2017. augusztus 31., csütörtök

A Földi karantén végjátéka Ez a bejegyzés, ami a Föld karantén végjátékáról szól 2014. március 10-i azóta már nagyon sok minden megoldódott. Viszont hasznos információkkal lát el bennünket, ezért arra gondoltam, hogy ezt is felteszem ide az Újjászületés blogra.  Cobra legújabb bejegyzése 2017. augusztus 23-án, tele van csupa jó hírekkel. :) Nagyon szépen halad a Felszabadulási folyamat, köszönhetően a Fényerőknek és a földi lakosság aktívan részt vállaló részének.  

Ezenkívül Hálás köszönet a Földi karantén végjátéka című Cobra cikk fordításáért az Újvilágtudatnak! :)

 Az eredeti bejegyzés itt olvasható:


 
A cikket angolul itt olvashatod Cobra oldalán:Most már biztonságos, hogy nyilvánosságra kerüljenek bizonyos információk, melyek segítségével sokkal jobban megérthető az Eseménnyel, valamint a Fény és sötétség erői közötti dinamikus feszültséggel kapcsolatos egész helyzet. Bár ezek az információk sokak számára sokkolóak lehetnek, elérkezett az idő, hogy az emberek tudják az igazságot, mert csak az igazság ismeretében lehet megoldani helyzeteket.

Ahhoz, hogy teljesen megértsük a helyzetet ezen a bolygón, vissza kell mennünk a galaktikus történelem egy adott időszakába, amikor a sötét erőket létrehozták. A Rigel csillagrendszert választották az Orion csillagképben fő fellegvárukként, ahonnan a galaktikus birodalmukat irányították.

Hamar rájöttek, hogy a leghatékonyabb befolyást túszok ejtésével érhetik el a Fény erői ellen, mivel a Fény erők törődnek az embereikkel, és sokszor úgy akadályozták meg a tevékenységüket, hogy a Fény lényeknek, akiket túszul ejtett a sötétség, nem esett baja.

A sötét erők kialakították a túszhatalmi mechanizmusaikat, és ezzel egy időben egzotikus fegyver technológiákat fejlesztettek ki, melyek károk okozására képesek az egész galaxisban, elpusztítva egész bolygókat, eltörölve egész civilizációkat.

Egy bizonyos ponton kifejlesztették a leghatékonyabb túszhatalmi mechanizmusukat. Azt követelték, hogy a Forrás állítsa le információk átadását a Felemelkedett Mestereknek és a Galaktikus Szövetségnek a sötét erők illegális tevékenységéről és terveikről, különben azzal fenyegettek, hogy elpusztítják a galaxis nagy szektorait.

Azóta a Fény erők nem kapnak a sötét erők bizonyos tevékenységéről információkat.

 Ez hozta létre a kozmikus energiában a Fény és sötétség közötti szakadást az összes dimenzión keresztül, és ez volt a dualitás kezdete.
 Az ötödik dimenzióban és afelett a sötétség egyszerűen az információ, és a megértés hiányában nyilvánult meg, hogy miképp oldják meg a kozmikus helyzetet.

 Ettől kezdve bizonyos fajok kezdték azt hinni, hogy a sötétség és a szenvedés egy szükséges eleme az élettapasztalatnak, ahogy az éj követi a nappalt, és a nappal követi az éjszakát.

Ez lehetővé tette a sötét erőknek, hogy a Rigel-i fellegvárukat az első igazi karanténná változtassák, ahova a Fény nem léphetett be, mivel a Felemelkedett lények nem kaptak információkat a Rigel-en folyó tevékenységekről, és nem küldtek Fényt és Szeretetet az ottani helyzet meggyógyítására.

 A sötét erők titokban kifejlesztették a leghalálosabb fegyverüket, a strangelet bombát.

A strangelet bomba nehéz kvarkok, az úgynevezett furcsa kvarkok tömörülése:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

Amikor ez a tömörülés szélsőséges nyomás és hőmérséklet hatása alá kerül, egy láncreakciót vált ki, átváltoztatva a közönséges anyagot furcsa anyaggá:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production

Ha egy ilyen láncreakciót nem lehet megállítani, akkor egyetlen ilyen bomba megsemmisítheti az egész ismert univerzumot. Szerencsére a Fényerőknek mindig megvolt a technológiájuk, hogy drasztikusan korlátozzák a strangelet bomba hatósugarát. A strangelet bomba még egy termonukleáris bombánál is sokkal halálosabb fegyver.

Évmilliókon keresztül a sötét erők létrehoztak néhány fizikai és éteri strangelet bombát, és azokat a Rigel-en tárolták.


25000 évvel ezelőtt a második karantén fellegvárukat a Földön hozták létre, és szállították ide a Strangelet bombák és egyéb egzotikus fegyverek egy részét.

 Ezek a fegyverek voltak a valódi okai annak, hogy a Galaktikus Szövetség nem avatkozott be a náci holokausztba, a Hiroshima és Nagaszaki nukleáris robbantásokba, a sztálini tisztogatásokba vagy a ruandai népirtásba.
 Abban az időben a Galaktikus Szövetség nem tudta pontosan, miféle fegyverek állnak a sötétek rendelkezésére, csak annyit tudtak, ha beavatkoznak, az katasztrofális következményekkel járhat.

A 20. században a Galaktikus Konföderáció egyik akadályt távolította el a másik után az Első Kapcsolatfelvétel útjából, így 1995-ben készen álltak arra, hogy megtegyék ezt a lépést. Mindez vörös riasztást váltott ki a legfőbb arkhónok körében abban az időben, és úgy döntöttek, hogy a Galaxis összes fennmaradt sötét erőit segítségül hívják megvédeni a földi karantént. Ennek volt következménye az úgynevezett 1996-os kongói arkhón invázió.

Egy néhány éves rövid időszakra a sötét erőknek sikerült irányításuk alá vonni a legtöbb csillagrendszert 1000 fényéves sugárban a Föld körül, kivéve a Szíriusz csillagrendszert. Ráadásul sikerült nekik 1996-ban lerohanniuk a Plejádi csillaghalmazt, ami így nézett ki:

http://youtu.be/FGBhQbmPwH8

http://youtu.be/sdbsP86XzA8

Ez egy nagy sokk volt a Plejádi fajnak, mivel több százezer évet töltöttek el békében az invázió előtt.

A Rigeliek még egy kis számú Plejádit is túszul ejtettek, a Földre szállították őket a Southwest alatti mély földalatti katonai bázisra, és mikorchippel látták el őket. Így nézett ki valójában a Dulce bázis valamikor 1996-1997-ben:

http://youtu.be/gAjR4_CbPpQ

A Galaktikus Konföderáció 1999-ben felszabadította a Plejádokat, és az Ellenállás kiszabadította a Plejádi foglyokat a Dulce és más bázisokról 2001-ben, de a Plejádi fajnak majdnem egy évtized kellett, hogy teljesen felépüljön a sokkból, és hogy képes legyen teljes mértékben részt venni a Galaktikus Konföderáció felszabadítási műveleteiben a Föld bolygón.

Az 1996 és 1999 közötti időszakban mindegyik Rigeli Strangelet bomba és egyéb egzotikus fegyver átkerült a Földre. A legtöbb fizikai egzotikus fegyvert az Ellenállás 2004-ig eltávolította, de az éteri egzotikus fegyverek nagy része egészen a közelmúltig fennmaradt.

Az egzotikus fegyverek között megemlíteném a fizikai antigravitációs skalár fegyvereket. 2004-ig mindegyiket eltávolították, és az Ellenállás soha többé nem teszi lehetővé  a hadiipari komplexumnak ilyen fegyverek kifejlesztését. Az Ellenállás ugyanakkor támogatja a békés célú antigravitációs technológiát:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

1999 óta a Felemelkedett Mesterek, a Galaktikus Szövetség és az Ellenállási Mozgalom aktívan távolítják el az egzotikus éteri technológiákat rétegről rétegre a földi karanténból. Minden alkalommal, amikor egy réteg eltávolításra kerül, a Felemelkedett Mester kap egy információt a következő réteggel kapcsolatban a Forrástól.

 Ezt követően a Konföderáció és az Ellenállás személyzete eltávolítja a következő éteri réteget. Ez a folyamat folytatódott azonos módon egészen néhány héttel ezelőttig, amikor drasztikus áttörés történt.

A Felemelkedett Mesterek ezután megkapták az információt a Forrástól az összes megmaradt éteri sötét erőről és technológiájukról. Ez gyakorlatilag feloldotta a dualitás valóság rendszerének az alapjait, és eltávolította a felső arkhónok hatalmának alapjait is ezen a bolygón. A sötétség őrült valósága, mely szemben áll a Fénnyel, hamarosan összeomlik, és akkor csak a Fény marad, és minden szenvedésnek vége lesz örökre.
                                              A képen: "Megmenteni?" - "Igen"

2014 március 8-ára az éteri arkhónoknak, és egzotikus fegyvereiknek csupán egy rétege maradt. A legtöbb éteri hüllő elment, a legtöbb technológiájuk eltűnt, az őrült arkhónok mindössze kis csoportja és egzotikus fegyvereik maradtak. Hogy van-e strangelet bombájuk vagy valami más nem világos, ezért bizonyos információk még vissza vannak tartva biztonsági okokból. 

Ez az egyetlen tényező maradt, ami megakadályozza, hogy az Esemény most azonnal megtörténjen. Hogy meddig tart ez az utolsó réteg, szintén nem világos, ugyanezen okokból.

A fizikai síkon minden készen áll az Eseményre. Van egy hatalmas flotta Konföderációs hajó a Föld körül. Jelenleg mintegy 5 milliárd álcázott fizikai hajó helyezkedik el a LEO térségben:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alacsony_Föld_körüli_pálya

Ezen felül van mintegy 120 millió álcázott fizikai Konföderációs hajó a Kármán-vonal régióban:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kármán-vonal

és az Armstrong-vonalon:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Az álcázott Konföderációs hajók száma és stratégiai helyzete a troposzférában és a bolygó felszínén egyelőre szigorúan titkos marad.

Amikor az első repedések megjelennek az arkhónok utolsó éteri védelmi rétegén, az események gyorsan fogják követni egymást. A következő fejleményeket várhatjuk felbukkanni gyors egymásutánban, nem feltétlenül ugyanebben a sorrendben:

- A rendkívül fejlett és hatékony orvosi technológiák közzététele a nagy médiákon keresztül

- Vitathatatlan bizonyítékok közzététele Atlantisz létezéséről a nagy médiákon keresztül

- Kétségbevonhatatlan bizonyítékok közzététele a földönkívüli civilizációk létezéséről a nagy médiákon keresztül, a legvalószínűbben titkos NSA forrásokból, Snowdentől, vagy más informátortól

- Teljesen működőképes ingyenes energiát biztosító otthoni egységek eladása egy nyilvános weboldalon

- Az összeesküvés felső tagjainak letartóztatása vagy fizikai eltávolítása a médiákban bemutatva

- Pénzügyi újraindítás világszerte

- Az Esemény

Hogy felgyorsítsák a folyamatot, a Fény erők megkértek, hogy kezdjek el "nyomást gyakorolni a közzétételi akupunktúrás pontokra". Először kettőt fogok megnyomni.

Először is, én kapcsolatban vagyok egy nagyon erős csoporttal, melynek jelentős pénzügyi képességei, termelési infrastruktúrája és tratégiai tervei vannak a tömegtermelés megkezdésére, és megfizethető ingyen energia eszközök elérhetővé tételére az emberiség számára. 

Ők feltalálókat keresnek működő többletenergia eszközökkel, melyeket gyorsan tömegtermelésbe lehet állítani. Ha vannak olyan tisztességes feltalálók, akik a bolygó felszabadulását helyezik a profit elé, nem félnek az összeesküvéstől, és dolgoznak többletenergiát előállító eszköz prototípusokon, melyek bővíthetők és könnyen sokszorosíthatók, kérem lépjenek velem kapcsolatba: cobraresistance@gmail.com

Másodszor, van egy bizonyos projekt, mely érinti az Ellenállást és a felszíni populációt. Ha vannak olyan emberek, akiknek van fizikai kapcsolata az Ellenállással vagy az Agartha hálózattal 1996 óta, kérem lépjenek velem kapcsolatba: cobraresistance@gmail.com

A fizikai síkon, a bolygó felszínén a helyzet lassan eléri a csúcspontját. Az összeesküvés túl messzire ment, és ultimátumot kaptak a Fény erőitől. Az összeesküvésnek szüksége volt a Stardust technológia egy enyhe változatának demonstrálására, és azt meg is kapták:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html

http://hvg.hu/vilag/20140228_Elhagyta_a_korhazat_az_USA_igazsagugyi_mi

Itt hozzá kell tenni, hogy a Stardust nem csak arra használható, hogy blokkolja, képességeitől megfossza vagy kiiktassa az összeesküvés tagjait, hanem emberek gyógyítására is.

 A Stardust képes gyógyítani a krónikus fájdalom legtöbb okát 15 perc alatt. Itt az idő, hogy az emberek követeljék ezen technológia felszabadítását, hogy hozzásegítse az emberiséget a gyógyuláshoz.
 Lesz sok más fejlett gyógyító technológia ami hamarosan megjelenik, és a pozitív katonaság Egyiptomban megtette az első lépéseket ebbe az irányba annak ellenére, hogy megpróbálják lejáratni őket:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids

http://hvg.hu/panorama/20140228_egyiptomi_hadsereg_aids_gep

Ezen eszközök létezését közvetlenül erősítették meg számomra Sárkány források, és az egyiptomi fehér nemesség forrásai.

Az emberek végre tudomást szereztek a jezsuita hátterű Blackwater/Academi zsoldosok akcióiról Ukrajnában, hogy rávegyék Ukrajnát és Oroszországot egy katonai konfliktusra:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html

Ennek egyik oka az, hogy a jezsuiták el akarják törölni az Orosz Ortodox Egyházat Ukrajnában és le akarják cserélni egy jezsuita-barát Ukrán Görög Katolikus egyházra:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church

A másik ok, hogy a jezsuiták hozzá szeretnék adni Ukrajnát az Európai Unióhoz, amit ők hoztak létre:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

Sok csoport létezik erős katonai képességekkel, melyek egyre dühösebbek az összeesküvés miatt, és a Fény erők már nem fogják vissza őket, így ezek a csoportok valószínűleg elkezdik eltávolítani az összeesküvés tagjait a bolygóról, ha még nem tették meg, és nem fognak várni a tömeges letartóztatás forgatókönyvére és az Eseményre. 

Itt hozzá kell tenni, hogy a jezsuiták csak mindössze 10 százaléka tartozik a sötét erőkhöz, és sokan az összeesküvés tagjai közül az illuminátus hálózaton belül akaratuk ellenére vannak, ezért szeretném kérni a fent említett csoportokat, hogy használják tisztánlátásukat az összeesküvés eltávolítási műveleteikben.

Az egyik ilyen csoport közölte, hogy ha csak egy ember is meghal a Blackwater/Academi zsoldosok tevékenységének köszönhetően Ukrajnában, akkor elkezdik eltávolítani ezeket a zsoldosokat, és ha ez sem elég, akkor megkezdik az összeesküvés felső tagjainak eltávolítását egyenként.

Egy másik csoport azt javasolta Putyinnak, hogy az ukrán konfliktus katonai megoldása helyett küldjön Szpecnaz ügynököket elkezdeni az összeesküvés tagjainak eltávolítását.

Egy rejtélyes "ismeretlen jótevő" közel került bizonyos maffia csoportokhoz, melyek hűséget esküdtek neki, és hátat fordítottak korábbi illumináci és jezsuita támogatóiknak.

Legalább két csoport készen áll a cselekvésre, de itt nem fogom külön megnevezni őket.

Ahogy Fulford a múlt héten mondta: "Mindeközben nézzük, ahogy az összeesküvés vezetői egytől egyig eltűnnek."Magyar Cobra Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.