2020. április 29., szerda

Xekleidoma - Fényerők kontra sötét erők

Eredeti bejegyzés itt: 

http://www.xekleidoma.info/duality.html

A cikk Cobra 2018. november 30-i bejegyzéséből való, idézet belőle:

"Szerencsére létezik egy nagyobb Galaktikus ciklus, amely felülírhatja a Nap mini jégkorszak ciklusát, mielőtt az megtörténne, és visszafordíthatja azt az áramlatot, de elkerülhetetlenül ahhoz fog ez vezetni, amit néhányan Nap Villanásnak hívnak, és ez tulajdonképpen egy Galaktikus Szuperhullám, amely az Eseményhez vezet."

A teljes bejegyzés itt elolvasható: 

https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/11/rovid-helyzetjelentes.html

Fordította: MCCS

Olyasmi, mint a Fény és az isteni szeretet abszolút erejének teljes ellentéte elképzelhetetlen volt, a teremtés történetében eddig még sohasem látott dolog. Ám mégis megtörtént a bukott angyalok vezetése alatt, akik a Forrás és a spirituális rend ellen fordultak. A sötétség kiterjesztette tevékenységét és befolyásának szféráját és erre reagálva a Fény lelkek úgy döntöttek, hogy magukba foglalják a sötétséget, hogy az ne terjedhessen tovább az univerzumban.

Ha jól értem a sötét erők három galaxisra voltak hatással, a Tejútra, az Andromédára és még egy szomszédos galaxisra. A több mint egy milliárd létező galaxist tekintve ez nagyon parányi rész, de ettől függetlenül a teremtésre gyakorolt hatása hatalmas, hiszen minden kapcsolatban áll mindennel, és a teljesen tudatos lények észlelése korlátlan. A teremtésben elkövetett hiba (melyet gonoszként ismerünk) javítására nincs gyors és egyszerű megoldás, kezdete váratlanul történt, még maga a Forrás sem volt rá felkészülve. Ez azt jelenti, hogy a Forrásnak és a spirituális világnak megoldásokkal kellett előállnia, hogy megbirkózzon a sötétség problémájával, és az elsődleges anomáliával, ami az egész gyökere. Így jött létre a Fényerők, és elkezdődött a harc a Fény és a sötétség között, ami mellett minden egyéb konfliktus kicsinek látszik, eltörpül.


                  A képen: Az igazság olyan mint a nap. Kikapcsolhatod egy időre, de attól még                                                         nem tűnik el. -Elvis Presley

Meg akarom ismételni: a gonoszságnak nincs célja, sohasem volt a terv része a létezése vagy a megteremtődése. Nem a szellemi növekedés eszköze, és nem célja a ragyogó szeretet, szerelem és jóság nagyszerűségének igazolására, bizonyítására. Mi haszna az igaz szerelem számtalan sajátosságának, ha nem mindenki képes megtapasztalni? Ezért nincs nagyobb jelentőségű feladat az elsődleges anomália kijavításánál és ezzel véget vetni minden gonosznak és sötétségnek.

A sötétség hatalmát le kell győzni és mindazoknak, akik valamikor úgy döntöttek, hogy a sötét erők szolgálatába állnak, most választhatnak: megbánják tettüket, megtisztulnak attól amit csináltak, és átölelik a fényt, vagy lelküket esszenciájára bontják. A lélek esszenciára bontása azt jelenti, hogy a lélek tulajdonságai, ismeretei, emlékei és tapasztalatai együtt törlődnek, és a lélek a semmiből kezdi újra a spirituális fejlődést.

Azok a fegyverek, melyeket a Fényerők használnak, teljesen különböznek azoktól, melyeket a sötét erők használnak.

A sötétség félelmet, korlátokat és kiváltságot, büntetést és jutalmat, hazugságot és csalást, erőszakot és pusztítást, elnyomást és éhínséget, depressziót és elszigeteltséget használ, az emberek alapvető szükségleteit és motivációit ellenük fordítva. A Fény a szeretet, a felhatalmazás, az inspiráció, az igazság és a kinyilatkoztatások, a harmónia, a szabadság és a táplálás, a humor és a tudat kibővítését használva erősíti az emberek mint Isteni szellemek természetes tulajdonságait. A sötétek leghatékonyabb eszköze arra, hogy az embereket megnyerjék a sötétségnek, ha megsemmisítik kapcsolatukat a magasabb énnel, így folytatva tovább a sötét praktikáikat, gyakorlataikat és ezzel megőrizve helyzetüket.

A Fény erősebb, mint a sötétség, hiszen Fényből jöttünk és alapvetően Fényből épülünk fel. A Fény elér bárhová, ez is a célja. A fény kreativitást, szépséget, kalandot, beteljesülést, örömöt, eufóriát és eksztázist jelent, de egyáltalán nem korlátozódik ennyi mindenre, még ennél is sokkal többet jelent.

A Fényerők nagy előrelépéseket tettek a bolygó felszabadításának folyamatában a sötét uralom alól. Nagy előrelépés történt a galaktikus békével kapcsolatban, melyet az Anchara-egyezmény hozott létre 1995-ben. Azóta a sötét erők azon része, amely nem értett egyet a békeszerződéssel, egy kis csoportot visszatartott, akik megújultak, mivel elutasították az Anchara szövetség azon határozatát, amelybe tartoztak, és megpróbálták megtartani saját kis sötét királyságukat.

1996-ban áttelepültek az arkhónok a Rigel-ből a Földre, így a Föld vált a sötét erők utolsó erődítményévé a Tejúton és azon túl is. Elaknásították a Földet strangelet és toplet bombákkal, amelyek az atombombák ellentétes elvén alapulnak. Ahelyett, hogy a radioaktív atomokat egy láncreakcióban felosztanák, és pusztító robbanást okoznának, összekapcsolják a szubatomi részecskéket, amikor aktiválódnak, és ezzel fekete lyukat hoznak létre. Ez az elsődleges oka annak, hogy a Föld bolygón még nem sikerült legyőzni a sötét erőket, a sötét erők túszként használják a Föld lakosságát.

Mivel a Fényerőknek fontos a Földön élő emberiség, rendkívül óvatosan kell megközelíteniük a helyzetet. Had használjam a mikado játék analógiáját, ahol a pálcikákat (toplet bombákat és más összekapcsolt vezérlő technológiákat) egyenként kell eltávolítani anélkül, hogy a többi pálca megmozdulna. Ez az egyik oka annak, amiért sok időbe telik a Földön lévő sötét erők erőstruktúrájának leépítése. Noha sok embernek az a benyomása, hogy a dolgok nem igazán javulnak, a sötét erők és a Fényerők között hatalmas titkos háború zajlik a Kék ékszer nevezett hatalmas díjért, ahogyan jóindulatú földönkívüliek nevezik bolygónkat a Földet.

A Fényerők kezdeti győzelmei leginkább a Naprendszer lakóinak figyelmén kívül zajlottak a magasabb dimenziókban és bolygónk felszíne alatt. Vannak, akik már tudatosabbak, mégsem tudják, mit tehetnének a sötét erők szorításának csökkentése érdekében a Földön. Mindez annak a mély programozásnak köszönhető, amelyet az emberiség a Földön kapott.


Az Ellenállási Mozgalom

A Fényerők egyik kulcsfontosságú csoportja az Ellenállási Mozgalom (Resistance Movement.) Eredetileg az X bolygóról származik, ahol intelligens élet van és a Naprendszer távolabbi részén található, a Plútón túl. Az X bolygót a sötét erők elfoglalták, majd 1999-ben felszabadult. Sok szabadságharcos az X bolygóról a Földre jött és csatlakozott a földi szabadságharcosokhoz az 1975 óta létrehozott földalatti bázisokban. Az Ellenállási Mozgalom (RM) legfontosabb célja a cabal megdöntése.

Az RM a föld alatti bázisaikból fejlett technológiákkal figyelik a bolygó felszínén zajló eseményeket. Mielőtt az X bolygó szabadságharcosai megérkeztek, a Földről származó szabadságharcosok már kapcsolatba kerültek Agartha-val, és a cabal csapatokkal súlyos harcokat vívtak. A helyzetük 1996 és 1999 között elég reménytelen volt, ám az X bolygóról származó több milliós segítség megfordította az esélyeket. Azóta a föld feletti hírszerzők és titkos ügynökök segítségével az RM visszavette a felszín alatti területeit, és sok DUMB-t (Deep Underground Military Bases) elpusztított, melyeket a cabal a fekete hadműveletek keretein belül épített és adókból finanszírozta.

A cabal szándéka az volt, hogy a DUMB-okat felszereli hosszan tartó földalatti tartózkodáshoz szükséges eszközökkel és a föld alá költözik a saját asszisztenseivel, tudósaival, professzorokkal, orvosokkal, ápolókkal, katonai személyzettel, építészekkel stb., majd rászabadítja a poklot a Földre a harmadik világháborúval. A felszíni lakosság nukleáris fegyverekkel, biológiai fegyverekkel és éhínségekkel történő megsemmisítését tervezték. Ilyen pusztítások és járványok után a világnak minden segítségre szüksége lett volna így teljesen, nyíltan elfogadta volna a cabal szabályait az újjáépítésért és gyógyulásért cserébe. Az Ellenállási Mozgalom meghiúsította ezt a tervet, minden DUMB-t elpusztítottak vagy átvettek az úgynevezett Fehér Kalaposok segítségével, akik hivatalnokok és katonák a pozitív katonaságban.


Jóindulatú földönkívüliek

Az Ellenállási Mozgalmat aktívan támogatják a különféle fajokból származó, jóindulatú földönkívüli lények sok csillagrendszerből, köztük a Plejádiak, a Szíriusziak, az Arktúrusziak és a pozitív Andromédaiak. A Galaktikus Konföderáció szervezetéhez tartoznak, amely pozitív civilizációk laza Konföderációs szövetsége és a Felemelkedett mesterek vezetik.

És létezik a Központi Faj, amely a Tejút galaxis intelligens lényeinek legidősebb faja; a Tejút középső részében élnek, mint ahogyan a nevük sejteti, és galaxisunkban ők a legfejlettebb lények minden faj között. A Központi Faj kapcsolatba lépett a földön lévő Atlantiszi civilizációval több százezer évvel ezelőtt. Az Ashtar Parancsnokságnak nevezett különleges csoport a Galaktikus Konföderáció része és kifejezetten a Föld bolygó sötét erőktől történő felszabadításának szentelik magukat.

Általában a Naprendszeren kívüli bolygók és civilizációk mind a Fényt képviselik. Azok, amelyek valaha sötét uralom alatt álltak, mind elfogadták a Forrás Fényét útmutatóként és hivatkozási pontként. Mindannyian arra törekszenek, hogy harmóniával és sokszínűséggel gazdagítsák és bővítsék a teremtést minden más lénnyel és civilizációval, mivel ez a természetes út. Senki sem szenved hiányt semmiben, hiszen mind vigyáznak egymásra, és egymás szolgálatában állnak. Senkinek sem áll a többi felett, nincs közöttük domináns, mivel mindannyian tudják és elismerik, hogy az igaz hatalom és erő bennük van, és mindannyian szorosan kapcsolódunk egymáshoz.

Ezért vezetői pozíciót a legtöbb ismerettel rendelkező, bölcs személyek töltik be. A jóindulatú földönkívüliek között vannak a magasabb dimenziójú lények, és vannak fizikai lények, mint mi. A magasabb dimenziókból álló lények (9. és 12. sűrűség) a középső dimenzió lényeivel kommunikálnak (6. és 8. sűrűségű), akik pedig az alsó dimenziókból álló lényekkel kommunikálnak (3. és 5. sűrűség). A magasabb és az alsóbb dimenziók közötti alapvető különbség az, hogy az alacsonyabb dimenziók konkrétabbak, határozott a formájuk és viszonylagosak, míg a magasabb dimenziók elvontabbak, formálhatóak és abszolútak.

A jó szándékú földönkívüliek különleges csoportja a Csillagmagoké. Olyan lelkek ők, akik különböző dimenziókban éltek különböző csillagrendszerekben és úgy döntöttek, hogy az emberiség segítségére sietnek azzal, hogy leszületnek és köztünk élnek a Földön. Így, életükkel példát mutatnak a spirituális szeretetről, szerelemről és bölcsességről, és cselekedeteikkel megváltoztatják az emberek életét és a történelem menetét. A harmonikus együttélés és a kölcsönös előnyök magasabb szintű elveit tanítják.

Ezek a Csillagmagok gyakran forradalmi szemléletű művészek, kiváló tudósok, szabadságharcosok, fénymunkások és fényharcosok. Úgy ismerjük őket a legutóbbi generációban mint indigó- vagy az új kor gyermekei. Sok szempontból nagy áldozatot hoznak, hiszen elhagyták tökéletes életüket egy békés és bőséggel teli bolygón, hogy eljönnek egy súlyos bajban lévő helyre, ami a mi bolygónk.
Arkangyalok, angyalok és a szellemi útmutatók

A földönkívüli intelligens lényeken kívül, akik a Tejút egész területéről és azon túl a csillagrendszerekből származnak, vannak olyan angyalok és arkangyalok, akik sohasem testesültek meg fizikai formában. Ők a Forrás szolgái, akiknek az a feladata, hogy a teremtést az Isteni tervnek megfelelően irányítsák, és Isten metaforikus kezei legyenek az univerzumban.

Az arkangyalok kimondottan nagy hatalommal bírnak, közéjük tartozik Michael, Gábriel, Chamuel, Raphael, Uriel, Jophiel, Zadkiel, Adonael, Anthriel, Aquariel, Ariel, Azrael, Barachiel, Iaoth, Jehudiel, Jeremiel, Oriphiel, Raguel, Ratziel, Sabrael, Sealtiel, Tzaphqiel, Zachariel és Zerachiel. Minden arkangyal sajátos tulajdonságokkal és szakterülettel rendelkezik, és akkor hívhatjuk őket, ha segítségre van szükségünk az életünk alapvető területén. Az angyalok és arkangyalok (a bukott angyalokon kívül) sohasem tapasztalták a dualitást, a gonoszságot, a szenvedést, tehát annyira tiszták, mint teremtésükkor a Forrásban.

Az arkangyalok szembeszálltak az arkhónokkal, és megpróbálják őket rávenni, hogy változtassák meg az útjukat és térjenek vissza a Fénybe. Egyes arkhónok valóban vissza is tértek és már a Fényt szolgálják. Az arkangyalokat mikor ábrázolják, kapnak bizonyos sajátosságokat, de emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy ezek a sajátosságuk az arkangyalok energiáinak és karakterének csupán látható formában történő ábrázolásai, amelyhez mi, emberek, könnyen tudunk kapcsolódni, és nem szabad egy az egyben így elképzelnünk őket. Nekik nincsenek olyan korlátaik és gyengeségeik, mint általában az embereknek, és rezgésük sokkal, de sokkal magasabb, mint bármely emberé.

A szellemi vezetők gyakran magasan fejlett lelkek, akik jelenleg nincsenek megtestesülve, szellemi támogatást és útmutatást nyújtanak a magasabb dimenziókból azoknak, akik testben élnek, és olyan helyzetekben beavatkoznak az emberek életébe, amikor biztosítaniuk kell, hogy a küldetésüket teljesíthessék. Ezt saját tapasztalatból tudom, egyszer gyermekkoromban valaki hirtelen azt mondta nekem kerékpározás közben, hogy álljak meg. Néhány másodperc múlva két autó ütközött össze az orrom előtt, miközben az egyik sofőr vakmerően kanyarodott vissza a kocsijával egy parkolónál, miközben egy másik gyanútlan sofőr arra haladt.

Gyógyítás, transzformáció és háromszögelés

Sokan, akik végül ráébrednek, hogy az összeesküvés-elméletek nem csupán elméletek, létezik árnyék kormány, amely lényegében meghatározza társadalmunk és a világ egészének körülményeit, ezzel életünk minőségét is, dühödté és gyűlölködővé válnak. Elárulták és becsapták őket. Mindez azonban nem segít, ettől semmi sem fordul jobbra.

Engem már nem érdekel az elszámoltatás és az, hogy bosszút álljak. Végül nem számít, ki mit tett, ki bűnös és korrupt, ki árulta el nekünk, szellem lényeknek az Isteni jogait, és tette életünket minden elképzelhető módon nyomorúságossá. Az egyetlen dolog, ami valóban számít, az az elsődleges anomália okozta hihetetlen zűrzavar megtisztítása, az értelmetlen gyilkosságok leállítása, a felesleges szenvedés és pusztítás befejezése, valamint a béke, az egyensúly és a Szerelem dicsőségének újjáteremtése a Földön.

Sok változtatásra van szükség a világ megszervezésében és irányításában, a természet bőségének helyreállításában, a környezet megtisztításában, a gazdagság újraelosztásában, több időt kell fordítani a kreatív erőfeszítésekre és kevésebbet a tömegtermelésre, az utódnemzést sokkal nagyobb felelősséggel kell kezelni, meg kell szüntetni a megalázó és erőszakos filmeket és képeket, helyre kell állítani az igaz szellemiséget, fel kell tárni az ősi titkokat és a rejtett technológiákat, az embereknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a Forráshoz, és vissza kell vonni a káros elmeprogramozást, az érzelmi sebeket pedig be kell gyógyítani. Ezeket a feladatokat az emberiség láttára kell megtenni, és mindezt azonnal megkezdeni, amint a cabal uralma megszűnik, és a Fényerők hatalomra kerülnek. Az emberiség egyre inkább közvetlen segítséget kap majd a jóindulatú földönkívüliektől, miután a Föld bolygót felszabadították a cabal uralma alól.

A gyógyításnak számos fajtája létezik, mivel ez is kreatív folyamat. Az intuíciót és a belső útmutatást követve akár saját módszereket is kidolgozhatunk. Hadd említsek meg egyet, amelyet magam is használtam: aktiváld a kéz csakrákat úgy, hogy egy fényesen ragyogó fényt vizualizálsz ami tenyeredből indul, és erősítsd fel, amennyire csak tudod; majd lásd a kezeid között lebegő bolygót, miközben oldalra mozgatod a kezeid a bolygó alatt, és érezheted, ahogy a bolygó elnyelte a kezedből a gyógyító energiát.

Ezután lassan emeld a kezed felfelé, hogy a bolygó elkezdjen mozogni a kezeid között, és érezd, hogy a világ fokozatosan megkönnyebbül a sötét praktikák okozta nehézségektől. Ne felejtsd el, hogy az Istenné válás útján haladsz, tehát ne légy szégyenlős nagy hatást gyakorolni.

A transzformáció, az átalakulás olyan belső folyamat, amely lényegében a problémák legalapvetőbb és legfontosabb okainak feltárása majd megsemmisítése egyszerűen úgy, hogy valami mást választunk.

Összehasonlíthatjuk ezt egy hagyma rétegeinek lehámozásával, amíg el nem érünk a közepébe; csak a probléma lényegének azonosításával lehet sikeresen megoldani a problémát. Ezt meg lehet tenni egyénileg, de csoport vagy társadalmi szinten is. Mindegyik esetben személyes érettséget igényel a folyamat, mindenekelőtt abszolút őszinteséget önmagunkkal szemben, hogy meghatározhassuk gyötrelmeink kiváltó okát. Anélkül, hogy hajlandóak lennénk önmagunkra mint egyénre, vagy önmagunkra mint csoportra gondolkodni, továbbra is fennmaradnak a problémák és valószínűleg még rosszabbá válnak. Hogy enyhítsünk ennek a néha fájdalmas folyamaton, segíthet, ha megbocsátóak vagyunk önmagunkkal szemben.

A háromszögelés alapvető eszköz ahhoz, hogy tudatosan visszaillesszük azt, ami úgy tűnik, hogy levált és összeegyeztessük, ami összeegyeztethetetlennek tűnik. Ennek az eszköznek az alkalmazása tette lehetővé a rendkívül fontos Ancharai Szerződést is. A háromszögelés elve annak felismerése, hogy mindenki arra törekszik és annak a helyzetnek a megítélése alapján hozza döntéseit és hajtja végre cselekedeteit, amiben éppen van. Ha valaki úgy látja, hogy lehetetlen az ideális választás, nevezetesen az a választás, ami mindenki számára a legkedvezőbb, akkor az a személy azt fogja választani, ami neki, a kis énjének (egójának) a legmegfelelőbb, függetlenül attól, hogy az esetleg sérti mások érdekeit. Ezért ki kell bővíteni, el kell mélyíteni és egyben megérteni az érdekek és a perspektívák körét, hogy az magába foglaljon minden lehetőséget, érdeket és megoldást. Ezután elérhető a holisztikus "ötvözet", mely megoldja a vitákat és viszályokat.

A holisztikus út: újra eggyé válni önmagunkkal

Olyan sok szándékos megosztottságot és elkülönülést hoztak létre ezen a bolygón az emberek között, hogy az elképesztő. Időnként sír a szívem, amikor arra gondolok, milyen lehetett volna ez a világ a sötét erők mesterkedési nélkül; paradicsomi állapotok lehetnének, vagy ahhoz nagyon közel. Ha nem lenne a Fényerők védelme, nem létezne emberi élet a Földön; ők akadályozták meg a legrosszabb forgatókönyvek bekövetkezését.

Jelenleg a sötét és a Fényerők között él egy megállapodás arról, hogy egyik fél sem avatkozik be közvetlenül az egyes emberek magánügyeibe, mindkét fél a bolygó makro (nagy, hatalmas - a teljes rendszer szempontjából tekintve) szintű helyzetének és általános állapotának befolyásolására és meghatározására koncentrál. A Fényerők segítsége nélkül az emberiség a Földön már elpusztította volna magát egy nukleáris holokausztban, vagy a hüllők ették volna meg őket. A Fényerők közvetlenül és határozottan be fognak avatkozni a bolygó ügyeibe, mihelyt a chimera csoport fő megtorlási mechanizmusait (elsősorban a strangelet és toplet bombákat) teljesen eltávolították.

A saját életemet tekintve sok minden teljesen máshogy alakulhatott volna, és biztos vagyok benne, hogy sokan osztják a véleményem. Az arkhónok szeretik akadályozni az embert abban, hogy elérje a számára legdrágább célokat, és olyan ötleteket ébresszenek az emberek fejében, hogy semmisítsék meg azt, amit mások már aprólékosan felépítettek. Ilyen módon akadályozzák egymást az emberek abban, hogy az élet mennyei tapasztalataiban részesüljenek.

A Columbus tojása újra egésszé válik, lényünk minden szintjén és minden aspektusában. Ehhez a "holisztikus" megközelítésre van szükség, vagy amit jobb lenne "teljes körű" megközelítésnek nevezni. Ez megköveteli az emberek közötti együttműködést, az igazán fontos kérdések iránti elköteleződést, a tehetség sokféleségét és a cél egységét, a siker iránti elkötelezettséget, a bátorságot, hogy a veszély szemébe nézzünk, a női energiák átölelését és az Élet iránti égető szenvedélyt.

Ha megértjük, hogy mások valódi érdekei és törekvései a mi érdekeink és törekvéseink is, és ennek megfelelően cselekszünk, minden megváltozik a világon. Az ilyen hozzáállás sok inspirációt fog nyújtani a saját életünkben, sok ember szívesen támogatja és segítik egymást az erőfeszítéseiben. Azokat a hagyományokat melyek nem holisztikusak (és akad belőlük elég világszerte) meg kell kérdőjelezni: mennyire kívánatosak és fenntarthatóak valójában?

Az is döntő fontosságú, hogy az emberek először belássák és beismerjék saját hibáikat és oldják meg őket, mielőtt másokat hibáztatnának. Nagyon könnyű hibát találni másokban és ezt kiemelni, de mit érünk el vele? Sokkal fontosabb mások erősségeinek hangsúlyozása és erősítése, mivel ez pozitív környezetet hoz létre és támogató visszacsatolást nyújt. Akik hajlamosak túlterhelni magukat (feladatokkal és túl nagy felelősségvállalással) meg kell próbálniuk terheik egy részét átruházni azokra, akik nem olyan aktívak. Fontos, hogy kedves és szelíd legyen a jó akaratú emberek iránt, mégis szigorú azokkal, akik kerülik a felelősséget lakóhelyükkel kapcsolatban és elhanyagolják a szélesebb környezetüket.


Figyelmeztetés és bátorítás

Összegezném az eddigieket: a körülmények a Földön jelenleg semmiképpen sem normálisak, éppen ellenkezőleg: teljesen abnormális és tébolyult. Olyan körülmények között élünk, melyeket már túl jól ismerünk, mint például bűncselekmények, gyűlölet, háborúk, szennyezés, túlnépesség, éhínségek, gazdasági válságok, szegénység, hatalommal való visszaélés, korrupció és így tovább, de ezek mind megoldható problémák, ha mindannyian felelősséget vállalnánk a saját életünkért és egészségünkért, és ha időben megállítunk mindenkit, aki pusztító és romboló módon viselkedik.

Néhány ember annyira beteg és torz, hogy az egyetlen megoldás az, ha eltávolítják őket a bolygóról, és a Fényerők ezt fogják tenni. Néhány rendkívül rosszindulatú embert már eltávolítottak. Az eddig inkább láthatatlan háború a Fényerők és a sötét erők között életre halálra szólt; amint a sötét erők elveszítik a háborút, az gyakorlatilag a megsemmisülésüket eredményezi. Komoly veszély állt fenn, hogy a Fény kialszik ezen a bolygón, ami még rosszabb lett volna, mintha a sötétség elnyomná és beszennyezné a Fényt, mint jelenleg. Ez a veszély mára elmúlt, de mindaddig, amíg a sötét erők jelen vannak a bolygó felszínén, továbbra is visszafordíthatatlan károkat okoznak. Ezért szükség van a végső lökésre, a Fényerők sötét erőkkel szembeni teljes győzelme érdekében, ezért szólítok fel Mindenkit, hogy tegye meg amit tud az ügy érdekében.

Az embereknek nem az lenne a dolga, hogy napról-napra elvonuljanak és agyzsibbasztó, vagy akár megalázó munkát végezzenek számítógép előtt ülve egy unalmas irodában, hosszú napokon át mint egy futószalagon. Az Életnek ennél sokkal izgalmasabbnak és érdekesebbnek kellene lennie, nem csak a hétvégén eltöltött néhány órának, amit a hobbinknak és kedvenc időtöltésünknek szentelünk, hanem az egész életnek. Ha azokat a technológiákat bevezetnék, amelyek lehetővé tennék, hogy az emberek a központosított elosztórendszerektől gyakorlatilag függetlenné váljanak, és elfogadható áron adnák őket, akkor nem kellene keményen dolgoznunk, mégis rendelkeznénk a megfelelő kényelmi eszközökkel.

Tehát a kulcskérdés: akarsz-e továbbra is bér- és adószolgaként élni, bankoknak eladósodva felnőttkortól egészen idős korig, amikor végre sikerül kifizetned a jelzálogot de már nem marad életerőd hogy megtedd azokat a dolgokat amiket mindig is szerettél volna ha lett volna rá időd és pénzed? Vagy ki akarsz törni ebből az őrületből, a legális tolvajlás rendszeréből, mely elsősorban az okkultista klikk ferde világképét szolgálja, aki kisgyerekkorunktól behúzott minket ebbe a rendszerbe?

Ha inkább az utóbbit részesíted előnyben, merj állást foglalni, és ne aggódj a bárgyú reakciók miatt, amiket biztos meg fogsz kapni. Egy olyan világban, ahol az embereket akaratlanul rabszolgává tették, és ők vonakodva el is fogadták ezt a szerepet, szembe kell nézni ezekkel a tényekkel, még akkor is, ha ez kiborítja őket. De ne állj elő az egész történettel egyszerre, jobb ha fokozatosan avatod be őket.Magyar Cobra Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.