2019. december 9., hétfő

Összefoglaló a Kozmikus Központi Fajról

A Kozmikus Központi Fajt először 2019. februárjában említette először Cobra. 
Íme egy idézet: "A Fény Visszatérése meditációnk egy koherens tudat jelet hozott létre az Univerzumon át, ami felkeltette a Kozmikus Központi Faj figyelmét.
A Kozmikus Központi Faj a legfejlettebb faj, amely a Kozmikus Központi Nap körül fejlődött. Most figyelmüket elkezdték a Föld bolygóra és annak felszabadítására helyezni, mert most már elegendő tudatosság van a bolygó felszínén ahhoz, hogy lehetővé vált az ilyen fejlett lényekkel való együttműködés.
Ezen interakció eredményeként a felszabadítási terv egyes részei a közeljövőben nyilvánosságra fognak kerülni a felszíni lakosság számára.
A Naprendszerünk immár tele van a Kozmikus Központi Faj lényeivel és a Jupiter Parancsnokság, az Ashtar Parancsnokság, az Atlantisz Parancsnokság, a Plejádi, a Szíriuszi és az Andromédai Flotta, az Ellenállási Mozgalom, a pozitív Agarthai frakciók és bizonyos speciális erők - SURFACOM néven - Fényerőivel működnek együtt.
A Kozmikus Központi Faj lényei a felszíni lakosság legfejlettebb tagjaival is kapcsolatba lépnek meditációikban, álmaikban és vízióikban.
A Kozmikus Központi Nap szimbóluma
A Fényerők kérésére ezennel közzéteszek egy meditációt, amit a Kozmikus Központi Fajjal való kapcsolatfelvételre és a velük való együttműködésre használhattok.
1. Használd a saját technikád, ami ellazult tudatállapotba visz.
2. Jelentsd ki azt a szándékod, hogy eszközként használod ezt a meditációt a planetáris felszabadításhoz.
3. Gondolatban jelenítsd meg magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj lényei előjönnek a Kozmikus Központi Napból, majd szétszóródnak az ebben az univerzumban lévő összes galaxis Központi Napján keresztül. Majd jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy ezek a lények belépnek a Galaktikus Központi Napon keresztül, majd áthaladnak az Alcyone Plejádi csillagkapun, majd a Szíriuszi csillagkapun, majd belépnek a Naprendszerünkbe és a Naprendszerünkben egy Élet Virága mandalát alkotnak, majd kapcsolódnak a Föld bolygó felszíne fölött, a felszín alatt és a Föld bolygó felszínén lévő összes Fényerővel.
4. Lásd gondolatban magad előtt, hogy a Kozmikus Központi Faj átalakít minden még meglévő sötétséget ebben az Univerzumban, amíg már csak a Fény marad. Jelenítsd meg gondolatban magad előtt, hogy elkezdődik egy új nagy kozmikus ciklus és tiszta Fényt, Szeretetet és Boldogságot hoz minden lény számára az egész Univerzumban.
A Magyarországon lévő Lengyeli Istennő Örvény lett kiválasztva a Kozmikus Központi Faj energiáinak belépési pontjaként. Az okok, amiért a választás erre a helyre esett, az alábbiakhoz kötődnek: az 1996-os arkhón invázió, a legfelébredettebb Fénymunkások társadalmi dinamikai viselkedésmintái, a késő atlantiszi földközi-tengeri gyarmatok külső határának elhelyezkedése és a Lengyeli kultúra sámánjainak a Galaxisunk Galaktikus Központi Napjával való tudatos kapcsolata:
Jelenleg a felszíni Fényerő csapatok fontos átszervezése zajlik, mintegy felkészülésként a Kozmikus Központi Fajjal és a SURFACOM különleges erőkkel való együttműködésre. Eljön az igazság. Emiatt bizonyos műveletek korai szakaszaihoz ki kell bővítenem jogi csapatomat és szükségem van egy ügyvédre, aki legalább bizonyos fokig megérti és támogatja a küldetésem és kellő ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi jogról, a szerzői jogi kérdésekről, rágalmazással és becsületsértéssel kapcsolatos kérdésekről, zaklatás/fenyegetés/internetes zaklatásbeli kérdésekről. Ha valaki ilyen ügyvéd, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a cobraresistance@tutanota.com email címen.
Minden ami történt, meg nem történtté válik.
A Fény győzelme!"

Segítségképpen két kép a meditációhoz a két Csillagkapuhoz:

Annyit még a Szíriusszal kapcsolatban, hogy Sziriusz A körül keringett egy bolygó, ami felrobbant évmilliókkal ezelőtt egy Galaktikus szuperhullám miatt. A bolygó darabjai szétszóródtak és néhányuk elérte a Földet hosszú csillagközi utazásuk során. Ezek a darabok nem mások, mint az általunk ismert és mélységesen tisztelt Cintamani kövek. A karantén alatt, az elmúlt 26 000 évben a pozitív Agarthaiak vigyáztak a Szent Kőre, majd eljött pár évvel ezelőtt az idő és a Fénymunkások és Fényharcosok is kaphattak belőle, valamint elásva őket a földbe, egy hálózatot hoztunk létre, hogy a Kompressziós Áttöréskor segítse az energia vezetését a tachyon kamra hálózattal és a Rózsa Rendje segítségével. 

A Cintamaniról itt olvashatsz részletesen:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2020/07/cintamani.html
Majd 2019. októberében ismét megemlítette őket:
"Csillagközi források azt közölték, hogy gyorsul a kozmikus váltás és az egész Univerzum az új kozmikus ciklusba való fázisátmeneten megy keresztül. Vagyis amit hamarosan megtapasztalunk, az nem csak a Galaktikus szuperhullám, hanem egy olyan szintű kozmikus váltás, amilyen még soha nem volt megtapasztalható az Univerzum teremtése óta.
A Galaktikus Központi Nap egyre aktívabb, még szubluminális sebességen is, mivel az előző galaktikus szuperhullám jele, ami fénysebességgel halad, tökéletesen összehangolódik azzal az új szuperhullámmal, ami rendkívül hamar meg fog érkezni.
Ez már nagy változásokat teremt a Naprendszerünkben. A Kozmikus Központi Faj egy multidimenzionális Élet Virága rácsot hozott létre szerte a Naprendszerben, amely a holdpályától a heliopauzáig terjed ki. Ez a rács egy átviteli pufferként fog szolgálni a közelgő szuperhullám számára."Interjúrészleteket is másolok velük kapcsolatban:
Kozmikus ismeretek
"J: Az összes galaxis a Kozmikus Központi Nap körül kering?
C: Nem egy adott hely körüli fizikai keringésről van itt szó, hanem inkább egy energetikai kapcsolatról az Energia Forrással.
J: Mi a Kozmikus Központi Nap célja?
C: Hogy energiát továbbítson a Forrástól az Univerzumba.
J: Az összes Központi fajt számításba véve, a Kozmikus Központi Nap körül élő Központi Faj éri el a legmagasabb fejlettségi szintet?
C: Bizonyos fokig ez így igaz, de inkább azt mondanám, hogy megvan bennük a hajlam, hogy fejlettebbek legyenek, mint más galaxisok. De ez nem egy merev szabály, hogy ők fejlettebbek, mint más Központi fajok.
J: Jelenleg melyik dimenzióban létezik a Kozmikus Központi Faj?
C: Ahogy mondtam, különféle fejlettségi szintű lények élnek abban a Központi fajban.
J: A Kozmikus Központi Faj a mentora az Univerzum többi Központi fajának?
C: Bizonyos tekintetben igen.""ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Emberek, egy újabb emlékeztető arra, hogy mennyire fontos szerepünk van. És egy másik óriási feladat számunkra, hogy stabilizáljuk a dolgokat, hogy stabilan tartsuk a dolgokat, hogy minél simábban menjen minden. Ez óriási felelősség. Ezt tartsátok észben! Említetted, hogy a Kozmikus Központi Nap egy hatalmas Fényimpulzust fog küldeni mindenhová az egész Teremtésben és ez az impulzus fogja beindítani a Teremtésből való összes sötétség végső eltávolításának kezdetét és hogy ez a Kozmikus Központi Nap nyilvánvalóan valami teljesen más vagy legalábbis úgy feltételezzük, hogy ez eltér a Galaktikus Központi Naptól, de ritkán beszéltél eddig erről. Most miért ilyen fontos, ha azt nézzük, hogy ez a holdfogyatkozáskor zajló esemény ennek a galaxisnak csak egy icipici szegletében fog végbemenni?
COBRA
Minden egyes tömegmeditáció, amit végzünk, kapcsolatot teremt a fizikai világunk és a felsőbb dimenziók között. És minden egyes sikeres meditáció elmélyíti és kiterjeszti ezt a kapcsolatot és megerősíti kapcsolatunkat a Forrással. Lassan eljutottunk addig a pontig, ahol először kezdhetünk el tudatosan kapcsolódni a Kozmikus Központi Naphoz. A Kozmikus Központi Nap messze túlmutat a Galaktikus Központi Napon és sokkal hatalmasabb annál. A Galaktikus Központi Nap csak ennek a bizonyos galaxisnak az evolúcióját felügyeli, míg a Kozmikus Központi Nap ennek az egész Univerzumnak az evolúcióját felügyeli. És eddig először, meg fog történni a közvetlen kapcsolat a Kozmikus Központi Nappal. Valójában senki nem tudja, hogy néz ki ez a kapcsolat, mert azt mondanám, hogy az elmúlt 14 milliárd évnyi kozmikus történelem során senki nem hozta létre ezt a kapcsolatot. Szóval az evolúció egyik kulcspillanatában vagyunk, ami az elmúlt kozmikus ciklusból az Új kozmikus ciklusba vezet. Amint azt valószínűleg tudjátok, ez a Bolygó kulcsfontosságú ebben a folyamatban, mert ez a sötétség legutolsó fókuszpontja, mint alapelv, ebben a bizonyos Univerzumban. Ez az oka annak, hogy ez a holdfogyatkozás miért nem csupán egy icipici holdfogyatkozás egy icipici bolygón, ami egy icipici átlagos csillag körül kering egy kis galaxis peremén. Kozmikus szempontból fontos átalakulás fókuszpontja ez a Bolygó. Ezért vagyunk itt. Ki lettünk választva arra, hogy itt legyünk. Mi terveztük el, hogy itt legyünk. És most ebben a bizonyos pillanatban, kifejezetten ebből a bizonyos célból, hogy e kozmikus ciklus fordulópontján segítsünk ezalatt a holdfogyatkozás alatt és közvetlenül összekapcsoljuk ennek a bolygónak a felszínét a Kozmikus Központi Nappal, hogy megkezdődhessen a végső áttörésünk következő fázisa.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Azta! Ez óriási! Szóval szinte szó szerint történelmet írunk univerzális, ha nem multiverzális szinten. Részben azért, mert ilyen még soha nem történt ezelőtt, legalábbis ilyen mély fizikai sűrűségből - mondhatjuk így is?
COBRA
Ez még így soha nem történt meg ezelőtt ebben a bizonyos Univerzumban. Ez az első alkalom. Így semmiképp nem tudjuk, mi várható.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem, Meglehetősen ismeretlen területen járunk, ami nagyon izgalmas. És más univerzumokban történt már hasonló? Tudsz erről?
COBRA
Igen, történt már ilyen ezelőtt, de amint azt tudjátok, minden egyes Univerzum, ami meg lett teremtve, eltérő struktúrájú volt, eltérő feltételekkel. Ez az egyetlen olyan Univerzum, ami megtapasztalta a sötétséget, vagyis azt mondanám, az egyetlen olyan most is létező Univerzum, ami megtapasztalta a sötétséget, így ez a bizonyos szituáció egyedi.
ISMERETLEN FÉNYHARCOS
Értem. De más univerzumban történt már hasonló a sűrűség fizikai szintjéről?
COBRA
Igen, de az elsődleges anomália erős jelenléte nélkül."

Az elsődleges anomáliáról és a toplet bombákról itt olvashatsz: 

http://cobrarozsa.blogspot.com/2017/12/az-elsodleges-anomalia-es-toplet-bombak.html
Most pedig jöjjön egy részlet a 2019. márciusi Lélekcsalád workshopból, melyet Cobra Budapesten tartott:
"A január 21-i meditációnk a Központi Kozmikus Nap válaszát eredményezte, ahol az Univerzum legfejlettebb tudatossága tartózkodik. A tudatosságunk elérte a kritikus tömeget, és elég egységes hullámot hozott létre ahhoz, hogy magára vonja a Kozmikus Központi Faj figyelmét. Azt az üzenetet hordozták, hogy az emberi faj készen áll az átalakulásra és a Kapcsolatfelvételre, az Univerzum történetében először(!). 

A Kozmikus Központi Faj elkezdett új energiákat küldeni a Földre. Ennek az energiának nagyon különleges az energia összetétele: kulcsokat tartalmaz a Mátrix és az elsődleges anomália feloldására, ami az Eseményhez fog vezetni. Mindez rajtunk keresztül történik majd, a mi energiamezőnkön keresztül, és azon keresztül, akik vagyunk. 

Amikor ez az energia eléri a tudatosságunkat, átalakítja az energiamezőnket és elkezdeni lebontani a Mátrixot és az elsődleges anomáliát. A kozmikus síkon keresztül érkezik, beíródik a tobozmirigybe, ami igen sajátos módon aktiválódik. Sajátos frekvenciát bocsát ki, ami megváltoztatja az energiamezőnket, és gyakorlatilag meghajlítja a valóságot körülöttünk. 

A sötét erők ettől kezdve nem képesek elérni minket többé: nem tudnak hozzáférni ehhez a frekvenciához. Ahogy egyre több ember választja és megy át tudatosan ezen a folyamaton, egyre több Mennybuborék fog létrejönni. Ahogy az emberek belépnek a Kozmikus Központi Nap és a Kozmikus Központi Faj ezen frekvenciájába, tudatosan kapcsolódnak hozzájuk és a változások elkezdődnek.
Amikor kettő, vagy több olyan ember találkozik, akik beléptek ebbe a frekvenciába, egyfajta rezonanciát teremtenek a mezőben. Ez megváltoztatja az energiamezőt és még jobban meghajlítja a valóságot, egy buborékot hozva létre. Ez egy erőteljes energiamező és a buborékon belül lévő energia különbözik a buborékon kívülitől. A buborékok tágulnak és növekednek és az energiájuk mindent beindít, aminek át kell alakulnia. A "Buborék emberei" tehát olyanok lesznek néhány ember számára, mint egy Piros Pirula.
Amikor tudatára ébredünk saját Fénybuborékunknak, tudatosan kezdjük el társteremteni a környezetünket ilyen módon. Olyan emberekkel lépünk kapcsolatba, akiknek ugyanolyan a frekvenciája. A Kozmikus Központi Nappal együttműködve fogunk teremteni. Ez megváltoztatja a tudatosságunkat és a szemléletünket, ami egy Új Valósághoz vezet."

A Mennybuborékokról Cobra két bejegyzést is készített, itt elérhetőek:

1.https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/01/mennybuborekok.html

2.https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/02/mennybuborekok-frissites.html

Cobra fentebb említett egy meditációt, amivel kapcsolatba léphetünk a Kozmikus Központi Fajjal. Ennek a meditációnak elkészült a magyar, vezetett változata, íme: 

Ezenkívül Varsányi Anna elkészített egy képet, ami a Kozmikus Központi Fajról szól, szintén hálás köszönet érte <3 :A Fény győzelme!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.