2021. április 30., péntek

A Szent és az ő szüze - 3. rész: Szentséges Szexualitás a korai kereszténység idejében és Jézus belső tanításai

 A cikk első része itt olvasható:

https://cobrarozsa.blogspot.com/2020/02/a-szent-es-az-o-szuze-1resz-szentseges.html

A cikk második része itt olvasható:

https://cobrarozsa.blogspot.com/2020/03/a-szent-es-az-o-szuze-szentseges.html

Fordította: MCCS

Idézet Cobra A Váltás című bejegyzéséből:

"A jelenlegi eltorzult kultúrában a szexuális energia új megvilágítására van szükség."

A teljes A Váltás című bejegyzés itt elolvasható:

https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/10/a-valtas.html

A fenti idézet után következő hivatkozás került lefordításra 3 részben. Eredeti angolul itt:

http://www.health-science-spirit.com/saint.html 

Akkor folytassuk a 3. résszel.

Írta: Walter Last


A Szeplőtelen Fogantatás

Lehet, hogy létezik ésszerű magyarázat a Szeplőtelen Fogantatás tanára, amely teljesebb képet nyújt a Menyegzői Kamra szentségéről is. Ennek kulcsa az 'Álom Templom' esszénus rituálé. Ez egy nagyon mély meditáció, halálhoz hasonló alvás közben, melyet egy pap magasabb beavatási szertartásként idéz elő, és testen kívüli állapothoz vezet. Úgy tűnik, hogy ez az ősi kultúrák misztériumainak központi részét képezte.

Számos jel utal arra, hogy József és Mária, majd később Jézus kapcsolatban álltak az esszénusokkal. Azt is feltételezik, hogy Igazságos Jakab, Igazságos Tanár is volt a Holt-tengeri tekercsek szerint. Az esszénusok úgy hitték, eljött a Messiás megtestesülésének ideje. Edgar Cayce számos értelmezésében volt szó arról, hogy Máriát hogyan választották ki egy tizenkét szűzből álló csoportból legtisztább és legmegfelelőbb kehelyként erre a célra, és az esszénusok templomában képezték ki szerepére. A papok Józsefet választották férjének, hogy biztosítsák Dávid király közvetlen leszármazását.


Edward Smith 'Égő bokor' című könyvében a Biblia antropozófus értelmezését ismerteti Rudolf Steiner álláspontja alapján, aki tisztánlátó volt. Steiner szerint valóban Szűz Születés történt, és Szeplőtelen Fogantatás, de nem azért, mert nem volt fizikai kapcsolat, hanem azért, ahogyan az egyesülés létrejött, és ahogyan Mária romlatlan lelke romlatlan maradt.

Ugyanebben a könyvben olvashatjuk az írástudatlan apáca, Anne Catherine Emmeric (1774-1824) látomásait. E látomások Máriát templomi szűznek tekintik, a főpapok találtak neki férjet József személyében. Emmerich szerint, József később maga is összezavarodott, mert a jegyesek a papság irányításával átestek az 'Álom Templom' rituálén és a fogantatás ekkor történt.

Jézusnak tisztában kellett lennie az 'Álom Templom' és más ősi misztériumok rituáléival. Ilyen rituálék léteztek párok számára is. A nazarénus esszénusoknak hosszú listára kiterjedő rítusaik vannak még ma is, mint például a 'Házassági Eljegyzési Szertartás', 'Házassági Nász Szertartás' és a 'Házassági Termékenységi Szertartás' (http://essenes.net/subindex6.htm).

Úgy gondolom, hogy Jézus az 'Álom Templom' és az ehhez hasonló pároknak szóló rituálékból fejlesztette ki a 'Menyegzői Kamra' szentségét. Az 'Álom Templom' a biológiai test halálszerű eszméletlenségét jelentette. Az új szertartást ehelyett úgy alakították ki, hogy hasonlóan magas észlelési és beavatási állapotokhoz vezessen, miközben a test tudatos marad. Rudolf Steiner meg is említette, hogy Jézus eljövetele után az 'Álom Templom'-ra nem volt szükség többé a magasabb pszichés tudatosság eléréséhez.

Ehhez a rituáléhoz a beavatottaknak erős energiahullámot kell áramoltatniuk a gerinc aljától a fejtetőig, hasonlóan a Kundalini Jóga gyakorlatához. A szüzek messze a legnagyobb mennyiségű energiát tárolják a szexuális-energia központban, és a férfi és női pólus megfelelő összekapcsolásával egy erős energiahullám áramoltatható, hasonlóan két erős mágnes vonzásához.

E célból elegendő a külső nemi szervek megérintése, míg a jövőbeni folyamatos, nagy energia létrehozásának érdekében előnyösebb, ha a szüzesség érintetlen marad. A gnosztikus és a bibliai hivatkozások látszólag azt állítják, hogy Jézus így tanította ezt a szentséget, és inkább a családalapítást részesítette előnyben.

Más szentségek

Világos azonban, hogy erre a szentségre a jelöltnek megfelelően fel kell készülnie és megfelelő lelkiállapotba kellett kerülnie. Ez volt a többi szentség funkciója. A keresztség a spirituális megtisztulás ünnepe volt, a múlt bűneinek lemosásáé a spirituális út kezdetén. Mivel e cselekedet szimbolikus volt, csak akkor lehetett sikeres, ha a jelölt képes volt a tudatot és a tudatalattit szilárd elkötelezettséggel egyesíteni, és attól fogva így élni spirituális életet. A spirituális test születésének ünnepe volt ez, amikor a test bűneit (pl. kapzsiság, vágy) a szerelem és együttérzés váltotta fel.

Különféle hagyományok szerint a rituálékat ötszintű folyamatban végezték, amelyek közül volt, amit csak egyszer hajtottak végre, míg másokat többször is megerősítettek. Fülöp evangéliumában öt misztériumot, vagy szentséget látunk:

1. keresztelő

2. felkenés

3. úrvacsora

4. feloldozás/megváltás

5. menyegzői kamra

Ez olyan, mint a beavatás öt fokozata. A misztikus ösvényt általában öt szakaszra osztják: az első a szellemi ébredés, az utolsó pedig a felemelkedésre alkalmas halhatatlan fénytest. Különleges fohászokat vagy imákat használtak ezeknél a szentségeknél, amelyek közül néhány még megmaradt a gnosztikus evangéliumokban.

Ismert, hogy a gyógyítók képesek energetizálni az olajat, a vizet vagy más folyadékokat, vagy ezek a folyadékok energiával töltődhetnek spirituális szertartások során. Ez az energetizált szer utána felhasználható eucharisztiaként (görög szó, jelentése: jó kegyelem, úrvacsora) vagy krizmaolajként (görög szó, jelentése: kenet, olivaolaj és balzsam keveréke), hogy azzal felemelő energiákat adjanak át annak befogadójának egy szertartás során. Ennek a továbbított energiának az erőssége azonban általában gyenge ahhoz az energiához viszonyítva, amely közvetlenül kézrátétellel adható át. A koronacsakra aktiválásához egy magas beavatott ráhelyezte az energiát áramoltató kezét a neofita feje tetejére. Ez olyan rituálé, melyet a korai kereszténység idején gyakran végeztek, és például az I. Valentinianus, vagy Marcus gnosztikus tendenciával rendelkező két kiemelkedő korai keresztény vezetõ szentségeinek részeként írják le. Ez a gyakorlat nagyon hasonlít a második és harmadik századi más keresztény közösségek gyakorlatához, és magában foglalta a Menyegzői Kamra szentségének néhány formáját is. Gyakorlati szempontból feltételezhetjük, hogy a Menyegzői Kamra szentségének voltak nyilvános és magánjellegű részei is. A nyilvános szertartást minden neofitánál csak egyszer végezték el, míg a tiszta ölelést a pár kettesben meghatározott időközönként gyakorolta. Az imák, énekek, néha táncok és fohászok a nyilvános szertartás részét képezték. A kéz ráhelyezése volt a krizma átadása, és feltehetően a tiszta ölelés gyakorlatát részletesen elmagyarázták a párnak, beleértve képeket is arról, hogy mire összpontosítsanak. A nyilvános szertartás része lehetett az esküvőnek, az úrvacsorának, amelyben kenyeret és bort használtak Krisztus testének és vérének szimbolizálására, és amely magában foglalta a megváltási szertartást is konkrét imákkal és fohászokkal, hogy a lélek szimbolikusan visszatérhessen Teremtőjéhez. Úgy tűnik, hogy I. Valentinianus és Marcus heti találkozókon végezték e szentségek kombinációit.

Valójában majdnem I. Valentinianus lett a római pápa vagy püspök 143-ban. Azt állította, hogy személyesen Pál apostol tanítványától kapott beavatást, aki olyan titkos bölcsességet tanított neki, ami Pál titkos tanítása volt belső köre számára. A Pálon keresztüli beavatási vonal lehet az oka annak, hogy a Menyegzői Kamra valentinianuszi szentsége szimbolikusabb és kevésbé fizikai, mint amit Fülöp evangéliumában látunk. De minden esetben a kezet a fejre helyezték annak érdekében, hogy a koronacsakrát a Menyegzői Kamra szentségének alapvető részeként aktiválják, a megváltás szentsége mellett, amely magában foglalja 'az elme megszabadítását a világ szorításából'. Később hasonló rítusokat használtak Mani próféta és a Katarok.

Előfeltételek és feltételek

Ez nyilvánvaló Máténál is: "13:10 A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban? 11 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg." Jézus nem egyszerűen elmondta az embereknek, miben higgyenek vagy mit cselekedjenek, hanem mindenkihez hozzáigazította a tanításait, hogy mindenki az egyéni megértési szintje szerint követhesse tanításait.

A spiritualitással és a felemelkedéssel kapcsolatos tanítások iránti növekvő érdeklődésre tekintettel érdekes téma a Menyegzői Kamra szentségének modern értelmezése. Nyilvánvaló, hogy ezt a szentséget nem mindenkinek szánták, csak azoknak, akik komolyan elkötelezettek a spirituális út iránt. Ezt az értelmezést megkönnyíti, ha más hasonló célokat kitűző hagyományokra, például a tantrára, a tao-ra, a jógára, valamint a csakrarendszer és a magasabb energiájú testek ismeretére építhetünk.

A Tamás evangéliumának 75. pontjában szerepel a korlátozás arra vonatkozóan, kik alkalmazhatják sikeresen ezt a módszert: "ahol Jézus mondta: Sokan állnak az ajtónál, de (csak) az egyedüliek fognak bemenni a menyegző helyére." Ugyanezen evangélium 42. pontjában Jézus elmondja, mit jelent a „magányos”: "Legyetek, midőn elmúltok!" (Több fordítás is lehetséges: "Legyetek vándorok! Múljatok el!") És a 49. pontban "Jézus mondta: Boldogok (vagytok) egyedülállók és kiválasztott<ak>, mert meg fogjátok találni a királyságot, hisz ti abból valók vagytok, (és) ismét oda fogtok menni." A kanonikus és a gnosztikus evangéliumok részleteiből kitűnik, hogy Jézus magányosnak tekintette azokat, akik elhagyták a családjukat és a vagyont, hogy követhessék őt és tanításait.

Modern kontextusban úgy értelmezem, hogy az „egyedülálló” a szellemi kereső, aki már nem törekszik a világi célokra, vagy olyan valaki, aki e világon van, de nem evilágból való. Ez azt is jelentheti, hogy az illető „független” - megtalálta a saját (isteni) útját és nem függ más emberek vagy a társadalom szabályaitól, iránymutatásától, és nem függ másoktól a túlélése és a biztonsága érdekében sem.

A 131. pont arra utal, hogy ezt a szentséget a nap fényében, tiszta szeretetben és szent csókok cseréjével végzik. A „nap” jelentése azonban nem szó szerint értendő, inkább szimbolikusan, úgy mint „spirituális fény”. E szentség sikerének alapvető előfeltétele a tisztaság. Ez vonatkozik elménkre, érzelmeinkre, testünkre vagy életmódunkra egyaránt. A tisztaság eléréséhez és fenntartásához a tudatosnak teljes mértékben együtt kell működnie a tudatalattival, avagy a belső gyermekkel. Hagyományosan ezt olyan szertartásokkal és rituálékkal valósították meg, amelyek nagymértékben hatottak a tudatalattira.

Jelenleg nincs olyan rituális beavatási rendszer, amely hozzáértő tanárokkal és támogató közösséggel képes lenne a spirituális keresők tudatalattijának átalakítására. Ezért azoknak, akik a spirituális utat követik, egyénileg kell elvégezniük a házi feladatukat a belső megtisztulás érdekében. Útmutatás még ehhez a folyamathoz: Lelki út ~ www.health-science-spirit.com/spiritualpath.html

A természetes, tiszta, spirituális élet fontossága a korai zsidó keresztények között az esszénusokkal való kapcsolatukból érthető meg. Sivatagi közösségekben éltek és nagyon szigorú szabályok irányították életüket. A nazarénus esszénusok próbálnak a mai napig e szabályok szerint élni. Azt állítják, hogy Jézus egy volt közülük, és hogy ők reprezentálták a zsidó kereszténységet 135-ig, amikor a római keresztények föléjük kerekedtek (http://essenes.net/new/subnazoreans.html).

Továbbá a tiszta élet érdekében a korai keresztények organikus ételeket fogyasztottak és tiszta ivóvízen éltek, mindenféle drogok, vegyi anyagok, elektromágneses vagy légszennyezés nélkül. Nagy erőfeszítéseket kellene tennünk testünk megtisztítása érdekében ahhoz, hogy olyan állapotba kerüljünk, mint ahol a korai keresztények voltak.

A Mi Atyánk

Feltehetően a Mi Atyánk az egyetlen olyan ima, melyet Jézus tanított. Eredete a Talmud „Kádis"-ból származik, ami olyan kulcsszavakat és kifejezéseket tartalmaz, melyek az egyes csakrákra vagy energiaközpontokra vonatkoznak. Az egyes sorok kimondása közben a jelentést a megfelelő csakrára kell összpontosítani. Nagyon valószínű, hogy ezt az imát Jézus a szertartás elején is használta a csakrarendszer aktiválására. Ugyanakkor az eredeti arámi nyelv jelentése többrétegű, és valószínű, hogy az arámi nyelvről görögre, latinra, óangolra és végül a modern angolra fordítás torzult, így az ima mára az alsó, anyagi síkokra összpontosít, ám valószínű, hogy Jézus, különösen e szentség részeként, eredetileg a magasabb spirituális jelentésre összpontosított.


Például a „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” arámi nyelven:„Táplálj minket a mindennapi életünkben”. Ez jelenthet kenyeret, ha az alacsonyabb aspektust nézzük, de jelenthet szeretetet, bölcsességet vagy szerető útmutatást, ha a spirituális síkra összpontosítunk. "Az ember nemcsak kenyérrel él!" (Az ima eredetéről és annak arámi nyelvről a modern angolra történő közvetlen fordításáról a www.thenazareneway.com/lords_prayer.htm oldalon olvashat bővebben.)

Az arámi írásokat figyelembe véve, az ima jelentése, amelyet Jézus a szentség részeként tulajdonított neki, a következő lehet (kezdve a 7. vagy a koronacsakrával le az 1. vagy a gyökércsakráig):

Isteni Szülő a Mennyekben, legyen szent a neved,

Töltsd el Fényeddel egész lényem, jöjjön el a királyságod, 

Legyen meg az akaratod a földön úgy, mint a mennyekben

Töltsd el szívem szeretettel

Bocsásd meg vétkeimet, mint ahogyan én is megbocsátok másoknak

Mutasd nekem az utat a szexuális energiák megfelelő használatában

És kapcsolatomban a természet erőivel.

Ámen (pecsét és jóváhagyás.)

Ha az általános verziót használjuk, összpontosíthatunk bizonyos kulcsszavakra, és ez értelmet adhat a megfelelő csakráknak. Ezek a kulcsszavak a 7. csakra MENNY, ezt követi a NÉV, majd AKARAT, KENYÉR, ADÓSSÁG, KÍSÉRTÉS és végül GONOSZ. A gyakran használt befejezés: „Mert tiéd az Ország, a Hatalom és a Dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen" az eredeti változatban nem szerepelt, de használata nem árt.

Elképzelhető, hogy volt egy rövid AUM-mantra, és ebből származik az ima végén a jelenlegi „Ámen”. Ez elsősorban a torokközpontot aktiválja, ugyanis a szexuális energia helyett használható a hangenergia is egy elképzelés felerősítésére/teremtésre. (Feltehetően ez volt az eszköz, melyet spirituális őseink a teremtésre használtak (Fülöp 35), mielőtt irányított képek segítségével genetikusan módosították és betelepítették a kétlábú majmokat saját szexuális tapasztalataikért, ezzel idézve elő tulajdonképpen a bukásukat. Ez volt az „eredendő bűn”.) Amikor a lelkek az ötödik csakra helyett a második csakrát kezdték szaporodásra használni, mélyebbre merültek az anyagban, és elvesztették kapcsolatukat az Otthonnal, a mentális sűrűség szintjével, más néven a Mennyek Királyságával.

Egy modern értelmezés

A résztvevők általános tisztasága mellett a Menyegzői Kamra szentségét minden alkalommal tiszta hozzáállással/szándékkal kell megközelíteni. Általában elkötelezettséget, fohászokat, imát és felkenést használtak az elme felemelésére és a szent küldetésre való összpontosításra. Ezt a kulcsfontosságú testrészek olívaolajjal végzett könnyű masszázsa és néhány szent csók követte. A „szent” ebben az esetben azt jelenti, hogy inkább gyengéden szerető és felemelő, mintsem szenvedélyes. A szent csókokat a korai keresztények „a béke csókjának” hívták.

Számunkra az a legnagyobb nehézség, hogy nekünk nem áll rendelkezésünkre a fény továbbításának képessége, hogy kinyissuk a koronacsakránkat e szentség beavatási szertartása alatt. Ez azt jelenti, hogy jobban kell koncentrálnunk a koronacsakrára minden alkalommal, és a siker hosszabb időt vehet igénybe. Csoportos összejövetelnél a koronacsakrát többen aktiválhatják, amikor az energiával töltött kezüket a beavatandó személy feje tetejére helyezik.

Számos bibliai szakasz (Máté 6: 22–23 és Lukács 11: 34–35) tartalmazza ezt a mondást: „Ha szemeitek egyetlenek, akkor egész testünk tele van fénnyel. ”Ezt azt mutatja, hogy Jézus csakrameditációt tanított. A csakrameditációban gyakori, hogy a zárt szemek felfelé vagy befelé fordulnak, mintha a homlokuk közepét néznék, a 3.szemükre fókuszálva. Ezen módon aktiválni tudod ezt a csakrát anélkül, hogy oda kellene figyelni rá. Némi gyakorlással nemcsak olyan képet látsz, mint egy spirituális szem (a szemeid eggyé válnak), hanem úgy tűnhet számodra, hogy az egész tested is tele van fénnyel. Nincs kétségem afelől, hogy valójában így értette Jézus és így is tanította a fókuszálást a 3. szemre a meditáció alatt, ezáltal összeolvasztani, "eggyé tenni" a szemeket. Egy másik gyakori meditációs gyakorlat az, hogy a nyelv hegyét a száj tetejére támasztják, hogy megkönnyítsék az energia lefelé áramlását.

A cél a halhatatlan fénytest kialakítása. A férfi-női egyesülés célja, hogy kiegyenlítsék egymás polarizált energiáit a különféle lélektestekben, és emellett kiváltsák a kundalini vagy a szexuális energia áramlását a gerinc mentén felfelé, hogy az egész csakrarendszer aktiválódjon.

Magas energia esetén és ha új a partner, a nemi szerveknek valószínűleg nem is kell érintkezniük. Egyébként könnyed, laza érintkezésben van a pár, vagy mozgás nélküli nyugodt összekapcsolódásban. Hogy mi a megfelelő választás vagy döntés, az egyes résztvevők korábbi szexuális tevékenységeitől függ, külön-külön és párként is. Azoknak, akik először találkoznak, határozottan jobb, ha nem kapcsolódnak össze szexuálisan, különösen akkor, ha még nem gyakorolták a magömlés kontrollt.

Minél erősebb a résztvevők szexuális energiája, annál kevésbé kell szorosan kapcsolódniuk egymáshoz, de a bőrrel való érintkezésre mindig szükség van. Egy fiatal, egészséges és spirituális beállítottságú szűz általában rendkívül erős szexuális energiával rendelkezik, ami megkönnyíti mindkét résztvevő felemelkedését. Ezzel szemben egy idős vagy korosodó párnak előkészítő gyakorlatokra lehet szüksége a szexuális energiák újraélesztése érdekében, és erősebb stimulációra van szüksége a szentség aktiválásához.

Azok a párok, akik már hosszú ideje együtt vannak, különösen, ha orgazmikus szexuális életet élnek, előfordulhat, hogy kezdetben nem rendelkezik a Menyegzői Kamra szentségéhez szükséges szexuális energiával. Ezért azt tanácsolják nekik, hogy addig (akár hosszú ideig) kerüljék el az intim kapcsolatot, amíg szeretetük és szexuális vágyuk teljes mértékben helyre nem áll. Ezután beléphetnek a Menyegzői Kamrába, mint az egyedülállók. Alternatív megoldásként úgy is elérhetik ezt az állapotot, ha egy ideig a Karezzát gyakorolják. Valamint idős emberek esetében először szükség lehet általános vitalitásuk javítására.

Megj.: A Karezzáról itt olvashatsz:

http://intimitas.hu/bliss/le-bliss-magazin/tudatos-szexualitas/karezza-a-valodi-szeretkezes-muveszete/

Normál pihenőhelyzet a szemtől-szembe ölelés lenne, egymás mellett fekve, egymással összefonódva. A testek vagy a nemi szervek kezdeti kapcsolatának fokozott tudatosságot kell mutatnia a medence területén és a gerinc alján található energiát illetően. Az elme egy részénél ez az érzés fenntartható vagy megerősíthető, esetleg az elmével és lélegzetével felfelé vezetve a szív területére. Ezt megtehetjük úgy, hogy elképzeljük, hogy az energiabuborékok felfelé emelkednek, és úgy érezhetjük, hogy ezek a kis buborékok felbukkannak, mint például egy üveg üdítőital vagy pezsgő kinyitása.

A mentális fókusz másik része a fej tetején, a koronacsakrán van. Itt képzeled el, hogy szeretetteljes érzést küldesz Isteni Én - Magasabb Éned felé. Válaszként érezhető, amint a szeretet energiája fehér fény formájában erősen beáramlik a koronacsakrába, és elnyeli/feltölti a test többi részét is. Megfelelő megjelenítésért lásd: A varázslatos jelenlét a www.health-science-spirit.com/spirituality.html címen.

Amikor erősen érzed a beáramló energiát és lehetőleg a szexuális területen lévő energiát is, akkor irányítsd a figyelmed a szívközpontra. Érezd, ahogy a fentről és alulról érkező energiák koncentrálódnak a mellkasod közepén vagy a szívben, és most sugározd ki a partneredre, mindkettőtöket a szeretet és a fehér fény felhőjével körülvéve. Légy egyre inkább elárasztva azokban az érzésekben, amelyeket ezek az energiák generálnak.

A szertartás ezen első része csakráink és energiaáramlásaink aktiválására szolgál, oly módon, hogy a fénykrizmus átadása kéz és szövetséges szentségek felhelyezésével valósulhatott meg. Egy idő után elfelejtheted az energiaáramlást, és csak arra koncentrálhatsz, hogy tökéletesen kialakult szellemtestednek képe ragyogó fehér fény gömbjeként keletkezzen belőled.

Végül a résztvevők határozatlan ideig maradhatnak mozdulatlanul, egymásba olvadva. A pároknak kísérletezniük kell, hogy mi számukra a legmegfelelőbb arra, hogy milyen időközönként ismételjék meg az úrvacsorát, a legerősebb energiaáramlást, és hogy a szeretet érzését megtapasztalják.

A Szexuális Energia Használatáról

A szexuális energia, az életerő energia legkoncentráltabb formája. Az életerő energia az, ami a testünket működteti, és mindent, ami az élethez, a gyógyuláshoz és a teremtéshez szükséges. A teremtés alaptétele magába foglalja egy kép megformálását, majd annak megtöltését energiával. A kép lehet egy verseny megnyerésétől kezdődően, egy megbetegedett szerv meggyógyításán keresztül, fehér fénytestünk megteremtéséig bármi. Az energiaforrás általánosságban lehet légzés energia, hang energia vagy szexuális energia. Ezek közül a szexuális energia messze a legerősebb és használható úgy, hogy pusztán hiszünk valamiben, vagy még specifikusabban, irányított vizualizációval vagy meditációval. Ha helyesen végezzük, ez azt eredményezi, amit a gerinc mentén felfelé haladó, 'kundalini' energia ébredésének hívunk, amely így a csakrák aktiválására használható, vagy a képünk/víziónk energetizálására.

Erősebb energiaáramok a férfi és a női szexuális energiák kombinálásval generálhatóak. Ellentétes nemű szexuális partnerrel történő intim kapcsolat, a szexuális energia egy sokkal erősebb aktivációját okozza, mint az egyedül végzett meditáció. Lehetőségek vonatkozásában keresd a Spirituális Szexet. Ha hagyjuk, hogy ez az energia megszokott orgazmusban csapódjon ki, akkor egyszerűen el is vész, miközben az általa eredményezett neurokémiai változások a partnerek közötti még mélyebb érzelmi szeparáció megtapasztalásához vezethetnek. Mindazonáltal, ha a partnerek egyike vagy mindegyike egy konkrét víziót tart orgazmus közben, ezt a víziót energetizálhatja és elősegítheti a megnyilvánulását. Ez egy olyan általánosan használt módszer, amelyet szex mágiának és fekete vagy balkezes Tantrának hívnak. Gyakran visszaélnek ezzel, az egyenlőtlen erőviszonyokon alapuló kapcsolatokban, és alacsonyabb rendű, önző célokra használják. Az energia nagy része pedig elvész egy robbanásszerű kisülésben.

Gazdaságosabb felhasználás a férfi és nő között áramló szexuális energia fokozatos felszabadítása, mint egy elektromos akkumulátor. Ez történhet szimplán bőrön keresztüli érintéssel, vagy a nemi szervek kapcsolódása közbeni pihenéssel, esetleg lassú mozgással, ahogy az a Karezza során is történik. Ismételten, ez az energiaáram használható kizárólag élvezetre, vagy azonfelül még használható egy vízió energetizálására is. Fülöp Evangéliuma 64) azt mondja: "Ezért elmélkedjen a tiszta ölelésen (vagy szeplőtelen közösülésen), mert annak nagy ereje van!" Ez a mondás a szexuális energia fejlett kreatív potenciáljára utal, amikor egy magasabb rendű eszme manifesztálásra használják.

A Béke Ölelése

Azt hiszem, hogy a korai Keresztényeknek a szent agapé kapcsolataikkal valami olyanban volt részük, amely már rég elveszett és mélyen eltemetődött bennünk 'A Béke Ölelése' óta. Így képzelem el, a Szent és az ő Szüze szexuális energiacseréjét: mezítelenül feküdtek egymással szemben, ölelkezve, lábaik egybefonódva, de szinte minden mozgást nélkülözve, talán néhány alkalmankénti gyengéd érintéssel, csupán felolvadva egymás szeretetének és mélységes békéjének érzéseiben. Nem törekedtek semmire, nem akartak semmit elérni vagy teljesíteni, csak léteztek és éreztek.

Ezt a Béke Ölelését a gyógyulás egyik legkiválóbb eszközének tekintem. Leküzdi korunk legnagyobb veszedelmét: a stresszt. Jelenleg a létezésünk minden szintjén stressznek vagyunk kitéve, a légszennyezettségtől kezdődően, az élelmiszer és a víz szennyezettségén, az ételallergiákon és tápanyaghiányon, a gyógyszeripari drogokon, a mikrobiális fertőzéseken és parazitákon keresztül, az iskolai követelményeken, a munkahelyen és a házasságon, az elnyomott és rosszul felhasznált szexuális energiákon át, sok egyéb érzelmi sokkig és csalódásig. Mindezen stresszhatások összessége tesz bennünket boldogtalanná, kielégítetlenné, másoktól elszeparálttá és a depresszióra, betegségekre, korai öregedésre fogékonnyá.

Ennek ellenszere a nyugtató hatású hobbik gyakorlása, és legfőképp a meditáció, a "Béke Ölelésének" azonban megvan a sérült férfi-női kapcsolataink begyógyításának a plusz dimenziója. Az érintés egy kiváló gyógyító eszköz, az effajta hosszúra nyújtott érintéssel pedig az érzelmeink és izmaink feszültsége, szimplán felolvad. Ezt kimutatták a magas vérnyomás és egyéb stressz okozta panaszok esetében, én pedig meg vagyok róla győződve, hogy még az izomfeszüléseket, amelyek a csípő és a hát problémáival vannak összefüggésben, vagy az arthritist is feloldja, amellett, hogy mindenféle szexuális jellegű problémára és diszfunkcióra is jótékony hatással van. Jelentős dolog ez azok számára, akik a tiszta/szűzies életet választják. De a legpozitívabb hatásai az érzelmi fejlődés, nagyobb érzelmi stabilitás és az élet élvezete lesznek, és mindezek felett még egy különös érzelmi közelség is kialakul a női-férfi kapcsolatainkban.

A Béke Ölelését egy héten egyszer lehet élvezni a megszokott szex helyett, miközben egyéb alkalmakkor a párok folytathatják az általános szexuális gyakorlataikat. Habár, még jelentősebb egészségügyi és párkapcsolati hatások is elérhetőek, ha kombináljuk a béke ölelését rendszeres meditációkkal, valamint a fejlettebb szexuális praktikákkal, mint amilyen a Karezza is.


Utószó

A gnosztikus evangéliumok alapján úgy velem, hogy a fentebb leírt szentség közel áll ahhoz, ahogy azt Jézus taníthatta. Nem állítom, vagy hiszem, hogy ez az egyetlen, vagy a mindenki számára legjobb módja a felemelkedés elérésének. Noha jelenleg nehézkes lehet megtalálni a megfelelő szentet vagy szüzet akivel nekifoghatunk, ettől függetlenül e módszer megéri a próbálkozást azok számára, akik komolyan érdeklődnek a spirituális út, különösen pedig a felemelkedés iránt.

Akik megszokott, hagyományos szexuális tapasztalatokkal rendelkeznek, úgy kerülhetnek fokozatosan közelebb ehhez a végső szentséghez, ha először a Béke Ölelésével kísérleteznek önmagában, majd a Tökéletes Szexszel és a Karezzával együtt. A Karezza fejlett formáját Alice Bunker Stockham, MD, a Karezza: A házasság etikájában így írja le: „A megbeszélt időpontban a közös meditáció után a pár nyugodtan folytassa a fizikai érintkezést, a gyengédség és a szeretet kifejezését, amit követhet a szexuális szervek teljes, csendes egyesülése.”

Ez a cikk azt feltételezi, hogy Jézusnak olyan belső tanításai voltak tanítványai számára, melyeknek központi részét a szent szexualitás képezte; mindez a dogmatikus keresztények számára teljesen elfogadhatatlan lesz, ám reményt ad azoknak, akik megpróbálják megérteni az évezredeket túlélt titkos tanítások töredékeit. Úgy tűnik, hogy ezek a belső tanítások Jézus követői között az első három évszázadban széles körben megtapasztalt valóságnak számítottak, és szerencsénk van, hogy a fennmaradt gnosztikus evangéliumokban maradt róluk némi feljegyzés.

Jézus ezen belső tanításainak természete azonban egyértelművé teszi, hogy jelenleg is ugyanannyira csekély a tömeges vonzerejük, mint kétezer évvel ezelőtt. Ez érthetővé teszi, miért találta Pál szükségesnek a külső tanítások olyan változatának népszerűsítését, amely vonzó volt a tömegek számára, miközben a belső tanításokat megtartotta annak a szűk körnek, akik készek álltak annak befogadására. A külső tanítások célja az volt, hogy elvezesse az embereket a tiszta élet felé, míg a belső tanítások megmutatták az utat ezeknek a tiszta embereket vissza a mennyei otthonukba.

Történelmünk tragédiája az, hogy az újonnan alapított egyház úgy döntött, hogy Jézus belső tanításait teljesen megszünteti, ahelyett, hogy segítséget nyújtana a külsőtől a belső tanításokig. Mindazonáltal napjainkban mégis lehetséges hidat építeni a tágabb közösség vallási törekvéseitől Jézus belső tanításainak megértéséig, ahogy azt a gnosztikus evangéliumok bemutatják.

A Belső Tanítások összefoglalása

Jézus belső tanításai, ahogyan azok a gnosztikus evangéliumok és más írások feltárják, a következőképpen értelmezhetők:

Őseink lelke akkor esett az anyag és a dualitás csapdájába, amikor arra csábultak, hogy megtapasztalják a nemző szexualitást.

A fizikai halál után az asztrális világban ragadtak és ez megakadályozta őket abban, hogy visszatérjenek mennyei otthonunkba.

Jézus eljött, hogy megmutassa az utat a fejlettebb, vagy "tiszta" embereknek ahhoz, hogy a fehér fénytest létrehozásával visszatérhessenek a mennyországba.

Ez a férfi és a nő újraegyesítésével érhető el a tiszta ölelésben, miközben meghatározott/sajátos képeket használunk.

Ennek eredményeként visszatérhetünk a szexuális ártatlanság állapotába, ami az anyagba, vagy a dualitásba zuhanásunk előtt volt uralkodó.

Melléklet

Itt összeállítottam számos idevonatkozó idézetet Fülöp evangéliumából, ahogy azokat ebben a cikkben felhasználtam.

Víz van a keresztelő vízben, a krizmában tűz.

Ígéretet kapott a mennyei hely, hogy a férfi táplálékot kap […] őt a szájából. És ha a világ eltávolodott volna attól a helytől, a szájból lenne táplálva és tökéletessé válna. Csók által fogant a tökéletes és szült. Ezért csókoljuk meg egymást. Az egymásban lévő kegyelem által fogamzunk.

Vízből és tűzből van hogy a lélek és a szellem megszületik. Vízből és tűzből van és fényből, hogy a fiú (megszületik) a menyegzői szobában. A tűz a krizma, a fény a tűz. Nem az alak nélküli tűzre gondolok, hanem arra a másik tűzre, mely fehér, mely fényes és szép, és mely szépséget ad.

Az igazság nem meztelenül érkezik a világba, hanem típusokban és képekben. A világ nem képes befogadni az igazságot semmilyen más módon. Van újraszületés és az újraszületés képe. Természetes szükségszerűség újraszületni a kép révén. Melyik révén? A feltámadás révén. A képnek fel kell újra emelkedni a kép révén. A menyegzői szobának és a képnek a kép által be kell lépnie az igazságba: ez az újjáépítés. Nemcsak azoknak, akik felmutatják az Atya és a Fiú és a Szent Szellem nevét kell így tenniük, hanem mindannyiótok számára fel kell mutatniuk őket. Ha valaki nem sajátítja el őket, a név („Keresztény”) ugyancsak el lesz véve tőlük. Azonban megkapja az a kereszt [...] hatalmának a kenetét. Ezt a hatalmat az apostolok úgy hívják, hogy „a jobb és a bal”. Ezért ez az ember innentől kezdve nem egy Keresztény, hanem egy Krisztus.

Az Úr cselekedete rejtélyes, a keresztelés, a felkenés és az oltáriszentség és a megváltás és a menyegzői szoba […] ő mondta: „Azért jöttem, hogy az alant lévő dolgokat olyanokká tegyem, mint a fent lévőek, és a kívül lévőket olyanokká, mint a belül lévők. Ezért jöttem, hogy egyesítsem őket a helyen.” […] itt a típusok által […] és képek.

Ő mondta: „Azért jöttem, hogy az alant lévő dolgokat olyanokká tegyem, mint a fent lévőek, és a kívül lévőket olyanokká, mint a belül lévők. Ezért jöttem, hogy egyesítsem őket a helyen.” […] itt a típusok által […] és képek.

A menyegzői szoba nem állatok számára van, nem is rabszolgáknak, sem tisztátalan asszonyoknak, hanem szabad férfiaknak és szüzeknek.

Senki sem láthatja önmagát a vízben vagy a tükörben fény nélkül. Senki sem láthatja magát ha fény van víz vagy tükör nélkül. Ezért helyes dolog mindkettőben megkeresztelkedni, fényben és vízben. A fény a krizma.

...A keresztelés „a Szent” épület. A megváltás a „Szent Szentje”. A „Szentek Szentje” a menyegzői szoba. A keresztelés magában foglalja a feltámadást és a megváltást, a megváltás a menyegzői szobában (van). Azonban a menyegzői szoba az, mely magasabb rendű mint a […] nem fogjátok megtalálni […] azok akik imádkoznak […]

A hatalmasságok nem látják azokat, akik a tökéletes fénybe öltözködtek, ebből következőleg képtelenek őket fogva tartani. Az ember ebbe a fénybe öltözteti önmagát szentségesen az egyesüléskor.

Ha a nő nem különült volna el a férfitól, nem kellene meghalnia a férfivel együtt. A férfi elkülönültsége vált a halál kezdetévé. Ezért Krisztus eljött, hogy helyrehozza az elkülönülést, mely kezdettől fogva létezett, és újra egyesítse a kettőt, és életet adjon azoknak, akik meghaltak az elkülönülés eredményeként, és egyesítse őket. Így nő a menyegzői szobában egyesül férjével. Szükségképpen, azok, akik a menyegzői szobában egyesülnek, többé már nem lesznek elkülönültek. Éva azért különült el Ádámtól, mert nem a menyegzői szoba volt az, ahol egyesült vele.... Elhagyta a menyegzői szobát mint olyan, aki a vőlegény és a menyasszony révén jön a világra. Jézus tehát mindent ezek révén hozott létre. Minden egyes apostola számára helyes az, hogy belépjenek az ő nyugalmába.

A krizma magasabb rendű a keresztelésnél, ezért a szó „krizma” az, amit „kereszténynek” hívunk, természetesen nem a „keresztelés” szó miatt. Mindez azért van mert a krizma „a Krisztussal” bír a nevében. Mivel az Atya felkente a Fiút, és a Fiú felkente az apostolokat, és az apostolok felkentek minket. Ő, akit felkentek, mindent birtokol. Birtokolja a feltámadást, a fényt, a keresztet, a Szent Szellemet. Az Atya adta neki a menyegzői szobában, ő pusztán elfogadta (az ajándékot). Az Atya a fiúban volt, és a Fiú az Atyában. Ez a Mennyek Királysága.

Nemcsak hogy képtelenek lesznek fogva tartani a tökéletes embert, hanem még látni sem lesznek képesek, mivel ha láthatnák őt, fogva tartanák őt. Nincs más módja annak, hogy egy ember hozzájusson ehhez a képességhez, kivéve, ha a tökéletes fényben teszi és ő maga válik a tökéletes fénnyé. Ő, aki odateszi, be fog lépni […]. Ez a tökéletes […] hogy mi […] válik […] ezért mi elhagyjuk […]. Bárki, aki megkap mindent […] erre […] képes […] azon a helyen és fog […] a tökéletlenség Közepén. Csak Jézus ismeri ennek az embernek a végzetét.

Nemcsak hogy képtelenek lesznek fogva tartani a tökéletes embert, hanem még látni sem lesznek képesek, mivel ha láthatnák őt, fogva tartanák őt. Nincs más módja annak, hogy egy ember hozzájusson ehhez a képességhez, kivéve, ha a tökéletes fénybe teszi és ő maga válik a tökéletes fénnyé. Ő, aki odateszi, be fog lépni […]. Ez a tökéletes […] hogy mi […] válik […] ezért mi elhagyjuk […]. Bárki, aki megkap mindent […] erre […] képes […] azon a helyen és fog […] a tökéletlenség Közepén. Csak Jézus ismeri ennek az embernek a végzetét.

A pap tökéletesen szent, egészen a puszta testéig. Mivel ha veszi a kenyeret, megszenteli azt. Vagy a csészét, vagy bármi mást, amit megfog, megszenteli. Akkor hogyan ne szentelné meg a testet is?

Ha a tisztátalan házasság rejtett minőséggel bír, akkor a tiszta házasságnak mennyivel több igaz misztériuma van! Nem testi dolog, hanem tiszta. Nem a vágyhoz tartozik, hanem a kívánsághoz. Nem az éjszaka sötétjéhez tartozik, hanem a nap világosságához.


Magyar Cobra Csoport

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.