2019. február 15., péntek

Szexualitás: A férfi háborús traumáinak gyógyítása


Fordította és összeállította: Takács Anikó és Czékus Viki

A Szexualitás témakörében már készültek cikkek, itt megtalálhatóak:

Ismét, egy Cobra által, az oldalán ajánlott cikk került lefordításra, ami a fenti, Szexualitás sorozat következő része. Az eredeti itt megtekinthető:


A cikk, amiben Cobra említi, a Szentséges Egyesülés nevet viseli, melyet itt olvashatsz el:


Egy részlet belőle:

Később, az Atlantisz utáni időszakban a király és a főpapnő közötti Szentséges Egyesülés a harmónia rezonanciahullámait teremtette az egész királyság számára, melynek a király az uralkodója volt.
Az Istennő főpapnői a férfiak háborús traumáit is képesek voltak meggyógyítani.”

Most pedig következzen az a cikk, amiben felfedésre kerül, hogy ezt a gyógyítást hogyan tették az Istennő főpapnői. Az itt megjelentő egyes képeken az ezt a cikket megíró hölgy, Anaiya Sophia könyveinek címe is látható.

                A képen: Anaiya Sophia - A férfi háborús traumáinak gyógyítása - Egy 7 hetes utazás                                                                      az Alapoktól a Koronáig 

Írta: Anaiya Sophia

E szent gyógyítást kegyelettel őrzi szívében a férfi. Csakis akkor, ha egy nő tiszta szándékkal közeledik felé, fog a gyógyítás utat törni magának, és tudatára ébreszti mindkettejüket.

"A férfiak háborús traumáinak gyógyítása" egy kifejezés egy ősi folyamatra, amikor még ezt Templomokban végezték. A Papnők vállalták magukra ezt a mély és gyakorlatot igénylő gyógyítási módot, amivel megkönnyítették a férfiak "visszatérését" lelkileg, szellemileg és fizikailag a testükbe egy nagyon hosszú háború után. 
A férfiakat meghívták, hogy lépjenek be ezekbe a Templomokba, mielőtt hazatérnek feleségeikhez és gyermekeikhez. Ez teljesen természetes és normális dolog volt. A Papnőket áldott nőkét tisztelték még a szexualitásukban is és az Anyaistennő szolgálóleányai néven voltak ismertek, ezért nem tekintettek rájuk fenyegetésként. (megj.: itt arra gondol a cikk írója, hogy a férj-feleség kapcsolatára nem jelentett fenyegetést.) 
A férfi a családja teljes jóváhagyásával és mélységes hálájával lépett be a Templom ajtaján és hagyta hátra a csatamező rémálmát, mert tudta, hogy ez a legszentebb, legelengedhetetlenebb és a legmagasabb tisztességű munka.

A Templom falain belül egy Papnő lemosta, megnyugtatta, megvigasztalta és felkente a férfi összes fizikai, pszichológiai, érzelmi és spirituális sebét. (megj.: felkenni annyit tesz, hogy egy gyógyító hatású olajjal bekenték a testüket, ami kitisztította és szabaddá tette a lelkét a sok traumától, szenvedéstől.) 
Az egész folyamat alatt a Papnő kiterjesztette mágneses mezejét, hogy magába szívja a férfi sebzett energiáját, szó szerint "kihúzva" a háború behatásait a teljes lényéből: minden emlékezet foszlányt, félelemmel teli gondolatot, rejtett traumát. Ekképpen, a saját energiamezejének erejével és tisztaságával és saját méhének erejével képes volt gyengéden és érzékenyen "visszaszeretni" őt a teljességbe.

                                                     Anaiya "Sophia Temploma" olajai

Ez a mély gyógyítás ajándék volt a férfi számára, nemcsak azért, mert a Papnő eltávolította a sebeit, hanem azért is mert át tudta alakítani a szenvedését a saját kisugárzásának tisztaságával és erejével. A Templomi Prostituáltak fényessége volt a legmagasabb Fény, nemcsak azért, mert különlegesek és értékesek voltak, sőt képzettek, hanem azért is, mert képesek voltak a teljes testükkel szeretni. A kapcsolatuk az Anyaistennőhöz tiszta, szennyezetlen és igazi volt. Ennélfogva lényük mélyen megnyugtató és meg nem rontható volt.

Szeretném most megosztani veletek ezt az ősi gyakorlatot, mivel hiszek benne, hogy a nőknek ez egy veleszületett képessége és nem szabad elvesznie. Mindannyiunknak van kapcsolata a Isteni Női erőhöz, amit könnyen újra aktiválhatunk.

E Templomi Misztérium egy olyan szóban átadott tanítás, amely 7 Közvetítést tartalmaz, 7 héten keresztül, heti rendszerességgel zajló online híváson és javasolt gyakorlatokon keresztül.

"A férfiak háborús traumáinak gyógyítása" program Misztériuma:

1. hét: Alapjainak helyreállítása
2. hét: Az ősök felébresztése
3. hét: Akaratának megerősítése
4. hét: A páncél eltávolítása
5. hét: A nevének szólongatása
6. hét: Bizonyságszerzés a férfi traumatikus útjáról
7. hét: Trónra emelés

Ez egy férfi/nő útja, tehát amennyiben azonos nemű társsal vagy kapcsolatban, inkább maszkulin/feminin alapelvekkel fogsz dolgozni.

A "Háború" a férfi képessége a megosztottságra, bírálatra, ítéletre és a valami elleni lázadásra. Ez lehet egy belső nyugtalanság, vagy zűrzavar, de lehetnek akár egy trauma szétszóródott aspektusai is azután, hogy egy igazi csatával kellett szembenéznie.

                                    A könyv címe: A Rózsa lovag - Első rész: Sophia története


Megj.: Akkor most nézzük meg a 7 pontot egyenként és részletesen:

Alapjainak helyreállítása

Az út első lépése szüli meg azt a szentséges alapot, amelyen a férfi állni fog. Papnői bölcsességünk felhasználásával, vele együtt építjük fel a Bizalom és Tudatosság alapköveit, amelyen ez a Rítus kibontakozhat és lassan a tudatába férkőzhet. A méh jelenlétének, valamit az ősi anyák családjának, eredetének behívásával biztosítjuk a szükséges forrást harcosunk számára ahhoz, hogy valóban megpihenhessen.

Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

               A képen: Anyaméhünk Bölcsessége - Templomi Felébredés - Dr. Amanda Noelle és Anaiya Sophia

     
Az ősök felébresztése

A Férfi, gyökerei nélkül, nem elég a Nő számára... és a Nő, gyökerei nélkül úgy éli életét, mint egy női testbe zárt férfi. Ez az a közvetítés, amely elhozza a bölcsesség értékét és az előírt gyógymódot, melyet az őseink hordoztak. Őseink ismerete nélkül élni annyit tesz, mint gyökerek nélkül élni. Gyökerek nélkül pedig egyáltalán nem is élünk.

Létfontosságú emlékeznünk, hogy nem vagyunk egyedül, nem egy önálló sziget vagyunk, vagy magányos farkas. Ebben a közvetítésben a nő azzá a híddá válik, amelyen keresztül az újraegyesülés megtörténhet. A férfi pedig feladja elszigeteltségét és azokhoz fordul, akik őt formálták.

                       A könyv címe: Magdaléna kinyilatkoztatásai - Szentséges Szexualitás

Akaratának megerősítése

Az élet egy bizonyos állomásán, a harcosnak "el kell vennie a kulcsot az anyja párnája alól". Ez szimbolizálja azt a rítust, amely megszabadítja a férfi akaratát a nőétől. Ezt csak Ő teheti meg magának, de mi, mint Papnők teremthetünk számára egy olyan szentséges teret, mely segítő hozzájárulás lehet ahhoz az életerőhöz, amelyet egy ilyen feladat igényel. Azáltal, hogy bekenjük gerincét a belé vetett szentséges hitünkkel - minden téren felszereltté válik arra a hatalmas felfedezésre, amellyel felállítja saját szuverén identitását.

Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

A Páncél eltávolítása

A Páncélzat a régi időkben védte a harcost a szívére és mellkasára mért halálos csapásoktól. Jelen korunkban rengeteg férfi húzott fel maga köré egy energetikai páncélt, pontosan ugyanabból az okból kifolyólag, de érzelmi vonatkozásban.

Ami a férfi páncélja mögött húzódik, azok az első szerelmei. Ez lehet az első barátnője, a felesége, a lánya, vagy az anyja. Ez az ő ártatlan önvalójának egy darabja, valamint a nőnek egy szilánkja. Minden és mindenki más ehhez a nőhöz lesz hasonlítva, a férfi pedig képtelen továbblépni. Ez a munka kezdi meg a páncél eltávolításának, leemelésének gyakorlatot igénylő folyamatát.

A nevének szólongatása

Nevének kiejtésével, a méh hatalmas mélységeiből kimondva, engedélyt kapsz arra, hogy visszahívd szétszóródott részeit, melyek elvesztek a magányban, terrorban és bűnbánatban. A lélegzet, mely nevének hangzását hordozza megnyitja az utat az elveszett, gyakran elfeledett világokba, ahol a Harcosod darabjai rejtőzhetnek, vagy csapdába eshettek.

Bizonyságszerzés a férfi traumatikus útjáról

A Templom falai között a papnő lemosta, megnyugtatta, megvigasztalta és felkente a férfi összes fizikai, pszichológiai, érzelmi és spirituális sebét. Az egész folyamat alatt a Papnő kiterjesztette mágneses mezejét, hogy magába szívja a férfi sebzett energiáját, szó szerint "kihúzva" a háború behatásait a teljes lényéből: minden emlékezet foszlányt, félelemmel teli gondolatot, rejtett traumát. Ekképpen, a saját energiamezejének erejével és tisztaságával és saját méhének erejével képes volt gyengéden és érzékenyen "feltölteni" őt az őseivel való egyesülés érzésével. Ő a híd, idő és tér, ahol mindez történik. A papnő részvételével, a férfi meggyógyul.

Ezt a mélyreható gyógyítást nem azért kapta ajándékba a férfi, mert a papnő átvállalta az ő sebeit, hanem mert át tudta alakítani a férfi szenvedését a kisugárzása tisztaságával és erejével. E templomi prostituáltak fényessége a legmagasabb fénytől való volt, nem azért mert tehetségesek, vagy különlegesek voltak, habár képzettek voltak, hanem azért mert teljes testükkel szerettek. Az Anyaistennővel való kapcsolatuk tiszta és makulátlan volt, ezáltal lényük mélységesen megnyugtató és meg nem rontható volt. Ez a közvetítés elvezet majd a belső világba, ahol a "te” emlékezeted rejtett kódjai várnak...

Trónra Emelés

Ennek az ősi gyakorlatnak az utolsó és végső lépése, amikor a Papnő teljes egészében átadja a férfit az ő saját belső nőiségének. Ahhoz, hogy ez a munka igazán valóságos legyen a papnőnek el kell vezetnie a férfit a koronához, amelyet egész életében keresett: Saját Lelkének szeretetéhez. Amikor ez az egyesülés helyreállt, a férfi kapcsolatba kerül az érzelmeivel és a legmélyebb, legbensőbb érzéseivel, és képessé válik őszintén megbánni tetteit és megbocsájtani magának és másoknak. Ahogy a könnyei előtörnek, a trónja felemelkedik az árnyékból.

                    A könyv címe:Szent Szexuális egyesülés - A Szeretet, az Erő és Bölcsesség Alkímiája


A következő részben, Anaiya blogján, még egy fontos dolog került lefordításra:

A férfiak háborús traumáinak gyógyítása - Közvetítés

Egy vezetett túrával kezdjük utunkat a Templomok emlékeibe és a csatától kimerült férfi fogadásába, ahogy hazatér a háborúból. Ahogy a közvetítés kibontakozik, a Szentséges Papnők (Orákulumok) meg fogják találni útjukat, előbújnak pszichéitek élő mélységeiből. Amennyiben hordozod e Templomi Kódokat, e közvetítés fel kell, hogy ébressze azokat. Nemcsak a méh fog megnyílni és kitárulkozni, hanem a Szent Szív is, együtt a saját, személyes emlékeitekkel és szívből jövő bölcsességetekkel.

Ez a közvetítés az alábbiakat szolgálná:

- Tested azon képességének feltárása, ami Felszabadítja, Megváltja és Felemeli a Lelket

- Az Érzékiség, Intimitás és a Mindenséghez való Szentségesség irányításának képessége

- A Háború, Elszigeteltség, Száműzöttség és Reménytelenség eltörlését

- Teret enged a Férfinek, hogy megbocsájthasson magának

- A Léted Templommá válik

- A Feminin Eredethez való kötődésed, amely MINDEZT előidézi – OKKAL
A végén szeretnénk Anikóval meglepni benneteket Anaiya 2 videójával….


2. Kundalini jóga Anaiyával – Kundalini Yoga with Anaiya:


Mindkét videó angolul van, ezért ha valaki szeretné lefordítani és feliratozni, szívesen vesszük. Ezenkívül vannak még más videók is tőle, a youtube-on saját csatornája van Anaiya Sophia néven.

Hozzon az Istennő gyógyulást a Földre!

Szeretettel Anikó és Viki2 megjegyzés:

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.