2020. október 18., vasárnap

Nicholas Roerich és a Cintamani kő

 

Idézet Cobrától, 2015. december 8-i bejegyzés:

"Az ősi Tibeti prófécia azt mondja, hogy eljön majd az idő amikor a King of the World (A Világ Királya) felszínre jön a seregével a földalatti birodalmából, hogy legyőzze a sötétség erőit és bevezesse és bejelentse az Arany Kor eljövetelét. Ez az idő most van. A Cintamani kő kulcsszerepet fog játszani ebben a folyamatban." 

Teljes bejegyzés itt: 


Az ezen idézet után következő cikk került lefordításra.

Fordította: MCCS 

Eredeti angolul itt: 


Nicholas Roerich és a Cintamani kő  

Mark Amaru Pinkham írása

Mark Amaru Pinkham a Szent Grál őrzői: a templomos lovagok, a Keresztelő János és az Élet vize c. könyvek szerzője, melyek számos Szent Grál megnyilvánulás, többek között a Cintamani kő történetét fedik fel.

Mark Sedonában (Arizona állam, USA) a Gnosztikus Templomosok Nemzetközi Rendjének (www.GnosticTemplars.org) társigazgatója. Túrákat szervez a világ számos szent helyére a Templomos Lovagokkal és a Szent Grál misztériumokkal kapcsolatban (www.BodyMindSpiritJourneys.com).

Nicholas Roerich:


A mesés Szent Grállal (vagy Grálokkal) kapcsolatos jelenlegi óriási információáramlás mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, ami a legelső Szent Grál lehet a Földön, vagyis a Cintamani követ, a „Világ Kincsét”.

E követ, mely Krisztus Kupája előtt sok ezer évvel jelent meg a Földön, 1923 és 1928 között a nagy orosz művész és misztikus, Nicholas Roerich a Távol-Kelet szívébe vitte, hogy újra egyesítse azzal az anyakővel, melyről leválasztották, a hatalmas ékszerrel, amely Shambalában, a Halhatatlanok Földjén tartózkodik.

E földönkívüli eredetű Cintamani követ valószínűleg a Szíriusz csillag körül keringő egyik bolygó küldöttei hozták a Földre, majd átadták Shambala legfőbb lakójának, a megfoghatatlan „Világkirálynak”, az uralkodónak, akit sok misztikus ismert Keleten, de csak néhány okkultista Nyugaton. Ami a Szent Grál legendákkal kapcsolatos azonosságát illeti, a Cintamani kő a "Mennyek Köve" szinonimájának tűnik, annak a Szent Grál megnyilvánulásnak, melyet Wolfram von Eschenbach említ Parsifal című verses regényében a Grál átadás során. E verses regényt tekinti a legtöbb Grál tudós a legteljesebbnek és leghatalmasabbnak a Grál-legendák közül.

A Parsifalról itt lehet olvasni:


A Cintamani kő minden bizonnyal illeszkedik Eschenbach rejtélyes "Mennyek Kövének" jellemzőihez, mert irodalmi hasonmásához hasonlóan azt mondják, hogy a "Világ Kincse" nemcsak halhatatlanná teszi az embert, hanem a „Mennyből” (a Szíriuszról) érkezett a Földre. Ez olyan igazság, amelyet állítólag szanszkrit betűkkel gravíroztak rá, és amelyeket valaha Roerich fordított le,

„Csillagokon keresztül jöttem. Én hozom a Grált (chalice), melyet pajzs borít."

Eschenbach kövéhez hasonlóan a Cintamani kő is látszólag zöld színű, mivel Roerich jegyzeteiben kijelenti, hogy a Cintamani kő megjelenésében hasonlít a Moldavit nevű meteorithoz, ami sötétzöld színű.

Ha a Cintamani kő valóban az Eschenbachoz köthető "Mennyek Köve", vajon lehetséges-e, hogy ez az eredeti "Bölcsek Köve" is, ami a legendák szerint képes a fémet arannyá változtatni, és az embert halhatatlanná tenni? Lehet-e ez az eredeti Szent Grál, amelyből az összes későbbi Szent Grál utánzat keletkezett VAGY: amellyel az összes későbbi Szent Grál versenyre kelt, beleértve Krisztus Kupáját és a Szent Kereszt fáját?

Megj.: True Cross - Szent Kereszt: 

Sok bizonyíték támasztja alá az erejét és a létezését, és valóban úgy tűnik, hogy a Cintamani kő tanulmányozására különös figyelmet kell fordítani minden kortárs Szent Grál kutatás során.

A Cintamani kő természete és célja

A Cintamani kőről kevés információ áll rendelkezésre, de állítólag a Földön kívülről származó kő sugárzása erősebb mint a Rádiumé és dinamikus sugarai azonnal megnövelik az ember saját vibrációs frekvenciáját, miközben képessé válik arra, hogy a múltba és a jövőbe pillantson, halhatatlan emberré vagy akár a világ urává váljon.

Az is felmerült, hogy a követ nem lehet a tudománynak megfelelően tesztelni, mivel nagy része a magasabb dimenziók frekvenciáiban létezik, ami magasabb annál, mint amiben mi vagyunk.

A Cintamani Kőre vonatkozó egyéb lényeges adatok szerint Szíriuszi misszionáriusok hozták a Földre egy távoli korban annak érdekében, hogy végül segítsen létrehozni egy olyan világot, olyan civilizációt, ami a kölcsönös támogatáson, szereteten és egyenlőségen alapul. A történelem folyamán e magasztos cél megvalósítása érdekében a Szíriusziak biztosak voltak abban, hogy a kő olyan bolygószintű uralkodók vagy szervezetek tulajdonában volt, akik nagy mértékben befolyásolták a világot.

Mióta megérkezett a Földre, a Cintamani kő például annak birtokában volt, aki a legfelsőbb tudatosság és minden világot kormányoz az éteri síkból, a Világkirály birtokában, míg a kő részei olyan elismert hódítók és birodalomépítők tulajdonában voltak, mint Salamon király, Dzsingisz kán vagy Nagy Akbar.

Vannak arra utaló jelek, hogy a kő egyik része Kába szent köve volt, amely a világ minden tájáról származó muszlimok millióit egyesítette. A közelmúltban ismert volt, hogy a Cintamani kő egy részét a Nemzetek Szövetsége (League of Nations) alapítóinak adták, melynek kinyilvánított célja egy gyűlölettől és háborútól mentes világ létrehozása.

Megj.:Nemzetek Szövetsége: 

Ez volt az a kő, melyet Nicholas Roerich visszaküldött Shambalába e nemzetközi szervezet összeomlása után.

Az égető kérdés továbbra is fennáll a Cintamani kő jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban. Vajon befejezte Roerich útját Shambalába? Visszatért a szent kő a halhatatlanok földjére? A legtöbb történész egyetért abban, hogy Roerich technikailag nem érte el Shambalát, helyette egy tibeti helyre jutott, amely szorosan kapcsolódik mindehhez.

Az egyik ilyen hely Sigace (Kína), ahol a Tasilhumpo kolostor (Tashilhunpo Monastery) található, és a Pancsen Láma székhelye. Ő Tibet egyik uralkodó lámája, akit a bolygó szellemi hierarchiájában néha magasabbra helyeznek, mint magát a Dalai Lámát. A legendák szerint sok földalatti alagút köti össze a Tasilhumpo kolostort Shambalával, és elfogadott igazság, hogy egyes hivatalban lévő Pancsen Lámák fizikailag is odautaztak az évszázadok alatt.

A harmadik pancsen láma még könyvet is írt, melynek címe Út a Shambalába. Ebben ismertette útmutatásait a szárazföld felé történő utazáshoz Shambala felé. Egy másik figyelemre méltó kapcsolat, amely örökre összekapcsolja a Pancsen Lámát Sigacével és Shambalával, a Kálacsakra Tantra. Ez a tantrikus buddhizmus egyik intenzív formája, mindkét helyen tanítják és gyakorolják.

Megj.: Kálacsakra: 

Abban az időben amikor Roerich meglátogathatta Sigacét, a szent tibeti város a Nagy Fehér Testvériség világszékhelye volt és hemzsegett a Felemelkedett Mesterektől, mint például Kuthumi Mester és Morya Mester, egy olyan hozzáértőtől, aki az Agni-jógát tanította Miklósnak és feleségének, Helenának, és ami a Kálacsakra tanításain alapuló alkímiai út.

Blavatsky egyik hallgatójáról, Alice Baileyről megjegyezték, hogy később számos közvetítést kapott Shambala és a világ királya kapcsán Djwhal Khul mestertől, aki akkoriban Sigace lakója volt.

A Szíriuszról?

Lehetséges-e, hogy a Cintamani kő valóban a Szíriuszról származik? Kapcsolatban álltak-e az emberek a Szíriusziakkal a távoli múltban?

Talán. A múlt században antropológusok Maliban felfedezték, hogy afrikai országok egyes törzseit, például a Dogonokat és a Bozo törzset - állításuk szerint - egykor Szíriuszi misszionáriusok látogatták meg és tanították őket.

Állításaik igazolására ezek a törzsek felfedték a mentoraiktól kapott bizonytalan információk egy részét, melyek magukba foglalták a három csillag Szíriuszi csoportosulásának ismeretét, valamint a Naprendszerünk bizonyos távoli bolygóit körülvevő holdak ismeretét. Ilyen információhoz hozzájutni csak nagyon nagy teljesítményű távcsövekkel végzett megfigyelés útján lehetséges. Ezek a primitív törzsek sohasem birtokoltak ilyen távcsöveket.

Robert Temple, a Dogon nép történetét és a Szíriusziakkal történt találkozásukat rögzítő A Szíriusz rejtély (The Sirius Mystery) szerzője nem sokkal könyve megjelenése után talált egy másik lehetséges kapcsolatot a Föld és a Szíriusz között.

A szabadkőművesség tagjai, akik a Szíriuszt régóta a galaxis Nagy Fehér Páholyaként ismerték, és páholyaikban általában Lángoló Csillagként ábrázolták, felvették a kapcsolatot Temple-lel és felkérték, hogy legyen a szervezetük beavatottja.

Bár Temple később nem talált egyértelmű jeleket arra vonatkozóan, hogy a szabadkőművesség a múltban közvetlen kapcsolatban állt volna a Szíriuszi misszionáriusokkal, mégis talált érdekes dolgokat, melyek összekötik őket a Szíriusz csillaggal, beleértve a szem a háromszögben szimbólumot is, mely jelenleg a piramis felett áll az amerikai pecséten. 

Megj.: A szimbólumról itt: https://www.greatseal.com/

Ez a háromszög ősi szabadkőműves szimbólum és az univerzum Nagy Építészét ábrázolja. Szorosan összekapcsolódik azzal, amit a Dogonok az univerzum „Szemének” hívnak, a törpecsillag Digitariával, amely a háromágú Szíriusz csillagcsoport részét képezi és a törzs szerint az univerzum Teremtője.

Az amerikai pecsét végül Franklin Roosevelt adminisztrációja alatt került az amerikai dollár (bankjegy) hátoldalára, aki maga is magas rangú szabadkőműves és Shriner volt. A XVIII. században ez volt az illuminátusok szimbóluma, akik azt kutatták, hogyan érhetnék el a Szíriuszi célt, az egy világ-civilizációt, bár sokan úgy vélik, nem tisztán önzetlen szándék vezérelte őket.

Temple felfedezett egy másik nyomot is, amely szoros kapcsolatra utal a szabadkőművesek és a Szíriusz között: az USA függetlenségének napja, amit a szabadkőműves atyák határoztak meg, július 4-e volt, az a nap az évben, amikor Napunk a legközelebb áll a Szíriuszhoz.

A Cintamani kő visszatérése

Amikor Nicholas Roerich Tibetben és Mongóliában járt, folyamatosan a buddhista szerzetesek felkiáltásait hallotta: „Eljött Shambala ideje!”

A szerzetesek szerint a Világkirály hamarosan hatalmas sereggel előtör Shambhalából, hogy minden rosszat elpusztítson a Földön mielőtt bolygónk örök uralkodójává nyilvánítaná magát.

Elkerülhetetlen uralmát a Chintamani kő hivatott támogatni, amely jelenleg Shambala központjában, a Király toronyban található.

Roerich és mentorai a Nagy Fehér Testvériségből, és a Teozófiai Társaság, melyet Blavatsky asszony alapított, azt állítják, hogy a Világkirály hadserege igazság szerint egy a Shambhalából származó hatalom, amely folyamatosan emeli bolygónk frekvenciáját. Például ez az erő táplálta a II. Világháborút, és a Harmadik Birodalom bukását okozta, még úgy is, hogy a nácik megpróbálták saját önző céljaikra felhasználni.

Végül ez az átalakító erő elpusztítja az összes energetikai elzáródást, amely önmagánál alacsonyabb frekvencián létezik (azaz negativitást, kapzsiságot, kontrollt stb.), és ezzel egy időben felgyorsítja az összes életforma fejlődését a Földön. Amint teljesíti előre kitűzött célját, állítják a teozófusok, végre kialakul a szereteten és az egyenlőségen alapuló civilizáció a bolygón.

Talán akkor a Világkirály és a Cintamani kő mindenki számára általánosan ismertté teszi jelenlétét.

Részletek

Jacqueline Decter: Nicholas Roerich - egy orosz mester élete és művészete c. könyvről

és a

Nicholas Roerich Műzeumból


                             Nicholas Roerich képe: A Világ Kincse - Cintamani


"A Világ Kincsében - Cintamani és a Sötétség Elégetése, belépünk a hegyekbe.

Mindkettő rendkívül szimbolikus mű, bemutatják Roerich hitét az isteni tűz-agniban, amelyet az új korban hoznak ki a hegyekből, hogy megvilágítsák az emberi tudatosságot. Az első mű vizuálisan mutatja be a Boldogság Paripájának tibeti legendáját, melynek hátán a szent kő, a Cintamani - a világ kincse lekerül a hegyi magasságokból.

Amint a ló leereszkedik a sziklás hágón, körülötte mindent megvilágít a kék láng, amely a szent követ tartalmazó ládából származik. A hágót szegélyező sziklák mintha kőből faragott őrszemek lennének, amelyek őrzik a paripa ereszkedését.

A Sötétség Elégetésének szent tüzét egy alak rakja meg a hegy nyílásában hosszú, fehér köntösben. Glória van a fején. Mögötte két hasonlóan felöltözött glóriás figura. Mindhárom mahatma. Őket még több alak követi, fejük éppen látható egy szikla felett.

Egyikükön glória, míg a többieken nem. Van köztük egy kopasz, hosszú szakállú alak, a művész ritka önarcképe. Az egész éjszakai táj a szent láng földöntúli kék fényében fürdik.”


                            Nicholas Roerich képe: A Sötétség elégetése

„Tudta (Roerich), hogy Shambaláról azt feltételezik, az a földi kapcsolat a mennyországgal, és hogy földi birodalma egy titkos völgy valahol a Himalája mélyén.

Ott él a nagy mesterek és mahatmák minden korosztálya, őrzik ősi tudásukat míg el nem jön egy olyan idő mint Ridgen Djapo (a vörös lovas), Shambala legendás uralkodója, összegyűjti legyőzhetetlen seregét, és az utolsó csatában vezeti a harcosokat a gonosz erői ellen.

Megj.: Ridgen Djapo itt: 

Amikor az ellenséget elpusztították, Shambala kora - a békéé, szépségé, igazságé elkezdődik. Azt is tudta, hogy a buddhisták számára a Shambalába vezető út a megvilágosodás útja és az igaz keresőket szimbólumok, jelek és üzenetek sokasága vezeti útjukon."


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.