2021. március 28., vasárnap

Exkluzív interjú Cobrával ~ Franciaország okkult történelme és szoros kapcsolata az Istennői energiával

Eredeti bejegyzés magyarul a Szeretjük a Tömegmeditációkat nevű oldalon:

https://hungarian.welovemassmeditation.com/2021/03/exkluziv-interju-cobraval-franciaorszag.html

Fordította: MCCS

Exkluzív interjú Cobrával 2021. március 11-én

Készítette a párizsi és a versailles-i Rózsa Rendje. 
Fókuszban Franciaország okkult történelme és szoros kapcsolata az Istennői energiával.


Francia és angol nyelven:

https://www.lavoixdelarose.com/interview-de-cobra-histoire-occulte-de-la-france-et-retour-de-la-deesse/

Az interjú hangos változata:


 


Magyarul:

Katherine: Oké. Nagyon köszönjük, hogy szakítottál egy kis időt arra, hogy beszélgethessünk a párizsi és a versailles-i Rózsa Rendje témaköréről. Ezek valóban iker rendek, már hosszú ideje együttműködnek. Kezdjük tehát a történelmi események mentén. Néhány emlékeztetővel a Rend egyetemes történelméről, ha ez így neked is megfelel.

Cobra: Persze, rendben.
                                                                  Párizs


                                                              Versailles

Katherine: Köszönöm. Kezdjük tehát egy kis történelemmel: a Francia Forradalom olyan kollektív traumát okozott, amely még mindig jelen van itt Franciaországban és talán máshol is. Zajlik jelenleg valamiféle kollektív átalakulás?

Cobra: Az történik, hogy bizonyos energetikai formák nagyon hasonlatosak azokhoz az energetikai állapotokhoz, amelyek a Francia Forradalom idején voltak jelen. Tehát, valójában ugyanannak a történetnek a megismétlődése zajlik. Ez egy lehetőség arra, hogy kedvezőbb módon menjünk keresztül ezen a történeten.

Katherine: Nagyszerű. És feltételezem, hogy egy lehetőség arra, hogy némi gyógyulás is végbemenjen.

Cobra: Ó, igen, igen. Feltétlenül. Szükség van a gyógyulásra. És ez azon projektek egyike, amelyet a Rózsa Rendjével végzünk Franciaországban is.

Katherine: Köszönöm. Csodálatos. Franciaországban sok felébredett ember érzi jelenleg a Francia Forradalom újjáéledő emlékeit, különösen 2021. december 21-e óta. Van erre valamiféle spirituális és energetikai magyarázat?

Cobra: Úgy érted, 2020. december 21-e óta?

Katherine: 2020. Elnézést, pontosan. Igen.

Cobra: Igen, valójában a Vízöntő Kora Aktivációt követően új energiák kezdtek el beáramlani a Párizsi és Versailles-i Dupla Örvénybe. Ezek az energiák pedig, elkezdik megadni számunkra azt a lehetőséget, hogy kitisztítsuk mindazt, ami több mint 200 évvel ezelőtt történt. Azok az emlékek, amelyek a felszínre jönnek - különösképpen azoknál, akik azokban az időkben is jelen voltak -, lehetőséget biztosítanak a begyógyításukra, valamint arra, hogy ráébresszenek bizonyos magasabb potenciálokra, amelyek abban az időben aktívak voltak, és amelyeket szükséges volt újra aktiválni, újra vissza kellett kapcsolódni hozzájuk.

(Rózsa Rendje interjú Cobrával, 2020. december: https://hungarian.welovemassmeditation.com/2020/12/rozsa-rendje-interju-cobraval-vizonto.html)

Katherine: Oké, rendben. Természetesen a következő kérdés, hogy a Francia Forradalom gyakorolt-e bármilyen negatív hatást az adott idővonalra?                     A Szabadság vezeti a népet ~ Eugène Delacroix festménye

Cobra: A Francia Forradalom tulajdonképpen az idővonalnak az eltérítése volt, amelynek más irányba kellett volna haladnia. Egy bizonyos ponton túl, már akármi is történt, elkerülhetetlen volt. Azon emberek szabad akaratából eredő tettek összessége volt ez, akik részei voltak annak a hatalmas bolygószintű drámának, és ezt egy bizonyos ponton túl már nem lehetett visszafordítani. Nos, mi most pontosan ugyanebben a helyzetben vagyunk. Akármi is történik mióta elkezdődött tavaly a járvány, az érintett kulcsemberek szabad akaratából származó döntéseinek eredményeképpen, valami megfordíthatatlanná vált 2019 óta. És mi most pontosan ugyanabban a cipőben járunk. És most, hogy ebben az új menetirányban vagyunk, mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy fenntartsuk a pozitív Vízöntő idővonalat. És ez pontosan az, ami már a 18. században el volt tervezve. Ez egy nagyon régi terv, amely a 18. században meglehetősen aktív volt Franciaországban.

Katherine: Amikor azt mondod, hogy "visszafordíthatatlan"… mit értesz ezalatt pontosan?

Cobra: Azt, hogy az események alakulását tekintve, a 18. századi Franciaországban - különösképpen Párizsban - volt egy bizonyos pont, amikor tudvalevő volt, hogy a Francia Forradalomra sor kerül. Akkor nem volt rá mód, hogy megakadályozzák. Ez a járvány - vagy mondjam inkább azt, hogy a társadalom összeomlasztására tett kísérlet - pedig ugyanaz. 2019 nyarán vált visszafordíthatatlanná. Tehát, pontosan ugyanaz a dinamika megy most végbe.

Katherine: Hmm, rendben. Világos. Nagyon köszönöm. Tudjuk, hogy Versailles elnevezése a verseau szóhoz (vízöntőhöz) kötődik. Abból származik, magyarul pedig azt jelenti: vízöntő. A kastélyt pedig bizonyos módon Washingtonnal és Jeruzsálemmel összehangolva építették meg. Versailles és maga a hely, a kastély és a kert, különös szerepet játszik a Vízöntő Korában?

Cobra: Igen. Versailles egy nagyon ősi Istennő Ley-vonalon helyezkedik el, amely tulajdonképpen az Egyenlítő volt Atlantisz egy bizonyos korszakában. Ez a hely több tízezer éven keresztül egy örvény volt. Ezt az örvényt akkor aktiválták, amikor a kastély megépült. És ez a kastély bizonyos helyeken újra aktiválva lesz, a kastélyhoz nagyon közeli helyeken fogják újraaktiválni az Esemény idején. Vannak erre vonatkozóan bizonyos tervek. Némelyik titkos, néhány pedig publikus azok közül, amelyek az Esemény idején és azt követően újra lesznek aktiválva.

Katherine: Ok, nagyszerű. Akkor részben meg is válaszoltad a következő kérdést, miszerint azon tűnődtünk, hogy Versailles, a Versailles-i Örvény természetes-e, vagy mesterségesen jött létre a kastélynak és a benne történt beavatásoknak köszönhetően. Mi a szerepe a Versailles-Párizs Dupla Örvénynek?

Cobra: Nos, ahogy már mondtam, a kastély egy Ley-vonalra épült és ezt a helyet beavatásokra használták, amely megerősítette az örvényt és összekötötte Párizzsal. Tehát, valójában a Párizs és Versailles közötti kapcsolat ezen beavatások által erősödött meg. A beavatások némelyike Párizsban történt, néhány pedig Versailles-ban. Szóval ezt a kapcsolatot erősítették, növelték a beavatások, és ez létrehozott egy 8-as alakzatú energiaáramlatot, amely az egész térségben megerősítette az Istennői jelenlétet.

Katherine: Értem. Igen, rendben. Tudnál nekünk beszélni a Nagy Páholyról, amelyet Saint Germain gróf alapított? Saint Germainről Franciaországban abban az időben, és arról, hogy miért Párizs lett kiválasztva az 1775-es jelentőségteljes évben? Mely feltételezem, hogy a Fény éve volt.


                                              Saint-Germain gróf – Wikipédia

Cobra: Ez annak a nagy projektnek a része, amelyet Saint Germain gróf már a 17. században kezdeményezett és amit "Új Atlantisz"-nak hívnak. Az volt a terv, hogy a lelkek egy bizonyos csoportja Franciaországban és legfőképp Párizsban inkarnálódik a 18. századtól kezdve és ezek a lelkek találkoztak egymással és aktiválták a Fénykódokat. Saint Germain pedig néhányukkal kapcsolatba lépett, főleg Párizsban. Ezen személyek többsége tagja volt a Szabadkőműves Páholyoknak, a pozitív Szabad Szabadkőműves Páholyoknak. 1775-ben pedig egy hatalmas energiavillanás érkezett a Galaktikus Központból, mely aktiválta a bolygó energiarácsának bizonyos energiaörvényeit. 1775-ben történtek bizonyos aktiválások. A legjelentősebb 1775. március 21-én történt. Ezen beavatások által rengeteg Fény horgonyozódott le, és ez volt a projektek egyike, az Új Atlantisz projekt alprojektjei, amely Saint Germain gróf által jött létre.

(A Főpapnő: https://ellenallas1111.blogspot.com/2019/04/a-fopapno.html)

Katherine: Oké, nagyszerű. Ez a papnők kérdésköréhez visz minket, mert a Rend=Nővériség (szerk. megj: a Rózsa Rendje angolul Sisterhood of the Rose, vagyis a Rózsa Nővérisége, vagy a Rózsa Nővérei) nyilvánvalóan női elnevezés, mégis, Saint Germain gróf férfi volt. Kíváncsiak vagyunk a papnőkkel való kapcsolatára, az összeköttetésre és arra, hogy miért aktiválták a planetáris kundalínit konkrétan a Notre Dame-ban, 2018. november 8. és 11. között?

Cobra: Igen, Saint Germain férfi és férfitestben inkarnálódott, mert így egyszerűbb volt számára elvégeznie a munkát. Szabadabban tudott mozogni, szabadabban tudott cselekedni. De azt mondanám, hogy a legtöbb ember, akiket beavatott, nő volt. A Szabadkőműves Páholyok néhány vezetője, akikkel kapcsolatban állt, nő volt. Valamint a belső körében is sokan voltak a nők, ahogy a belső misztérium iskolájában is. És most, mint akkor, van egy impulzus a Párizsi Örvény újraaktiválására. Az Ellenállási Mozgalom papnői 2018-ban a párizsi Notre Dame mellett feljöttek a felszínre és aktiválták az örvényt. Újrakezdték az örvény aktiválását 2018. november 8. és 11. között.

(A Notre Dame rejtett titkai és Parisii: http://cobrarozsa.blogspot.com/2020/05/a-notre-dame-rejtett-titkai-es-parisii.html)

Katherine: És ez azért történt, hogy több Fénnyel töltsék be azt a helyet, vagy inkább az idővonalhoz van köze?

Cobra: Sok célja volt ennek. Az egyik, a Párizsi Istennő Örvény újraaktiválása volt. A másik, pedig a bolygó kundalínijének az újraaktiválása, hogy ezáltal a Francia forradalommal kapcsolatos helyzet gyógyulhasson. És lehet, hogy tudod is, hogy a sárga mellényes mozgalom néhány héttel, 1 vagy 2 héttel november 8. után kezdődött, 2018-ban. Ez egy közvetlen válasz volt erre a kundalíni impulzusra. Annyira, hogy az emberek újra elkezdenek a szabadságukért harcolni, és most a Fényerők megpróbálnak megtenni mindent, amit csak tudnak annak érdekében, hogy úgy irányítsák ezt a szabadságharcot, hogy ne lehessen visszaélni vele.

(A Sárga Mellényesek és a Párizsi Örvény: https://ellenallas1111.blogspot.com/2018/12/a-sarga-mellenyesek-es-parizsi-orveny.html)

Katherine: Oké, nagyszerű. Néhány alternatív kutató és történész azt állítja, hogy Franciaországban néhány szakrális emlékmű különleges helyre épült annak érdekében, hogy sajátságos geometriai formákat hozzanak létre, olyat például mint a Merkaba. Ez különösen igaz a Katharok vidékén, Dél-Nyugat Franciaországban. El tudnád magyarázni, hogy mi ennek a pontos oka?

                                                    Montségur Monolit

Cobra: A Katharok és a Templomosok kapcsolatban álltak egy bizonyos okkult tudással, és ennek része volt a Merkabával és a Fénytesttel kapcsolatos tudás. És számos Kathar és Templomos emlékművet stratégiailag úgy helyeztek el, hogy ezt visszatükrözze és ez része volt a szakrális geometria projektnek is… Azt mondanám, hogy újraaktiválják a csoport vagy a bolygó Fénytestét. Ennek a hátterében ez volt a fő ok.

Katherine: Oké. A bolygó Fénytestét? (Igen.) Ezek szerint hatástalanítva volt? Károsodott?

Cobra: Megismételnéd a kérdést?

Katherine: A planetáris Fénytest. Szükségszerű volt az újraaktiválása, mert kialudt, károsodott, vagy megrongálódott?

Cobra: Szinte teljességgel megsemmisült a háborúk, az inváziók és a sok negativitás miatt, ami jelen volt. A 4. században, a Római Birodalom bukása óta, nagyon sok minden megsemmisült a térségben. A Ley-vonalak megrongálódtak és szükséges volt az újraaktiválásuk. És a Kathar és a Templomos projektek részlegesen sikeresek voltak. Azt mondanám, hogy sokkal sikeresebbek, mint amire számítottak.

Katherine: Csodálatos. Így már értem. Köszönöm. Beszéljünk egy kicsit az Európában lévő családokról és a porosz idővonalról. Van bármilyen okkult indíték a szövetségek, a házasságok útján kötött szövetségek hátterében amelyeket olyan európai családok kötöttek egymással, mint például a Habsburgok, vagy a Bourbonok, melyek összekapcsolódnak a porosz idővonallal is? Van Franciaország, Ausztria, és Magyarország között egy bizonyos spirituális kapcsolat?

Cobra: Oké. A Bourbon család és a Habsburg család, mindkettő kapcsolódik a Grál vérvonalhoz. Ez az a vérvonal, amely egy olyan meghatározott személy DNS-ét örökíti, akit Jézusnak hívtak és egy bizonyos másik személyét, akit Mária Magdolnának. A Fehér Nemesek szándékosan kapcsolták össze eme két vérvonalat más vérvonalakkal, hogy megőrizzék a Grál DNS-t és az Istennő misztériumokat. Ez történt a háttérben és erről nem beszéltek nyilvánosan. De voltak bizonyos más vérvonalak, akik meg akarták akadályozni ennek a bekövetkezését. És sokan ezek közül Poroszország területére inkarnálódtak. Ezért hajtott végre Poroszország jó néhány katonai inváziót, katonai beavatkozást Franciaországban az elmúlt néhány évszázadban. Ismételten, létezik egy összeköttetés a Bourbon és a Habsburg családokon keresztül Franciaország és Ausztria között és Franciaország és Magyarország között is, mert többnyire a Habsburg vérvonal uralkodott Magyarországon is.

Katherine: Hmmm. Oké. Ezen a ponton szeretnélek megkérni, hogy fejtsd ki egy kicsit azt, hogy mi is pontosan az idővonal? Ez földrajzi idővonal? Számomra ez nem világos. Esetleg emberekkel áll kapcsolatban, vagy valamilyen DNS-el, vagy általában a szakrális geometriával?

Cobra: Az idővonal, az események alakulásának irányvektora. Tehát egy bizonyos idővonalnak van egy tendenciája, hogy az eseményeket egy meghatározott irányba tolja el. Ez az idővonal.

Katherine: Oké. Tehát amikor Poroszországgal, vagy Párizzsal összefüggésben beszéltünk, hogy a párizsi idővonalnál maradjunk, példának okáért, az azon események alakulásával volt kapcsolatban, amelyek ahhoz a helyhez köthetőek.

Cobra: Igen. Az összes eszmével, az összes impulzussal, a hely összes alapvető világnézetével.

Katherine: Oké, nagyszerű. Köszönöm. Azt mondtad, hogy Lotaringia vidéke egy nagyon fontos Istennői örvény, mely Untersberggel és a Velencei Istennő Örvénnyel együtt, Európa fényét hordozzák. Kifejtenéd ennek az okkult jelentőségét Franciaországra és az egész világra nézve?                                                            Lotaringia

Cobra: A lotaringiai vérvonal szintén egyike azoknak a vérvonalaknak, ami kapcsolódott a Grál vérvonalhoz. És az az egész térség is egy nagyon fontos Istennő örvény. (Oké.) Szóval azt mondanám, hogy bizonyos vérvonalak, melyek kapcsolódtak a Grál vérvonalhoz, hajlamosak voltak az Istennő örvények területeire inkarnálódni, hogy lehorgonyozhassák az Istennő energiát. Női átörökítésen keresztül, anyáról leányra a vérvonalon keresztül. És ez volt az oka annak, amiért az a vérvonal, azon a területen helyezkedett el.

Kathrine: Oké. Oké, nagyszerű. Poroszország elfoglalta Lotaringiát az I. Világháború előtt. Jól értem, azok alapján, amit most mondtál, ezt azért tették, hogy hatástalanítsák az örvényt és utána beindítsák a Nagy Háborút? (Szerk. megj.: A II. Világháború előtt az I. Világháborút a Nagy Háborúnak nevezték.)

Cobra: Pontosan. Pontosan ezt történt, és ez volt az egyik okkult oka annak, hogy az I. Világháború lehetővé vált.

Katherine: Oké. Oké. Értem. Köszönöm. Arra kérted a párizsi Fehér Nemesek tagjait, akik beavatást kaptak a misztériumokba, és néhány Templomost is, hogy segítsenek az örvény aktiválásában. Elmagyaráznád, hogy miért?

Cobra: Azért, mert a Fehér Nemes családok bizonyos tajgai a 18. században az akkori örvényaktivációk céljából inkarnálódtak akkoriban. És most ugyanezért a célért - hogy újraaktiválják az örvényt, a Párizsi Istennő Örvényt - ismételten leszülettek és most elérkezett az idő, hogy ezek az emberek egybegyűljenek és megfelelően elvégezzék az újraaktiválást, hogy az Istennő energia beléphessen az örvényen keresztül és segítse a bolygót. A Párizsi Örvény egyike a kulcsfontosságú örvényeknek most az egész bolygó számára, miután a magyar Lengyeli örvény részlegesen összeomlott. Tehát ez most egy planetáris fontosságú dolog.

Katherine: Oké. Ugyanis a Magyar Örvény és a Párizsi Örvény támogatták egymást.

Cobra: Támogatták egymást. A Magyar Örvény bizonyos fokig újraaktiválódott, de most a Párizsi Örvénynek a legmagasabb a prioritása. És most felszólítom a Fehér Nemesi családok mindazon tagjait, akik részesei ezeknek az Istennő misztériumoknak, hogy lépjenek elő és segítsék a Párizsi Örvény újraaktiválását.

Katherine: Oké. Bármilyen az a beavatás, amit úgy éreznek, hogy megkaptak, ha érzik az Istennő misztériumokkal való kapcsolódást, akkor érdekelheti őket az, hogy felvegyék a kapcsolatot, igaz?

Cobra: Igen, pontosan.

Katherine: Oké, csodás. Szeretnénk egy kicsit részletesebben beszélni Mária Magdolnáról. Nagyon jelen volt Franciaországban, és ez nagyon fontos része az itteni kapcsolódásunknak. Sok nőt és férfit szólítanak meg a tanításai. És mint ahogy tudod, Mária Magdolna itt hagyta a jelenléte nyomát. Még pontosabban, a dél-franciaországi Kathar régióban. Meg tudnád nekünk magyarázni, hogy van-e valami különös oka annak, hogy itt tartózkodott Franciaországban, és mesélnél még egy kicsit többet a Rózsa vonalról és a Párizstól Katharig húzódó Ley-vonalról?


Cobra: Oké. Amikor elhagyta Palesztinát, csónakokkal szálltak partra Dél-Franciaországban. És itt hozta létre a Fényközpontjait, úgy mondanám, hogy ahol lehorgonyozta a Fényt, amikor megalapozta a vérvonalát. És azt, ahonnan a vérvonal elkezdett szétterjedni először Dél-Franciaországban, majd tovább egész Franciaországon és egész Európán át a Grál vérvonalakon keresztül. Ő most valójában egy Felemelkedett Lény, és magasabb energia síkokról dolgozik mindazokkal, akik részesei voltak az ő tanításainak vagy munkásságának az évszázadok során. Lélekben veszi fel a kapcsolatot ezekkel az emberekkel és újraaktiválja az emlékeiket, újraaktiválja a tudatosságukat, az Istennői energia visszatérésének céljából. Mint azt valószínűleg tudjátok, Mária Magdolnát az egyiptomi Ízisz templomokban képezték ki. Beavatott volt. Sok éven át kapott képzést az Istennő misztériumokból. Élenjáró beavatott volt, és munkássága csupán 2000 évvel ezelőtt kezdődött. És azóta is folytatódik. És valójában együtt dolgozik Ízisz istennővel, mint régi tanítványa, hogy visszahozzák az Istennő misztériumokat a bolygóra.

Katherine: Ez lett volna a következő kérdésem, amiről még egy kicsit többet szeretnék tudni: mi volt a pontos szerepe az Ízisz misztériumok közvetítésében és a Jézussal való Isteni Egyesülésében? És azt mondod, hogy ezt a beavatásával hozta magával, majd a vérvonalának továbbításával?

Cobra: Igen, pontosan. És Jézust saját Felemelkedési folyamatában is segítette az Isteni Egyesülésen keresztül. Ez része volt a misztériumoknak. Valakit segíteni az Isteni Egyesülés szentségével a Felemelkedésében - valójában ez egyike az Ízisz Misztériumok magasabb aspektusainak.

(Jézus és Mária Magdolna: http://cobrarozsa.blogspot.com/2018/06/jezus-es-maria-magdolna.html)

Katherine: Értem. Fizikálisan és Spirituálisan.

Cobra: Fizikailag, Érzelmileg, Mentálisan, Spirituálisan...a teremtés minden szintjén.

Katherine: Nagyszerű! Volt annak valami oka, hogy nem beszéltél sokat a Rózsa vonalról és a Párizsból Chartres-ba vezető Ley-vonalról? Kapcsolatban vannak egymással? Van esetleg bármi, amit tudnunk kellene erről a Rózsa vonalról?

Cobra: Igen, évszázadokon át azokat a Ley-vonalakat olyan Kathar, Templomos, és néhány szabadkőműves aktiválta, akik kapcsolódtak Mária Magdolna misztériumaihoz. És ők egy nagyobb terv részei voltak, hogy újraaktiválják a planetáris Ley-vonalakat.

Katherine: Igen. Csodálatos! Köszönjük! Az igaz, hogy néhány Templomos Mária Magdolna leányainak a leszármazottja?

Cobra: Igen. Néhányuk. Azok akik a Grál vérvonal tagjai, ők igen. És a Grál vérvonal tagjai közül néhányan Templomosok, míg mások más misztérium csoportok tagjai. Vannak néhányan a Fehér Nemesi családokban is és vannak olyanok is, akik átlagos emberként élnek és nem érintettek semmi ilyesmiben.

Katherine: Csodálatos, teljesen átlagos nevekkel?

Cobra: Átlagos nevekkel, nem vesznek részt egyik spirituális mozgalomban sem, semmi ilyesmiben, de megvan a belső megértésük és tudnak róla.

Katherine: Rendben. És ők is aktívak. Megvan a tudásuk vagy már csupán a létezésük is elegendő?

Cobra: Néhányuknak meglehetősen fejlett gyakorlata van. Néhányan különböző szinten vannak az ébredési folyamatban, de ez mind része egy nagyobb vállalásnak, zajlik a nagy felébredés.

Katherine: Csodálatos. Milyen csodálatos. Ami a Templomosok hagyatékát illeti, mi volt a céljuk első sorban?

Cobra: A Templomosoknak különböző szintjei vannak. Volt nyilvános csoportjuk és létezett egy titkos csoportjuk is. És a titkos belső csoport kapcsolatban volt az Istennői Misztériumokkal. A titkos csoportnak az volt a szándéka, hogy megőrizze az Istennői Misztériumokat, míg a külső csoport sokkal inkább egy új pénzügyi rendszer létrehozásában vett részt és voltaképpen harcoltak a negatív... a fekete nemesekkel a bolygó uralmáért. És vesztettek.