidő körülbelül a felére csökken. A további automatizálás és robotizálás előnyeit nem csak az elit, hanem az általános lakosság is élvezhet. A magánélet is könnyebb lesz a replikátorok bevezetése miatt (a 3D-s nyomtatók sokkal fejlettebb verziója.)
Az árak sokkal alacsonyabbak lesznek a szabad energia és az alacsonyabb adók eredményeként. A környezetszennyező technológiákat nagyon gyorsan megszüntetik, tiszta termelési módszerekkel és szállítási rendszerekkel helyettesítik. Sokkal nagyobb figyelmet fordítunk majd a spirituális fejlődésre, és mindennel, ami ehhez kapcsolódik. Természetes lesz, hogy időt töltesz lelki természeteddel. Az emberek pszichések, tisztán látók és érzékenyek lesznek mások érzéseire; megtanulnak telepatikusan is kommunikálni.

Az egészségügy forradalmi átalakuláson megy keresztül, energetikai gyógyuláson alapul majd, amelyet gyógyító hatású természetes gyógyszerekkel egészítenek ki, műtétek és szintetikus gyógyszerek helyett, melyek csak a tünetek ellen küzdenek.A "modern" hobbik és szabadidős tevékenységek érdekében elhagyott holisztikus hagyományok újjáélednek, amikor valódi értékük és szépségük újra feltárul. Az építészet, amely jelenleg alapvetően férfias jellegű, a funkcionalitást, a tisztaságot és a hatékonyságot hangsúlyozza, elmozdul a kiegyensúlyozott tervezési stílushoz, amely magában foglalja a nőies szempontokat, például a misztikát, a lágyságot és a szépséget.

A természetes építészet a formákat a természetből veszi át, az intuitív építészet az intuíciót használja a férfias és nőies tulajdonságok tökéletesen kiegyensúlyozott összekapcsolására. Az ipari formatervezés, a kertek és tájképek hasonlóképpen fejlődnek. Azok a jellegzetes kézműves termékek, melyek praktikusak és gyönyörűek is, megújulást jelentenek, ha az embereknek nem kell minden fillért kétszer fordítani.Megélheted a legvadabb álmaidat

Az út mindenki számára nyitva áll, hogy álmaik valóra váljanak, mihelyt a környezet az akadályozóból a támogatóra változik. Még a legvadabb álmok is megvalósulhatnak, amint a Fény átveszi uralmát a bolygó felett. Tekintettel arra, hogy a szerelem és a szex a természet legerősebb erői és ugyanazon érme két oldala, sok ember vágyakozik arra, hogy megélje a legvadabb fantáziáit.

Úgy gondolom, hogy ez sokféle formát és alakot ölt, és ennek szorosan kapcsolódnia kell az intuícióhoz. A szex a második vagy szakrális csakra-erő, a szerelem a negyedik vagy szív csakra-erő és az intuíció a hatodik vagy harmadik szem csakra-erőt. Ezek nőies erők, és az intuíció egyértelmű képet fog adni arról, hogy mire van szüksége és vágya a partnernek túl az egyértelműen észrevehetőn.

Az emberiség második alapvető ösztöne a kreativitás, és bárki, aki megszabadul az élet terheitől és kötelezettségeitől, teremteni akar. Ez ismét egy szakrális csakra női-erő, és arra késztet minket, hogy feltaláljunk, tervezzünk és építsünk, nagyot vagy kicsit, mindent, ami eszünkbe jut. Adjunk szeretetet a szépségápolási termékekhez, intuíciót a gyakorlati felhasználású dolgokhoz, és pompás új alkotások születnek majd.

Az emberek harmadik alapvető ösztöne az, hogyan váljon fejlettebbé és ügyesebbé (gyökér csakra), legyen erősebb (napfonat csakra), kommunikatívabb (torokcsakra) és bölcsebb (koronacsakra). Ezek működésben olyan férfias erők, melyek végül istenekké és istennőkké változtatnak közönséges férfiakat és nőket. Tehát nem számít, hogy mely részed szeretnéd fejleszteni és mélyebben felfedezni, és nem számít, hogy jobb vagy-e, mint a másik, vagy sem, csak kövesd az inspirációit, és nőj bele abba, amire vállalkozol.

Az élet célja az, hogy szeressünk és minket is szeressenek fizikailag, szellemileg, érzelmileg és szellemileg egyaránt, hogy csodákat hozzunk létre és mások csodálatos alkotásait élvezzük, és az, hogy a lehető legjobbak legyünk bármely területen ahol szeretnénk.

Magyar Cobra Csoport


Rózsa Rendje Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.