2018. október 21., vasárnap

A Csillag Testvérisége és a Csillag Rendje

Fordította: Takács Anikó
Összeállította: Czékus Viki

Az itt megjelenő információk közvetlenül az Ellenállás szóvivőjétől, Cobrától származnak. Nem tartalmaznak csatornázott üzeneteket.

Cobra egy Plejádi Csillagtestvérünk itt a fátyolon belül, aki több, mint 40 éve áll kapcsolatban a nagy planetáris felszabadító csoporttal. Pontosan 1977-ben volt az első személyes kapcsolatfelvétele, melynek során a Naprendszerünkben utazott, és nem akart „haza jönni” a Földre. Mintegy 30 percig tartott meggyőznie a Plejádiaknak arról, hogy térjen vissza a mátrixon belülre megvédeni az emberiséget a nukleáris háborúktól.
Azt kérte tőle az Ellenállási Mozgalom, hogy maradjon névtelen és folytasson folyamatos kommunikációt az X Bolygó lényeivel, akik segítik az Ellenállási Mozgalmat. Mint az Agarthai Hálózat és a Fényerőinek képviselője, arra törekszik, hogy felkészítse az emberiséget a közelgő Eseményre. 

Ez a cikk sokk mindenre választ fog adni, aki erre nyitott. A Csillag Testvérisége és a Csillag Rendje talán ismét sokak számára ismeretlen, számos esetben nem is tudja magáról valaki, hogy a Csillag Rendjének tagja, viszont mostanában furcsa dolgokat tapasztalhat. Erre is van magyarázat.

A Plejádi Csillagtestvéreink még 2018. májusában küldtek számunkra egy üzenetet Cobrával, miszerint:

A Plejádi Flotta jelen pillanatban arra használja az AN átalakítást, hogy elkezdjék spirituálisan és energetikailag aktiválni a felszíni lakosság egyes kulcsfontosságú tagjait, teljes összhangban Lelkük szabad akaratával.”

A bejegyzés egyéb részei itt találhatók:


Most kezdjük először magával a Cobra bejegyzéssel, ami 2012. szeptember 5-i:

Ez a blog bejegyzés a második olyan pozitív csoportról szól, akik titokban dolgoznak a színfalak mögött az emberiség javát, valamint a Bolygó felszabadítását szolgálva.

Hozzáférést kaptam egy olyan ezoterikus íráshoz, amely e csoport egy tagja által íródott, ezt teszem most, ennek a csoportnak az engedélyével, teljes egészében közzé.

<< A Csillag Testvérisége, a Szíriuszi Kék Páholy földi előőrse, amely a Jupiteren, illetve a Jupiter Parancsnokságon keresztül kapcsolódik a Szíriuszhoz. A Csillag Testvériségének célja, hogy vezesse a bolygó evolúcióját Sanat Kumara irányításával. A Csillag Testvériségének belső körét olyan Mesterek és Arhatok alkotják, akik ezen a bolygón érték el a felemelkedésüket. A Csillag Testvériségének külső köre pedig az Ezoterikus Testvériség, amely a Felemelkedett Mesterek azon tanítványait foglalja magába, amelyek elérték a harmadik Beavatás hetedik alfokát. A Csillag Testvériségének fizikai horgonya, Shamballa hatalmas földalatti birodalma, ahol a Transzhimalájai Nagy Misztérium Iskola működik. Az Ezoterikus Testvériség képviseli ennek előszobáját.

A Csillag Testvérisége Atlantisz óta soha nem volt nyilvános. Titokban dolgozott a tanítványain keresztül. A Csillag Testvériségének tanítványai alkotják a Csillag Rendjét. A Csillag Rendje pedig egy közösség, egy, az első, második, és a harmadik Beavatás 144.000 Csillaglényéből álló mandala, akik a fény és a sötétség okkult háromszögelésének céljával inkarnálódtak erre a bolygóra. A Csillag Rendje tagjai a Csillag Testvériségétől kapott, telepatikus vezettetés szerint befolyásolták a világ helyzetét.

Ők virágoztatták fel a Görög-Római kultúrát, a Csillag Testvériségétől érkező telepatikus benyomások segítségével. A Kelta kultúrában aktív druida papokként tevékenykedtek. Esszénusokként közreműködtek Jézus Felemelkedésének, valamint Magdaléna/a Grál nemzetség tervében, a fekete nemesség tizenhárom vérvonalával szembenálló ellensúlyként. Ők alapították a Szúfi beavatási rendeket. A 12. században elindították a Kathar és az Albigensi mozgalmat, amely felélesztette az Istennő misztériumokat a trubadúr költészet által, valamint felelevenítette a Gnosztikus Keresztény misztériumokat, a konstantini keresztény kultuszt megelőző időkből. A 13. században megalapították a Lovagrendet, amely a Salamon templom alatti kriptában felfedezett Íziszi ezoterikus írásokon alapult. Azokon a tekercseken fellelt információk tették lehetővé a régi egyiptomi Csillag Misztériumok felélesztését, és a Szabadkőművesség kialakulását. A Csillag Testvériségétől származó sugallat alapján, titkos kathar páholyok 1450 körül beindították Firenzében a reneszánszt, és ez vezetett a nyugati civilizációnk azon formájához, miként mi azt ma ismerjük. Ez pedig megteremtette azokat a feltételeket, amelyek szükségesek voltak az Ezoterikus Testvériség első képviselőinek megérkezéséhez a tibeti földalatti térségből Európába.

Onnantól kezdve az Ezoterikus Testvériség néhány tucat képviselője titokban dolgozik a színfalak mögött Európában. A 16. században legfőképp Firenzében, Velencében és Veronában tevékenykedtek, a 17.században főként Londonban, illetve egyéb helyeken Angliában, a 18. században pedig leginkább Párizsban. Az Ezoterikus Testvériség továbbította a spirituális impulzust a Megvilágosodás mozgalmának kezdetéhez a Csillag Rendje számára, ez pedig átformálta a 18. századot, és meghatározta a tudományos és a technológiai forradalom alapjait.

Az Ezoterikus Testvériség indította be 1775-ben Párizsban a Misztérium Iskola létrehozását, Saint-Germain grófon keresztül. Ez a titkos Misztérium Iskola nagyjából 100 évig tevékenykedett, majd az Ezoterikus Testvériség beindította a Teozófiai Társulat megteremtését 1875-ben, H.P. Blavatsky által. Telepatikus benyomások útján, az Ezoterikus Testvériség vezette a tudományok fejlődését, különösképpen Nikola Teslán keresztül.

Jelenleg az Ezoterikus Testvériség nem része a Föld bolygón létező mátrix rendszernek. Titkos helyeken élünk a bolygó felszínén.

A Csillag Testvériségének ezoterikus szimbóluma, a Szíriusz égi köve, a Tűzékkő, Cintamani, Lapis ex coelis (megj.: latin kifejezés, jelentése: Kő a Mennyekből), amely az igaz Énünk (atma-buddhi-manas) ékkövét jeleníti meg.

A Csillag Rendje ezoterikus szimbóluma a Moldavit kelyhe, a Plejádok égi köve, a szent Grál, Sangreal, amely a Csillag nemesség kauzál testét jelképezi, a fény 144.000 Csillaglényének mandaláját.

Amor Vincit Omnia! (A Szeretet mindent legyőz!) <<

A Csillag Testvérisége a Fény misztérium iskolájának Atlantiszból fennmaradt utolsó tiszta maradványa. A cabal megpróbált beszivárogni, sikertelenül, mivel nagyon szigorú belépési szabályokkal rendelkeznek. Sajnos a cabal nagyobb sikerrel szivárgott be a nyilvánosabb Misztérium Iskolákba, ahogy a jezsuiták tették azt az 1800-as évek elején a Szabadkőművességgel (megj.: eredetileg pozitív társaság, majd eltorzították), valamint ahogy a cabal beszivárgott a Teozófiai Társulatba is Helena Blavatsky halála után, és visszaélt az ő tanításaival. Ez az oka annak a nagy zavarnak a Fénymunkások köreiben, de az igaz tanítások mielőbb helyre lesznek állítva az Álomvilág Művelet (Operation Dreamland) részeként.


Ez okból kifolyólag, a Csillagtestvériség egyéb tagjai kapcsolatba léphetnek velem a cobraresistance@gmail.com e-mail címen.

A Fény Győzelme!Aki még nem ismeri a Cintamanit, itt olvashat róla részletesen:


Az Álomvilág Műveletről (Operation Dreamland) itt olvashatsz, ha szeretnél: 

http://cobrarozsa.blogspot.com/2019/09/alomvilag-muvelet.html

és itt:Fentebb említésre kerültek az Arhatok, erről némi információval szolgált Cobra. Részlet a 2018. július 17-i Planetáris Felemelkedési Folyamat című bejegyzéséből:

Itt szükséges elmondani, hogy a negyedik beavatás (Arhat) a függőleges implantátum felbomlását jelenti. A függőleges elsődleges implantátum egy forgó plazma fekete lyuk, mely elválasztja a személyiségnek az ÉN VAGYOK jelenléttel való azonosulását. Amikor ez az implantátum felbomlik, az ÉN VAGYOK jelenlét elektromos tüze elnyeli magába a kauzális, a mentális, az asztrál, az éteri, a plazma és a fizikai testek összes élő anyagát és attól kezdve projektálni tudja magát az idő/tér kontinuumba, a szivárvány feltámadt test egy dupla tórusz élő hologramjaként (Fénytest).
Annak a Felemelkedett lénynek a tudatossága, aki Arhat beavatásban részesült, teljesen mentes bármiféle negativitástól és szenvedéstől és telve van olyannal, ami valódi, jó és gyönyörű.”A teljes Planetáris Felemelkedési Folyamat című cikk itt olvasható:


A Felemelkedésről Eric Klein A Kristálylépcső című könyve alapján, melyet Cobra is említ, itt olvashatsz két részben:A 2016. március 7-én Cobra által közreadott Felemelkedési Tervről itt olvashatsz:


Akkor most pedig jöjjenek az interjúrészletek Cobrától és kérdezőitől, amik a Csillag Testvériségével és a Csillag Rendjével kapcsolatosak:

Rob: Beszélnél nekünk az ősi Görögország és a Plejádiak közötti kapcsolatról?

COBRA: Tulajdonképpen, nem csak a Plejádiak, de a Szíriusziak is inspirálták a nagy filozófusokat, és valójában ők indították be a görög civilizáció felemelkedését, egy bizonyos csoportból kiindulva, akiket a Csillag Testvériségének hívtak.

Rob: Valaki azt szeretné megtudni, hogy a Nagy Fehér Testvériség összefüggésben van-e a Csillag Rendjével?

COBRA: Igen, a Nagy Fehér Testvériség tulajdonképpen az összes olyan Felemelkedett Mestert magába foglaló gyűjtőnév, amelynek sikerült a karantén, illetve a mátrix rendszer fölé emelkednie, és most megvilágosodott lényként él. A Csillag Testvérisége valójában nem pontosan ugyanaz a hálózat, vagy csoport, de az is magába foglal néhány más Fénylényt.

Rob: Nagyon jó! Akkor tehát sokféle csoport dolgozik együtt, mégis külön a bolygó felszabadításáért. Így van?

COBRA: Igen. Egyetértésben és összehangoltan dolgoznak, de különböző csoportokról van szó, különböző eredettel és történettel, különböző rezgési frekvenciákkal és struktúrákkal.”

Alexandra: Beszéltél a Csillag Testvériségéről is. Elmondanád kicsit bővebben, miért tartod őket olyan nagy becsben? Nagyon elismerően beszéltél róluk, mint a Fényerők egy nagyon pozitív természetű frakciójáról.

Cobra: Egyszerűen ez azért van, mert ők már elérték a spirituális fejlődés egy nagyon magas szintjét. Ők már a dualitás javát meghaladták tudatosságukban. Megronthatatlanok, tiszták és tisztességesek.

Alexandra: Ó, ez nagyszerű! Hol tartózkodnak? Nem kell pontosan megmondanod. A világ egy meghatározott részén, vagy hálózatában?

Cobra: Nem, számos helyen, bolygószerte.”


Untwine: Mikor érkezett meg először a Csillag Rendje ennek a bolygónak a felszínére?

C: Tulajdonképpen olyan lényekről van szó, akik sok millió év során érkeztek ide, és a legutolsó hullámuk 25.000 évvel ezelőtt volt. De a jelenlegi Csillag Rendje Atlantiszon alakult ki, azt mondanám, úgy 15000 évvel ezelőtt.

U: Szóval már a karantén idején?

C: Igen.

U: Akkor abban az időben, amikor a Szfinxet építették?

C: Igen, pontosan.

U: Beszélnél nekünk a Csillag Rendje szervezet eredetéről, amelyet Krishnamurti hozott létre?

C: Valójában ő csak felélesztett egy ősi atlantiszi okkult rendet, és a Csillag Rendjének mindig az volt a célja, hogy elhozza az emberiség számára a gyógyulást és véget vessen a dualitásnak, újra elhozván az Egységet. Krishnamurtinak volt a fizikai síkon egy tanára, akit ő egy jó ideig követett, és innen kapta az instrukciókat a Csillag Rendje kialakítására, vagy mondjuk inkább, felélesztésére. A későbbiek során azonban másik utat választott, amely a Csillag Rendje tervétől, az igazság egy sokkal közvetlenebb megtapasztalása felé vezette. Ez volt tehát munkájának az egyik fázisa, amely egy adott ponton véget ért, onnan pedig másfajta projektek irányába vezetett az útja.”

U: Rendben. Azt mondtad tehát, hogy a Csillag Rendjének a célja, a fény és a sötétség háromszögelése. El tudnád magyarázni ezt a folyamatot?

C: Épp az imént mondtam el. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Fényerők saját fényüket sugározzák, hogy átalakítsák a sötétséget.

U: Rendben. A Csillag Testvériségéről 2012-ben íródott bejegyzésedben beszéltél arról, hogy ők az első, második és a harmadik beavatásból származnak. Tudnál erről kicsit beszélni?

C: Igen, ezek spirituális beavatások. Az első egy bizonyos szintű uralmat jelent a fizikai sík felett, a második az érzelmek felett, a harmadik pedig az elme felett. Ezek tehát olyan spirituális beavatások, amelyek univerzálisak, az egész Univerzumban érvényesek, a teljes Kozmoszban.

U: Rendben. Akkor ez egyfajta speciális ceremónia, vagy csak az ő saját személyes fejlődésük?

C: A Felemelkedett Mesterek tartanak egyfajta speciális ceremóniát is, de tulajdonképpen a Beavatás, egy adott rezgési frekvencia stabilizálása egy lényen belül.

U: 1999-ben, amikor a Fényerők sok lelket evakuáltak a karanténból, a Csillag Rendjébe tartozó lelkeket is evakuáltak?

C: Igen.”

Rob: Ok. Más téma. Lementünk ezekre a különböző helyszínekre aktiválásokra, illetve beavatásokra, és mindegyik helyen, ahova ellátogattunk, azt mondták: "Annak a hegynek a belsejében a Konföderációnak van egy bázisa, a közelében pedig a Nagy Fehér Testvériségnek mindig volt egy menedékhelye." Beszélnél a Konföderáció és a NFT közötti kapcsolatról, valamint arról, hogyan dolgoznak ők szorosan együtt?

COBRA: Alapjában véve a NFT olyan felemelkedett lényekből áll, akik földi inkarnációkon mentek keresztül, és miután felemelkedtek, rájöttek, hogy részei egy nagyobb testvériségnek, amelyet Galaktikus Konföderációnak hívnak. Ez azért van, mert a Föld csak egy bolygó, amelyet hamarosan befogadnak a Fény Galaktikus Hálózatába, így van egy mély munkakapcsolat e két csoport között, és ők nagyon mélyen kapcsolódnak össze. Nagyon szorosan dolgoznak együtt a bolygó felszabadításáért.

Rob: Ok. Ez így érthető. Én pedig beszéltem annak az embernek ott lent azokról a dolgokról, amiket te fedsz fel, meg hasonlókról, de úgy tűnt mintha az teljesen másféle dolog lenne, amit Luis említett. Az utóbbi 30 évben különböző csoportokkal dolgozott együtt, illetve állt kapcsolatban, és bizonyos dolgokat el is értek. Csináltak hasonló aktiválásokat, mint amilyeneket te is csinálsz, amikor elmész szent helyekre meditálni. Úgy tűnik, az ő munkája is ezzel kapcsolatos ( a bolygó felszabadításával), de nem a politikai változások fizikai aspektusával. Ő inkább energetikai szinten dolgozik. Utalt rá, hogy a NFT energiákkal dolgozik, az elementálokkal, és inkább a spirituális birodalomban tevékenykedik, valamint jelezte, hogy a Konföderáció aktívabban érintett, mint a jelenlegi program. Egyetértesz ezzel a véleménnyel?

COBRA: Nem teljesen, mert a Nagy Fehér Testvériség a fizikai síkon is dolgozik, nem annyira közvetlen módon, de a tanítványaikon, valamint egyes embereken keresztül küldenek meghatározott energiákat, amelyek nagy befolyással bírnak a fizikai síkon.

Rob: Igen, igen. Inkább egyfajta energetikai spirituális munkát végeznek, mintsem, hogy közvetlen a plazma skaláris mező eltávolításában vennének részt.

COBRA: De, nagyon is részt vesznek a skaláris plazma mező eltávolításában.

Rob: A Nagy Fehér Testvériség?

COBRA: Igen.

Rob: Rendben. Emberek, nagyon sokan kérdezitek, hogy miért hívják a Nagy Fehér Testvériségnek őket. A Fehér a tisztaságot jelképezi, és tulajdonképpen ez egy fivérség/nővérség. Így van, Cobra?

COBRA: Igen, abszolút. Szerintem ez elég egyértelmű.” 

 
A Katharok (görög szó, jelentése: tiszta, tökéletes)
 

A Katharokat más néven Albigenseknek is nevezték.

U: Mi volt a szerepük a titkos Kathar Páholyoknak, akik napjainkig fennmaradtak?

C: A Kathar csoport a belső Csillag Testvériségének egy külső kifejeződése, számos olyan Fénylény létezik, amely különféle kathar csoportokba inkarnálódott azért, hogy tartsák a fényt a bolygón a jezsuita inváziókkal szemben.”A Preraffaeliták ( angol író-és művészcsoport)

Egyik inspirálójuk pl. Shakespeare, ami egy írói álnév, és Francis Bacont takarja. Miután felemelkedett ő lett St. Germain. Róla és egyéb Felemelkedett Mesterekről itt olvashatsz:

U: Kik álltak a Preraffaeliták mögött?

C: Valójában ezt a csoportot közvetetten támogatták, nem mondanám, hogy közvetlenül, de közvetetten a Csillag Testvérisége irányította mentális telepatikus benyomások által. Hiszen a Csillag Testvérisége gondolatokat, képeket küldött különféle csoportoknak, hogy felgyorsítsa a bolygó evolúcióját. Általában így dolgoznak.

U: Tehát a Csillag Testvériségén belül, akik részei ennek a csoportnak, azt mondanád, hogy inkább fizikailag vannak jelen a Földön, a felszínen, a föld alatt, vagy a felszín felett, vagy csak Felemelkedett Mesterekről beszélünk? Vagy ezek mind együttvéve alkotják ezt a csoportot?

C: Igen, ők mindenütt jelen vannak.

U: Akkor ezeket a mentális benyomásokat ők együttesen küldik?

C: Speciális csoportjaik vannak, akik egy adott csoportnak meghatározott mentális benyomást küldenek. Ez egy meglehetősen célzott meditáció, amely nagyon pontos és erőteljes, és azok az emberek, akik a fejlődés megfelelő állapotában vannak, a saját gondolataikként kapják meg ezeket a gondolati formákat, majd megvalósítják ezeket a benyomásokat a fizikai síkon, néha könyvet írnak, néha konferenciát tartanak, vagy feltalálnak dolgokat. Így dolgoztak például Nikola Teslával is, de ő csak egy példa. Ez ideig ez a fejlődés egyik legjelentősebb erője a felszínen.

U: Akkor a leginkább célba vett csoport tehát a Csillag Rendje?

C: Igen.”Ezoterikus Testvériség

U: Szóval a Csillagtestvériség, ez a 70 felemelkedett mester, valamint az Ezoterikus Testvériség, akik az ő tanítványaik, ugye?

C: Pontosan!

U: Ok. És az Ezoterikus Testvériség csak a felszínen él, vagy vannak tagjai a Földön túl is?

C: Természetesen a bolygó felszínén vannak, illetve a felszín alatt és a földfelszín felett is.

U: A Fátylon túl is?

C: Igen.

U: Ok. És kik voltak Vivien, Merlin, Morgan, Artúr és a Kerekasztal?

C: Valójában az 5. században létezett egy bizonyos csoport, akik a Csillag Rendjéhez tartoztak és Angliába inkarnálódtak, és az ő céljuk az volt, hogy beépítsék az Istennő Misztériumokat egyéb teremtéssel kapcsolatos misztériumokba, hogy valamilyen módon folytatni tudják a hagyományokat.

U: A Kerekasztal szintén félig férfiakból és félig nőkből állt?

C: Igen.

U: A Csillag Rendje elterjedt mindenfelé a bolygón, vagy csak bizonyos területeken találhatóak meg?

C: Alapvetően bolygószerte megtalálhatóak, de hajlamosak inkább bizonyos örvény pontokon inkarnálódni.

U: A Csillag Rendje is félig nőkből, félig férfiakból áll?

C: Nagyjából igen.

U: Ok. És akkor a Csillag Rendje 144.000 lényből áll, akik itt vannak a Föld felszínén.

C: Igen.

U: És ők a Csillag Testvériségének tanítványai?

C: Igen.

U: Lehet, hogy néhányuk az általános lakosság köreiben található?

C: Tulajdonképpen a Csillag Rendjének legtöbb tagja, része az általános lakosságnak, és még csak nem is tudják, hogy a Csillag Rendjéhez tartoznak. Ők valójában azok a Fénymunkások, akik rengeteg energiamunkát végeznek azért, hogy a sötétséget fénnyé alakítsák át.

U: Ok. Mindannyian felébredettek mostanra már?

C: Nem

U: Lehet közöttük és az Ezoterikus Testvériség között kapcsolat?

C: Néha megeshet, de ők nem tudnak erről. Inkább az Ezoterikus Testvériség veszi fel a kapcsolatot ezekkel az emberekkel és segíti őket az ébredésükben anélkül, hogy felfednék magukat.

U: Akkor telepatikusan?

C: Telepatikusan és néha fizikailag is.

U: Ok. Akkor előfordulhat, hogy találkozol valakivel, aki az Ezoterikus Testvériség része, de ő nem fogja ezt előtted felfedni?

C: Igen.”


Ordo Bucintoro ( A titkos velencei társaság)

Erről a Társaságról itt tudhatsz meg többet:


U: Rendben. Az Ordo Bucintoro része az Ezoterikus Testvériségnek?

C: Egy része igen, nem teljes egészében, de vannak átfedések. Valójában nagyon is összefüggenek egymással.

U: Hogyan voltak képesek az Ordo Bucintoro tagjai megválasztani az inkarnációikat?

C: Valójában azok az emberek, akik ehhez a Rendhez tartoznak, nagyon tudatosak, és közülük is a legtudatosabbak tervezték meg az inkarnációikat két leszületésük között. Összegyűltek a magasabb asztrál, valamint a mentál síkon, próbálták a lehető legtöbb arkhón csapdát elkerülni, és megpróbáltak a történelem kulcsfontosságú időszakaiban leszületni.”Most pedig egy részlet következik Cobra és Isis Astara 2015. márciusi konferenciájából:

Az Esemény egy dinamikus, mindannyiunk által létrehozott helyzet, kollektív szinten hozott döntés.

A Csillagtestvériség és a Csillag Rendje:

A Csillag Testvériségének női és férfi tagjai a Fény őrzői a Bolygó felszínén és a felszín alatt. Az idők során ők védelmezték és tartották életben a Fényt.

A Csillag Rendjének tagjai a Fény az a 144000 csillaglénye, akik lehetővé teszik, hogy ragyogjon a Fény és ezzel átalakítják a sötétséget. Jelenleg, az IS:IS portál tavaly decemberi aktiválása óta Fény áramlik a Központi Napból, ami a moldavitból készült Szent Grál kehely csiszolt lapocskáin megy keresztül.
Ez lencseként szolgál, mely a Fényt erre a 144000 lényre irányítja, hogy ezzel beindítsa a felébredésüket. Mi, akik ebben a teremben vagyunk, és azok, akik ezeket a sorokat olvassák, mind közéjük tartozunk. "Tudjuk" ezt, és életeink során erre a nagy jelentőségű pillanatra, a "korszakváltásra" lettünk kiképezve.
Az elmúlt inkarnációink csak felkészülésként szolgáltak arra, hogy a jelenleg bennünket érő hatásokat képesek legyünk befogadni. Ez az oka annak amiért a Fényerők úgy döntöttek, hogy a legfelébredettebb fénymunkások rendelkezésére bocsájtják a Cintamani követ. Ilyesmi korábban nem fordulhatott elő ilyen széles körben.
Egészen mostanáig a kőről szóló információk szigorúan titkosak voltak. A mai napig olyan fontos dolognak számít, ami minden képességünket igényli ahhoz, hogy igazán felelősségteljesen kezeljük: KIZÁRÓLAG azok kezébe kerülhet a kő, akik kristálytisztán elkötelezték magukat a Fény mellett, hogy aktívan részt vesznek a Föld felszabadítási folyamatában, akik részesei szeretnének lenni az első kapcsolatfelvételnek és a felemelkedésnek. KIZÁRÓLAG azok kapják meg, akik tudatosan dolgoznak magukon, a negatív mintáikon, problémáikon, hogy ezáltal alkalmasak legyenek részt venni teljes lényükkel a Föld felszabadításában.
Amennyiben most meghozod ezt a döntést, ez a Te pillanatod lehet.
NE add olyan emberek kezébe ezt a követ, akik csak félig működnek a szívükből és nem teljesen felébredettek, és csak TE hiszed azt, hogy szükségük van a kőre, pedig csak a programozásukból adódóan cselekednek.
NE add olyan embereknek, akik elutasítják az aktív részvételüket és nem hajlandók felelősséget vállalni a saját mintáik megoldásáért (még ha "áldozatok" is, ez nem mentség arra, hogy felelőtlenül használják a követ).
Ha ezeknek az embereknek adnád a követ, az azt eredményezné, hogy azok a sötét energiák, amiket ők tudat alatt csatornáznak, még inkább felerősödnek. Ennek nagyon negatív hatása lenne rád, a lélekcsaládodra és az egész Fényhálózatra és így az egész bolygóra. Ezért kérlek, bánj körültekintően a kővel, mivel ez a Szent Grál egy aspektusa. Mindig viseld a gondját és tartsd különleges helyen. Legjobb, ha magadon viseled éjjel-nappal. Ennek különleges oka van: az Esemény idején az Esemény energiái egyenesen ezen a kövön keresztül fognak áramolni. A kő lesz az a továbbító elem, amin keresztül az Esemény energiái eljutnak hozzád. A kővel együtt energiaközvetítőként fogsz működni az Esemény időpontjában.
Ez azt is jelenti, hogy akinek különleges szerepe van az Esemény idején, multidimenzionális üzenetet kap majd arról, hogy mit kell tenniük, egyforma módon.
Kinek lesz különleges szerepe az Eseménykor? Neked! Pontosan tudni fogod, hogy mi a teendőd. Vezetve leszel a kövön keresztül fentről, nagyon intenzív és határozott módon. A te pozitív energiádat is megsokszorozza és teljes mértékben rá fog ébreszteni téged a küldetésed minden aspektusára, napról napra egyre jobban, attól a perctől kezdve, hogy 100%-ban meghoztad azt a tudatos és feltétel nélküli döntést, hogy átadod magad isteni szerepednek, amit ebben a pillanatban megtestesítesz.
Segít eltávolítani blokkjaidat, traumáidat, megoldatlan mintáidat, implantátumaidat, de csak a te teljes szívből jövő részvételeddel. Nem számít, mennyire tartod magad fejlettnek vagy nem fejlettnek, csak a TE SAJÁT döntésedtől és szabad akaratodtól függ, ez a kulcselem.”Most pedig egy idézet A Halhatatlanság titka című Cobra cikkből:

A Csillag Testvériségének több tagja nagyon befolyásos volt Nyugaton a Sion Rendben és a Rózsakeresztesek köreiben. Egyikük, Rene d'Anjou, az egyedüli olyan kulcsszereplő, aki többet tett az emberi történelem jobb irányba fordításáért az elmúlt ezer évben, mint bárki más. Ő az, aki meggyújtotta a Reneszánsz lángját.

Emblémája a Lotharingiai Kereszt, a Fény és a sötétség háromszögelésének okkult szimbóluma, a hatalmas Fény alapelve, ami elnyeli a sötétséget és feloldja azt az alkímiai átalakulás során.

A Lotharingiai régió egy nagyon fontos Istennő örvény, ami az Untersbergi és a Velencei Istennő örvényekkel együtt a Fényt tartja Európa számára. A chimera megpróbálta elnyomni ezt az Istennő örvényt komplex föld alatti tér-idő torzulást okozó kamarák építésével, amelyek kapcsolatban álltak Long Island-del, de a Fényerők már megtisztították ezeket.

A Fényerők, főleg a Csillag Testvérisége és néhány "fejlett" Kék Sárkány támogatta a Lotharingiai Istennő örvényt, az Art Nouveau (Új Művészet - magyar irányzata a szecesszió) üvegkészítő központok inspirálásával Nantes-ban, amely Lotharingia központi városa.”A legvégére két olyan interjúrészletet szeretnék mutatni, ami elgondolkodtató és az Esemény után nem sokkal igazolódni fog rajtunk keresztül:

Jedi - Mi a Csillagmagok eredete?

COBRA - Alapjában véve angyali teremtmények. Mi, mint angyali lények, különböző Csillagrendszerekből jöttünk és inkarnálódtunk erre a bolygóra.

Jedi - Sok olyan emberi populáció vesz részt az Eseményt Támogató csoportok munkájában, valamint a Felemelkedés meditációban, akik nem Csillagmagok?

Cobra: Nem.”

PFCC - Az Esemény után mindenki emlékezni fog előző életeire vagy csak a felébredett lakosság egy része fog emlékezni?

COBRA - Csak a felébredett lakosság fog emlékezni egyre többre.”A Fény győzelme!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.